Get Adobe Flash player
Chỉ mục bài viết
Thánh Ca Việt Nam
Bài 50 đến 99
Bài 100 đến 150
Bài 151 đến 200
Bài 201 đến 250
Bài 250 đến 300
Bài 300 đến 350
Bài 351 đến 400
Bài 401 đến 450
Bài 451 đến 509
Tất cả các trang

Để giúp các tín hữu và đặc biệt các tân tín hữu của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có thể tập hát những bài Thánh Ca, chúng tôi sẽ đưa tất cả những bài trong quyển Thánh Ca Việt Nam đang được sử dụng phổ biến trong các Hội Thánh Tin Lành lên Nhu Liệu Thánh Kinh Online.

Xin chân thành cảm ơn Mục sư Đặng Ngọc Minh - Mục Vụ SLM, đã ủng hộ Nhu Liệu Thánh Kinh Online có 304 bài hát dùng trong mục Thánh ca Việt Nam.

Bài số 001 - Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai
Bài số 002 - Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng
Bài số 003 - Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế
Bài số 004 - Ha-Lê-Lu-Gia! Vinh Danh Ngài!
Bài số 005 - Muôn Dân Trên Hoàn-Cầu Nên Ca Xướng
Bài số 006 - Thành Tâm Tôn Vua Thánh
Bài số 007 - Ca Cảm Tạ
Bài số 008 - Ngợi Danh Jesus Rất Oai Quyền
Bài số 009 - Ước Thuật Chuyện Tuyệt Đối
Bài số 010 - Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh
Bài số 011 - Ngợi Khen Cứu Chúa
Bài số 012 - Đẹp Thay Trán Chúa
Bài số 013 - Jesus Đẹp Thay
Bài số 014 - Danh Jesus
Bài số 015 - Ngày Ngày Ngợi Khen Chúa Hiển Vinh
Bài số 016 - Danh Chúa Jesus
Bài số 017 - Tôn Vinh Chúa Linh Năng
Bài số 018 - Danh Yêu Quí
Bài số 019 - Tôn Vinh Chúa Tôi
Bài số 020 - Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời
Bài số 021 - Cứu Chúa Siêu Việt
Bài số 022 - Ta Bước Lên Si-Ôn
Bài số 023 - Tôn-Vinh Chân-Thần
Bài số 024 - Tôn-Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Bài số 025 - Tôn-Vinh Cha
Bài số 026 - Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
Bài số 027 - Xin Ba Ngôi Nghe Lời Cầu Nguyện
Bài số 028 - Phước Nguyên Từ Trời Xin Chảy Vào Lòng
Bài số 029 - Bánh Trường-Sanh
Bài số 030 - Tán-Mỹ Chúa Trước Khi Lễ Chung
Bài số 031 - Vàng Rực-Thiên Không Ánh Mai
Bài số 032 - Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài
Bài số 033 - Dương Quang Tâm Hồn
Bài số 034 - Ngày Gần Tàn Rồi
Bài số 035 - Nguyền Đêm Nay Christ Hà Phước
Bài số 036 - Bóng Xế Sắp Khuất
Bài số 037 - Ngày Nghỉ Phước Hạnh
Bài số 038 - Tuần Vừa Qua
Bài số 039 - Tôn-Vinh Ba Ngôi
Bài số 040 - Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay!
Bài số 041 - Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta
Bài số 042 - Tình Yêu Thương Chúa Không Suy Lường
Bài số 043 - Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
Bài số 044 - Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi
Bài số 045 - Luồng Thanh Quang Chiếu Giữa Đêm
Bài số 046 - Giê-Hô-Va Xin Dắt Tôi
Bài số 047 - Chúa Giấu Tôi
Bài số 048 - Nương Mình Trong Cánh Chúa
Bài số 049 - Chúa Sẽ Lo Toan