Get Adobe Flash player
Tham Khảo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ?

Phần C

NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ...

C1. Tính Kinh Điển Của Kinh Thánh

C1.1 Một Sách Trở Nên Một Phần Của Kinh Thánh Như Thế Nào?
C1.2 Các Sách Không Nằm Trong Kinh Điển

C2. Hội Thánh Toàn Cầu. So Sánh Giữa Các Giáo Phái

C3. Tại Sao Đức Chúa Trời Dựng Nên Con Người. Mục Đích Của Đức Chúa Trời Trong Loài Người

C4. Các Dấu Kỳ Phép Lạ Ngày Nay.

C4.1 Phải Chăng Các Dấu Kỳ Và Phép Lạ Đều Có Tính Nhất Thời?
C4.2 Các Dấu Kỳ Và Phép Lạ Trong Lịch Sử Hội Thánh

C5. Năm Ân Tứ Lãnh Đạo.

C6. Sự Phục Hưng Của Hội Thánh.

C6.1 Các Bữa Tiệc Của Chúa - Các Kiểu Mẫu Phục Hưng
C6.2 Mất Mát Và Phục Hồi

C7. Giáo Lý Về Sự Bảo An Vĩnh Viễn.

C7.1 Một Người Có Thể Nào Bị Hư Mất Sau Khi Đã Được Xưng Công Bình Không?
C7.2 Loại Đức Tin Đúng Đắn

C8. Dâng Phần Mười Và Các Của Dâng

C9. Phụ Nữ Đối Với Chức Vụ

C9.1: Phụ Nữ Trong Sự Lãnh Đạo Và Trong Chức Vụ
C9.2: Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Cựu Ước
C9 3: Chức Vụ Của Phụ Nữ Trong Thời Tân Ước
C9.4: Những Phân Đoạn Kinh Thánh Nói Về Những Rắc Rối Của Phụ Nữ Trong Chức Vụ

C. 10. Bảy Nghi Lễ Của Chúa.

C10.1 Giới Thiệu Về Các Nghi Lễ
C10.2 Lễ Vượt Qua
C10.3 Lễ Bánh Không Men
C10.4: Lễ Trái Đầu Mùa
C10.5: Lễ Ngũ Tuần
C10.6: Lễ Hân Hỉ
C10.7: Lễ Về Ngày Chuộc Tội
C10.8: Lễ Lều Tạm
C10.9: Giữ Các Ngày Lễ

C11. 500 Năm Giữa Cựu Ước và Tân Ước. Điều Gì Đã Xảy Ra Vào Các Thế Kỷ Giữa Cựu Ước Và Tân Ước?

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 C1.1 MỘT SÁCH TRỞ NÊN MỘT THÀNH PHẦN CỦA KINH THÁNH NHƯ THẾ NÀO? Bob Weiner 4170
2 C1.2 CÁC SÁCH KHÔNG THUỘC VỀ KINH ĐIỂN KINH THÁNH Bob Weiner 5792
3 C2 HỘI THÁNH TOÀN CẦU Ralph Mahoney 5350
4 C3. TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO RA LOÀI NGƯỜI Ralph Mahoney 9544
5 C4.1 CÓ PHẢI DẤU KỲ VÀ PHÉP LẠ CHỈ CÓ TÍNH NHẤT THỜI? Ralph Mahoney 4332
6 C4.2 DẤU KỲ, PHÉP LẠ TRONG LỊCH SỬ HỘI THÁNH Ralph Mahoney 5153
7 C5. NĂM ÂN TỨ LÃNH ĐẠO Ralph Mahoney 4617
8 C6.1 CÁC BUỔI LỄ CỦA CHÚA - CÁC KIỂU MẪU PHỤC HƯNG Ralph Mahmey 4577
9 C6.2 MẤT MÁT VÀ PHỤC HỒI Aimee Semple Mac Person Ralph Mahoney 3987
10 C7.1 SAU KHI ĐÃ ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH CÒN CÓ THỂ BỊ HƯ MẤT KHÔNG? Ralph Mahoney 5081
11 C7.2 MỘT ĐỨC TIN ĐÚNG ĐẮN Ralph Mahoney 4326
12 C8. DÂNG MỘT PHẦN MƯỜI VÀ CÁC CỦA DÂNG Ralph Mahoney 7856
13 C9.1 PHỤ NỮ TRONG SỰ LÃNH ĐẠO VÀ TRONG CHỨC VỤ Tiến Sĩ T.L và Daisy Osborn với Ralph Mahoney 5630
14 C9.2 VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CỰU ƯỚC Tiến Sĩ T.L và Daisy Osborn với Ralph Mahoney 8450
15 C9.3 PHỤ NỮ TÂN ƯỚC TRONG CHỨC VỤ Tiến Sĩ T.L và Daisy Osborn với Ralph Mahoney 10529
16 C9.4 NAN ĐỀ CỦA PHỤ NỮ TRONG CHỨC VỤ Bob Weiner 6616
17 C10.1 GIỚI THIỆU CÁC KỲ LỄ BẢY KỲ CỦA CHÚA Ralph Mahoney 5693
18 C10.2 LỄ VƯỢT QUA Ralph Mahoney 8359
19 C10.3 LỄ BÁNH KHÔNG MEN Ralph Mahoney 6287
20 C10.4 LỄ DÂNG TRÁI ĐẦU MÙA Ralph Mahoney 5180
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 2