Tìm kiếm

D13.2 BÀI GIẢNG THEO VĂN MẠCH

Chương 2: BÀI GIẢNG THEO VĂN MẠCH

Tôi muốn chúng ta sẽ xem xét kỷ lưỡng hơn về việc chuẩn bị bài giảng theo văn mạch. Trước đây tôi đã định nghĩa phương pháp này là sự phân tích và giải nghĩa một phân đoạn Kinh Thánh ngắn, thường là một câu hay một khúc Kinh Thánh.

A. ƯU ĐIỂM CỦA MỘT ĐOẠN KINH THÁNH.

1. Thu Hút Được Sự Chú Ý.

Khi nêu lên khúc Kinh Thánh hay, lập tức sẽ thu hút được sự chú ý của người nghe, làm cho hội chúng quan tâm chăm chú. Họ tò mò muốn xem bạn sẽ xử lý vấn đề như thế nào. Họ muốn biết những ý tưởng và những hàm ý nào mà bạn rút ra được từ khúc Kinh Thánh đó. Tâm trí của người nghe sẽ được khuấy động và thức tỉnh, tạo nên một hội chúng chăm chú.

2. Tránh Sự Mông Lung.

Một phân đoạn Kinh Thánh cụ thể nào đó sẽ giúp diễn giả không đi lang thang lạc đề. Thật khó để người nghe có thể duy trì sự thích thú năng động khi diễn giả trình bày mông lung lạc đề.

Có một khúc Kinh Thánh cụ thể, và từ văn mạch mà từ đó bạn chọn ra chủ đề của bạn, sẽ giúp bạn tránh được việc đi mông lung và có thể duy trì sự chú ý thích thú của người nghe.

3. Giữ Cho Bài Giảng Dựa Trên Kinh Thánh

Trọng tâm của bài giảng dựa trên một khúc Kinh Thánh sẽ giữ cho diễn giả đi sát Kinh Thánh. Khi trình bày một phân đoạn trực tiếp từ Kinh Thánh, thì chắc chắn sứ điệp của bạn sẽ phải dựa trên Kinh Thánh. Khuynh hướng là bạn sẽ dùng những phần Kinh Thánh thích hợp khác để chứng minh cho đề tài giảng của bạn.

Ngược lại, nếu đề tài giảng của bạn không phải là một phân đoạn Kinh Thánh, dầu đó là đề tài tâm lý, xã hội hay văn hóa...thì sự chứng minh cho đề tài của bạn phải lấy từ những nguồn tương tự như vậy. Điều này là không hay. Chúng ta được truyền dạy là "Phải giảng lời của Đức Chúa Trời "(2Ti-mô-thê 4:2).

4. Gia Tăng Sự Dạn Dĩ.

Giảng trực tiếp từ Kinh Thánh sẽ gia tăng sự dạn dĩ và uy quyền của sự công bố. Khi bạn đặc biệt giảng về lời Đức Chúa Trời, sẽ có sự xức dầu đặc biệt từ Thánh Linh trên lời đó. Đức Chúa Trời xức dầu trên Lời của Ngài.

Những quan điểm lấy ra từ Kinh Thánh có thể được trình bày với cảm xúc và sự thuyết phục lớn lao. Bởi vì bạn không trình bày ý tưởng riêng của bạn nhưng bạn đang nói với dân sự những gì Đức Chúa Trời muốn phán về vấn đề này. Điều này mang lại sức mạnh và uy quyền khi bạn công bố "Lời Kinh Thánh phán như sau" kế đến đọc lên và chia sẻ và giải thích ý nghĩa từng câu.

Chính lúc các môn đồ đi ra "Giảng lời Chúa" thì Đức Chúa Trời cùng làm việc với họ, xác chứng lời Ngài bằng những dấu kỳ và phép lạ cặp theo. Chúa "cùng làm việc với lời của Ngài " (Mác 16:20).

5. Giúp Nhớ Lại Sứ Điệp.

Sứ điệp từ một phân đoạn Kinh Thánh hay có thể in trí người nghe và làm cho họ nhớ lâu hơn. Khi họ nhớ lại sứ điệp của bạn, thông thường là dựa vào khúc Kinh Thánh mà bạn giảng sẽ được nhớ đến cách sống động nhất.

B. CHỌN MỘT KHÚC KINH THÁNH.

1. Đọc Kinh Thánh Thường Xuyên

Nếu bạn muốn trở thành một diễn giả có năng lực và hiệu quả, bạn phải đọc Kinh Thánh thường xuyên. Hãy quyết định phát huy thói quen tốt về việc đọc Kinh Thánh. Dành thì giờ cụ thể mỗi ngày để đọc Kinh Thánh. Đem theo một cuốn Kinh Thánh nhỏ để khi bạn có thì giờ rãnh rỗi, bạn sẽ sử dụng thì giờ một cách hữu ích trong việc đọc Kinh Thánh.

2. Nghiên Cứu Kinh Thánh

Đừng chỉ đọc Kinh Thánh một cách hời hợt. Hãy đào sâu ở bên trong. Suy gẫm thật kỷ lưỡng những gì bạn đọc. Đọc đi đọc lại và xem xét từ mọi quan điểm. Tập phân tích những gì bạn đang nghiên cứu. Lấy ra từng phần và kết hợp chúng lại với nhau.

Hãy học "nghiền ngẫm" có nghĩa là "nhai lại". Khi con bò ăn, nó nhai cỏ, nuốt vào, sau đó mang thức ăn từ dạ dày đưa lên miệng để nhai lại.

Vì vậy khi bạn suy gẫm trong tâm trí, bạn cứ đem những ý tưởng này ra và suy đi nghĩ lại một lần nữa. Hãy suy gẫm và cân nhắc chúng. Cứ tiếp tục đem chúng vào trong tâm trí và xem xét một cách sâu xa hơn.

Tâm trí bạn càng được đầy dẫy lời Đức Chúa Trời và sự suy gẫm Kinh Thánh bao nhiêu, bạn càng có thể rút ra nhiều hơn khi bạn đứng giảng bấy nhiêu. "Đức Thánh linh sẽ nhắc cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi " (Giăng 14:26;) nhưng bạn phải có lời Chúa trong tâm trí thì Thánh Linh mới có thể nhắc bạn được.

3. Luôn Mang Theo Sổ Ghi Chép Theo.

Bất cứ khi nào bạn đọc Kinh Thánh, hãy tập thói quen đem bút và giấy theo. Hãy tập thói quen ghi những ghi chú ngắn gọn về mỗi sự dạy dỗ mà bạn nhận được. Cố gắng tránh ghi chú trên những tờ giấy rời, vì bạn dễ làm mất những tờ giấy này.

Nếu bạn dùng một quyển sổ thì nó sẽ giống như sổ nhật ký thuộc linh. Nhiều tháng sau bạn có thể xem lại và rút ra những sự dạy dỗ mới từ quyển sổ đó. Bạn càng suy gẫm bao nhiêu, bạn càng nhận được sự mặc khải bấy nhiêu. Điều này sẽ tạo ra một ngăn ý tưởng về nhiều chủ đề mà bạn có thể soạn ra nhiều bài giảng hay trong thời gian thích hợp.

4. Duy Trì Thái Độ Cầu Nguyện.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn phải luôn quỳ gối. Tôi muốn nói đến thái độ của tấm lòng chứ không phải tư thế của thân thể.

Cầu nguyện là chuyện trò thuộc linh với Đức Chúa Trời. Đây là cuộc nói chuyện hai chiều. Bạn nói với Chúa và Ngài cũng nói với bạn. Khi bạn học phân biệt tiếng phán của Đức Chúa Trời, bạn sẽ khám phá ra sự dạy dỗ tuôn tràn liên tục.

Đức Chúa Trời muốn bày tỏ lẽ thật của Ngài. Ngài chờ đợi những tấm lòng đói khát và chăm chú của những người có thể nhận ra và phân biệt được tiếng phán của Ngài. Ngài muốn chia sẻ những bí mật của Ngài cho bạn.

5. Tìm Kiến Sự Soi Sáng Của Đức Thánh Linh.

Hãy đặt một giá trị cao và sự ưu tiên cho sự soi sáng của Đức Thánh Linh trên Lời của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là Đấng rất nhạy cảm, Ngài dễ bị làm buồn và bị khước từ.

Bạn cần phải nuôi dưỡng tâm linh yên tịnh, khiêm nhường, nhạy bén mà Thánh Linh yêu thích chuyện trò. Khi mối thông công giữa bạn với Đức Thánh linh phát triển, Ngài sẽ chỉ cho bạn nhiều lẽ thật mới mẽ mà sẽ làm phong phú đời sống và chức vụ của bạn.

6. Phân Đoạn Kinh Thánh Của Bạn Phải:

a. Có Uy Quyền Của Kinh Thánh.

Phân đoạn đó phải phù với sự dạy dỗ nhất quán của Kinh Thánh. Không thể lấy một câu ra khỏi văn mạch, và dạy một vài điều gì đó mà không có sự hậu thuẫn của Kinh Thánh. Có người nói rằng "một khúc Kinh Thánh mà không dựa trên văn mạch thì chỉ là lời vô ích".

Phải luôn nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh của bạn phù hợp với văn mạch của nó. Đừng bao giờ làm cho khúc Kinh Thánh của bạn nói điều gì mà không được xác chứng của những câu đi trước và những câu theo sau. Luôn cố gắng giải nghĩa khúc Kinh Thánh đó theo cái nhìn của toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh về chủ đề đó.

b. Đầy Đủ.

Khúc Kinh Thánh phải luôn tạo nên sự trình bày đầy đủ về lẽ thật. Một vài diễn giả chỉ lấy một vài mệnh đề ra khỏi câu và sử dụng không cần lưu ý đến văn mạch. Điều này là thiếu chân thật! Ấy là "giả mạo lời Đức Chúa Trời " (2Cô-rinh-tô 4:2). Bằng mọi giá chúng ta phải tránh điều này. Vì sẽ dẫn đến sự nghiên cứu không chân thật và trái với Kinh Thánh về chủ đề của bạn. Kết quả là chính bạn sẽ bị lầm lạc và những người nghe bạn cũng sẽ lầm lạc.

c. Ngắn Gọn Hợp Lý.

Một bài giảng theo văn mạch phải được đặt trên sự trình bày gọn gàng hợp lý của Kinh Thánh.

d. Dễ Hiễu.

Dầu là ngắn gọn nhưng phải dễ hiễu. Dầu ngắn gọn nhưng phải đầy đủ những ý mà bạn muốn chia sẻ.

Khi bạn đọc phân đoạn Kinh Thánh cho hội chúng nghe, họ sẽ tìm thấy những ý kiến hợp lý từ những khía cạnh của lẽ thật mà bạn trình bày. Bạn cần tìm kiếm và duy trì ranh giới của phân đoạn mà bạn công bố.

C. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHÂN ĐOẠN KINH THÁNH.

1. Suy Nghĩ Kỹ Càng

Đọc đi đọc lại nhiều lần. Suy gẫm và suy nghĩ trong lòng. Học thuộc lòng và tự mình nói to lên và phải hoàn toàn quen thuộc với khúc Kinh Thánh đó.

2. Xác Định Ngôn Ngữ.

Phân đoạn đó nói theo nghĩa đen hay nghĩa bóng? Tác giả có ý nói theo nghĩa đen không hay những từ ngữ đó có nghĩa bóng?

3. Phân Tích Sứ Điệp.

Thật ích lợi khi bạn mổ xẻ từng câu. Chia đoạn văn ra thành ba bốn phần chính. Khám phá thật chính xác những điều chứa đựng trong những câu này và có những dạy dỗ gì.

4. Tra Cứu Từ Ngữ.

Cố gắng khám phá xem những từ ngữ có ý truyền đạt ban đầu là gì.

Nếu bạn may mắn có được từ điển cổ Hylạp và Hybálai, thì hãy tra từ đó trong ngôn ngữ nguyên bản HyLạp và Hybálai để xem có một vài ý nghĩa đặc biệt nào gắn bó với từ đó hay không? Tác giả có lý do đặc biệt nào khi dùng từ này không? Nghiên cứu này sẽ giúp bạn hiểu được những áp dụng đặc biệt mà tác giả muốn truyền đạt.

5. Khám Phá Sự Tiến Triển.

Lẽ thật ẩn ý gì mà tác giả muốn khai triển? Điều tác giả thật sự muốn truyền đạt là gì? Làm thế nào tác giả thực hiện được điều này?

Cố gắng đi theo sự dẫn dắt của tác giả và triển khai theo hoàn cảnh hiện tại.

6. Xem Xét Văn Mạch

a.Văn Mạch Kinh Thánh.

Những câu Kinh Thánh đi trước và theo sau nói gì? Xem xét câu Kinh Thánh trong mối tương quan với toàn đoạn mà câu Kinh Thánh được lấy ra. Xem xét câu đó trong cái nhìn của các sách Tin lành hay trong Thơ Tín mà bạn có thể tìm thấy.

Bảo đảm rằng sự hiểu biết của bạn về toàn bộ lẽ thật được truyền đạt trong sách đó là chân thật. Để làm được điều này bạn phải nghiên cứu chủ đề cơ bản và tiền đề của sách.

b. Bối Cảnh Văn Hóa.

Bối cảnh văn hóa thời bấy giờ có ảnh hưởng trên những gì được viết ra hay không? Người đọc trong thời bấy giờ có nhận được cùng một quan điểm như trong bối cảnh hiện nay của chúng ta hay không? Nếu có thì có điều gì tương quan trong ý nghĩa ở đây không?

c. Bối Cảnh Lịch Sử.

Phân đoạn đó được viết ra khi nào? Những gì xảy ra trong thời bấy giờ có ảnh hưởng đến những gì được viết ra hay không? Những biến cố xảy ra trong lúc bấy giờ đặc biệt cung ứng gì cho những điều được viết ra?

d. Bối Cảnh Địa Lý.

Tác giả ở đâu khi ông viết những lời này? Người đọc lúc bấy giờ ở tại đâu? Vị trí địa lý của họ có ảnh hưởng gì đến những điều được viết ra?

e. Văn Mạch Toàn Bộ Kinh Thánh.

"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn "(2Ti-mô-thê 3:16). Phải giải nghĩa mỗi phần một cách trung thực phù hợp với toàn bộ Kinh Thánh.

Không có một câu Kinh Thánh nào được tách ra khỏi văn mạch của nó và phải được giải nghĩa trên toàn bộ sự mặc khải của cả Kinh Thánh. Kinh Thánh phải được giải thích bằng chính Kinh Thánh, và sự giải thích của chúng ta về một phân đoạn nào đó trong Kinh Thánh phải phù hợp với toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh.

D. SẮP XẾP TÀI LIỆU CỦA BẠN

Sắp xếp tài liệu có thứ tự cũng là một lợi điểm cho cả cho người giảng lẫn người nghe. Đối với người giảng, nó cung cấp sự nắm bắt đề tài cách rõ ràng nhất. Ý tưởng của người giảng sẽ không rối rắm lộn xộn và sự sắp xếp này giúp cho người giảng biết chắc sự nghiên cứu về đề tài này của mình là đầy đủ nhất.

Đối với người nghe, làm cho họ dễ dàng nắm bắt và hiểu được bài giảng.

1. Một Dàn Bài Sẽ Giúp Gì Cho Bạn.

Dàn bài là phương cách tốt nhất và đơn giản nhất giúp bạn sắp xếp tài liệu của bạn.

a. Giúp bạn phân tích chủ đề

và thu thập tài liệu cách cẩn thận, khi làm như vậy bạn sẽ chọn những gì tốt nhất cho tài liệu của bạn.

b. Chỉ ra những yếu điểm của bạn

trong cách nghiên cứu đề tài và tiến trình trình bày của bạn.

c. Giúp bạn sử dụng được phần tốt nhất trong tài liệu của bạn.

Vì bạn đã thu gọn thành những yếu tố thích hợp và chính yếu nhất.

d. Làm cho bạn cảm thấy dễ nhớ những gì bạn muốn nói.

Trình bày theo một tiến trình và có thứ tự, mà ít bị lệ thuộc vào bài viết của bạn.

e. Giúp người nghe dễ theo dõi cách khai triển trình bày vấn đề của bạn

Vì vấn đề được trình bày một cách có thứ tự và hợp lý.

2. Sổ Ghi Chép Của Bạn.

a. Ngắn Gọn.

Bạn nên thực tập sử dụng loại ghi chú theo dàn bài mà bạn có thể ngó sơ qua.

b. Có Thứ Tự.

Để bạn có thể theo dõi trong mọi lúc.

c. Dễ Hiểu.

Cố gắng khái quát mọi khía cạnh mà bạn muốn nói.

d. Tập Trung Vào Những Ý Tưởng. Tóm tắt

Ýtưởng của bạn thành những câu ngắn. Học cách cô đọng ý tưởng và diễn đạt bằng những câu thật súc tích. Tập thu gọn và diễn đạt một khái niệm trong một câu.

e. Ghi Chú Tóm Tắt.

Hãy nhớ rằng ghi chú là để thúc đẩy trí nhớ của bạn. Chỉ cần một từ có ý nghĩa cũng có thể nhắc bạn nhớ được một vài điều mà bạn muốn chia sẻ cho người nghe.

f. Dễ Đọc.

Nếu bạn có một máy đánh chữ, bạn sẽ thấy ghi chú theo lối đánh chữ sẽ rất dễ đọc. Nếu không hãy in ghi chú của bạn càng rõ và càng dễ đọc càng tốt. Không nên ghi chú cách cẩu thả để rồi bạn phải đứng trên bục giảng mà suy nghĩ đoán xem bạn đã viết những gì.

E. CẤU TRÚC CỦA BÀI GIẢNG THEO VĂN MẠCH.

Dàn bài của bài giảng thường chứa đụng ba yếu tố chính.

* Lời mở đầu

* Phần lẽ thật chính.

* Kết luận và áp dụng.

Chúng ta hãy xem xét những điều này một cách chi tiết hơn.

1.Lời Mở Đầu

Lời mở đầu có thể là phần quan trọng nhất của sứ điệp, vì nếu bạn không chinh phục được sự chú ý của người nghe trong giai đoạn khởi đầu này, thì rất có thể họ sẽ ít chú ý đến phần còn lại của bài giảng.

Phần mở đầu thường là thuật lại cách ngắn gọn chủ đề của bạn. Bạn cho người nghe biết một cách ngắn gọn những gì bạn muốn nói và bạn muốn nói ở lĩnh vực nào.

Bạn có thể giải thích sơ về cách bạn khai triển chủ đề như thế nào. Bằng cách này bạn có thể làm cho thính giả thích thú muốn nghe hơn.

a. Những Điều Cần Phải Làm Trong Phần Mở Đầu:

1) Thu Hút Sự Chú Ý. Ngay lập tức phải thu hút sự chú ý và trí tưởng tượng của người nghe.

2) Tạo Mối Liên Hệ Tốt. Nên tạo mối liên hệ tốt giữa người giảng và người nghe.

3) Tạo Sự Chấp Nhận. Bạn phải làm cho thính giả chấp nhận bạn. Bạn phải chinh phục được sự chú ý, tin cậy và yêu mến của thính giả.

4) Thông Báo. Nên thông báo cho người nghe biết chủ đề của bạn là gì và cách bạn triển khai chủ đề đó như thế nào.

5) Thuyết Phục. Bạn nên thuyết phục họ về tầm quan trọng của đề tài và làm cho họ chăm chú vào phần còn lại của bài giảng.

Đừng bao giờ bắt đầu lời giới thiệu bằng một lời xin lỗi. Đừng bao giờ nói:" Rất tiếc, tôi không có đủ thì giờ để chuẩn bị bài giảng, và tôi sợ rằng sẽ không có được bài giảng tốt." Nếu thật như vậy thì những người không may mắn đó cũng đủ biết rồi. Họ không cần nghe những lời như thế! Những lời xin lỗi như thế chỉ làm giảm sút lòng tự tin trong khả năng của bạn, và chắc chắn cũng làm giảm đi lòng tin cậy của dân sự vào bạn.

b. Đặc Tính Của Lời Mở Đầu Hay.

1) Đừng Hứa Hẹn Quá Những Điều Bạn Không Thể Làm. Nhiều lúc có diễn giả tạo một lời mở đầu đầy kịch tính cho bài giảng của mình. Ông làm cho thính giả phấn khởi về những điều sắp đề cập đến. Ông hứa hẹn sự giải thích tuyệt diệu và rực rỡ. Nhưng nếu sứ điệp của ông không đạt đúng như điều ông đã hứa thì điều đó sẽ có tác dụng ngược lại. Người nghe sẽ thất vọng và mất lòng tin nơi người giảng.

2) Đừng Quá Kích Động. Đừng thiết lập một tốc độ mà bạn không thể duy trì. Tốt hơn nên để cho lời mở đầu của bạn một cách vừa phải sẽ khiến thính giả hài lòng ngạc nhiên khi khám phá ra rằng bài giảng của bạn thích thú hơn là họ nghĩ.

3) Không Nên Quá Dài. Nên nhớ rằng đây chỉ là lời mở đầu chứ không phải bài giảng.

4) Có Mối Liên Hệ Rõ Ràng Với Chủ Đề Của Bạn. Lời mở đầu sẽ dẫn đến đề tài của bạn, vì vậy nó phải liên quan đến chủ đề của bạn cách sống động. Lời mở đầu có thể là một câu tóm gọn chủ đề về vấn đề mà bạn muốn chia sẻ hay là một câu chuyện sẽ minh họa lẽ thật mà bạn dự định sẽ giảng.

5) Nên Chuẩn Bị Cẩn Thận. Vì lời mở đầu của bạn rất quan trọng trong việc tạo sự chú ý của người nghe, nên cần phải suy nghĩ và chuẩn bị cẩn thận.

Cố gắng đặt mình vào vị trí của người nghe. Hãy tự hỏi chính mình: Điều gì sẽ thu hút được sự chú ý của tôi? Trong tất cả những gì tôi dự định nói, có khía cạnh nào thật sự lôi cuốn sự chú ý của tôi không? Sử dụng trí tưởng tượng của bạn theo cách này, bạn có thể xác định cách soạn lời mở đầu tốt nhất là gì.

6. Nên Có Sự Chuyển Tiếp Tự Nhiên Vào Chủ Đề. Khi giảng nên cho thính giả biết rõ lời mở đầu kết thúc tại đâu và bắt đầu bài giảng ở chỗ nào.

Có thể áp dụng điều này cho cả sứ điệp của bạn trong vài phần hay điểm khác nhau. Tất cả những điểm này đều hướng về trọng tâm của chủ đề bài giảng hay của phân đoạn Kinh Thánh đó.

2. Thân Bài Của Sứ Điệp.

Tôi đề nghị bạn chia thân bài của bài giảng thành ba phần chính. Những phần này không nhất thiết phải dài như nhau. Nên có một tiến trình tự nhiên, hợp lý và trôi chảy từ phần này đến phần kế tiếp.

Bạn không cần phải phân chia cách rõ ràng khi bạn chia sẻ chúng, đôi khi bạn có thể nói "Bây giờ điểm thứ ba là...". Các phần có thể được chia như sau:

A. CÔNG BỐ LẼ THẬT

1. Công bố

2. Giải thích

3. Làm rõ

B.TRIỂN KHAI LẼ THẬT

1. Khai triển

2. Chứng minh

3. Đưa bằng chứng

C. CAO ĐIỂM #

1. Trình bày kết luận của bạn

2. Chúng ta học được bài học nào?

3. Làm thế nào để áp dụng những điều này?

3. Kết luận

Đánh động tâm trí. Tóm tắt bài giảng của bạn. Nhắc lại ngắn gọn các phần chính. Đánh động ý chí. Tìm kiếm sự thuyết phục. Đánh động tình cảm. Cố gắng khích lệ.

F. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG

1. PhácThảo Tiến Trình Trước Tiên.

Dàn bài đưa ra phương cách ích lợi nhất cho việc sắp xếp tài liệu của bạn cách đúng đắn. Một khi bạn đã thông thạo cách thiết lập dàn bài tốt, bạn sẽ thấy dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc sắp xếp những gì bạn muốn nói.

Khi bạn bắt đầu xem xét và lượng giá tài liệu cho chủ đề của bạn, hãy viết ra mọi ý tưởng trên một tờ giấy lớn. Trong giai đoạn này đừng lo về thứ tự của những mục này phải nằm đâu cho đúng vị trí. Chỉ đơn giản viết ra mọi ý tưởng có giá trị khi bạn nghiên cứu chủ đề của mình.

2. Chọn Những Ý Chính.

Thông thường có ba ý chính.

* Ba phần quan trọng nhất trong những ý tưởng mà bạn viết ra trên tờ giấy lớn là gì? Sắp xếp chúng theo tiến trình tự nhiên.

* Phần nào nên đặt trước?

* Nền tảng cần được thiết lập cho từng phần là gì? Đánh số vào mỗi tiêu đề. VIẾT BẰNG CHỮ IN VÀ GẠCH DƯỚI MỖI TIÊU ĐỀ!

Bây giờ bạn hãy tự hỏi: "Phần tiếp theo sau phần thứ nhất là gì?" Đánh số thứ hai vào tiêu đề chính ấy. Bạn còn sót lại một phần chính nữa để có thể kết thúc vấn đề. Đây là tiêu đề thứ ba.

Sắp xếp trên giấy của bạn như thế này:

A. TIÊU ĐỀ THỨ NHẤT

1.

2.

3.

B.TIÊU ĐỀ THỨ HAI

1.

2.

3.

C. TIÊU ĐỀ THỨ BA

1.

2.

3.

Bây giờ làm nốt phần tài liệu còn lại trong BẢN PHÁT THẢO của bạn. Sắp xếp những ý tưởng của bạn theo thứ tự thích hợp với mỗi phần tiêu đề mà bạn đã thiết định. Hãy đặt mỗi ý tưởng đó dưới những tiêu đề chính :A, B, C. Mỗi ý tưởng bây giờ trở thành những phụ đề (phần nhỏ) đánh số 1,2,3...

Tất cả những ý tưởng và tài liệu của bạn bây giờ đã được sắp xếp một cách có thứ tự. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng nghiên cứu chủ đề hơn.

3. Bài Giảng Mẫu.

a. Bài mẫu 1.

Tôi xin minh họa phương pháp này qua một câu Kinh Thánh nổi tiếng trong Kinh Thánh đó là Giăng 3:16 "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời "

LỜI MỞ ĐẦU

Chúng ta biết trong thế giới có nhiều người được nhắc đến như là những người có tình yêu lớn lao. Nhưng tôi muốn nói một cách quả quyết về một ĐẤNG YÊU THƯƠNG vĩ đại hơn cả, đó chính là Đức Chúa Trời.

Ngài yêu thương toàn thể nhân loại với một tình yêu cao cả nhất đã khiến Ngài chấp nhận sự hy sinh lớn lao nhất.

A. TÌNH YÊU VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO CẢ NHÂN LOẠI.

1. Ngài tạo dựng nên thế gian và nhân loại.

2. Ngài yêu mọi người trên thế giới như nhau

3. Ngài muốn mọi người nhận được sự sống đời đời

B. TÌNH YÊU KHIẾN NGÀI BAN CON ĐỘC NHẤT CỦA NGÀI.

1. Con Một của Đức Chúa Cha vô cùng quý giá biết bao. Không một người cha trần thế nào yêu con mình nhiều như vậy.

2. Sự hy sinh của Đức Chúa Trời lớn dường bao!

3. Đức Chúa Trời ban con Ngài cách nhưng không cho bất cứ ai (mọi người trên thế giới)

4. Ngài ban Con để trả giá chuộc tội cho chúng ta

C. HỄ AI TIẾP NHẬN ĐẤNG CHRIST KHÔNG BỊ HƯ MẤT.

1. Sự ban cho tuyệt vời này dành sẵn cho tất cả mọi người.

2. Đức Chúa Trời yêu cả những người xấu xa nhất

3. Sự cứu rỗi là món quà nhưng không bởi đức tin trong Chúa Giêxu.

KẾT LUẬN

Đức Chúa Trời ban cho bạn món quà lớn nhất của Ngài...đó là sự sống đời đời trong Chúa Giêxu Christ! Thật là dại dột nếu chúng ta chối từ hay chần chờ trước món quà kỳ diệu này. Hãy tiếp nhận Đấng Christ ngay giờ này. Không nên chậm trễ.

b. Bài mẫu 2.

Bây giờ chúng ta hãy xem một câu chuyện đơn giản trong sách Tin Lành Lu-ca 8:41-48, đó là câu chuyện về người đàn bà đau khổ vì bệnh mất huyết đã mười hai nam rồi, bà đã đến với Chúa Giêxu và được chữa lành ngay lập tức. Bà trở về với sự bình an trong tấm lòng và tâm trí.

Phân đoạn mà chúng ta chọn có thể lấy từ cụm từ trong câu 48: "HÃY ĐI CHO BÌNH AN" (Đây cũng có thể là chủ đề của sứ điệp).

LỜI MỞ ĐẦU

Chắc chắn mỗi người trong chúng ta đều muốn có sự yên ổn và bình an. Có nhiều yếu tố trong cuộc sống đã cướp mất sự bình an của chúng ta. Một trong những yếu tố này là bệnh tật. Người ta khó mà có thể duy trì sự bình an trong lòng khi bị quấy rầy bởi đau yếu bệnh tật. Tâm trí đầy dẫy những điều không chắc chắn và thất vọng.

Đây là câu chuyện của một người ở trong tình trạng như vậy. Bà đã bị bệnh mười hai năm trời. Mặc dù bà đã đi đến nhiều bác sĩ, nhưng không ai có thể giúp được bà. Càng ngày bệnh tình càng tệ hại hơn.

Thật là một ngày tuyệt vời khi bà gặp Chúa Giêxu Christ. Qua sự gặp gỡ kỳ diệu này căn bịnh kinh niên của bà đã được chữa lành ngay lập tức. Bà được chúc phước bằng sự bình an sâu xa ở trong lòng.

Cũng vậy, Chúa Giêxu có thể ban phước hạnh này cho bạn hôm nay. Chúng ta hãy nhìn vào câu chuyện này, và khám phá bà đã được chữa lành bằng cách nào, và bạn cũng có thể được chữa lành như vậy!

A. NGƯỜI ĐÀN BÀ NÀY KHÔNG CÓ SỰ BÌNH AN

1. Bà bị bệnh liên tục trong mười hai năm.

2. Bà đã tốn rất nhiều tiền. Bây giờ bà đã cạn tiền bạc!

3. Bà rất thất vọng và chán nản

4. Bà đang đi đến chỗ tuyệt vọng. Dường như không ai có thể giúp được bà. Bà tiêu biểu cho nhiều người ngày nay đang cô đơn chán nản và bất an.

B. BÀ ĐẾN VỚI CHÚA GIÊXU NHƯ THẾ NÀO

1. Bà nghe những việc Ngài đã làm cho người khác.

2. Bà quyết định đi kiếm sự chữa lành của Chúa.

3. Bà tự khích lệ mình trong đức tin và nói trong lòng rằng: "Nếu tôi chỉ rờ được trôn áo Ngài, tôi cũng được chữa lành " (Mác 5:28)

4. Bà vuợt qua nhiều chướng ngại.

5. Bà đến với Đấng Christ

6. Bà rờ đến Ngài bởi đức tin.

7. Sự sống của Ngài tràn trên bà và lập tức bà được chữa lành hoàn toàn!

C. SỰ CỨU RỖI CỦA BÀ

1. Các môn đồ không thể giúp đỡ bà. Thậm chí họ cũng không biết nhu cầu của bà. Có nhiều lúc dường như không ai có thể giúp đỡ chúng ta. Chỉ mình Đức Chúa Trời có thể đáp ứng nhu cầu sâu xa của chúng ta.

2. Đấng Christ đòi hỏi bà phải xưng nhận. "Ai rờ đến ta ". Ngài thật đã biết ai đụng đến Ngài nhưng Ngài muốn bà công khai xưng nhận. Rô-ma 10:10 :"Vì tin trong lòng mà được xưng công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi "

3. Đấng Christ gọi bà "Hỡi con gái ta ". Ngài tiếp nhận bà như một thành viên trong gia đình của Ngài.

4. Ngài phán với bà "Hãy đi cho bình an ". Từ lúc đó bà nhận biết sự bình an thật. Từ lúc đó sự lo lắng bất an bị xua tan, và sự bình an của Đức Chúa Trời tràn ngập trong tấm lòng và tâm trí bà.

5. Chính đức tin bà đã khiến bà được lành (Lu-ca 8:48). Đức Chúa Trời muốn mọi người được chữa lành cả tâm linh, tâm hồn và thể xác cách hoàn toàn.

KẾT LUẬN

Bà ra đi với con người đã được biến đổi. Chúng ta cũng được biến đổi nếu chúng ta đến với Đấng Christ trong đức tin!

4. Tóm Tắt

Tập mổ xẻ và phân tích những sự việc như vậy trong Kinh Thánh. Cố gắng khám phá ba ý tưởng hay ba phần chính trong câu chuyện .

Một khi bạn đã xác định được ba ý chính của câu chuyện. Hãy bắt đầu chia nó ra làm những phần phụ.

Có thể có bốn hay năm lẽ thật nhỏ trong mỗi phần chính. Phân tích những phần khác nhau và gom chúng thành một chuỗi sự kiện có thứ tự, rồi sắp xếp theo một tiến trình.

Đây là cách thức thực tập tuyệt vời cho bạn. Có thể ban đầu sẽ không dễ dàng, nhưng hãy kiên trì đeo đuổi cho đến khi thông thạo. Sau một thời gian bạn sẽ cảm thấy dễ dàng.

Tôi thấy cấu trúc của bài giảng giống như xây dựng một căn nhà.

• Lời mở đầu giống như con đường dẫn vào nhà. Bạn phải đi từ cổng đến cửa chính là chỗ bạn có thể bước vào nhà.

• Mỗi tiêu đề chính giống như một phòng của căn nhà

• Mỗi phụ đề là đồ đạc trong mỗi phòng

• Thí dụ minh họa là những cửa sổ của mỗi phòng để ánh sáng lọt vào mọi vật trong phòng (Minh họa là những thí dụ giúp chúng ta hiểu rõ lẽ thật).

Hãy ghi nhớ điều này trong đầu khi bạn soạn bài giảng.