MS Rick Warren 700width

XEM TẤT CẢ CÁC BÀI TĨNH NGUYỆN  


Nếu Bạn Muốn Sống, Hãy Cho Đi Đời Sống Mình

Nếu Bạn Muốn Sống, Hãy Cho Đi Đời Sống Mình

"Vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ,và vẫn còn đang phục vụ nữa." (Hê-bơ-rơ 6:10) Tất cả chúng ta đều được cho cùng một số phút trong...

 


Khich le nguoi phuc vu

Xem tất cả các bài KHÍCH LỆ NGƯỜI PHỤC VỤ 


 

 

divider line 01