Get Adobe Flash player
Tham Khảo Thánh Kinh Từng Chữ Từng Câu Vua các vua (Theo Sách Phúc Âm Mathiơ) BÀI 41 - DI SẢN CỦA GIĂNG BÁP-TÍT
Mathiơ 11.7-15

1. Trong câu 11 của phân đoạn Kinh Thánh trên, chúng ta thấy một trong những câu nói thường được sử dụng nhất về Giăng Báptít: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đờn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít". Tầm mức quan trọng và địa vị của ông trong lịch sử đã được Vua các vua xác minh. Đời sống và di sản của Giăng không những giúp chúng ta hiểu biết đầy đủ thêm về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, mà còn cung ứng cho chúng ta những lẽ thật thuộc linh cho sự sống trong những ngày sau rốt nầy.

2. Trước khi chúng ta có thể hiểu rõ ý nghĩa sự tôn trọng của Chúa Giêxu đối với Giăng Báptít, chúng ta phải nhìn biết bộ khung cuộc sống của Giăng.

A. GIA ĐÌNH của Giăng. Về hai phía gia đình của ông, Giăng ra đời theo gia phổ của dòng thầy tế lễ. Cha của ông, Xachari là một thầy tế lễ lo phục vụ trong đền thờ và mẹ ông, Êlisabết là "thuộc về chi phái Arôn" (Luca 1.5). Mẹ ông là người bà con với Mary, mẹ Chúa Giêxu. Giống như người anh em theo phần xác của mình, sự ông ra đời đã được một thiên sứ đến công bố. Sự ra đời của ông rất đặc biệt, trong đó bố mẹ ông đều đã trải qua những năm tháng son sẻ. Thực vậy, thiên sứ đã bảo Xachari phải đặt tên đứa trẻ là Giăng, có nghĩa là: "Đức Giêhôva rất giàu ơn”. Ông ra đời khoảng 6 tháng trước sự giáng sinh của Chúa Giêxu.

B. SỰ XUẤT HIỆN của Giăng. Giống như Samsôn đời xưa, ông là một người Naxirê từ lúc mới chào đời, không bao giờ cắt tóc. Luca 1.80 chép về thời thơ ấu của ông: "Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Y-sơ-ra-ên". Với mái tóc dài và hàm râu, sinh sống trong đồng vắng sa mạc, mặc áo và thắt lưng bằng da lạc đà, trông ông giống như một dân dã hơn là giống một nhà truyền đạo!

C. SỰ RAO GIẢNG của Giăng. Khoảng 30 tuổi, Giăng mới bắt đầu rao giảng trong đồng vắng sông Giôđanh bên ngoài thành Jerusalem. Sứ điệp của ông là: "Hãy ăn năn, vì Nước Đức Chúa Trời đã đến gần". Ông đã đến để "dọn đường cho Chúa", để khiến cho dân sự phải sẵn sàng để đón Đấng Mêsi. Ông là người tiền khu, là sứ giả của Nhà Vua. Dân chúng đã đến từ "thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, và cả miền chung quanh sông Giô-đanh" (đối chiếu 3.1-5).

D. PHÉP BÁPTÊM của Giăng. Giăng là người đầu tiên làm phép báptêm, dìm hay nhúng người ta xuống nước giống như một biểu tượng bề ngoài về đức tin thuộc linh của họ vậy. 3.6 chép họ chịu "người làm phép báptêm...xưng tội mình" (đối chiếu 3.11). Luca 3.3 chép ông đã "giảng dạy về phép báptêm về sự ăn năn để được tha tội". Ngay lúc bắt đầu chức vụ của Chúa Giêxu, Ngài cũng đã đến với Giăng để chịu phép báptêm.

E. SỰ BỊ TÙ của Giăng. Giăng cũng quở trách về tội lỗi của xứ sở và các nhà cầm quyền của xứ. Hêrốt Antipas, quan Tổng đốc đã ly dị vợ của mình để lấy Hêrôđia, vợ của em ông ta là Philíp. Kết quả là, ông bị ném vào tù, nhốt ở một tiền đồn gần Biển Chết (Machaerus).

F. THẮC MẮC của Giăng. Sau khi bị bỏ tù gần một năm, Giăng bắt đầu có một vài điểm nghi ngờ hay ít nhất là lầm lẫn về Chúa Giêxu, vì những điều ông mong đợi đều không ứng nghiệm. Nhờ 2 môn đồ của ông, Giăng đã hỏi: "Có phải Ngài là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác?”

3. Sau khi Chúa Giêxu làm ra nhiều phép lạ trước mặt các môn đồ của Giăng (Luca 7.21), Ngài sai họ trở về. Trong câu 7, Kinh Thánh chép họ "đã đi rồi" để đem sứ điệp nầy về đức tin tươi mới cho vị tiên tri biết. Tuy nhiên, khi Chúa Giêxu xây khỏi các môn đồ của Giăng, Ngài: "mới phán cùng đoàn dân về việc Giăng".

4. Dường như Chúa Giêxu muốn phán rằng: "Các ngươi tưởng Giăng mất lòng tin chăng, các ngươi tưởng chức vụ của ông thất bại chăng, nhưng hãy để ta nói cho các ngươi biết sự thật về ông ấy". Chúa Giêxu đã phán để khẳng định với khán thính giả của Ngài rằng: cho dù Giăng có những mối hồ nghi hay nhầm lẫn nhứt thời, di sản của ông rất quan trọng trong lịch sử cứu chuộc của Đức Chúa Trời.

I. SỰ ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI CỦA GIĂNG (các câu 7-9a).

Chúa Giêxu giải thích di sản của Giăng Báptít bằng cách chỉ ra lý do nằm ở đàng sau sự ông được lòng người. Ngài đã hỏi câu nầy: "Các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng?" ba lần. Khi sử dụng kiểu cách hoa mỹ nầy, qua cách loại trừ Ngài tỏ ra cho họ thấy sự cao trọng của Giăng trong chương trình của Đức Chúa Trời.

A. Phải chăng dân chúng đến nghe Giăng rao giảng vì ông là "cây sậy bị gió rung chăng?" (câu 7),

1. Dọc theo hai bên bờ sông Giôđanh, nơi Giăng đến giảng đạo và làm phép báptêm có rất nhiều sậy. Chúng vốn ốm yếu rất dễ bị "gió rung". Cây sậy” là hình bóng nói tới một người bị chao đảo bởi nhận thức tội lỗi của người ấy về chính trị, quyền lực và sợ hãi.

2. Nếu đã có người nào có nhận thức về tội lỗi, thì đó là Giăng. Ông công khai đề kháng với các thầy thông giáo, những người Pharisi, người Sađusê và thậm chí cả chính Hêrốt nữa! Hãy lưu ý lời lẽ cứng rắn của ông khi nói với các cấp lãnh đạo tôn giáo trong 3.7-12.

3. Đặc điểm của Giăng có thể được tóm tắt trong câu nói của William Penn: "Đúng là đúng, cho dù mọi người chống lại cái đúng đó, và sai là sai, cho dù mọi người đang sống vì cái sai đó".

4. Không, dân chúng đã không đi ra để gặp Giăng vì ông là một con người yếu đuối. Không một “ngọn gió” nào có thể lay động được một nhân vật mạnh mẽ của Đức Chúa Trời.

B. Phải chăng dân chúng đến nghe Giăng rao giảng vì ông là "một người mặc áo tốt đẹp?" (câu 8).

1. Trong câu: "một người mặc áo tốt đẹp" Chúa Giêxu phác họa ra một người yếu ớt, buông thả, bị những xa hoa chiếm hữu. Với sự khinh miệt, Chúa Giêxu nói thêm: "Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua”, chớ không phải trong nhà tù của vua!

2. Giăng là một người vốn khoẻ mạnh, ông được mô tả trong 3.4 là "mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng". Ông đã sống một đời sống hoang dã, khổ hạnh hoàn toàn nương vào việc lo chu toàn ý chỉ của Đức Chúa Trời, không màng tới các biểu hiện bề ngoài của sự giàu có hay đặc ân.

3. Ngược lại với các cấp lãnh đạo tôn giáo trong thời ấy, họ vốn ưa thích những việc tốt đẹp hơn trong cuộc sống, và ngược lại với nhiều nhà truyền đạo ngày nay, Giăng không giảng hay sinh sống với một "danh xưng và đòi hỏi” tin lành thịnh vượng.

4. Không một ai bị lôi cuốn đến với Giăng vì ông “mặc áo đẹp” hoặc những lời hứa hẹn giả dối về ảnh hưởng và sự giàu có.

C. Phải chăng dân chúng đến nghe Giăng rao giảng vì ông là "một tiên tri?" (câu 9a).

1. Một lần nữa, một cách hoa mỹ, Chúa Giêxu hỏi: "Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa?" Ngài trả lời cho câu hỏi của mình: "Một vị tiên tri ư? Phải!"

2. Mặc dù Giăng không lôi cuốn dân chúng bằng cách đùa cợt với cảm xúc của họ, bằng cách xúi bẩy họ về mặt chính trị, bằng cách chỉ ra hay hứa hẹn một kiểu cách sống phung phí, ông đã lôi cuốn họ vì ông là "một tiên tri".

3. Trong lúc nhầm lẫn  về tôn giáo và ao ước  mong manh, một “tiên tri” thật đã đến rao giảng cách chân chính, được Đức Thánh Linh xức dầu.

4. Cũng một thể ấy, người nào thành thật tìm kiếm chân lý sẽ luôn luôn tìm cách giảng dạy chính xác từ Lời của Đức Chúa Trời.

II. LỜI TIÊN TRI CỦA GIĂNG (các câu 9b-11).

A. Giăng còn "hơn Đấng Tiên Tri nữa” (câu 9b).

1. Giăng không những sống như bất kỳ một vị tiên tri nào, mà ông còn là ĐẤNG tiên tri nữa. Đấng tiên tri thứ nhứt là Môise và chức vụ đã liên tục qua sự phu tù của Israel ở xứ Babylôn. Khi họ trở về, họ đã không có một lời tiên tri nào hết trải hơn 400 năm.

2. John MacArthur nói về Giăng như sau: "Ông là đại biểu của hàng tiên tri, là phát ngôn viên năng nổ, ăn nói lưu loát, chịu chạm trán, và có quyền phép nhất mà Đức Chúa Trời đã từng kêu gọi. Là vị tiên tri sau cùng, không những ông tuyên bố rằng Đấng Mêsi sẽ đến, mà Ngài còn đã đến nữa " (trang 254).

B. Kinh Cựu ước nói trước lời tiên tri của Giăng (câu 10).

1. Giăng vừa là đề tài vừa là Đấng ban phát lời tiên tri. Ông vừa nói tiên tri cho xứ sở mà vừa nói tiên tri về bản thân mình.

2. Chúa Giêxu trưng dẫn Malachi 3.1 khi Ngài phán: "Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta".

3. "Trước mặt ta" sát nghĩa là "ở phía trước" hay đi trước. Giăng đã đến trước để "dọn" đường cho Chúa Giêxu là sứ giả của nhà Vua.

4. Giống như một Hội Thánh sẽ sửa soạn cho các tín đồ biết phục sự trong một Hội Thánh khác, Giăng đã sửa soạn cho dân chúng biết tiếp nhận Chúa Giêxu là Đấng Mêsi.

C. Chúa Giêxu đã mô tả sự cao trọng của Giăng, song lại thiếu sự sáng thuộc linh (câu 11).

1. Trong phần trưng dẫn nổi tiếng nầy về việc Giăng cao trọng hơn bất kỳ "kẻ nào bởi người nữ sanh ra", Chúa Giêxu sử dụng từ ngữ "quả thật", hay sát nghĩa là "amen" hầu khẳng định sự thật của những gì Ngài đang phán dạy.

2. Là một con người, Giăng "tôn trọng hơn", cao siêu hơn bất kỳ người nào từng sinh ra đời. Ông có cá tánh, quyết định, năng lực v.v… “lớn lao hơn”. Không một người nào khác được “dấy lên” hay xuất hiện trên bối cảnh lịch sử với những đặc điểm hay khả năng về mặt con người "tôn trọng hơn" Giăng.

3. Giăng quả là cao trọng, ông đã hầu việc Chúa trong ánh sáng thuộc linh có giới hạn. Ông đã có khải thị hữu hạn về Chúa Giêxu. Mặc dù cá nhân Giăng đã làm phép báptêm cho Chúa Giêxu, quí vị và tôi đều biết nhiều về Ngài mặc dù chúng ta là kẻ "nhỏ hèn nhất trong nước thiên đàng".

G. Campbell Morgan đã diễn giải lời lẽ của Chúa Giêxu theo cách nầy: "Quí vị đã nhìn thấy nhân vật nầy, về mặt tự nhiên ông là nhân vật lỗi lạc nhất giữa vòng loài người đã hỏi một câu trong khi bối rối. Phải, có những việc mà ông không thể biết được, có những phương pháp mà ông không thể hiểu được, và những linh hồn nhỏ hèn nhất được đưa vào trong nước thiên đàng sẽ có sự sáng láng lớn hơn nhân vật nầy, với mọi thiên tư của ông, đã có trong quá khứ. Đứa trẻ nhỏ nhất bước vào Vương quốc của ta bởi lẽ mầu nhiệm của sự thương xót, sức mạnh và tình cảm của ta, sẽ có sự sáng láng hơn Giăng, cho tới chừng ông cũng đạt tới chỗ hiểu biết sự ngọt ngào, sự thương xót và vẻ oai nghi khi bước vào Vương quốc quyền phép nầy”. Morgan tiếp tục nói: "Giăng là sự sáng đến trước Vương quốc, và kẻ nhỏ hèn nhất trong Nước ấy còn biết nhiều hơn Giăng" (trang114).

III. ĐỊA VỊ CỦA GIĂNG (các câu 12-15).

A. Có một thời kỳ Vương quốc sẽ bị hãm ép (câu 12).

1. Vì không có một tiên tri nào hết trong 400 năm và vì sứ điệp của Giăng làm đảo lộn nguyên trạng xã hội từ "ngày ấy...đến nay" đã có tình trạng "hãm ép". Khoảng 18 tháng kể từ "ngày Giăng Báptít", cũng kể từ thời điểm đó "nước thiên đàng bị hãm ép".

2. Đây là một câu khó lý giải, nhưng lời tiên tri của thiên sứ nói về Giăng trong Luca 1.16-17 chỉ ra rất rõ ràng: "Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ; chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng”.

B. Giăng là tiên tri cuối cùng trong hàng “tiên tri” (câu 13). Từng lời tiên tri từ Sáng thế ký cho đến Malachi đều nhắm vào Đấng Christ và kể cả Giăng.

C. Người nào có sự hiểu biết, thì phân biệt Giăng là "Êli là Đấng phải đến" (câu 14).

1. Malachi 4.5-6 nói tiên tri rằng "Êli...sẽ đến" trước Đấng Mêsi. Người Do thái đã trông mong một sự tái hoá thân thành xác thịt của Êli hầu đánh dấu thời kỳ của Đấng Mêsi.

2. Thậm chí cho đến hôm nay, người Do thái chính thống đã dành riêng một chỗ tại bàn tiệc Lễ Vượt Qua cho tiên tri Êli.

3. Chúa Giêxu phán: "Nếu các ngươi muốn hiểu biết..." Nói cách khác: "Các ngươi đang trông đợi ông ấy, và giờ đây ta nói cho các ngươi biết, ấy là Giăng".

D. Người nào có hai “lỗ tai” thuộc linh sẽ lắng nghe từ Giăng (câu 15). Giăng là "Êli" và Chúa Giêxu là Đấng Mêsi cho những ai chịu tin theo.

IV. NĂM BÀI HỌC THUỘC LINH TỪ DI SẢN CỦA GIĂNG.

A. Có sự thoả lòng rất lớn khi làm đẹp lòng Chúa Giêxu thay vì làm đẹp lòng con người ta.

B. Có quyền phép rất lớn trong việc giải bày Lời Đức Chúa Trời mà chẳng lấy làm xấu hổ.

C. Có sự vui mừng rất lớn trong việc chu toàn ý chỉ của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta.

D. Có nhiều ơn phước rất lớn trong việc sống trong Vương Quốc Sự Sáng.

E. Có sự biết trước rất lớn trong việc nhìn biết nhiều điều sắp sửa hiển hiện ra.