NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ?

Phần C

NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ...

C1. Tính Kinh Điển Của Kinh Thánh

C1.1 Một Sách Trở Nên Một Phần Của Kinh Thánh Như Thế Nào?
C1.2 Các Sách Không Nằm Trong Kinh Điển

C2. Hội Thánh Toàn Cầu. So Sánh Giữa Các Giáo Phái

C3. Tại Sao Đức Chúa Trời Dựng Nên Con Người. Mục Đích Của Đức Chúa Trời Trong Loài Người

C4. Các Dấu Kỳ Phép Lạ Ngày Nay.

C4.1 Phải Chăng Các Dấu Kỳ Và Phép Lạ Đều Có Tính Nhất Thời?
C4.2 Các Dấu Kỳ Và Phép Lạ Trong Lịch Sử Hội Thánh

C5. Năm Ân Tứ Lãnh Đạo.

C6. Sự Phục Hưng Của Hội Thánh.

C6.1 Các Bữa Tiệc Của Chúa - Các Kiểu Mẫu Phục Hưng
C6.2 Mất Mát Và Phục Hồi

C7. Giáo Lý Về Sự Bảo An Vĩnh Viễn.

C7.1 Một Người Có Thể Nào Bị Hư Mất Sau Khi Đã Được Xưng Công Bình Không?
C7.2 Loại Đức Tin Đúng Đắn

C8. Dâng Phần Mười Và Các Của Dâng

C9. Phụ Nữ Đối Với Chức Vụ

C9.1: Phụ Nữ Trong Sự Lãnh Đạo Và Trong Chức Vụ
C9.2: Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Cựu Ước
C9 3: Chức Vụ Của Phụ Nữ Trong Thời Tân Ước
C9.4: Những Phân Đoạn Kinh Thánh Nói Về Những Rắc Rối Của Phụ Nữ Trong Chức Vụ

C. 10. Bảy Nghi Lễ Của Chúa.

C10.1 Giới Thiệu Về Các Nghi Lễ
C10.2 Lễ Vượt Qua
C10.3 Lễ Bánh Không Men
C10.4: Lễ Trái Đầu Mùa
C10.5: Lễ Ngũ Tuần
C10.6: Lễ Hân Hỉ
C10.7: Lễ Về Ngày Chuộc Tội
C10.8: Lễ Lều Tạm
C10.9: Giữ Các Ngày Lễ

C11. 500 Năm Giữa Cựu Ước và Tân Ước. Điều Gì Đã Xảy Ra Vào Các Thế Kỷ Giữa Cựu Ước Và Tân Ước?

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 C1.1 MỘT SÁCH TRỞ NÊN MỘT THÀNH PHẦN CỦA KINH THÁNH NHƯ THẾ NÀO?
2 C1.2 CÁC SÁCH KHÔNG THUỘC VỀ KINH ĐIỂN KINH THÁNH
3 C2 HỘI THÁNH TOÀN CẦU
4 C3. TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO RA LOÀI NGƯỜI
5 C4.1 CÓ PHẢI DẤU KỲ VÀ PHÉP LẠ CHỈ CÓ TÍNH NHẤT THỜI?
6 C4.2 DẤU KỲ, PHÉP LẠ TRONG LỊCH SỬ HỘI THÁNH
7 C5. NĂM ÂN TỨ LÃNH ĐẠO
8 C6.1 CÁC BUỔI LỄ CỦA CHÚA - CÁC KIỂU MẪU PHỤC HƯNG
9 C6.2 MẤT MÁT VÀ PHỤC HỒI
10 C7.1 SAU KHI ĐÃ ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH CÒN CÓ THỂ BỊ HƯ MẤT KHÔNG?
11 C7.2 MỘT ĐỨC TIN ĐÚNG ĐẮN
12 C8. DÂNG MỘT PHẦN MƯỜI VÀ CÁC CỦA DÂNG
13 C9.1 PHỤ NỮ TRONG SỰ LÃNH ĐẠO VÀ TRONG CHỨC VỤ
14 C9.2 VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CỰU ƯỚC
15 C9.3 PHỤ NỮ TÂN ƯỚC TRONG CHỨC VỤ
16 C9.4 NAN ĐỀ CỦA PHỤ NỮ TRONG CHỨC VỤ
17 C10.1 GIỚI THIỆU CÁC KỲ LỄ BẢY KỲ CỦA CHÚA
18 C10.2 LỄ VƯỢT QUA
19 C10.3 LỄ BÁNH KHÔNG MEN
20 C10.4 LỄ DÂNG TRÁI ĐẦU MÙA
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 2