0211“Các con ơi, đừng yêu thương đầu môi chót lưỡi, nhưng phải thật lòng yêu thương người khác và chứng tỏ tình yêu đó bằng hành động (1 Giăng 3:18 KTHĐ).

Giáng Sinh năm nay xin hãy tặng món quà bằng chính thì giờ của bạn.

Thì giờ là điều sở hữu quý giá nhất, xa xỉ nhất của bạn bởi vì thì giờ chính là đời sống của bạn. Bạn chỉ có một thì giờ có hạn định. Chúa đã quyết định số ngày bạn sống trên đất. Và bạn sẽ không có được thêm một ngày nào nữa cả.

Bạn luôn luôn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng bạn không thể kiếm thêm được thì giờ. Vì vậy, khi bạn tặng một người nào đó thì giờ của bạn là bạn đang tặng cho người đó một phần cuộc sống của mình mà bạn sẽ không bao giờ tìm lại, có lại được. Đây chính là lý do vì sao thì giờ lại là một món quà vô giá.

Năm 2020 là năm nhắc nhở cho chúng ta rằng các mối quan hệ phải là điều ưu tiên nhất trong cuộc sống của chúng ta.

Nhưng sự thật là rất nhiều mối quan hệ đã bị bỏ mặc, không có được đủ thời gian. Người ta có thể sống trong cùng một mái nhà, nhưng họ chỉ gặp nhau cách chớp nhoáng, thoáng qua, ngắn ngủi như những con tàu trong đêm tối lái băng qua nhau trong đại dương bao la. Thỉnh thoảng chào nhau một nụ hôn. Mối quan hệ dần dần mất đi khi thời gian bên nhau ngày càng ít.

Rất nhiều thứ có thể cướp mất đi thì giờ cần thiết để cho một mối quan hệ phát triển. Công ăn việc làm có thể lấy đi mối quan hệ. Các hoạt động có thể cướp mất mối quan hệ. Những sở thích giải trí có thể lấy đi mối quan hệ. Ngay cả tham gia quá nhiều việc trong nhà thờ làm mất đi những mối quan hệ.

Bạn có thể tự hỏi, “Làm thế nào để tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho những người tôi yêu thương?” Hãy bắt đầu bằng cách tắt TV và bỏ điện thoại của bạn xuống! Hai thay đổi đơn giản đó sẽ giúp bạn trong việc dành ưu tiên thì giờ cho người khác.

Trong mùa Giáng Sinh năm nay, hãy chậm lại và dành thời gian—tặng thì giờ của bạn—cho gia đình bạn và cho những người Chúa đem đến trong cuộc đời bạn. Chúa đã ban cho bạn món quà thời gian để bạn có thể đem món quà đó tặng lại những người khác.

Câu hỏi suy ngẫm & áp dụng

1.    Ba điều hàng đầu—ngay cả khi không nhất thiết là điều xấu—khiến bạn không dành thì giờ cho người khác là gì?

2.    Bạn có thể làm một thay đổi thiết thực nào để có thể dành nhiều thì giờ cho người khác hơn trong mùa Giáng Sinh này?

3.    Năm vừa qua đã giúp bạn nhận ra tầm quan trọng của việc đầu tư thì giờ vào các mối quan hệ như thế nào? Bạn nghĩ mình sẽ nhìn thấy thời gian một cách khác đi như thế nào trong một thế giới sau cơn đại dịch?


 

Give The Gift Of Your Time This Christmas

By Rick Warren — 

“We must show love through actions that are sincere, not through empty words”

(1 John 3:18 GW).

This Christmas give the gift of your time.

Time is your most precious commodity because your time is your life. You only have a certain amount of it. God has already decided the number of days you are going to live. And you’re not going to get any more.

You can always get more money, but you cannot get more time. So, when you give someone your time, you are giving that person a portion of your life that you will never get back. That’s why it’s a priceless gift.

If nothing else, 2020 has reminded us that relationships should always take priority in our lives.

But the truth is that many relationships are starved for time. People may live in the same home, but they pass each other like ships in the night, with a goodbye kiss here and there. Relationships die when time together dries up.

Many things can rob a relationship of the time it needs to thrive. Work can rob a relationship. Activity can rob a relationship. Hobbies can rob a relationship. Even too much church involvement or ministry can rob a relationship.

You may wonder, “How can I have more time for those I love?” Start by turning off the TV and setting down your phone! Those two simple changes will help you make time for others a priority.

This Christmas slow down and make the time—give your time—for your family and for the other people God brings into your life. God has given you the gift of time so that you can give it away to other people.

Talk It Over

  • What are the top three things—even if they are not necessarily bad things—that keep you from giving your time to people in your life?
  • What is one practical change you can make to give more time to others this Christmas season?
  • How has this past year helped you recognize the importance of investing time in relationships? How do you think you will look at time differently in a post-pandemic world?