Tìm kiếm

D6.3 Chữa Bệnh Tâm Hồn

Chương 3 - CHỮA TâM BỆNH

Phần Dẫn Nhập

Có hai phương thức chữa bệnh cho thân thể: phương pháp tự nhiên và phương pháp siêu nhiên. Các bác sĩ y khoa biết họ không thể chữa lành được. Họ chỉ hỗ trợ cho quyền năng chữa bệnh "tự nhiên" sẵn có trong thân thể.

Nhưng Chúa Giêxu vĩ đại hơn các thầy thuốc. Bằng quyền năng siêu nhiên, bệnh thể xác cũng có thể được chữa lành. Quyền năng siêu nhiên dành cho loại chữa lành này đến trực tiếp từ Đức Chúa Trời.

A. HAI NGUỒN CHỮA LÀNH

Cũng cùng hai nguồn chữa lành này được áp dụng cho sự chữa bệnh tâm hồn. Người ta thường nói rằng thời gian sẽ chữa lành. Sự chữa lành tự nhiên xảy ra khi thời gian trôi qua giúp chúng ta lấy ra khỏi mình những sự tổn thương nội tâm, là điều đã từng làm chúng ta rất đau đớn trong thời kỳ niên thiếu.

1. Tự Nhiên

Có lúc chúng ta thấy không có ai mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, đẹp đẽ hơn chúng ta. Hầu hết chúng ta đều học cách quan hệ với người khác để được thành công trong lãnh vực công việc của mình. Chúng ta có được sự kính trọng của gia đình, bạn hữu, và đồng nghiệp.

Khi chúng ta lớn lên theo năm tháng, đối diện và nhận biết những lo âu, buồn rầu và mất mát. Ngay cả những căn bệnh về tâm thần cũng có sự tự hồi phục theo thời gian. Dường như tâm hồn cũng có năng lực chữa lành như thân thể vậy.

Tuy nhiên, một số người không bỏ được những nan đề đầu đời. Họ mang các vết sẹo đau đớn vào tuổi trưởng thành. Tất cả chúng ta có lẽ có một vài thương tổn trong quá khứ còn ảnh hưởng đến thái độ và hành động trong hiện tại.

Tuy nhiên đối với một vài người, sự đeo đuổi của quá khứ rất lớn lao, họ khó có thể sinh hoạt bình thường được. Nhiều người như vậy đã chịu đựng sự đổ vỡ tâm hồn và tình cảm. Khi vết thương hằn sâu, hậu quả có khi suốt đời.

Các nhà tâm lý và bác sĩ tâm thần là những bác sĩ điều trị sự rối loạn tâm thần và tình cảm. Họ tìm kiếm qua thuốc men và lời khuyên bảo, để trợ giúp cho năng lực chữa bệnh tự nhiên cho tâm hồn.

Tuy nhiên, có những bệnh tật về thân thể không chữa được, thì cũng có những bệnh hoạn trong tâm hồn mà phương pháp tự nhiên không giúp đỡ được. Để "phục hồi" một tâm hồn như thế, cần phải có "phép lạ", tức là sự chữa bệnh siêu nhiên.

Tôi biết có những người trẻ đã "đốt" tâm trí và tàn phá tâm hồn bằng ma túy. Họ đã từng rất thông minh, họ rất sáng suốt, khỏe mạnh với cuộc đời đầy triển vọng.

Bây giờ thì tâm linh, linh hồn và thân xác của họ bị sụp đổ. Còn chút hy vọng nào không hay đã quá muộn rồi? Chỉ có phép lạ mới có thể giải quyết các nhu cầu như thế. Ngợi khen Chúa, có hy vọng!

Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời làm phép lạ đầy quyền năng và giàu lòng thương xót!.

2. Siêu Nhiên

Hãy xem các lời đầy ân điển trong sách Tiên tri Êsai:

"Như ngươi tuôn đổ những gì ngươi có trong đời sống ngươi cho người đói, và làm hài lòng yêu cầu của người khốn khổ, thì sự sống ngươi sẽ sáng ra trong nơi tối tăm, và sự tối tăm của ngươi sẽ sáng ra như ban trưa ". (Ê-sai 58:10)

Sự đau đớn vì bị chối bỏ (bị bỏ ra ngoài hoặc bị ly dị) có thể được chữa lành duy bởi tình yêu thương và sự chấp nhận. Đức Chúa Trời muốn đụng chạm đến những người đang chịu khổ qua bạn và tôi, qua tấm lòng và đôi tay của chúng ta.

a. David Kinh Nghiệm Sự Chữa Lành

Trong giây phút đau đớn trong lòng Vua David kêu lên "Đức Giêhôva ơi! Xin thương xót tôi, chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài ". (Thi Thiên 41:4)

Cá nhân David biết rõ sự chữa lành yêu thương của Đức Chúa Trời nếu không ông không thể viết 23:1-6

"Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi. .. Ngài bổ lại linh hồn tôi (chữa lành linh hồn tôi)".

Về sau tác giả Thi Thiên nói về ân điển Đức Chúa Trời trong những lời tuyệt vời sau:

"Chữa lành người có lòng tan vỡ, và băng bó các vết thương của họ (điều trị các đau đớn và lo âu)... Chúa chúng tôi thật lớn và có quyền năng cả thể. Sự hiểu biết của Ngài là vô tận. Ngài nâng đỡ người khiêm nhường, đánh đổ kẻ ác xuống " (147:3, 5, 6)

b. Sau Đó Chúa Jesus Đem Đến Sự Chữa Lành.

Có một phân đoạn trong phúc âm mà tôi đã thấy trong cái nhìn mới. Tôi muốn chia sẻ với các bạn vì nó nói về bản chất chức vụ chữa bệnh của Chúa Jesus Christ.

"Chúa Jesus đi khắp xứ Galilê, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi bệnh tật. Danh tiếng Chữa bệnh của Ngài đồn ra khắp xứ Syri. Người ta bèn đem cho Ngài nhiều người đau ốm, hay là mắc bệnh nọ tật kia, nhiều kẻ khác bị quỷ ám, điên cuồng, bại xụi. Và Ngài chữa lành họ tất cả " (Ma-thi-ơ 4:23, 24)

Rất thú vị để ghi lại điều Kinh Thánh nói rằng Jesus chữa lành "mọi bệnh tật" (câu 23). Điều này gồm các bệnh thuộc tâm linh, tâm trí, tình cảm và thể chất. Câu 24 nêu tên một số bệnh liên quan đến từng phần của toàn bộ thực thể con người.

1) Bệnh thuộc linh: quỷ ám.

2) Bệnh tình cảm: sự thống khổ.

3) Bệnh thân thể: bại xụi.

c. Đức Chúa Trời Chữa Bệnh Ngày Hôm Nay.

Chúa Jesus đi đó đây chữa bệnh cách trọn vẹn cho những người nam và người nữ. Bất cứ nơi nào tội lỗi làm tan nát linh, hồn, thân thể, Chúa Jesus đến tha thứ, tẩy sạch và mang lại quyền năng chữa lành của tình yêu Đức Chúa Trời.

Tôi nghĩ đến bạn thân của tôi là ông Costa Deir. Khi Đức Chúa Trời tìm thấy ông trong vực sâu tội lỗi, ông đang ở trong một trường hợp hoàn toàn vô vọng. Rượu đã tàn phá não bộ, gan, tim và bộ phận tiêu hóa của ông. Satan đã cướp mất của ông gia đình và bạn bè. Ma quỷ đã tàn phá thân xác ông và kế đến là tâm hồn của ông.

Ông bị bệnh về tâm linh, tâm trí và thân thể và gần kề cái chết. Rồi ông gặp được một thầy thuốc vĩ đại nhất trên đời này, đó là Chúa Jesus Christ.

Và Chúa Jesus đã làm gì? Ngài làm cho ông trở nên trọn vẹn, một tạo vật mới trong tâm linh, tâm hồn và thể xác. Halêlugia! Không ngạc nhiên gì khi bây giờ ông muốn nói cho toàn thế giới biết về quyền năng chữa lành của tình yêu Đức Chúa Trời.

B. NĂM BƯỚC ĐỂ CHỮA BỆNH TÂM HỒN

Phải, Đức Chúa Trời muốn chúng ta khỏe mạnh. Nhưng bằng tiến trình gì để "sự chữa lành bề trong" có thể đến trên đời sống chúng ta? Tôi tin rằng có năm bước quan trọng để chúng ta có thể cầu nguyện trong đức tin.

Ba bước đầu trong năm bước dành cho sự chữa lành tâm hồn bị tổn thương có thể tìm thấy trong những lời lẽ hy vọng và an ủi bởi Chúa Jesus.

* Hãy đến cùng ta, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.

* Hãy mang lấy ách của ta và

* học theo ta vì ta có lòng nhu mì và khiêm nhường. Rồi tâm hồn (soul) các ngươi sẽ được an nghỉ (phục hồi) (11:28, 29)

1. Hãy Đến Với Chúa Jesus

Bước đầu tiên cho sự chữa lành bề trong (chữa lành tâm hồn) là: Hãy đến với Chúa Jesus! Chúa Jesus mời chúng ta đến với Ngài.

Nếu chúng ta đi đến nơi đâu, tìm kiếm bất cứ nguồn nào khác, chúng ta sẽ bị bỏ rơi và thất vọng. Ai là người bạn tìm kiếm khi gặp nan đề? Chúa Jesus phán: "Hãy đến cùng ta..."

Phải, Chúa Jesus đang đợi với vòng tay mở rộng và mời chúng ta đến với Ngài. Ngài cũng hoan nghênh ngay cả những tội nhân hư mất.

Như đã nói ở trên, chúng ta cần được tha thứ, và giải thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi và đoán phạt. Đây là nơi "sự chữa lành bề trong" bắt đầu. Chúng ta phải đến với Jesus, Chúa cứu thế của chúng ta. Không có bước đầu tiên này chúng ta không thể có bước thứ hai. Chúng ta phải ăn năn nếu chúng ta muốn được phục hồi.

2. Mang Lấy Ách Của Ngài

Ách của Đấng Christ ám chỉ đến sự cai trị của Ngài trên đời sống của chúng ta. Chúng ta không được xem Ngài chỉ là Chúa Cứu Thế của mình, mà còn phải tôn Ngài là Chúa và Chủ của cuộc đời chúng ta nữa.

Ma quỷ muốn lừa dối chúng ta bằng lời dối trá. Nó muốn chúng ta tin là chúng ta sẽ mất "tự do" khi chúng ta phó đời sống chúng ta cho Chúa. Nó không bao giờ bảo chúng ta là ách tội lỗi của chúng ta sẽ nặng hơn hay đau đớn hơn khi chúng ta mang ách đó về lâu về dài. Cuối cùng chúng ta sẽ ngã xuống vì gánh nặng. Chỉ có ân điển của Đức Chúa Trời mới có thể thật sự giải phóng chúng ta.

Nhiều Cơ đốc nhân chịu đựng dưới ách nặng nề do chính họ làm ra... Đó là gánh nặng của đời sống theo ý riêng. Họ đã xưng nhận Đấng Christ là Chúa Cứu Thế. Họ muốn vào nước thiên đàng khi họ chết. Tuy nhiên, họ lại muốn sống theo ý riêng trong nhiều phạm vi của đời sống đang khi ở trên đất này.

Đôi khi Đức Chúa Trời để chúng ta đi theo con đường riêng của mình để dạy chúng ta một bài học. Và chẳng bao lâu, chúng ta sẽ khám phá ra rằng đó là con đường nguy hiểm. Đi trong "xác thịt" sẽ có nhiều té ngã đau đớn, mỗi lần té ngã đều để lại vết hằn trong tâm hồn như chúng ta đã xem ở trên.

Rõ ràng sự đau đớn bên trong chỉ có thể được chữa lành nếu chúng ta đến với Chúa Jesus và xưng nhận Ngài là Chúa của đời sống chúng ta. Trong sự vui mừng chúng ta sẽ nhận ra rằng ách của Ngài rất nhẹ nhàng và dễ chịu, cũng giống như những sợi lông chim đối với một con chim.

Đầu phục hoàn toàn đời sống chúng ta cho Chúa Jesus có nghĩa là Chúa Jesus sẽ chữa lành hoàn toàn đời sống chúng ta. Hơn thế nữa đó là con đường duy nhất đến với tự do thuộc linh thật sự.

Khi đức tin, hy vọng và kế hoạch cho tương lai của chúng ta được nối liền với Chúa, thì sự mạnh mẽ bên trong sẽ được đổi mới và được phục hồi. Rồi chúng ta có thể bay cao tự do không mệt mỏi, như bay trên đôi cánh chim ưng (Ê-sai 40:30, 31).

3. Học Theo Ngài:

Khi Jesus là Chúa của đời sống chúng ta, chúng ta trở thành môn đồ Ngài. Môn đồ là người nhìn, nghe và học theo thầy của mình. Chúng ta học điều gì nơi Chúa Jesus để chữa lành bệnh tâm hồn (sự chữa lành bề trong).

Chúng ta có thể thắc mắc: Chúa Jesus có bao giờ lâm vào hoàn cảnh tâm hồn Ngài bị tổn thương đau đớn không? Nếu có thì Ngài đối phó với sự đau đớn đó ra sao? Làm thế nào để phục hồi tâm hồn của Ngài?

a. Ngài Chịu Thương Khó:

Jesus là một mẫu mực hoàn hảo cho đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta có thể khám phá ra bằng cách nào Ngài giải quyết các nan đề trong thân xác con người, chúng ta sẽ tự tìm lấy giải đáp cho chính mình. Hãy quay lại lời của Đức Chúa Trời để có câu trả lời cho chúng ta. Cảnh Chúa Jesus bị tổn thương bắt đầu từ vườn Ghếtsêmanê:

"Đoạn Ngài đem Phierơ, Gia cơ và Giăng đi với Ngài. Tức thì Ngài bắt đầu buồn bực và sầu não trong tâm trí. Đoạn Ngài phán: Tâm hồn ta buồn bực lắm, tim ta gần như vỡ tan vì phiền muộn. Ta có cảm tưởng là ta sắp chết. Các ngươi hãy ở đây với ta, tỉnh thức và cầu nguyện " (Ma-thi-ơ 26:37, 36).

Giờ phút khinh khủng theo sau đó là ở trên thập tự giá, được tiên tri Êsai mô tả. Ông nói thân thể của Chúa bị đánh đập để thân thể của chúng ta được lành. "Bởi những làn roi của Ngài chúng ta được lành bệnh " (Ê-sai 53:5).

Tôi tin rằng Ngài cũng chịu đau đớn trong tâm hồn Ngài, để tâm hồn chúng ta được chữa lành.

Hãy nghe tiếp: "người sẽ thấy khổ nhọc và đau đớn của tâm hồn mình, và lấy làm thỏa mãn. ..vì người đã đổ tâm hồn mình cho đến chết " (53:11, 12).

Như đã nói ở trên, lời tiên tri kinh khủng nầy được ứng nghiệm qua các sự kiện về Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự. Không chỉ đau đớn về thể xác mà tâm hồn Ngài cũng bị tổn thương. Ngài bị các môn đồ bỏ rơi và người Do thái từ chối.

Chúng nhạo báng Ngài, bứt râu Ngài và vả vào mặt Ngài. Chúng nhạo báng Ngài, phun nước miếng và mang Ngài ra giữa đám đông để sỉ nhục. Các lãnh đạo tôn giáo của ngày đó cười nhạo lớn tiếng trong lúc Ngài chịu đựng đau đớn.

Còn điều gì làm cho tâm hồn Ngài tệ hơn nữa? Có một điều. Ngài bị Cha trên trời chối bỏ. Có lẽ không có sự đau đớn nào hơn như thế cho tấm lòng của nhân loại. Tuy nhiên điều đó đã xảy ra. Đó là cái giá Ngài phải trả cho án phạt tội lỗi của chúng ta.

Không chỉ tấm lòng của Con Ngài tan vỡ mà cả tấm lòng của Cha Thiên thượng nữa. "Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên công bình và thanh khiết trước mặt Đức Chúa Trời " (2Cô-rinh-tô 5:21).

Khủng khiếp làm sao khi tiếng kêu phát ra từ môi miệng của Chúa Jesus vang dội từ trái đất đến tận Thiên Đàng "Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? "(Mác 15:34). Thật vậy, khi lưỡi gươm đâm vào hông của Jesus, không phải chỉ có máu và nước tuôn chảy ra: "Vì người đã đổ linh hồn mình ra cho tới chết " (Ê-sai 53:12). Phải, Chúa Jesus dâng hồn Ngài để chúng ta có sự chữa lành. Ngài từng nếm trải mọi thương tổn của tâm hồn con người.

b. Ngài Tha Thứ:

Sự căng thẳng của tâm hồn Ngài trong những giờ kinh khiếp chắc hẳn phải ghê gớm lắm. Làm thế nào Ngài giữ được sự chiến thắng nội tâm? Cái gì đã bảo vệ tâm hồn Ngài khỏi sự suy sụp?

Tôi tin câu trả lời được tìm thấy trong câu trả lời của Ngài dành cho những kẻ "lăng nhục" Ngài, tức là các lãnh đạo và binh sĩ hung tợn dưới chân thập tự giá. "Lạy Cha, xin Cha hãy tha thứ cho họ vì không biết mình đang làm điều gì " (Lu-ca 23:34).

Cái gì đã bảo vệ và phục hồi tâm hồn Ngài? Đó là sự tha thứ! Quả thật như vậy, đây là điều chúng ta phải học hỏi nơi Chúa Jesus. Đó là chìa khóa cho sự chữa lành bên trong.

c. Chúng Ta Phải Tha Thứ:

Bạn có nhớ câu chuyện mà Chúa Jesus nói về một người được chủ mình tha món nợ lớn không? Thế mà người đó lại không chịu tha cho một người khác chỉ thiếu ông ta một món nợ nhỏ.

Ông chủ rất giận dữ khi biết được tinh thần không tha thứ của người đó, vì vậy bèn quăng ông ta vào tù và bị chủ ngục hành hạ.

Chúa Jesus áp dụng câu chuyện này cho chúng ta: "Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy " (Xem Ma-thi-ơ 18:30-35).

Chúa Jesus muốn nói gì? Nếu chúng ta không tha thứ cho người khác, rễ oán giận bắt đầu mọc trong tâm hồn của chúng ta. Theo thời gian nó lớn lên sanh trái đắng. Nếu chúng ta cầm giữ "những cảm giác tổn thương và buồn giận" đối với người nào đó, tâm hồn chúng ta sẽ đau đớn.

Theo thời gian, sự đau đớn sẽ dày vò tất cả các phần đời sống của chúng ta, đó là địa ngục trần gian. Sự tha thứ là chìa khóa mở tất cả các trại giam trong địa ngục đó.

Tác giả Thi thiên nói về Chúa Jesus "Chúa chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ. Cũng không để cho người thánh của Chúa thấy sự hư nát " (Thi Thiên 16:10)

Tâm hồn chúng ta thực sự thối rữa và hư nát trong địa ngục của sự không tha thứ. Địa ngục không giữ được Chúa Jesus bởi vì Ngài đã cầm chìa khóa tha thứ trong bàn tay bị đóng đinh rồi.

Nếu bạn đang đau đớn vì tâm bệnh oán giận, hãy hướng đến Chúa Jesus tìm kiếm ân điển của sự tha thứ. Đó là phương thuốc an toàn và nhanh chóng có thể đem lại sự chữa lành cho tâm hồn bạn.

Nói lớn những lời sau đây: "Kính lạy Cha, xin Cha tha thứ cho họ, và tha thứ cho con, ngay bây giờ vì Chúa Jesus và trong Danh Ngài, con cầu nguyện". Và sẽ được như vậy!

4. Đến Với Ngài Như Con Trẻ:

Sau khi tha thứ cho những ai làm tổn thương chúng ta, chúng ta sẵn sàng bước bước kế tiếp hướng về sự chữa lành bề trong. Chúng ta phải đến với Chúa Jesus như con trẻ.

Điều này được thấy trong sách phúc âm Mác. Các bậc cha mẹ mang con trẻ của mình đến với Chúa Jesus để được Ngài đụng chạm và chúc phước. Các môn đồ rất bực mình vì hành động này bởi vì cho rằng đã chiếm quá nhiều thời giờ của họ với Chúa Jesus.

Vì thế họ quở trách các bậc cha mẹ và cố đuổi mấy đứa nhỏ ra chỗ khác. Chúa Jesus không hài lòng về hành vi này và phán cùng các môn đồ:

"Hãy để con trẻ đến cúng ta, vì nước Thiên Đàng thuộc về những con trẻ ấy. Đừng đuổi chúng đi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Thiên Đàng của Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ " (Mác 10:14, 15).

Có quyền năng chữa lành trọn vẹn cho một người trong nước Thiên Đàng của Đức Chúa Trời. Chúa Jesus bày tỏ điều đó qua chức vụ trên đất của Ngài. Tuy nhiên để nhận được quyền năng chữa lành, chúng ta phải đến với Ngài như con trẻ vậy.

a. Ký Ức Đầu Đời Cần Được Chữa Lành.

Nhiều vết xẹo trong tâm hồn của chúng ta đến từ các biến cố của những năm tháng đầu đời khi chúng ta còn là con trẻ. Khi lớn lên đến tuổi trưởng thành chúng ta lại nhận thêm những tổn thương khác.

Tôi tin rằng đến với Ngài như con trẻ có nghĩa là phải đi trở lại từ những kỷ ức ban đầu. Chúng ta là gì, cách chúng ta suy nghĩ hay cảm thấy ngày hôm nay là sản phẩm của tất cả những năm tháng đã qua cộng lại với nhau.

Nhiều người trong chúng ta có bóng của quá khứ làm mờ tối đời sống hiện tại. Chúng là những vết tổn hại đau đớn trong tâm hồn qua nhiều năm tháng, và chúng quá tàn phá tâm trí và tình cảm của chúng ta đến nỗi rất khó để chúng ta bước hoàn toàn vài đời sống mới trong Đấng Christ.

b. Đức Thánh Linh Mang Đến Sự Chữa Lành.

Tuy nhiên, bây giờ chúng ta có Đức Thánh Linh ở bên trong có thể mang quyền năng chữa lành của Chúa Jesus đến những nơi bị tổn thương.

Với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, hãy hình dung trong tâm trí mình hình ảnh của con trẻ đến với Jesus. Thấy mình cùng bước đi với Chúa trên những lối mòn ký ức. Bạn không phải sợ hãi khi đối diện bất cứ điều gì, bất cứ nơi đâu, hoặc bất cứ người nào khi Chúa Jesus ở bên cạnh. Ngài không làm bạn bị tổn thương đâu, nhưng chữa lành bạn khỏi những biến cố đau thương trong quá khứ.

Ngài sẽ chỉ cho bạn tại sao bạn lại cảm thấy và hành động như thế khi bạn trực diện với các hoàn cảnh nào đó.

Chúng ta thường có những cảm giác phản xạ khi chúng ta đối diện với điều gì làm cho chúng ta nhớ lại một phần đau thương hay xấu hổ trong quá khứ. Đôi khi chúng ta không trực tiếp biết nguyên cớ, nhưng phản ứng tình cảm vẫn còn đó. Mỗi lần như vậy chúng ta đều cảm thấy giống nhau.

Đức Chúa Trời muốn đụng đến tận gốc rễ các phản xạ đau đớn đó. Ngài muốn chữa lành những ký ức đó bằng tình yêu và sự hiểu biết của Ngài. Đôi khi chúng ta nhớ đến những người làm tổn thương tâm hồn chúng ta. Có thể là cha mẹ hay là người nào đó trong gia đình. Thầy cô giáo hay những người nào đó có quyền hành trên chúng ta đã lạm dụng quyền hành để thống trị trên đời sống của người khác.

Điều đó giúp chúng ta hiểu rằng trong nhiều trường hợp thì những người như thế cũng đang bệnh hoạn trong tâm hồn của họ. Chính họ cũng bị nhiều tổn thương trong quá khứ. Vậy họ phải sử dụng quyền lực của chức vị để che đậy những mặc cảm thấp kém bên trong.

Trong các trường hợp như vậy, Đức Chúa Trời bảo đảm tình yêu của Ngài dành cho chúng ta và một chỗ đặc biệt trong gia đình của Ngài. Rồi Ngài mặc khải cho chúng ta Ngài tha thiết muốn mang tình yêu và sự tha thứ của Ngài cho mọi người biết bao.

Sự đụng chạm của tình yêu ấy sẽ mang sự chữa lành đến cho chúng ta. Chúng ta có thể tiếp nhận sự tha thứ của Ngài và được giải phóng khỏi các tư tưởng oán giận và tự thương hại lấy chính mình. Hơn thế nữa, tình yêu đó làm cho chúng ta có khả năng tha thứ và giải phóng những người khác, đưa họ đến với ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

c. Sự Tha Thứ Mang Đến Sự Chữa Lành.

1) Câu Chuyện Về Cô Vợ Trẻ Và Bà Mẹ. Tôi nhớ lại có một cô vợ trẻ và bà mẹ trong Đại Hội Mùa Hè của Tổ chức WORLD MAP. Chị bị lôi cuốn bởi dạng linh du mục, nhiều lần thình lình chị rời bỏ chồng con và lái xe hàng dặm xa nhà.

Có một lần chị đã đi xa hơn ngàn dặm trước khi người ta tìm thấy chị và đưa vào bệnh viện. Cuối cùng người ta sắp xếp để chị đến với một trong bốn buổi nhóm cầu nguyện.

Đức Chúa Trời ban cho một người trong nhóm lãnh đạo chúng tôi có lời tri thức (sự mặc khải tri thức đến từ Đức Thánh Linh) về nguyên nhân hành động của chị. Chị đã sống qua các chuỗi biến cố trong thời con gái đã tàn phá nghiêm trọng tâm hồn chị.

a) Chị Bị Đau Đớn: Chị được sinh ra tại Âu Châu trong thế chiến thứ II. Trước sáu tuổi chị bị cha mẹ mắng nhiếc và đánh đập tàn nhẫn. Sau đó, trong cơn đói kém, cha mẹ của chị bỏ rơi chị để chị tự lo lấy.

Chiến tranh là thời kỳ kinh khiếp trong đời của chị. Chị đã sống qua nhiều cuộc dội bom và không biết mình có thể sống hay chết. Chị tìm kiếm thực phẩm trong các thùng rác và ngủ bất cứ nơi nào chị thấy có thể trú ẩn được. Cuối cùng chị gia nhập vào đoàn du mục và đi lang thang từ nơi này đến nơi kia. Linh du mục cầm giữ chị từ đó.

b) Chị Đã Tha Thứ. Qua dòng thời gian, chị đến Mỹ, gặp gỡ Đức Chúa Trời và sau đó chị kết hôn với một người. Chị vẫn bị hành hạ bởi những giấc mộng hãi hùng và bị lôi cuốn vào khát vọng lạ lùng bất chợt và đi lang thang giống như dân du mục, không lý do không mục đích. Phải có một sự bày tỏ từ Đức Chúa Trời đã mới có thể khám phá ra được nguyên nhân gây nên sự tổn thương trong tâm hồn của chị.

Sau khi cầu nguyện, khải đạo và liên tục yểm trợ, chị có thể tha thứ cho những ai hành hạ chị. Sau một thời gian vết thương lòng của chị được chữa lành. Đức Chúa Trời phục hồi lại tâm hồn chị và dứt bỏ sự đau đớn của thảm cảnh cũ trong quá khứ của chị. Chị trở thành y tá, giúp đỡ những người bệnh và người bị tổn thương. Ngợi khen Chúa!

2) Các Bài Học Từ Cuộc Đời Giôsép. Như chúng ta đã thấy, vai trò của lòng tha thứ vô cùng quan trọng trong việc tiếp nhận sự chữa lành bề trong. Một thí dụ đẹp đẽ về sự chữa lành bề trong và sự tha thứ được tìm thấy trong câu chuyện của Giôsép trong Cựu Ước (Sáng Thế Ký 37:1-46:34).

a) Ông chịu khổ. Bạn còn nhớ ông được cha mình là Giacốp quan tâm và đối đãi hết sức đặc biệt. Ngay từ khi còn bé ông đã được Đức Chúa Trời phán bảo qua một giấc chiêm bao rằng một ngày kia ông sẽ trở thành một nhà cai trị vĩ đại. Anh em của ông rất ghen tức và sau cùng họ đã bán ông làm nô lệ tại Ai cập. Vợ của chủ ông đã thất bại trong việc cám dỗ ông phạm tội ngoại tình. Trong cơn giận dữ bà đã vu khống ông với chồng bà là PhôtiPha và Giôsép bị bỏ vào ngục tối.

Khi còn bé Giôsép bắt đầu cuộc sống với lời hứa về một tương lai tươi sáng. Nhưng ông lại kết thúc trong sự thất vọng của một người đàn ông trong ngục tối. Kinh Thánh nói rằng ông bị xiềng bằng xiềng sắt "người ta cột chơn người vào cùm, làm cho người bị còng xiềng " (Thi Thiên 105:18) (Bản tiếng Anh dịch là "và xiềng sắt thấu vào trong tâm hồn người. "

Bị phản bội, bị bán làm nô lệ, bị vu oan, bị bỏ quên trong tù, ông phải chịu sự thử thách bởi Lời Đức Chúa Trời. Theo lẽ thường, ông có cớ để tức giận, cay đắng, oán giận và thậm chí có thể tự hủy hoại mình bởi sự tự thương hại và thất vọng. Nhưng Giôsép đã không làm như vậy.

Những tình trạng như thế hoặc sẽ khiến chúng ta trở nên "cay đắng hơn " hoặc trở nên "tốt hơn". Điều đó tùy thuộc vào phản ứng của chúng ta. Sự chọn lựa thuộc về chúng ta. Giôsép đã phản ứng thế nào?

b) Ông tha thứ. Chúng ta biết phần còn lại của câu chuyện. Giôsép đã được giao cho những nhiệm vụ quan trọng ngay khi còn ở trong tù. Sau mười ba năm ở tù, ông là người duy nhất giữa xứ Edíptô có thể giải điềm chiêm bao cho Pharaôn. Kết quả là ông đã được Pharaôn giao cho một chức vụ đầy uy quyền và thế lực. Ông trở thành người cai trị cả xứ Ai cập.

Và rồi Đức Chúa Trời đã đem các anh em của ông đến với ông. Ông đã làm gì? Nổi giận? Tiêu trừ họ với cơn giận phừng phừng của những năm tháng oán giận? Không, ông đã nuôi dưỡng và tha thứ cho họ!

Điều gì khiến Giôsép có phản ứng cao thượng như vậy? Tôi không tin đó chỉ là một phản ứng tình cờ mà thôi. Đó cũng không phải là một điều gì đó xảy ra cách bất chợt như một "ý tốt" vào đúng thời điểm. Đó là một hành động phát sinh từ tâm tánh của Giôsép. Và cần phải mất nhiều năm để xây dựng một tâm tánh như vậy.

Giôsép bị bán qua Aicập khi còn là một thiếu niên mười bảy tuổi. Khi gặp lại các anh em mình ông đã ở Aicập gần hai mươi ba năm. Đó là quản thời gian dài để trở nên "cay đắng" (bitter) hay trở nên "tốt hơn" (better).

d. Đức Chúa Trời Toan Làm Điều Ích

Tôi tin rằng Giôsép đã nắm giữ lời của Đức Chúa Trời và giấc mơ về cuộc sống của ông. Đó là hy vọng của ông. Ông có một mục đích thiên thượng. Vì vậy, cuối cùng tất cả mọi sự hiệp lại để hoàn thành mục đích tốt đẹp đó. Khải tượng đó đã giữ ông trong sự trung thành và tha thứ. Bạn hãy nhớ lại những lời khôn ngoan thiên thượng mà ông đã nói với các anh mình.

"Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống của nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay và giữ gìn sự sống cho dân sự đông đảo. Vậy đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn Giôsép yên ủi các anh và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ " (Sáng Thế Ký 50:19-21)

1) Giôsép Tin Cậy Đức Chúa Trời. Có một sự thật nữa về sự chữa lành bề trong mà chúng ta có thể học từ cuộc đời Giôsép. Sau khi ông được dấy lên với uy quyền tại Aicập, ông được Pharaôn gả nàng Achnát con gái của Phôtiphêra thầy cả làm vợ ông. Bạn hãy chú ý tên của cha vợ ông với tên của người chủ trước của ông là Phôtipha rất giống nhau cả về ý lẫn cách phát âm.

a) Đức Chúa Trời Chữa Lành Ký Ức Ông. Bất cứ một sự tổn thương nào đã qua hay một sự phẫn uất nào trong lòng của Giôsép liên quan đến Phôtipha cũng có thể dễ dàng trở nên một nan đề lớn. Chỉ nhìn thấy ông cha vợ, hoặc thậm chí chỉ nghe nhắc đến tên của ông ta cũng đủ làm cho Giôsép nhớ đến những năm tháng khổ sở trong tù mà Phôtipha đã hình phạt Giôsép cách bất công. Có bao nhiêu người đã phải chịu khổ vì phải mang theo những ký ức trong quá khứ?

Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, Giôsép đã được chữa lành khỏi mọi sự đau đớn từ những bất công và gian ác trong quá khứ. Chúng ta có thể thấy điều này rõ ràng qua tên của hai người con đầu của Giôsép, Manase và Ephraim (Sáng Thế Ký 41:51, 52).

Manase có nghĩa là "làm cho quên". Giôsép giải thích việc chọn lựa tên này với những lời tuyệt diệu: "Vì Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc, và cả nhà cha ta. "(câu 51) Đức Chúa Trời đã chữa lành ký ức của Giôsép.

Nói như vậy không có nghĩa là những ký ức đó hoàn toàn bị mất hết. Nhưng có nghĩa là sự đau đớn trong những ký ức đó đã bị cất hết. Đức Chúa Trời đã phục hồi tâm hồn của Giôsép. Giôsép có thể hồi tưởng lại quá khứ mà không cảm thấy buồn phiền hay đau đớn. Sự mất mát của gia đình ông và cuộc sống khổ ải trong tù là thật, nhưng điều đó không hủy diệt tâm hồn ông!

b) Đức Chúa Trời Làm Cho Ông Thịnh Vượng. Ephraim tên người con trai thứ hai của ông, có nghĩa là "hưng thịnh". Bằng cả tấm lòng, Giôsép còn nói thêm những tư tưởng này: "Vì Đức Chúa Trời làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. "(câu 52)

Đức Chúa Trời không chỉ cất đi sự đau đớn trong ký ức của Giôsép mà Ngài còn ban cho thêm những điều khác nữa. Ngài đã thật sự lấy những biến cố đau buồn trong cuộc đời Giôsép và biến nó trở thành những điều vô cùng tốt đẹp cho Giôsép và cho Đức Chúa Trời! Mục đích đời đời của Đức Chúa Trời đã được thực hiện theo thời gian qua cuộc sống của Giôsép. Không điều gì bị mất mát hay phí phạm. Đức Chúa Trời có thể khiến bạn hưng vượng ngay trên mảnh đất đầy nghịch cảnh và đau đớn của bạn. Hãy cho phép Ngài đem sự chữa lành đến với bạn.

5. Hãy Giao Phó Tâm Hồn Bạn Cho Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời không những muốn chữa lành những tổn thương của chúng ta trong quá khứ, mà Ngài còn muốn ban cho chúng ta những hy vọng sáng ngời trong tương lai. Chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi vết thương nội tâm là điều có thể sẽ làm tổn hại tâm hồn chúng ta trong những ngày sắp đến.

Ân điển có sẵn từ sự tha thứ của Ngài có thể dập tắt nhanh chóng ngọn lửa giận dữ, phẫn nộ, lòng ghen ghét, sự sợ hãi và sự tự thương hại, trước khi chúng có thể làm tổn thương chúng ta và làm tổn hại người khác. Tâm hồn chúng có thể được bình an và chúng ta có thể vui mừng trong tình yêu thương lớn lao của Ngài dành cho chúng ta. Trong điều này chúng ta có thể khám phá được giá trị thật về chính mình. Giống như Giôsép chúng ta cũng có một số phận đời đời trong Chúa Giêxu .

Bạn đọc thân mến có lẽ lòng bạn đang rất cảm động bởi hy vọng về sự chữa lành sâu xa trong chính tâm hồn bạn. Hãy tiếp nhận điều này như là công việc dịu dàng của Đức Thánh linh chuẩn bị bạn cho sự khai phóng những ước vọng sâu xa của bạn.

a. Chúa Giêxu Sẽ Bày Tỏ.

Có lẽ trước đây bạn đã từng cố gắng tra xét những việc trong quá khứ bằng nỗ lực của chính mình. Nhưng khi làm điều đó bạn cảm thấy thất vọng sâu xa hơn, nên bạn đành gát lại một bên. Giờ đây bạn hãy đến với Chúa Giêxu và để Ngài tra xét tâm hồn bạn. Ngài là Đấng khôn ngoan, yêu thương và rất dịu dàng. Ngài có thể mang đến cho tâm trí bạn những phần, những nơi chốn, những con người trong quá khứ của bạn cần sự đụng chạm và chữa lành của Ngài. Một lần nữa chúng tôi muốn lặp lại rằng Chúa Giêxu sẽ phục hồi tâm hồn bạn và làm cho bạn trọn vẹn. Đừng sợ hãi.

b. Chúa Giêxu Sẽ Chữa Lành.

Một thành viên trong đoàn truyền giáo của chúng tôi, tiến sĩ Robert Frost (người vừa về nước Chúa năm 1992) kể lại câu chuyện này:

"Tôi xin kể lại những điều này từ kinh nghiệm cá nhân của tôi. Tôi đã từng cố gắng che dấu những tổn thương trong quá khứ của mình bằng sức lực và sự khôn ngoan riêng của mình. Nhưng điều đó chỉ làm cho vấn đề trở nên tệ hại hơn.

"Sau cùng tôi đến với Chúa và thưa với Ngài một cách đơn sơ rằng: Thánh Linh ơi, con tin cậy Ngài, hãy bày tỏ cho con những gì con cần biết. Hãy làm điều đó theo cách của Ngài, và trong thời điểm của Ngài."

"Chỉ ba ngày sau Chúa đã mang đến tâm trí tôi những gì tôi đã quên từ lâu. Tôi thấy chính mình khi còn là một cậu bé ở trong một tình trạng hết sức đau buồn. Bị chối bỏ, bị loại sang một bên trong một cách thiếu yêu thương và tử tế.

"Tôi thấy chính mình bị đặt dưới một cầu thang tăm tối ở trong trường nước mắt tuôn tràn trên má tôi. Tôi cầu xin Chúa giúp đỡ bởi vì tôi đã bị tổn thương và đau đớn ở bên trong.

"Bởi đức tin, tôi đem Chúa Giêxu đến ngay bên cạnh chỗ tổn thương trong quá khứ của tôi. Tôi cầu xin Ngài chữa lành ký ức đau đớn đó. Trong tâm trí tôi hình dung Chúa Giêxu đến với cậu bé đó bằng tình yêu của Ngài. Tôi thấy Chúa Giêxu ôm lấy tôi như một người em nhỏ của Ngài và chữa lành mọi đau đớn cho tôi. Trong cánh tay mạnh mẽ của Ngài tôi cảm thấy yên ổn, bình an và trên cả mọi sự chính là tình yêu của Ngài.

"Sự chữa lành bề trong đã ban cho tôi một tình yêu lớn lao đối với những người khác là những người có những vết thương lòng sâu xa trong tâm hồn họ. Đó là tại sao tôi có thể nói với cảm xúc mạnh mẽ và đức tin mãnh liệt rằng: hãy đến với Chúa Giêxu như một đứa trẻ. Hãy mang lấy ách yêu thương của Ngài, và học theo Ngài. Hãy để Ngài đem đến sự tha thứ và sự chữa lành cho tấm lòng bạn ngay chính giờ này.

C. KẾT LUẬN

Lời cầu nguyện theo Thánh Kinh sau sẽ giúp đỡ bạn:

"Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy tra xét tôi, thử luyện tôi như luyện bạc và biết tư tưởng, ký ức và những suy nghĩ tôi.

"Và xem có sự đau đớn, buồn rầu, thương tổn nào trong tôi. Khi tôi bước đi trong suốt cuộc sống. Và cai trị tôi, dẫn dắt, lãnh đạo tôi trong mọi bước đường của cuộc sống, luôn luôn và cho đến cuối cùng. " (Thi Thiên 139:23, 24)

Nếu Đức Chúa Trời chỉ cho bạn "Bất cứ sự đau đớn buồn rầu, khổ sở nào" Hãy dâng lên cho Ngài. Hãy để Ngài chữa lành tâm hồn bạn. Chúa Giêxu hứa rằng:

"Ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy mang lấy ách của ta và học theo ta thì tâm hồn các ngươi sẽ được phục hồi (yên nghỉ)" (Ma-thi-ơ 11:29)