Tinh Nguyen Ms Rick Warren small“Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài.…Chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác” (Thi-thiên 37:7-8 BTT).

“Vả kẻ nào vội bước bị vấp phạm” (Châm-ngôn 19:2b BTT). Thật bực bội khi bạn đang vội vã mà Đức Chúa Trời thì không. Đức Chúa Trời không bao giờ vội vàng! Kinh Thánh nói một ngày giống như một ngàn năm và một ngàn năm như một ngày đối với Đức Chúa Trời. Một trong những điều vô dụng nhất để cố gắng làm là hối thúc Chúa. Khi chúng ta tự cố gắng giải quyết vấn đề và giúp Chúa một tay, chúng ta gặp rắc rối.

Khi bạn có mong ước từ Đức Chúa Trời và quyết định theo đuổi nó nhưng rồi bị giam lại trong phòng đợi của Chúa, bạn bắt đầu cố tìm nhiều cách thực hiện mong ước của Chúa bằng cách riêng của mình.