Tìm kiếm

D9.4 Hướng Dẫn Buổi Nhóm Giải Cứu

Chương 4 - HƯỚNG DẪN BUỔI NHÓM GIẢI CỨU

A. Ở ĐÂU?

1.Trong Phòng hay Ở Nơi Nào.

a) Xa Chỗ Đông Người.

Không nên đuổi quỉ khi có đông người (nhất là người ngoại đạo). Chúa Jesus vội vàng đuổi quỉ khi Ngài thấy đám người tò mò đang đến.

"Khi Chúa Jesus thấy dân chúng chạy đến đông thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: hỡi quỉ câm và điếc, ta biểu mi phải ra khỏi đứa trẻ này đừng ám nó nữa. " (Mác 9:25)

b) An Toàn Vật Chất.

Có nhiều ca, khi tà ma rời khỏi người bệnh chúng liền nhập vào những kẻ vô tín tò mò đứng xem. Một vài lãnh đạo Hội Thánh chuẩn bị một phòng có thảm trải sàn và gối chung quanh tường. Những gối đệm này ngăn ngừa người bị quỉ ám khỏi bị thương tích. Thường thường người bị quỉ ám quằn quại và quật mình khi tà ma ra khỏi.

B. BẰNG CÁCH NÀO?

1. Bắt Đầu Bằng Sự Ngợi Khen Và Thờ Phượng.

Tốt nhất là hãy bắt đầu bằng sự ngợi khen và thờ phượng trong Thánh Linh khi bước vào sự giải cứu (Giăng 4:23, 24).

Ngợi khen Đức Chúa Trời gây dựng đức tin cho chính bạn. "Người chẳng lưỡng lự và hồ nghi về lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời. " (Rô-ma 4:20)

Công bố sự chiến thắng của bạn trên Satan. "Chúng ta đã thắng (Satan) bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình (công bố)." (Khải Huyền 12:11)

(Ôn lại phần D4 Sống Chết Nơi Quyền Của Lưỡi)

Sự thờ phượng mang sự hiện diện (xức dầu) của Đức Thánh Linh đến trong hoàn cảnh đó. Hát thờ phượng là chuẩn bị chỗ cho Đức Chúa Trời ngự đến.

Các nhạc công được xức dầu đang chơi các nhạc cụ và những người hát chiêm ngưỡng thờ phượng Chúa Giêxu có thể tạo nên một bầu không khí nơi mà ý muốn của Đức Thánh Linh dễ dàng được thực hiện hơn.

"Nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người khảy đờn. Trong lúc người ấy khảy đờn tay của Đức Giêhôva ở trên Êlisê " (2Các vua 3:15)

2. Người Bị Quỉ Ám Công Bố Đức Tin.

Để cho người bị quỉ ám quỳ xuống và thừa nhận: (xưng nhận bằng môi miệng mình)"Chỉ duy Chúa Giêxu là Đấng đem sự giải cứu đến cho con và Ngài đắc thắng trên ma quỉ và các tà linh của nó. Con tin cậy Chúa Jesus là Chúa ! Con quỳ gối xuống và xưng nhận điều này bằng chính môi miệng con, con công bố rằng: "Hầu cho nghe đến Danh Chúa Jesus, mọi đầu gối trên trời (thiên sứ và thánh đồ) dưới đất (tín đồ của Chúa Jesus) và bên dưới đất (tà ma) thảy đều quỳ xuống. (Phi-líp 2:10)

"... Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi ... vậy nếu Con buông tha các ngươi, thì các ngươi sẽ thật được tự do. " (Giăng 8:32, 36)

3. Sử Dụng Danh Jesus Christ.

Sử dụng Danh Jesus Christ để tăng cường sự đắc thắng mà Ngài có được trên Satan và lực lượng của nó. "... Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh. " (Phi-líp 2:9). " ... Trong danh ta các ngươi sẽ đuổi quỷ " (Mác 16:17).

4. Công Bố Với Uy Quyền.

Hãy nhớ lại phần C7 trong chương trước, chính là bởi kết quả của sự đổ huyết của Chúa Jesus trên thập tự giá mà bạn có được sự đắc thắng trên Satan và các lực lượng của nó (Khải Huyền 12:11). Hãy ghi nhớ điều này để nói với Satan bằng lời ra lệnh (uy quyền) và bảo với Satan chính xác điều nó phải làm. Hãy tin rằng lời nói của bạn buộc tà ma phải cởi trói những xiềng xích trên người bị quỷ ám và ra khỏi người đó.

Sự trói buộc ở "trên " người bệnh khi ma quỉ hãm áp họ từ bên ngoài, và ở "trong " người bịnh khi ma quỉ đã vào bên trong thân thể, tâm trí, và tâm linh, trói buộc họ về thể chất, tình cảm, tâm trí và tâm linh.

Đừng nài xin Đức Chúa Trời giải cứu người bịnh. Tất cả uy quyền của Ngài đã ban cho bạn rồi (Lu-ca 70:19; Ê-phê-sô 1:19-23). Bây giờ chính bạn là người thực hiện chứ không phải Đấng Christ.

5. Quở Trách Và Ra Lệnh Cho Tà Ma Lui Đi.

Quở trách và ra lệnh cho tà ma phải rời khỏi bệnh nhân: "...Chúa Jesus. .. quở trách tà ma, Ngài phán: Hỡi quỉ câm và điếc ta bảo ngươi phải ra khỏi đứa trẻ nầy, đừng ám nó nữa " (Mác 9:25). "...Phaolô. ..xây lại nói với tà ma rằng: nhân danh Jesus Christ Ta truyền cho ngươi ra khỏi người nầy, chính giờ đó quỉ liền ra khỏi " (Công vụ 16:18).

6. Tổ Chức Buổi Nhóm Ngắn Gọn.

Khi người ta rơi vào trạng thái hôn mê, thì thật khó mà đuổi tà ma ra. Bạn có thể mất nhiều giờ cũng như sức lực bởi vì tà linh chưa được chẩn bị rời khỏi nạn nhân.

Tuy nhiên nếu một người đã được chuẩn bị để được giải cứu (được học và làm theo các bước ở trên cách đúng đắn), thì mọi chuyện sẽ trôi qua một cách tốt đẹp trong vài phút.

Tôi đề nghị thời gian tối đa cho buổi nhóm đuổi quỉ là hai mươi phút. Xem phần Những Buổi Nhóm Phụ Có Thể Cần Thiết ở trang kế bên.

Tác giả có mặt trong buổi nhóm giải cứu một đứa bé tại Guyana, Nam Phi. Đứa trẻ không tỉnh dậy trong suốt thời gian chúng tôi ra lệnh.

Chúng tôi bảo tà ma phải rời đừng bao giờ trở lại. Bởi vì đứa trẻ đang ngủ. Chúng tôi không có cách nào để biết ma quỉ đã vâng lời hay chưa.

Sau bốn giờ liền, đứa trẻ thức dậy, một tiếng la lớn báo hiệu ma quỉ đã ra đi. Điều nầy chứng tỏ khi mệnh lệnh được loan báo bằng đức tin, ma quỉ phải rời khỏi, nếu không tức thời, thì sau khi nạn nhân tỉnh lại.

7. Đừng Đặt Tay Trên Người Bị Quỉ Ám.

Nên nhớ rằng nếu không có sự dẫn dắt rõ ràng của Đức Thánh Linh, thì chớ đặt tay lên nạn nhân trong khi đuổi quỷ.

Chúa Jesus và Phaolô đuổi quỉ bằng lời ra lệnh uy quyền.

Bạn chỉ đặt tay lên người khác là để chúc phước cho họ.(Sáng Thế Ký 48:14-16; Ma-thi-ơ 19:14,15) để chữa bệnh (Mác 6:2, 5; Mác 16:18; Lu-ca 4:40; Công vụ 19:11,12) để truyền đạt các ân tứ của Đức Thánh Linh (1Ti-mô-thê 4:14; 2Ti-mô-thê 1:6) để ấn chứng công khai trên các tôi tớ trung tín của Đức Chúa Trời (Dân Số Ký 27:18-23)

Bạn đừng đặt tay trên những người bị quỷ ám. Mặc dầu không có câu Kinh Thánh nào nói nghịch lại điều này cách trực tiếp, nhưng Phaolô có ý nói điều này trong 1Ti-mô-thê 5:22 "Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác, hãy giữ mình cho thanh sạch ".

Đôi khi đặt tay trên người đến để được giải cứu, bạn có thể cung cấp cho yêu cầu của Satan là đòi phải được quan tâm và được chấp thuận.

Tôi nhớ lại một trường hợp của một người phụ nữ bị uế linh ám (linh ham muốn tình dục). Cô ta đến với một nhóm thương gia Cơ đốc để được cầu nguyện, nhưng nhóm này lại chưa được dạy dỗ và không có kinh nghiệm cầu nguyện. Việc đặt tay của họ trên cô khích thích những ý nghĩ tình dục cách khác thường đem đến sự tiêm nhiễm khoái lạc trong cô. Và Cô cũng không muốn tiếp nhận sự giải cứu mà chính cô cũng chẳng được giải cứu.

"Đồng cảm" với ma quỉ theo cách ấy sẽ làm ô uế tâm linh của bạn, đặc biệt là khi chính đời sống bạn bước đi cách không ngay thẳng trọn vẹn. Trong trường hợp như thế, tốt nhất hãy để phụ nữ cầu nguyện giải cứu cho phụ nữ và nam cầu nguyện giải cứu cho nam.

C. CHĂM SÓC SAU KHI GIẢI CỨU

1. Bảo Đảm Chắc Chắn Người Được Giải Cứu....

a. Thuộc Kinh Thánh:

Điều quan trọng là cho người được giải cứu khúc Kinh thánh phù hợp dễ nhớ để họ có thể chống trả ma quỉ trong trường hợp ma quỉ trở lại và tấn công họ (Lu-ca 11:24-26; Ga-la-ti 5:1).

Dạy dỗ người ta theo gương Chúa Jesus khi Satan cố hủy diệt Ngài. Chúa Jesus trích dẫn Kinh Thánh để đánh bại Satan (Ma-thi-ơ 4:4, 6, 7, 10).

b. Hiểu Biết Về Uy Quyền Của Tín Đồ.

Dạy dỗ người ta về uy quyền của một tín đồ và cách mặc áo giáp đầy đủ của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-182Cô-rinh-tô 10:3-5)

c. Khẳng Định Sự Giải Cứu Của Họ.

Để cho người ấy đọc Giăng 8:36 lớn tiếng. Khích lệ họ khẳng định lớn tiếng (bằng chính môi miệng của họ) rằng họ đã được giải cứu và Chúa Jesus đã cho họ sự tự do y như Ngài đã hứa như vậy.

"Vậy nếu miệng ngươi xưng (biết lẽ thật của Đức Chúa Trời)...ngươi sẽ được giải cứu " (Rô-ma 10:9 đồng thời xem 1Cô-rinh-tô 15:57; Cô-lô-se 2:15)

d. Sống Một Đời Sống Thánh Khiết.

Dạy họ rằng sống một đời sống trong sạch, thánh khiết, biệt riêng và đầu phục trọn vẹn Đức Chúa Trời là rất quan trọng.

"Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. "

"Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào " Rô-ma 12:1, 2)

e. Tha Thứ Những Ai Có Lỗi Với Mình.

Thật quan trọng khi người ấy bởi sự lựa chọn tự do của mình bước đi trong cuộc đời tha thứ cách trọn vẹn và liên tục.

Dạy dỗ người ấy về tầm quan trọng của lòng tha thứ và tiếp tục tha thứ cho những ai đã làm tổn thương mình trong quá khứ.

Satan cố làm cho người ấy suy nghĩ về những hành động sai trật mà người khác đã làm cho để xúi giục một linh không tha thứ. Nếu Satan thành công, thì điều này tạo cho tà ma một chỗ đứng hợp pháp để sau nầy tiếp tục hãm áp người ấy. Đây là cách đánh bại chiến thuật của Satan và vô hiệu hóa ma quỉ (hãy dạy những điều sau đây cho người bị quỷ ám).

Hãy nhơn mọi dịp, nhớ lại mọi điều sai trật mà người khác đã làm cho bạn để tha thứ. Khi bạn chợt nhớ đến một điều sai, bạn hãy nói lớn tiếng "Cám ơn ngươi, Satan vì ngươi làm ta nhớ lại. Ta công bố tha thứ (Tên người) đã phạm lỗi cùng ta." (Xem Ma-thi-ơ 6:14,15).

Điều này sẽ làm ma quỉ rất bất mãn, nó sẽ không quấy rầy người ấy nữa. Chúng ta phải nhấn mạnh rằng nếu một người vừa mới đựơc giải cứu mà lại cứ giữ những điều phiền muộn và không tha thứ, người ấy đã mở cửa để Satan trở lại và hành hạ người ấy (18:21-25).

2. Những Buổi Nhóm Phụ Có Thể Cần Thiết.

Nhiều năm trước đây tại Á Châu, một phụ nữ có linh tà dâm đã tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa cho đời sống mình. Tuy nhiên xiềng xích của tà linh vẫn chưa bị phá vỡ. Chị giống như Mary Mađơlen trong Kinh Thánh. Chị có thể làm tình tới sáu người trong một ngày. Chị rất đau khổ và muốn được giải phóng khỏi điều đó.

Trong suốt thời gian buổi nhóm đuổi quỉ thứ nhất, chị bò trên sàn nhà, kêu rít lên và quặn thắt giống như rắn khi tà ma bắt đầu ra khỏi. Sau mười lăm phút chúng tôi thấy chị rã rời hoàn toàn vì vậy chúng tôi đỡ chị ngồi dậy.

Khi chị lấy lại bình tĩnh, chúng tôi bố trí thời gian để chị có thể dự buổi nhóm giảng dạy thứ nhì và cho chị nhiều câu Kinh thánh để học thuộc.

Sau buổi nhóm thứ nhất thì sự ám ảnh của cơn ham muốn tình dục của chị bị bẽ gãy và chị chấm dứt đời sống vô luân.

Tuy nhiên, chị vẫn không có cảm xúc yêu thương tự nhiên theo như Kinh Thánh đối với chồng của chị. "Ngài phán cùng ngươi nữ ...sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng ngươi ..." (Sáng Thế Ký 3:16)

Khi chị được dạy dỗ trong buổi nhóm lần thứ hai, tiếng rít và vặn vẹo tiếp tục nhưng không trầm trọng như lần trước. Sự trói buộc của tà linh bị bẽ gãy nhiều hơn. Sau buổi nhóm chị về nhà với sự tự do để yêu thương và sống bên chồng một cách bình thường, chị hoàn toàn được chữa lành . Chỉ có hai buổi nhóm mà chị được hoàn toàn được tự do.

Nếu ba buổi nhóm mà không đem sự giải phóng hoàn toàn cho nạn nhân, thì có thể hoặc là ước muốn tự do của họ chưa mạnh mẽ hoặc là bạn thiếu uy quyền thuộc linh và đức tin.

Trong trường hợp như vậy, cả bệnh nhân và đội giải cứu công bố kiêng ăn và cầu nguyện bảy ngày, sau đó làm lại.

Nài xin Chúa chỉ rõ điều gì cản trở. Khi Ngài trả lời nên xin Lời khôn ngoan để phá vỡ sự cản trở đó. Đoạn làm theo những gì Đức Thánh Linh phán.

D. SỰ GIẢI CỨU KHÔNG PHẢI LÀ ...

1. Thúc giục Ói Mữa

Giải cứu không phải là đưa cho nạn nhân cà phê, trà hoặc nước để họ uống vào và có thể nôn mửa uế linh ra!

2. Cho Tắm Rửa

Giải cứu không phải là tắm bệnh nhân trong nước đá lạnh để tà linh ô uế phải rời bỏ họ!

3. Đánh Đập.

Giải cứu không phải là trói nạn nhân vào cây và đánh đập bằng roi để đuổi tà linh.

4. Đánh Trả

Đừng tấn công bệnh nhân hay ẩu đả họ nếu họ trở nên hung tợn với bạn. Nên nhớ, thực tế không phải là họ nhưng là tà ma ở trong họ. Để anh em khác kiềm giữ họ lại.

5. Lời Nói Đay Nghiến.

Giải cứu không phải là nói với ma quỷ "Ta sẽ dày vò hoặc làm khổ ngươi bằng huyết của Chúa Jesus Christ."

Năm điều này có vẻ nghe hơi lạ và khôi hài đối với bạn nhưng có quá nhiều việc làm trong sự giải cứu không theo Kinh Thánh đang xảy ra trên khắp thế giới. Loại việc làm như thế có thể làm tổn hại hơn là tốt lành và làm mất uy tín cho Danh Chúa Jesus.

E. HÃY MẠNH MẼ.

Khi bạn tham gia vào chiến trường thuộc linh và sự giải cứu, Đức Chúa Trời phán: "Hãy mạnh mẽ và can đảm, bởi vì ngươi sẽ dẫn dắt dân ngươi đến thừa hưởng vùng đất mà ta đã thề ban cho tổ phụ ngươi " (Giô-suê 1:6)

Và nguyện bạn sẽ trả lời rằng "Chúng tôi sẽ làm mọi điều Ngài dặn bảo và đi khắp nơi nào Ngài sai ". (1:16)

1. Đấng Christ Đã Đắc Thắng.

Sự cứu rỗi, sự giải cứu và sự cứu chuộc của chúng ta khỏi các công việc của Satan đã được Đấng Christ làm trọn cho chúng ta.

Khi Ngài phán những lời này: "Mọi sự đã được trọn ". Thì giống như cờ chiến thắng được kéo lên trên vùng đất được giải phóng, nơi mà trận chiến được kết thúc, nơi mà kẻ thù bị chinh phục và buộc phải đầu hàng.

Đấng Christ "là cội rễ của sự cứu chuộc, cội rễ và cuối cùng của đức tin " (Hê-bơ-rơ 2:10; 12:2) đến thế gian và đánh bại kẻ thù của chúng ta là Satan.

Chúa Jesus đã tước đoạt uy quyền của ma quỷ, đã cất đi mọi đau đớn và thất bại khỏi chúng ta, đã sống lại từ kẻ chết, đắc thắng trên ma quỷ. Ngài công bố lời đắc thắng "Mọi việc được làm trọn ".

Đấng Christ, cội rễ của sự cứu rỗi đã đánh trận cho chúng ta và giải phóng chúng ta khỏi quyền lực và sự thống trị của kẻ thù.

2. Tà Ma Không Có Quyền Hợp Pháp.

Nhưng tại sao có quá nhiều người bị linh tật nguyền, đau yếu và bệnh tật hành hạ họ?

Bởi vì mặc dầu tài sản chúng ta được giải phóng khỏi kẻ thù, mặc dầu Đấng Christ đã hủy phá sự cai trị của Satan, mặc dầu quyền lực của Satan trên đời sống của chúng ta đã bị cất khỏi, nhưng vẫn còn đạo binh các tà linh tiếp tục chống lại sự tự do của chúng ta và chúng không hài lòng với sự đắc thắng của chúng ta.

Tà ma không có quyền hợp pháp để tiếp tục hành hạ và làm đau khổ tín đồ bằng tật bệnh và đau yếu. Nhưng ma quỷ biết rằng hầu hết mọi người không biết rằng Satan đã đầu hàng và đã bị đánh bại.

Ngay cả nhiều Cơ đốc nhân cũng không biết rằng lực lượng của Satan không có quyền trên họ nữa. Vì vậy Satan tiếp tục chống đối cách không hợp pháp với cơ nghiệp của tín đồ trong Đấng Christ và chúng đã đánh bại nhiều người.

Bao lâu người ta không biết về sự bại trận của Satan, thì nó có thể vận hành mà không bị ngăn cản. Nhưng công việc của chúng ta là phải đọc và tin rằng Satan đã bị đánh bại hoàn toàn, và chia sẻ tin lành này cho mọi người.

"Vậy thì, vì con cái có phần về thịt và huyết, nên chính Chúa Jesus cũng có phần vào đó, hầu làm cho Ngài bởi sự chết của mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ. " (Hê-bơ-rơ 2:14)

Điều này nói với chúng ta rằng ma quỷ đã mất quyền lực.

Chúng ta có thể chống trả ma quỷ, bền đỗ trong đức tin và nó sẽ trốn chạy khỏi chúng ta (Gia-cơ 4:7; 1Phi-e-rơ 5:9)

3. Ma Quỷ Sẽ Bị Xét Xử

"Anh em chẳng biết rằng chúng ta (kẻ được cứu) sẽ xét xử các thiên sứ sao? " (1Cô-rinh-tô 6:3)

Lời Chúa có phán "Chúng ta sẽ xét xử thiên sứ ". Satan và các sứ giả của nó đã sẵn sàng bị xét xử và kết án từ trong quá khứ rồi.

Một số thiên sứ sa ngã đã bị xiềng trong nơi tối tăm rồi, đang chờ xét xử (Giu-đe 1:6). Số khác gồm có Satan được phép tiếp tục công việc gian ác kiện cáo anh em, phỉnh gạt thánh đồ và chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. (Gióp 1:6-11)

a. Vì Đấng Christ và Cô Dâu Của Ngài.

Công việc sau cùng của Chúa là chia sẻ với Cô Dâu của Ngài tức là Hội Thánh để cùng xét xử Satan và các tà linh của nó. Chúng ta sẽ dự phần thi hành việc kết án đã dành cho ma quỉ và các sứ giả của nó. (Ma-thi-ơ 25:41)

Giu-đe 6 nói với chúng ta rằng việc thi hành kết án sẽ được thực hiện theo pháp lý: "Ngày đoán phạt vĩ đại ". "Ngày vĩ đại " là "ngày của Đức Giêhôva " (Ê-sai 2:12-22)

1) Ngày Bình An và Công Bình Được Thiết Lập. Đó sẽ là ngày thiết lập sự bình an và công nghĩa. "Bây giờ Vua sẽ phán với kẻ ngồi bên hữu mình: Hỡi các người được Cha ta ban phước, hãy đến và nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. " (Ma-thi-ơ 25:31-40)

2) Trong Ngày Đoán Phạt. Sẽ có ngày đoán phạt. "Kế đó Ngài cũng phán với những kẻ bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa sả, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ của nó " (25:41-46)

Đây là khởi đầu ngày đoán phạt vĩ đại.

Sự cuối cùng chưa đến cho tới khi thế giới hưởng trọn sự cai trị của người công bình trong 1000 năm. Phierơ nói với chúng ta như sau "Với Chúa một ngày như ngàn năm và ngàn năm như một ngày " (2Phi-e-rơ 3:8)

3) Sau Một Ngàn Năm Bình An. Trong 1000 năm Satan bị trói và quăng vào hố không đáy. Sau khi xong 1000 năm, nó được thả ra và tiếp tục lừa đảo hàng ngàn người được sinh ra trong thời hoàng kim do Chúa Jesus trị vì nhưng chưa được tái sinh (Khải Huyền 20:1-3, 7-9)

4) Trước Tòa Án Lớn Và Trắng. Sự đoán phạt các thiên sứ sa ngã sẽ được tiến hành trước tòa án lớn và trắng của những kẻ chết gian ác sau 1000 năm (Khải Huyền 20:10). Vì vậy điều này phù hợp với Kinh thánh để kết thúc rằng Satan và tất cả thiên sứ gian ác của nó sẽ bị xét xử trước toà án lớn và trắng bởi Đấng Christ và tín đồ vào cuối thời đại 1000 bình an.

Nên nhớ Chúa Jesus nói rằng Địa ngục đã "Được sắm sẵn cho ma quỉ và quỉ sứ của nó " (Ma-thi-ơ 25:41)

Ngài phán với chúng ta "Hãy đi khắp thế gian và rao giảng tin lành cho mọi loài xác thịt. Và những phép lạ sẽ cặp theo kẻ tin; họ sẽ lấy Danh Ta mà đuổi quỉ " (Mác 16:15, 17)