Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, Chớ bỏ phép tắc của mẹ con; Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, Giống như những vòng đeo quanh cổ của con. Châm ngôn 1:8-9