MS Rick Warren 700width

XEM TẤT CẢ CÁC BÀI TĨNH NGUYỆN  


Bạn Không Thể Nào Cho Đi Nhiều Hơn Đức Chúa Trời

Bạn Không Thể Nào Cho Đi Nhiều Hơn Đức Chúa Trời

“Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy.” Lu-ca 6:38 Khi bạn...

 


Khich le nguoi phuc vu

Xem tất cả các bài KHÍCH LỆ NGƯỜI PHỤC VỤ 


 

 

divider line 01