0016Trong những năm tháng sắp tới, thế giới sẽ được cài đặt ở chế độ tái dựng. Chúng ta sẽ là những hội thánh, cộng đồng và nền kinh tế tái dựng.

Quan trọng hơn hết, chúng ta sẽ là những cuộc đời làm công tác tái dựng.

Sự lãnh đạo đóng vai trò cốt yếu trong bất kỳ một nỗ lực tái xây dựng nào, và Nê-hê-mi là người lãnh đạo yêu thích nhất của tôi trong Kinh Thánh. Thành Giê-ru-sa-lem đã đổ nát từ hơn một thế kỷ trước khi ông đến, nhưng ông đã lãnh đạo dân sự trong việc nỗ lực tái dựng thành phố ấy,

Nê-hê-mi cho ta một tấm gương vĩ đại về vai trò lãnh đạo khi chúng ta bước vào giai đoạn tái dựng này.

Điều gì khiến ông trở thành một người lãnh đạo vĩ đại đến vậy? Tôi tin rằng chung quy ông có tám đặc điểm sau:

Lòng Thương Xót

Nê-hê-mi thực sự quan tâm đến mọi người. Chỉ đọc bốn câu đầu trong sách bạn đã thấy được lòng thương xót của ông. Nê-hê-mi 1:4 chép, “Khi nghe những lời ấy, tôi ngồi than khóc, đau buồn mấy ngày; tôi kiêng ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời.”

Nê-hê-mi đang có một công việc nhàn hạ bên cạnh vua Ba-tư. Ông chẳng cần quan tâm đến các vấn đề của thành Giê-ru-sa-lem, là nơi ông chưa từng đặt chân đến, nhưng dù vậy ông vẫn quan tâm.

Tình yêu chính là nền tảng của sự lãnh đạo Cơ Đốc. Người ta không quan tâm bạn hiểu biết đến đâu cho đến khi họ hiểu được bạn quan tâm họ như thế nào. Lãnh đạo mà không có tình yêu thì chỉ là sự thao túng.

Để Thời Giờ Suy Ngẫm

Theo bản năng, người lãnh đạo vĩ đại nhận biết rằng họ cần cân bằng quỹ thời gian dành cho con người và thời gian họ dành để ở riêng với Chúa. Những người lãnh đạo cần dành thời giờ để suy ngẫm. Đời sống riêng tư của bạn chính là điều quyết định tính hiệu quả trong vai trò lãnh đạo cộng đồng của bạn.

Nê-hê-mi là một người cầu nguyện. Trong quyển sách ngắn ngủi này ta thấy ông cầu nguyện đến chín lần. Ông cầu nguyện cho từng quyết định đưa ra, từng cơn khủng hoảng ông đối diện và từng lời chỉ trích ông phải chịu đựng.

Vui Vẻ

Không ai muốn đi theo một người hay gắt gỏng. Người lãnh đạo vĩ đại luôn có thái độ tích cực.

Nê-hê-mi rõ ràng là một người tích cực và vui vẻ. “Vào tháng Ni-san, năm thứ hai mươi đời vua Ạt-ta-xét-xe, khi rượu được dọn sẵn trước mặt vua, tôi lấy rượu dâng cho vua. Chưa bao giờ tôi tỏ vẻ buồn rầu trước mặt vua.” (Nê-hê-mi 2:1).

Trong suốt thời gian Nê-hê-mi phục vụ vị vua này, đây là lần đầu tiên ông vào yết kiến vua với vẻ ủ dột.

Tập Trung

Tại Giê-ru-sa-lem, Nê-hê-mi tập trung vào dự án trước mắt. Ông không lo lắng về bất cứ điều gì khác.

Chúng ta thấy sự tập trung này trong cách ông giải quyết với kẻ thù trong Nê-hê-mi 6:2-3. San-ba-lát và Ghê-sem gởi tin nhắn cho Nê-hê-mi yêu cầu gặp mặt. Vì biết rằng họ muốn hại ông nên Nê-hê-mi trả lời rằng ông không thể đến gặp họ. Ông cần tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Khi lãnh đạo, bạn phải tập trung vào việc chính, chỉ việc chính mà thôi. Càng tập trung, bạn càng hiệu quả trong công việc. Nê-hê-mi không để bất cứ điều gì khiến ông xao lãng công việc Chúa giao cho ông. Bạn cũng nên làm như vậy.

Sáng Tạo

Nhiều người nghĩ rằng sức sáng tạo là do bẩm sinh mà có, nhưng thật ra đó là một điều ta có thể phát triển. Sự sáng tạo cũng giống như mọi kỹ năng khác.

Nhiều lần Nê-hê-mi cho chúng ta thấy sự sáng tạo của ông trong cách giải quyết các nan đề. Chẳng hạn như sự việc được chép trong chương 4, khi những kẻ phản đối việc xây lại tường thành đe dọa sẽ quay trở lại tấn công. Nê-hê-mi đã chia dân sự theo đơn vị gia đình và mỗi gia đình phụ trách xây phần tường gần nhà mình nhất. Rồi ông chia nam giới thành hai nhóm. Một nhóm tập trung vào công việc và nhóm còn lại lo bảo vệ tường thành. Đó là sự sáng tạo trong công việc.

Can đảm

Nê-hê-mi thể hiện lòng can đảm khi ông trình bày với vua nguyên nhân khiến ông buồn rầu trong chương 2 (là điều có thể khiến ông bị hành hình). Ông thể hiện lòng can đảm khi khích lệ dân sự trong lúc họ đối diện với sự tấn công trong chương 4. Nê-hê-mi từ bỏ công việc lương cao trong lúc sự nghiệp đang đạt đỉnh phong độ để đi đến một nơi chưa từng đặt chân đến để làm một việc ông chưa từng làm. Cả quyển sách này cho thấy rõ lòng can đảm của Nê-hê-mi.

Về bản chất, can đảm là từ đồng nghĩa với đức tin. Đó là sự sẵn sàng dấn thân liều mình.

Lương Tâm Trong Sạch

Nê-hê-mi biết cách xử trí khi thành công. Ông là một người chính trực.

Một trong những phân đoạn yêu thích nhất của tôi trong sách này là Nê-hê-mi 5:14-19, khi Nê-hê-mi trình bày cam kết sẽ không dùng quyền lực để làm giàu cho bản thân (không giống những thống đốc tiền nhiệm). Trong 12 năm, Nê-hê-mi đã có thể làm bất cứ điều gì ông muốn. Nhưng ông quyết định tôn vinh Đức Chúa Trời và lãnh đạo dân sự hoàn thành công tác Chúa giao cho họ.

Khi đạt đến thành công, bạn bị cám dỗ lạm dụng chức quyền, uy tín và đặc ân của mình nhưng Nê-hê-mi không làm một điều nào như vậy. Bí quyết của ông nằm trong câu 15: “Nhưng tôi không làm như vậy vì kính sợ Đức Chúa Trời.” Ông là một người lãnh đạo có lương tâm trong sạch.

Có Niềm Tin

Từ đầu đến cuối quyển sách này, ta thấy Nê-hê-mi đối diện với sự chống đối dữ dội nhưng ông chưa từng bỏ cuộc. Ông cứ lấy đức tin tiếp tục tiến bước. Tám lần người ta tìm cách ngăn cản ông xây lại tường thành nhưng ông vẫn cứ tiếp tục công việc của mình.

Những người lãnh đạo vĩ đại luôn có những niềm tin rất mạnh mẽ. Bạn tranh cãi vì một quan điểm nhưng sẵn sàng chịu chết vì một niềm tin. Nê-hê-mi là người có lòng tin mạnh mẽ. Ông tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông làm công việc này và không điều gì có thể cản bước ông thực hiện việc ấy.

Trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ rất cần những đặc điểm này. Đây là thời điểm thích hợp để đọc lại toàn bộ sách Nê-hê-mi.

 


8 Characteristics of Leaders Who Rebuild

By Rick Warren

In the coming months and years, the world will be in rebuilding mode. We’ll be rebuilding churches, communities, and economies.

Most importantly, we’ll be rebuilding lives.

Leadership is critical to any rebuilding effort, and Nehemiah is my favorite leader in the Bible. Jerusalem had been in shambles for more than a century when he arrived, yet he led the effort to rebuild it.

Nehemiah gives us a great example of leadership as we enter into a time of rebuilding.

What made him such a great leader? I believe it boils down to eight characteristics.

Compassion

Nehemiah really cared about people. Just four verses into the book and you’re confronted with his compassion. Nehemiah 1:4 says, “When I heard this, I sat down and wept. In fact, for days I mourned, fasted, and prayed to the God of heaven” (NLT).

Nehemiah had a cushy job with the king of Persia. He didn’t have to care about the problems in Jerusalem, where he had never been, but he cared anyway.

Love is the foundation of Christian leadership. People don’t care how much you know until they know how much you care. Leadership without love will just become manipulation.

Contemplation

Great leaders instinctively know they need to balance the time they spend with people and the time they spend alone with God. Leaders need a time of contemplation. The effectiveness of your public leadership is determined by your private life.

Nehemiah was a man of prayer. Nine times in this short book, Nehemiah prayed. He prayed about every decision he made, every crisis he faced, and every criticism he endured.

Cheerfulness

No one likes to follow a grouch. A great leader has a positive attitude. 

Nehemiah was evidently a highly cheerful, positive person. “Early the following spring, in the month of Nisan, during the twentieth year of King Artaxerxes’ reign, I was serving the king his wine. I had never before appeared sad in his presence” (Nehemiah 2:1 NLT).

During all the time Nehemiah had been serving this guy, this was the first time he’d gone in to see the king while wearing a frown.

Concentration

In Jerusalem, Nehemiah stayed focused on the project before him. He didn’t worry about anything else.

We see this focus in how he handled opposition in Nehemiah 6:2-3. Sanballat and Geshem sent a message to Nehemiah asking for a meeting. Knowing they wanted to harm him, Nehemiah told them he couldn’t see them. He needed to focus on the task at hand.

When you lead, you must keep the main thing, the main thing. The more focused your life, the more effective it will be. Nehemiah didn’t let anything distract him from the work God gave him. You shouldn’t either.

Creativity

Many people believe you’re either born with creativity or you’re not, but creativity is something that can be developed. It’s like any other skill.

Nehemiah showed us several times how he creatively solved problems. One example happened in chapter 4 when those who opposed rebuilding the wall threatened to come back and attack. Nehemiah divided the people by families and put them each by their own house to build the closest portion of the wall. Then he split the men into two shifts. One shift focused on the work while the other shift protected the wall. That’s creativity at work.

Courage

Nehemiah showed courage when he expressed sadness to the king in chapter 2 (which could have ended up in his execution). He showed it when he encouraged the people as they faced attacks in chapter 4. Nehemiah left a well-paying job at the peak of his career to go to a place where he had never been and to do a job he had never done. The entire book highlights Nehemiah’s courage.

At its core, courage is simply another word for faith. It’s being willing to take a risk.

Clear Conscience

Nehemiah knew how to handle success. He was a man of integrity.

One of my favorite passages in the book is Nehemiah 5:14-19, when Nehemiah described his commitment to not use his power to enrich himself (unlike the previous governors). For 12 years, Nehemiah could do anything he wanted to do. He chose to honor God and lead the people to complete the task the Lord had given them.

When you find success, you’re tempted to abuse your power, prestige, and privilege. Nehemiah didn’t do those things. The key is in verse 15: “Because I feared God, I did not act that way” (NLT). He was a leader with a clear conscience.

Conviction

Throughout the book, Nehemiah faced great opposition, yet he never gave up. He moved forward based on conviction. Eight times people tried to stop him from building the wall. He just kept going.

Great leaders have strongly held beliefs. An opinion is something you’d argue about; a conviction is something you’d die for. Nehemiah was a man of conviction. He believed strongly that God had called him to this job, and nothing could stop him from doing it.

We will need to lean on these characteristics in the coming days. It’s a great time to reread the book of Nehemiah.