MS Rick Warren 700width

XEM TẤT CẢ CÁC BÀI TĨNH NGUYỆN  


Khi Bạn Thấy Tuyệt Vọng, Hãy Bắt Đầu Bằng Lời Cầu Nguyện

Khi Bạn Thấy Tuyệt Vọng, Hãy Bắt Đầu Bằng Lời Cầu Nguyện

“Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.” Giô-na 2:2 Có bao giờ bạn cảm thấy rằng đời sống đang nuốt chửng mình không? Có thể bạn đang bị vây quanh bởi trầm cảm, xung đột, lo lắng hoặc mặc cảm tội lỗi – và bạn cảm...

 


Khich le nguoi phuc vu

Xem tất cả các bài KHÍCH LỆ NGƯỜI PHỤC VỤ 


 

 

divider line 01