0014Đối với nhiều người trên thế giới ngày nay, một vài tháng qua là khoảng thời gian đầy căng thẳng. Có lẽ, chính bạn cũng thấy như vậy.

Bề ngoài, rất dễ nghĩ rằng sự căng thẳng của bạn bắt nguồn từ chỗ chính bạn hay một người thân của bạn nhiễm COVID-19 hay đang đối diện với những thách thức ngày càng gia tăng về kinh tế liên quan đến đại dịch.

Thế nhưng, đó không phải là những lý do khiến căng thẳng gia tăng nhanh chóng trong những ngày gần đây.

Mà, lý do là vì chúng ta đã quên mất Đức Chúa Trời nhân từ như thế nào.

Thấy trước lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là nền tảng cho mọi hi vọng. Chúng ta không thể hi vọng nếu không tin rằng Đức Chúa Trời tốt lành – và sẽ vẫn tốt lành.

Nếu Đức Chúa Trời không tốt lành, chúng ta chẳng có lý do hợp lý nào để hi vọng.

Một trong những câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất nhắc nhở chúng ta: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.” (Giê 29:11).

Chúng ta hầu việc một Đức Chúa Trời nhân từ, là Đấng chỉ hoạch định những chương trình tốt lành cho đời sống và chức vụ của chúng ta, dù là giữa cơn đại dịch này.

Thi Thiên 23 cho chúng ta chín lợi ích có được từ lòng nhân từ của Chúa – những lý do vì sao người ta có thể hi vọng, bất kể chuyện gì xảy ra với COVID- 19. Nhân tiện, thưa quý mục sư, chín chân lý này không chỉ dành cho những người bạn đang dẫn dắt mà còn dành cho chính bạn.

Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn khi bạn lo lắng!

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì” (Thi 23:1). Vì Đức Chúa Trời tốt lành, bạn không cần lo lắng về bất cứ nhu cầu nào của bản thân.

Đức Chúa Trời sẽ dạy bạn thư giãn khi bạn kiệt sức!

Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh” (Thi 23:1). Đức Chúa Trời sẽ dẫn bạn đến nơi yên bình. Ngài sẽ dạy bạn cách nghỉ ngơi thư giãn khi bạn căng thẳng.

Đức Chúa Trời sẽ thêm sức cho bạn khi bạn “hết xăng”!

“Ngài làm tươi mới linh hồn tôi” (Thi 23:3). Giữa cơn đại dịch này, nhiều người trong các bạn đã hoàn toàn “hết xăng” và đang “bốc khói” trong vài tuần qua, kể từ lễ Phục Sinh. Đức Chúa Trời hứa bổ sức cho bạn để bạn đối diện với bất kỳ nan đề nào của hôm nay hoặc ngày mai.

Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn bạn khi bạn bối rối!

“[Ngài] dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài” (Thi 23:3). Do dự khiến ta vô cùng căng thẳng, nhưng Đức Chúa Trời hứa sẽ dẫn dắt bạn. Bạn không cần lo về những thách thức của ngày mai vì Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn đối diện với bất cứ điều gì.

Đức Chúa Trời sẽ đồng đi với bạn trong những ngày tối tăm và đầy sợ hãi!

Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi” (Thi 23:4). Hai tháng qua tình hình vô cùng tối tăm đối với nhiều người trên thế giới, nhưng Đức Chúa Trời không bỏ rơi chúng ta. Chúng ta sẽ trải qua những giai đoạn tối tăm hơn trong tương lai, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đồng đi với chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì người nào chống lại chúng ta đều không thành vấn đề.

Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ bạn khi bạn cảm thấy bất an!

“Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi” (Thi 23:4). Một người chăn dùng cây trượng và cây gậy để bảo vệ bầy chiên. Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta khi chúng ta cảm thấy bất lực trước những thế lực bên ngoài. Ngài ban cho chúng ta sự đảm bảo về tương lai trong bất kỳ nan đề nào.

Đức Chúa Trời sẽ công khai ban ơn cho đời sống bạn!

“Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn” (Thi 23:5). Đức Chúa Trời không chỉ hứa sẽ ban ơn cho đời sống bạn mà còn hứa sẽ làm điều đó trước mặt những kẻ công kích bạn. Ngài không chỉ hứa sẽ đáp ứng nhu cầu cho bạn mà còn ban ơn dư dật cho bạn nếu bạn tin cậy Ngài.

Đức Chúa Trời sẽ nhân từ với bạn bất kể chuyện gì xảy ra!

“Thật vậy trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi” (Thi 23:6). Có thể ngay lúc này bạn chẳng còn tin vào bất cứ điều gì, nhưng bạn có thể tin chắc nơi lòng nhân từ của Chúa.  Sau này, có thể những người khác sẽ không còn đối xử tốt với bạn nhưng Đức Chúa Trời sẽ luôn nhân từ với bạn. bạn có thể tin chắc vào sự kiên định và lòng nhân từ của ngài – bất kể chuyện gì xảy ra.

Một ngày kia Chúa sẽ đưa bạn lên thiên đàng!

“Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi 23:6). Bất kể bạn đang trải nghiệm điều gì trên đất, Đức Chúa Trời hứa cho bạn sống với Ngài mãi mãi trên thiên đàng. Tương lai của bạn đã được đảm bảo.

Nhiều người trên thế giới và trong hội thánh chúng ta đang tìm kiếm chín lợi ích này qua sự nghiệp, các mối quan hệ, số tiền tiết kiệm. Nhiều người đã bắt đầu nhận ra sự mong manh của những nơi nương tựa ấy, và họ đang tìm kiếm hi vọng ở nơi khác.

Chúng ta hãy làm gương và dạy họ biết về niềm trông cậy thật.

 


Nine Reasons to Hope in God’s Goodness

By Rick Warren

 For many around the world today, the last few months have been full of stress. You’ve probably experienced it as well.

On the surface, it’s easy to think your stress centers on whether you or someone you care about gets COVID-19 or on the growing economic challenges surrounding the pandemic.

But those aren’t the real reasons stress has skyrocketed lately. It’s because we have forgotten how good God is. Anticipating God’s goodness is the foundation of all hope. We can’t have hope unless we believe God is good—and will be good in the future. If God isn’t good, we have no rational, logical reason for hope.

One of the Bible’s most famous verses reminds us: “'For I know the plans I have for you,’ says the LORD. 'They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope’” (Jeremiah 29:11 NLT). We serve a good God who has only good plans for our lives and our ministries, even in the middle of this pandemic.

Psalm 23 gives nine different benefits of God’s goodness—reasons why people can have hope no matter what is happening with COVID-19. By the way, pastor, these nine truths aren’t just for the people you lead. They are for you, too!

God will meet your needs when you’re worried!

The LORD is my shepherd; there is nothing I lack” (Psalm 23:1 HCSB). Because God is good, you don’t need to worry about any of your needs.

God will teach you to relax when you’re stressed out!

He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters” (Psalm 23:2 NIV). God will lead you to a place of peace. He’ll teach you how to relax when you’re stressed.

God will replenish your strength when you’re empty!

“He refreshes my soul” (Psalm 23:3 NIV). In the midst of this pandemic, many of you are completely out of gas and have been running on fumes these last few weeks since Easter. God promises to give you the resilience you need for any trouble you encounter today or tomorrow.

God will guide you when you’re confused!

“He guides me along the right paths for his name’s sake” (Psalm 23:3 NIV). Indecision is stressful, but God promises to guide you. You don’t need to worry about tomorrow’s challenges because God will help you with whatever you face.

God will walk with you in your dark and fearful days!

“Even when I go through the darkest valley, I fear no danger, for You are with me” (Psalm 23:4 HCSB). The last couple of months have been dark for many around the world, but God hasn’t abandoned us. We will go through more dark periods in the future, but God will walk through them with us, too. If God is with us, it doesn’t matter who is against us.

God will protect you when you feel insecure!

Your rod and Your staff—they comfort me” (Psalm 23:4 HCSB). A shepherd used a rod and staff to help protect the sheep. God protects us when we feel powerless against outside forces. He gives us assurance of our future during any trouble.

God will publicly show his favor on your life!

“You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup overflows” (Psalm 23:5 NIV). God doesn’t just promise to show his favor on your life; he promises to do it in front of the people who attack you. He promises to not just meet your needs but to give you abundance if you trust him.

God will be good to you no matter what happens!

“Only goodness and faithful love will pursue me all the days of my life” (Psalm 23:6 HCSB). You may not feel as if you can count on anything right now, but you can count on the goodness of God. Other people may not be good to you in the future, but God will. You can count on his consistency and benevolence—no matter what happens.

God will take you to heaven one day!

“I will dwell in the house of the LORD as long as I live” (Psalm 23:6 HCSB). No matter what you experience on earth, God promises you an eternal home with him in heaven. Your future is guaranteed.

Many people in our world and in our churches are trying to receive these nine benefits through their careers, their relationships, or their savings accounts. Many are seeing the frailty of those crutches right now, and they are looking for hope from somewhere else.

Let’s model and teach where real hope comes from.