BA PHẦN CỦA HỘI THÁNH

PHẦN E1

BA PHẨN CỦA HỘI THÁNH
(MỖI TÍN HỮU MỘT CHỨC VỤ)

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY DÀNH CHO MỤC SƯ
(Tác giả: Tiến sĩ Robert Frost và Ralph Mahoney)


PHẦN I: NỀN TẢNG CỦA HỘI THÁNH


PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH

PHẦN III: NHỮNG CHỨC VỤ CỦA CÁC TÍN HỮU TRONG HỘI THÁNH
PHẦN E2
SỰ NGỢI KHEN THỜ PHƯỢNG

PHẦN E3
HÀNG RÀO BA-BY-LÔN

PHẦN E4
HỌC TẬP CHINH PHỤC LINH HỒN TỘI NHÂN

PHẦN E7
BẢO TỒN MÙA GẶT
PHẦN F
MÃO TRIỀU THIÊN VÀ PHẦN THƯỞNG

F1. Sự Chuẩn Nhận của Đức Chúa Trời

F2. Mão Triều Thiên Và Phần Thưởng

F3. Phán Xét Những Người Làm Công Vô Luật

PHẦN G
LAI THẾ HỌC

G1. Những Điêu Sau Rốt

G 2. Sự Làm Con Nuôi


Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 E1.1 KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC MẶC KHẢI: SỰ SÁNG TẠO
2 E1.2 KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ PHÁ HỎNG: SỰ PHẢN LOẠN
3 E1.3 KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC KHÔI PHỤC: SỰ CỨU CHUỘC
4 E1.4 SỰ CỨU RỖI VĨ ĐẠI CỦA CHÚNG TA
5 E1.5 TÂM TÁNH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO: BÔNG TRÁI THÁNH LINH
6 E1.6 QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (PHẦN I): BÁP TÊM TRONG THÁNH LINH
7 E1.7 QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (PHẦN II): CÁC ÂN TỨ THÁNH LINH
8 E1.8 SỰ KÊU GỌI CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO: CHỨC VỤ ÂN TỨ
9 E1.9 CHỨC VỤ ĐỐI VỚI CHÚA: THỜ PHƯỢNG
10 E1.10 CHỨC VỤ ĐỐI VỚI NHAU: PHỤC VỤ
11 E1.11 CHỨC VỤ ĐỐI VỚI THẾ GIAN: LÀM CHỨNG
12 E2.1 CHỨC TẾ LỄ MỚI
13 E2.2 NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG VỀ SỰ NGỢI KHEN
14 E2.3 SỰ NGỢI KHEN: NHỮNG PHƯỚC HẠNH VÀ SỰ CẢN TRỞ
15 E2.4 NHỮNG PHƯƠNG THỨC THEO KINH THÁNH VỀ SỰ THỜ PHƯỢNG VÀ NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI
16 E2.5 DÂNG CỦA LỄ BẰNG SỰ NGỢI KHEN
17 E2.6 NGHĨA CỦA SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG
18 E2.7 ÂM NHẠC TRONG SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG
19 E2.8 HƯỚNG DẪN BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG
20 E2.9 Ý NGHĨA TIÊN TRI VỀ SỰ NGỢI KHEN
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 3