0378“Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ” (Cô-lô-se 2:7 TTHĐ).

Bạn có thể làm nhiều việc khác nhau để làm cho hôn nhân của mình được tăng trưởng. Bạn có thể bày tỏ tình cảm, hành động cách không ích kỷ và tha thứ cho nhau. Nhưng quyết định quan trọng hơn hết mà bạn và vợ/chồng của mình có thể làm trong hôn nhân là giữ cam kết cùng nhau theo Chúa Jêsus.

Kinh Thánh dạy rằng: “Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ” (Cô-lô-se 2:7 TTHĐ). Cả bạn và vợ hoặc chồng bạn đã cam kết cuộc sống mình với Chúa Jêsus vào một thời điểm nào đó, nhưng bạn cần phải tự hỏi mình: “Chúng tôi có đang tiếp tục sống với đức tin của mình như một cặp vợ chồng không?”

Dưới đây là một vài cách thực tế mà bạn có thể cùng nhau theo Chúa (một số những điều này cũng có thể áp dụng cho các mối quan hệ khác trong gia đình):

1. Cùng nhau chịu phép báp-têm:

Nếu bạn chưa làm điều đó, hãy công khai xưng nhận mình là một Cơ đốc nhân. Nếu Chúa Jêsus là trung tâm trong hôn nhân của bạn, việc cả hai cùng cho mọi người biết rằng mình là người tin Chúa là một điều rất hợp lý. Tôi rất thích nhìn thấy những cặp vợ chồng được làm báp-têm cùng nhau. Đó là một cách tuyệt vời để tuyên bố rằng bạn đang cam kết đời sống và hôn nhân của mình nơi Chúa Jêsus.

2. Cùng nhau tham gia vào một nhóm nhỏ:

Thách thức hôn nhân của bạn về mặt thuộc linh bằng cách giao kết với các cặp vợ chồng Cơ đốc nhân khác. Khi cùng nhau học tập cách để áp dụng Lời Chúa vào hôn nhân và cuộc sống của mình, các bạn sẽ giúp nhau sâu sắc hơn về mặt thuộc linh. Bạn cũng sẽ thách thức nhau phục vụ trong các mục vụ và thường xuyên chia sẻ đức tin của mình. Việc tăng trưởng như một môn đồ của Chúa Cứu Thế và như một người vợ hoặc chồng đòi hỏi sự lưu tâm không ngừng từ các anh chị em tín hữu khác.

3. Lập lại những lời hứa nguyện trong ngày cưới:

Nếu bạn cam kết cuộc đời của mình vào Chúa Jêsus hay tái cam kết một cách có ý nghĩa từ lúc nói những lời hứa lần đầu tiên trong hôn lễ, hãy nghĩ đến việc lập lại những lời hứa nguyện trong ngày cưới đó. Rất có thể những lời hứa nguyện đó sẽ có ý nghĩa khác hơn đối với bạn ngày hôm nay.

4. Cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cùng nhau:

“Hãy nhận lỗi với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh” (Gia-cơ 5:16 KTHĐ). Ai lại không muốn một hôn nhân mà mình có với nhau được trọn vẹn và chữa lành? Kinh Thánh cho biết điều này có thể xảy ra khi bạn xưng tội với nhau khi làm điều sai, cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện với nhau.

5. Làm theo Lời Chúa:

Khi hai vợ chồng cùng nhau đọc Lời Chúa và áp dụng vào cuộc sống của họ, điều đó sẽ biến đổi mối quan hệ của họ và thiết lập nền tảng vững chắc cho cuộc sống bên nhau.

Có thể hôn nhân của bạn đang phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn, nhưng vẫn còn có hy vọng. Hôn nhân của bạn vẫn có thể tìm thấy sự sống  trở lại, nhưng nó phải bắt đầu với việc bạn để Chúa Jêsus ở trung tâm của mọi sự. Hãy làm theo những gì Chúa dạy trong Kinh Thánh và hôn nhân của bạn có thể bắt đầu tăng trưởng lại.

Chúa Jêsus là chất keo để giữ các cuộc hôn nhân. Khi mọi điều khác đang khiến cuộc hôn nhân bạn bị tách rời ra, bị chia cách và bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc, Chúa sẽ giữ chặt bạn lại với nhau.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Bạn thấy mình có sự gần gũi thuộc linh với vợ hay chồng của mình khi nào nhất? Bạn thấy những cách nào khó nhất để có thể cùng nhau tăng trưởng thuộc linh?

2.    Những cặp vợ chồng khác khuyến khích gia đình bạn điều gì về mặt thuộc linh? Hãy lập kế hoạch để thông công với một trong những cặp vợ chồng đó trong tháng này. Nếu bạn không có những cặp vợ chồng như vậy trong đời sống mình, hãy tìm một Hội Thánh có thể giới thiệu cho bạn một vài cặp vợ chồng như vậy.

3.    Trong tuần tới bạn có thể bắt đầu làm những thay đổi nào để giúp bạn và vợ hoặc chồng của mình phát triển mối quan hệ thuộc linh gần gũi hơn?


 

 

 

5 WAYS COUPLES CAN GROW SPIRITUALLY TOGETHER

By Rick Warren — 

“Keep your roots deep in him, build your lives on him, and become stronger in your faith” (Colossians 2:7 GNT).

You can do many different things to keep your marriage growing. You can show affection, act unselfishly, and forgive each other. But by far the most important decision you and your spouse can make in your marriage is to remain committed to following Jesus together.

The Bible says, “Keep your roots deep in him, build your lives on him, and become stronger in your faith” (Colossians 2:7 GNT). Both you and your spouse may have committed your lives to Jesus at some point, but you need to ask yourself, “Are we continuing to live out our faith as a couple?”

Here are some practical ways you can follow Jesus together (many of these ideas can apply to other family relationships too):

1. Get baptized together. If you haven’t done so already, publicly identify yourself as a Christian. If Jesus is going to be the center of your marriage, it only makes sense that you both tell the world you’re following him. I love to see husbands and wives get baptized together. It’s a wonderful way to declare you’re committing your lives and marriage to Jesus.

2. Get in a small group together. Challenge your marriage spiritually by connecting with other Christian couples. As you learn together to apply God’s Word to your marriages and lives, you’ll sharpen one another spiritually. You’ll also be challenging each other to serve in ministry and share your faith regularly. Growing as a follower of Christ and as a spouse requires consistent accountability from other believers.

3. Renew your wedding vows. If you’ve committed your life to Jesus or renewed your commitment in a meaningful way since you first said your wedding vows, consider renewing those vows. It’s likely they’ll mean something different to you today.

4. Pray for and with each other. “Make this your common practice: Confess your sins to each other and pray for each other so that you can live together whole and healed” (James 5:16 The Message). Who doesn’t want a marriage where you live together whole and healed? The Bible says this can happen when you confess to one another when you’re wrong and pray for and with each other.

5. Follow God’s Word. When couples read God’s Word together and apply it to their lives, it transforms their relationship and establishes a firm foundation for a lifetime together.

Your marriage may be going through a difficult season, but there’s still hope. Your marriage can find life again. But it has to start with you putting Jesus at the center of it. Do what God tells you to do in his Word, and your marriage can start growing again.

Jesus is the glue for any marriage. When everything else is tearing you apart and you feel like giving up, he will hold you together.

Talk It Over

  • When do you feel the most spiritual intimacy with your spouse? In what ways do you find it most difficult to grow together spiritually with your spouse?
  • What other couples encourage you and your spouse spiritually? Make plans to spend time with one of those couples this month. If you don’t have couples like that in your life, find a church that can introduce you to some.
  • What changes can you begin to make in the next week that will help you and your spouse develop a more intimate spiritual relationship?