tintuc thidu minhhoaTrong chức vụ giảng dạy của Chúa Jêsus, Ngài thường sử dụng thí dụ, ẩn dụ và tin tức để làm sáng tỏ sứ điệp, lẽ thật Ngài muốn dạy dỗ dân chúng và các môn đồ.

"Ấy bởi nhiều lời thí dụ như cách ấy mà Ngài giảng đạo cho họ, tùy theo sức họ nghe được. Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ; nhưng, khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình" (Mác 4:33-34).

Nhu Liệu Thánh Kinh sưu tầm và giới thiệu mục Thí Dụ Minh Họa nhằm giúp quí tôi con Chúa dễ dàng tìm một thí dụ để minh họa cho bài giảng hoặc chia sẻ Lời Chúa. Chúng tôi cũng chọn lọc một số bài viết có tính chất thời sự (tin tức) để lưu giữ lại trên website để chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm và sử dụng khi có cần.

Rất mong đem lại một tiện ích nho nhỏ cho quí vị là những người có nhu cầu.

MS Nguyễn Thiên Ý


Cách vào mục Thí Dụ Minh Họa:

tintuc thidu menu

 

Vì có rất nhiều bài viết trong mục thí dụ minh họa cho nên quí vị có thể chọn bài viết theo chủ đề mình cần tìm sẽ nhanh chóng hơn.

 

Cách chọn bài viết theo chủ đề:

tintuc thidu tag