Tìm kiếm

D5.1 Bệnh Tật: Nguồn Gốc và Nguyên Nhân

Chương 1 - BỆNH TẬT: NGUỒN GỐC VÀ NGUYÊN NHÂN

Sơ Lược Về Tác Giả

Gerald Rowlands được xem là đủ tư cách để viết về sự chữa bệnh, ông được Chúa đặc biệt sử dụng vòng quanh thế giới trong chức vụ nầy. Khoảng năm năm về trước, Đức Chúa Trời thăm viếng Gerald và bảo ông đi Phi châu.

Ngay sau khi đến Phi châu, Gerald và những người cùng làm việc với ông bắt đầu chiến dịch truyền giáo ngoài trời. Các phép lạ về sự chữa lành bắt đầu xảy ra. Người què được đi, người mù được thấy, những người nghèo khổ được nghe Tin lành giống như điều Kinh Thánh đã nói.

Bạn cũng có thể bước vào chức vụ nầy nếu bạn muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời và phép Báptem đầy quyền năng trong Đức Thánh linh cho tới khi bạn được đổ đầy tràn.

Kế đó, bởi sự thực hành đức tin và tin vào lời của Đức Chúa Trời như được giải thích trong phần nầy; bạn cũng có thể đặt tay trên kẻ đau, kẻ đau được lành.

Phần Dẫn Nhập

Chức vụ chữa bệnh là một phần chính của Tin lành về nước Đức Chúa Trời. Lẽ thật vĩ đại về Đức Chúa Trời chữa bệnh có khắp nơi trong Kinh Thánh. Cả Cựu lẫn Tân Ước đưa ra chứng cớ về sự chu cấp của Đức Chúa Trời cho sự chữa lành đau yếu và bệnh tật.

Phần lớn chức vụ trên đất của Đấng Christ là trực tiếp quan tâm đến việc chữa lành thân thể bị bệnh hoạn và đau đớn. Lịch sử Hội Thánh đầu tiên đầy dẫy các câu chuyện về sự chữa bệnh và phép lạ vĩ đại, được thực hiện trong Danh Chúa Jêsus. Chỉ trong thời kỳ đen tối, khi Hội Thánh bước vào sự bội đạo, thì sự chữa bệnh lớn lao trở nên như khe suối nhỏ.

Sự Cải cách trong Giáo hội, khoảng 500 năm qua, đã phục hồi những lẽ thật đã thất truyền trong Hội Thánh. Một trong những lẽ thật vĩ đại mà Đức Thánh Linh phục hồi đó là sự chữa bệnh thiên thượng. Các Cơ đốc nhân trên khắp thế giới đang khám phá thực tại về quyền năng chữa bệnh của Đức Chúa Trời.

Phần nầy dành cho các chức vụ Cơ đốc. Lời cầu nguyện của chúng tôi là phần này sẽ khích lệ tất cả những ai đọc và hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời cho chức vụ chữa bệnh.

Bài viết nầy không có ý định tranh cãi nguyên nhân của sự chữa bệnh với những ai xem thường giá trị chữa bệnh, và cũng không công bố cách điều trị toàn diện cho một đề tài quan trọng nầy. Đơn thuần chỉ là một cố gắng chân tình để giúp đỡ những ai chưa từng chứng kiến về quyền năng của Đức Chúa Trời trong chức vụ chữa bệnh của họ.

Khi bạn đọc, nguyền xin Đức Thánh linh gia tăng sự hiểu biết và đức tin của bạn để nhận lấy quyền năng chữa bệnh của Đức Chúa Trời vì cớ sự đau khổ của nhân loại. Nếu sự hà hơi và dạy dỗ mà bạn nhận được có kết quả chữa bệnh chỉ cho một người, điều đó rất đáng giá.

Hãy chỗi dậy! Công bố đặc quyền của bạn! Hãy để Đức Chúa Trời phóng thích quyền năng siêu nhiên của Ngài qua bạn hầu cho có thể đem lại sự chữa bệnh cho người khác.

A. BỆNH TẬT BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU?

1. Adam: Sáng Tạo Thuộc Linh Hoàn Hảo

Adam và Eva được tạo dựng không phạm tội, không tì vết và hoàn toàn trong trắng. Được tạo dựng giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:26). Họ vui hưởng mối thông công ngọt ngào với Đức Chúa Trời. Họ thật trong trắng. Tự do khỏi mọi mặc cảm về đạo đức, họ vui hưởng sự bình an bề trong và hòa hợp với nhau.

Họ không biết sợ hãi, họ cũng không bị quấy nhiễu bởi những ức chế và sự phức tạp của cuộc sống. Họ cũng không hề biết đến một cảm giác hủy hoại hay nguy hại nào. Họ trần truồng nhưng không hề mặc cảm tội lỗi hay xấu hổ về điều đó (2:25). Tất cả những yếu tố này tiêu biểu cho điều kiện sức khỏe hoàn hảo.

Họ là tạo vật hoàn hảo được tạo dựng nên bởi bàn tay của Đức Chúa Trời với tâm linh, thể xác, tâm trí và tình cảm. Họ là sản phẩm rực rỡ về thiên tài sáng tạo của Đức Chúa Trời, được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Đức Giêhôva (1:26).

2. Ađam: Được Tạo Dựng Hoàn Hảo Về Tâm Lý Và Tình Cảm

Đức Chúa Trời giao cho Ađam công việc đặt tên muôn thú trong tạo vật (2:19-20). Ngài cũng ban cho Ađam công tác cai quản và quản trị. Ấn tượng chung được thấy là Ađam có tâm lý tốt đẹp, được Đức Chúa Trời xem trọng và vui thích. Không có sự ghi lại nào về những cảm xúc bất an cho tới giây phút mà ông biết mình phạm tội. Lúc đó lòng họ đầy sợ hãi và phải tự ẩn mình (3:7-10).

3. Ađam: Được Tạo Dựng Với Thể Chất Hoàn Hảo

Đức Chúa Trời đã thiết kế và tạo dựng mọi chi tiết trong thân thể Ađam. Đức Chúa Trời ngắm nhìn tạo vật trọn vẹn của Ngài và cho rằng mọi sự đều hết sức tốt lành (1:31). Nhiều năm sau, vua David nói về tất cả chúng ta khi ông nói con người "được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng " (Thi Thiên 139:14).

4. Sự Hoàn Hảo Của Con Người Toàn Diện

Đức Chúa Trời luôn luôn kết ước với "con người toàn diện". Ngài dựng nên chúng ta hoàn hảo và quyền năng cứu rỗi của Ngài trong Chúa Jesus Christ là sự quan trọng sống còn cho con người. Theo sứ điệp này, bạn sẽ thấy quyền năng chữa bệnh của Đức Chúa Trời vẫn còn là gốc rễ sống động đối với con người toàn diện.

5. Điều Gì Sai Trật...?

Có một giây phút trong lịch sử khi con người đứng trước tình trạng nguy khốn. Một hành động bất tuân chôn vùi loài người trong sự sụp đỗ lâu dài, đen tối hoàn toàn ngăn cách với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cặp vợ chồng đầu tiên có quyền trên mọi cây, cỏ và trái cây trong vườn. Ngoại trừ cây biết điều thiện và điều ác. Đức Chúa Trời phán "Mọi cây trái trong vườn ngươi được tự do ăn, nhưng cây biết điều thiện và ác, ngươi không được ăn nó, vì một khi ngươi ăn chắc phải chết " (Sáng Thế Ký 2:16, 17).

Đức Chúa Trời cảnh báo họ rằng nếu họ không vâng lời họ sẽ chết , tức là chết về thuộc linh. Kết quả trực tiếp của sự chết thuộc linh này là cuối cùng họ cũng sẽ chết thuộc thể nữa.

Đức Chúa Trời phán "trong sự chết, ngươi phải chết ". Bởi vì bạn chết thuộc linh, luật của sự chết sẽ nhanh chóng đến trên bạn và sau cùng bạn sẽ chết thuộc thể.

Sự chết thể xác là kết quả trực tiếp của sự quá phạm thuộc linh đã khiến cho Ađam và Eva bị đẩy ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Vì họ bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, là nguồn sống của họ, luật pháp của tội lỗi và sự chết bắt đầu vận hành trong họ. Một tiến trình sa đọa bắt đầu, sự chết sẽ không bao giờ tấn công loài người nếu loài người duy trì sự thông công đúng đắn với Đức Chúa Trời. Tiến trình sa đọa gọi là bệnh, lão. Con người mang bệnh kể từ thảm kịch trong vườn Eđen.

Hành động bất tuân này đưa vào thế gian mọi điều tiêu cực, đem đến sự rủa sả nhân loại ngày nay, về cả thuộc linh, tâm lý và thể chất. Đó là nguồn cội của:

- BỆNH TẬT (Dis - ease)

- LỘN XỘN (Dis - order)

- BẤT NĂNG (Dis - ability)

- ĐAU BUỒN (Dis - tress)

- TAI HỌA (Dis - aster)

- XÍCH MÍCH (Dis - cord)

- NẢN CHÍ (Dis couragement)

- BẤT HOÀ (Dis - harmony)

- SỰ TAN RÃ (Dis intergration)

Tất cả những thái độ và tình cảm tiêu cực làm tổn thương đến sức khỏe tốt lành, xuất phát từ sự không vâng lời. Chúng được biết như là "những tình cảm dị hóa". Chúng là kẻ hủy diệt sức khỏe.

6. Bi Kịch Thuộc Linh Của Sự Sa Ngã.

Con người mất sự vô tội của mình, nhận lấy tội lỗi và sự đoán phạt. Con người mất sự thông công quý giá với Đức Chúa Trời. Con người bị đẩy ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho tới cuối đời.

Con người mất sự sống thuộc linh đời đời đó là sự nhận biết Đức Chúa Trời.

Con người mất hình ảnh và chân dung Ngài. Con người mất quyền cai trị. Sự cai trị chân thật tùy thuộc vào bản thể của họ trong hình ảnh giống như Đức Chúa Trời.

Con người là đại diện của Đức Chúa Trời trong tạo vật. Từ đó con người đã phấn đấu giành lại sự thống trị tạo vật. Tất cả dòng dõi của Ađam đều thừa hưởng hình ảnh Đức Chúa Trời. Bây giờ ngược lại họ thừa hưởng sự sa ngã giống Ađam (Sáng Thế Ký 5:3).

7. Thảm Kịch Tâm Lý Của Sự Sa Ngã.

Con người mất sự toàn hảo về trí tuệ. Con người phấn đấu để có lại tri thức, nhằm giúp mình làm chủ. Lẽ thật tùy thuộc vào sự thông công đúng đắng với Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là tác giả của Lẽ thật.

Con người mất sự trọn vẹn về tình cảm. Từ khi sa ngã loài người bị ràng buộc bởi sự buồn rầu, đau đớn và khổ nhọc (3:15-19).

Con người mất sự tự do về tâm lý vì đã tự bán mình cho ma quỉ. Ma quỉ trở nên là chúa của thế gian (2Cô-rinh-tô 4:4). Ađam đã cầm cố các quyền được Đức Chúa Trời ban cho và các đặc ân. Từ lúc đó, loài người là mồi của ma quỉ và vô số các tà linh của nó.

8. Bi Kịch Thuộc Thể Của Sự Sa Ngã.

"Ngài lại phán cùng Ađam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn ngươi không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa sả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn.

Đất sẽ sanh chông gai và cây tật tê và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng, ngươi phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất vì ngươi là cát bụi ngươi sẽ trở về với cát bụi " (Sáng Thế Ký 3:17-19).

Loài người sa ngã thừa hưởng một quả đất bị rủa sả, từ đất đó con người làm đổ mồ hôi mới có mà ăn. Các giống cây gai, cây tật lê được sinh sản nhiều, thêm cho sự khổ nhọc của con người. Con người bị đuổi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và khỏi cây sự sống. Họ bị kết tội chết "ngươi sẽ trở về cát bụi ".

Eva cũng vậy, bà cũng thừa hưởng một nỗi đau đớn đặc biệt đã truyền qua tất cả các phụ nữ suốt khắp các thế hệ, bao gồm sự buồn rầu, đau đớn trong cơn thai nghén và phải vâng phục sự cai trị của chồng.

Con người mất sức khỏe và thừa lãnh bệnh tật.

Tai họa về bệnh tật làm khổ sở toàn nhân loại, tai họa bắt nguồn từ thảm kịch xảy ra trong vườn Eđen. Tội lỗi vào thế gian từ đó. Bệnh tật đến cùng với tội lỗi. Sự chết là kết quả cuối cùng của việc không thắng được bệnh tật. Nếu Ađam không phạm tội, loài người không bao giờ nếm trải sự đau đớn của bệnh tật. Ông đã chọn ăn trái cây biết điều thiện và ác. Bệnh tật là một phần của điều ác. Vậy tất cả mọi bệnh tật đến một cách gián tiếp từ Satan. Đức Chúa Trời không phải là tác giả của bệnh tật.

Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận một vài cách mà chúng ta bị bệnh.

B. CON NGƯỜI BỊ BỆNH NHƯ THẾ NÀO.

Tôi xin tóm tắt một vài nguyên nhân gây bệnh

1. Bệnh Tật Vào Thế Gian Khi Ađam Sa Ngã.

Đó là một phần của sự rủa sã đến với con người do kết quả trực tiếp của việc không vâng lời. Vì vậy, trực tiếp hay gián tiếp, tôi lỗi là nguyên nhân gốc rễ của mọi bệnh tật. Bệnh tật là một phần "tiền công của tội lỗi " (Rô-ma 6:23).

Bệnh tật đưa đến sự thiếu thoải mái, thiếu bình an. Đó là tình trạng tâm trí và tình cảm của Ađam khi vấp phạm. Gánh nặng của sự cáo trách, tội lỗi, đoán phạt và hổ thẹn mà Ađam phải chịu mở cửa cho bệnh tật.

Chúng ta có lý do chính đáng để tin rằng khi Adam sa ngã, thế gian này không có các virus phá hoại, các vi sinh vật hay vi trùng trên thế gian. Nói tóm lại trong việc tạo dựng, Đức Chúa Trời thấy rằng "mọi vật rất TỐT LÀNH ".

Ngài không thể nói điều này được nếu đã có sẵn bệnh lao, dịch tả, đậu mùa, tế bào ung thư và cả một tập đoàn virus và vi khuẩn truyền bệnh. Những kẻ phá hoại kinh khiếp phải đến kèm với sự rủa sả.

2. Tội Lỗi Còn Là Nguyên Nhân Gây Bệnh.

Vì cơ bản tội lỗi là chối bỏ luật lệ của Đức Chúa Trời đã cô lập chúng ta khỏi sự sống của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thấy sự xa cách Đức Chúa Trời còn là nguyên nhân chính của bệnh tật.

Trong sự bày tỏ vương quốc của Đức Chúa Trời , khi mà mọi sự chống nghịch được hạ xuống, sẽ không còn có bệnh tật, buồn rầu và chết chóc. (Khải Huyền 21:4)

3. Các Quyền Lực Của Ma Quỷ.

Các tà linh đôi khi có thể là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh và sự đau đớn.

Trong Ma-thi-ơ 9:32-33, chúng ta đọc về "người câm bị quỷ ám ". Khi Chúa Jesus đuổi linh câm ra, lập tức người đàn ông đó có thể nói được. Cổ họng của ông ta trước đây bị bóp nghẹt bởi linh câm.

Trong Mác 9:17-27, câu chuyện của một người trai trẻ được mang đến cho Chúa Jesus, có một linh câm (câu 17). Linh này thực sự làm cho câm và điếc. Chúa Jesus đuổi linh điếc và câm ra (câu 25) và người trai trẻ được giải cứu.

Trong Lu-ca 13:11-16, chúng ta có câu chuyện về người phụ nữ là "mắc quỷ ám phải đau liệt mười tám năm ". Xương sống của bà bị cong, mặt của bà khòm xuống đất. Ngày hôm nay, các bác sĩ có thể nói bà bị bệnh "vẹo xương sống mãn tính". Chúa Jesus đuổi linh ốm yếu của bà, lập tức xương sống của bà ngay lại.

Có nhiều trường hợp trong Kinh Thánh nói về việc người ta bị làm cho khổ sở bởi các linh tật nguyền. Chỉ có một cách duy nhất để được chữa lành là các linh đó phải bị đuổi bởi lời truyền lệnh. Một khi linh bị đuổi ra các triệu chứng sẽ biến mất. Những người như thế không bao giờ được chữa lành bằng bất cứ phương tiện nào khác hơn là chức vụ giải cứu.

4. Sự Cẩu Thả Về Sức khỏe.

Chúng ta đối diện với thực tế là sức khỏe của chúng ta có thể bị suy yếu nếu chúng ta thờ ơ với các yếu tố cơ bản khác nhau về sức khỏe và sự sống. Chế độ ăn kiêng đúng đắn là một cách để duy trì và giữ gìn sức khỏe. Có nhiều chất dinh dưỡng và vitamin nhất định trong việc ăn kiêng hợp lý của chúng ta. Sự suy nhược cơ thể và không ăn kiêng cuối cùng làm hư hại sức khỏe.

Chế độ nghỉ ngơi và ngủ không đầy đủ cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe. Làm việc quá nhiều nhưng nghỉ ngơi và giản xả quá ít sẽ làm mất sức khỏe của một người. Điều này là đúng đặc biệt cho những người trong chức vụ.

Epbaphôđích (Phi-líp 2:25-30) là một thí dụ điển hình. Ông gần chết, nguyên do của tình trạng này là ông đã làm việc quá sức để hầu việc Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài.

Nhiều phân đoạn trong Kinh Thánh có nói về luật các thức ăn, bảo chúng ta điều gì tốt cho sức khỏe và điều gì không. (Lê-vi Ký 11:1-47; Phục truyền 14:3-21).

Tân Ước không yêu cầu phải chúng ta tuân giữ các luật này, nhưng có nói đến vấn đề sức khỏe (Rô-ma 14:2, 3, 14, 15). Chúng ta đừng quá bận tâm về thức ăn, nhưng chúng ta phải ăn kiêng một số thực phẩm nào đó để duy trì sự khỏe mạnh. (Hê-bơ-rơ 13:9)

5. Tuổi Tác Tự Nhiên Làm Yếu Lần Sức Lực.

Khi một người còn trẻ, người đó có sức sống tuổi trẻ dẫn đến sức khỏe tốt. Kinh Thánh nói "người trẻ tuổi như hạt sương ". (Thi Thiên 110:3). David còn nói "tuổi đang thì của người như của chim phượng hoàng " (103:5). Êsai làm rõ nét bằng sự nhận sức lực mới (Ê-sai 40:31).

Giêrêmi nói với chúng ta rằng "Thật tốt cho người mang ách lúc trẻ thơ " (Ca Thương 3:27). Phần đầu đời dành cho công việc nặng nhọc. Đó là lúc thanh xuân và là đỉnh của sức khỏe thể lực.

Salômôn miêu tả hết sức sinh động các giới hạn của những năm về già. Ông yêu cầu chúng ta "Hãy tưởng nhớ Đấng tạo hóa ngươi trong những ngày còn thơ. " (Truyền Đạo 12:1).

Hãy yêu Đức Chúa Trời và hầu việc Ngài trong lúc các bạn còn sức khỏe và sức sống sung mãn để bạn có thể làm việc một cách mạnh mẽ.

Có một điểm đáng lưu ý là Môise khi tuổi đã cao, ông vẫn còn đôi mắt tinh lanh và khỏe mạnh (Phục truyền 34:7). Thường thường sức khỏe giảm và thị lực xấu đi một khi buổi xuân thì qua đi.

Điều này có nghĩa là chúng ta không thể ao ước có sức khỏe, sức lực trong lúc tuổi cao phải không? có nghĩa là chúng ta không thể ao ước sự chữa lành thân thể trong những năm tháng sau cùng hay sao?

Chắc chắn không! Đức Chúa Trời hứa rằng "Đời người lâu bao nhiêu sức mạnh người lâu bấy nhiêu " (33:25). Tôi tin sự dạy dỗ này để chúng ta có thể khỏe mạnh suốt cuộc đời. Tôi đã gặp nhiều Cơ đốc nhân tuổi cao, họ đã nghĩ rằng dấu hiệu yếu kém sức khỏe là bằng cớ chứng minh Đức Chúa Trời không còn quan tâm đến họ nữa.

Đôi khi họ lo lắng rằng có lẽ họ đã phạm tội nào đó và thân thể đau yếu là sự phán xét dành cho họ.

Nhiều khi các Cơ đốc nhân thiệt thà cũng ở dưới những ý nghĩ về sự định tội này, họ có cảm tưởng rằng họ đã phạm những tội kinh khủng và khó tha thứ.

Họ sẽ được nâng đỡ hơn khi nhận thức rằng sức khỏe suy giảm khi tuổi đời càng cao, là quá trình lão hóa tự nhiên ảnh hưởng đến cả Cơ đốc nhân lẫn người ngoại. Những năm sau cùng của cuộc đời một người cũng có sự bù trừ và không nên coi thường.