Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy BA PHẦN CỦA HỘI THÁNH
PHẦN E1

BA PHẨN CỦA HỘI THÁNH
(MỖI TÍN HỮU MỘT CHỨC VỤ)

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY DÀNH CHO MỤC SƯ
(Tác giả: Tiến sĩ Robert Frost và Ralph Mahoney)


PHẦN I: NỀN TẢNG CỦA HỘI THÁNH


PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH

PHẦN III: NHỮNG CHỨC VỤ CỦA CÁC TÍN HỮU TRONG HỘI THÁNH
PHẦN E2
SỰ NGỢI KHEN THỜ PHƯỢNG

PHẦN E3
HÀNG RÀO BA-BY-LÔN

PHẦN E4
HỌC TẬP CHINH PHỤC LINH HỒN TỘI NHÂN

PHẦN E7
BẢO TỒN MÙA GẶT
PHẦN F
MÃO TRIỀU THIÊN VÀ PHẦN THƯỞNG

F1. Sự Chuẩn Nhận của Đức Chúa Trời

F2. Mão Triều Thiên Và Phần Thưởng

F3. Phán Xét Những Người Làm Công Vô Luật

PHẦN G
LAI THẾ HỌC

G1. Những Điêu Sau Rốt

G 2. Sự Làm Con Nuôi


Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 E1.1 KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC MẶC KHẢI: SỰ SÁNG TẠO Tiến sĩ Robert Frost và Ralph Mahoney 3906
2 E1.2 KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ PHÁ HỎNG: SỰ PHẢN LOẠN Tiến sĩ Robert Frost và Ralph Mahoney 3777
3 E1.3 KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC KHÔI PHỤC: SỰ CỨU CHUỘC Tiến sĩ Robert Frost và Ralph Mahoney 3845
4 E1.4 SỰ CỨU RỖI VĨ ĐẠI CỦA CHÚNG TA Tiến sĩ Robert Frost và Ralph Mahoney 3733
5 E1.5 TÂM TÁNH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO: BÔNG TRÁI THÁNH LINH Tiến sĩ Robert Frost và Ralph Mahoney 4568
6 E1.6 QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (PHẦN I): BÁP TÊM TRONG THÁNH LINH Tiến sĩ Robert Frost và Ralph Mahoney 3491
7 E1.7 QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (PHẦN II): CÁC ÂN TỨ THÁNH LINH Tiến sĩ Robert Frost và Ralph Mahoney 3395
8 E1.8 SỰ KÊU GỌI CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO: CHỨC VỤ ÂN TỨ Tiến sĩ Robert Frost 3858
9 E1.9 CHỨC VỤ ĐỐI VỚI CHÚA: THỜ PHƯỢNG Tiến sĩ Robert Frost 3630
10 E1.10 CHỨC VỤ ĐỐI VỚI NHAU: PHỤC VỤ Tiến sĩ Robert Frost 3701
11 E1.11 CHỨC VỤ ĐỐI VỚI THẾ GIAN: LÀM CHỨNG Tiến sĩ Robert Frost 3506
12 E2.1 CHỨC TẾ LỄ MỚI Gerald Rowlands 3978
13 E2.2 NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG VỀ SỰ NGỢI KHEN Gerald Rowlands 5203
14 E2.3 SỰ NGỢI KHEN: NHỮNG PHƯỚC HẠNH VÀ SỰ CẢN TRỞ Gerald Rowlands 4365
15 E2.4 NHỮNG PHƯƠNG THỨC THEO KINH THÁNH VỀ SỰ THỜ PHƯỢNG VÀ NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI Gerald Rowlands 7300
16 E2.5 DÂNG CỦA LỄ BẰNG SỰ NGỢI KHEN Gerald Rowlands 4505
17 E2.6 NGHĨA CỦA SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG Gerald Rowlands 8457
18 E2.7 ÂM NHẠC TRONG SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG Gerald Rowlands 8091
19 E2.8 HƯỚNG DẪN BUỔI NHÓM THỜ PHƯỢNG Gerald Rowlands 13039
20 E2.9 Ý NGHĨA TIÊN TRI VỀ SỰ NGỢI KHEN Gerald Rowlands 5251
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 3