Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va; Ngài bèn đáp lời tôi. Thi thiên 120:1