B2.3 CHÌA KHÓA UY QUYỀN CỦA LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Chương 3

CHÌA KHÓA UY QUYỀN CỦA LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

Dẫn Nhập

Làm thế nào để Lời của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm? Làm thế nào để Lời ấy có thể VẬN HÀNH? Đó là nan đề đè nặng lên tấm lòng và tâm trí của tôi trong những tháng mùa đông năm 1953.

Như chúng tôi đã đề cập trong những chương trước, chúng tôi đã kinh nghiệm những ngày tháng đầy phước hạnh trong chức vụ. Tuy vậy tôi cũng phải đối diện với những khủng hoảng khác, lại thêm một giai đoạn không thỏa lòng và những cảm giác thiếu thốn đầy chán nản.

Lại một lần nữa, tôi muốn đọc lại các lời hứa đầy ngạc nhiên và các lời công bố trong Lời của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là những tín đồ, nào là vị trí của chúng ta trong Đấng Christ, sự đắc thắng của chúng ta, quyền năng của chúng ta, sự tự do của chúng ta khỏi bản chất xác thịt, những lời hứa chữa lành bệnh, giải cứu và cung cấp tất cả các nhu cầu vật chất cho chúng ta.

Nhưng những điều đó có đang xảy ra trong đời sống tôi hay không?

Nói chung Tân ước mô tả một đời sống vinh hiển thật sự trong Đấng Christ. Cá nhân tôi luôn bị đặt trước sự thiếu quyền năng siêu nhiên trong nhiều mặt của đời sống và chức vụ.

Là một Mục sư, tôi biết rất rõ sự bất lực của mình trong việc đáp ứng các nhu cầu đầy thách thức trong đời sống của nhiều người trong hội chúng.

Giá mà những lẽ thật đầy quyền năng của Lời Đức Chúa Trời được vận hành thì tất cả đã được thay đổi.

A. LỜI CHÚA ĐƯỢC VẬN HÀNH BỞI ĐỨC TIN

Trong nhiều tuần, sự tranh luận nầy cứ diễn ra trong lòng và tâm trí tôi. Tôi muốn ngưng ngay điều này và cầm quyển Tân Ước lên, và đọc, đọc tới đọc lui. Đoạn tôi hướng lòng lên Chúa và cầu hỏi Ngài "Tại sao không làm được?"

Tôi trằn trọc cả đêm, cầm quyển Kinh Thánh lên và đọc lại những lời hứa và các lời công bố tuyệt vời dành cho mọi tín đồ và cho Hội thánh Cơ đốc nói chung. Đoạn tôi đưa quyển Kinh Thánh lên trời và hỏi Ngài tại sao Lời của Ngài không vận hành trong đời sống tôi và đời sống của nhiều người trong hội chúng.

Rồi một đêm kia, sau khi ra khỏi giường và đi tới đi lui trong phòng với quyển Kinh Thánh mở ra để trên bàn viết. Tôi cũng đang hỏi Ngài với câu hỏi thắc mắc lâu nay "Tại sao, Tại sao, TẠI SAO?"

Thình lình, một điều gì đó thay đổi trong tôi. Dòng sông đức tin và sự bảo đảm dường như đang tuôn chảy ở trong tận trong sâu thẳm của lòng tôi. Bức màn dường như bị xé toạc ra trước sự hiểu biết của tôi. Môi tôi mấp máy, không phải là câu hỏi cũ của sự vô tín, nhưng là sự bày tỏ của đức tin và sự tin chắc.

"Lời Chúa hành động! Lời Chúa hành động bởi đức tin, và TÔI PHẢI CÓ đức tin! Điều Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời là THẬT! Điều Kinh Thánh nói về TÔI là thật! Điều Lời Chúa nói tôi ở trong Đấng Christ, CHÍNH LÀ TÔI! Điều gì Lời Chúa nói tôi có thể LÀM qua Đấng Christ, thì TÔI CÓ THỂ LÀM!"

Và trong cách diễn đạt tương tự như vậy, lòng tôi tuôn tràn sự tin chắc sâu sắc nhất. Tôi tin và TÔI BIẾT. Tôi tin Đức Chúa Trời đã ban cho tôi Ân tứ của Đức tin (1Cô-rinh-tô 12:9).

Bây giờ là lúc phải giảng một điều khác! Tôi muốn mở Kinh Thánh và la to lên. Tôi có thể nói với dân sự một cách mạnh mẽ:

"Điều gì Đức Chúa Trời nói về bạn là đúng, bạn được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, một tạo vật mới trong Đấng Christ, Đấng Christ sống trong bạn và bạn có thể làm mọi sự qua Đấng Christ!

"Cảm giác của bạn có thể nói với bạn rằng bạn thất bại, thất vọng, đang vật lộn chống lại những điều kỳ quặc đang áp đảo bạn. Nhưng LỜI CHÚA nói rằng bạn hơn kẻ chiến thắng, kẻ đánh bại ma quỷ, làm chủ của mọi hoàn cảnh, và đứng trên đồn lũy của mọi khả năng bị hạn chế, trong Đấng Christ và qua đức tin trong Lời của Ngài.

Thay vì nhìn vào bản chất Ađam cũ với sự thất vọng vô ích và nản lòng và hỏi rằng "TẠI SAO Lời Chúa không vận hành?". Bây giờ tôi đã có một bức tranh trong đầu tôi như là một tạo vật mới trong Đấng Christ. Nắm vững sự công bố mạnh mẽ đầy uy quyền không sao diễn tả được của Đức Chúa Trời, tôi khóc to lên: "AMEN! Lời Ngài là THẬT! Halelugia!

Và đúng như vậy "đức tin đến bởi sự nghe Lời của Đức Chúa Trời "(Rô-ma 10:17), vì việc giảng những lẽ thật tích cực của Lời Đức Chúa Trời đem lại những kết quả mạnh mẽ trong đời sống của những ai nghe những lẽ thật ấy.

B. CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG

Bây giờ tôi xin đưa ra vài yếu tố nền tảng chính có liên quan đến Lời của Đức Chúa Trời và làm thế nào để điều đó vận hành cho những ai quyết lòng tin nhận lấy.

1. Lời Chúa Có Uy Quyền Thiên Thượng

Trong Sáng Thế Ký 1:1-31, Đức Chúa Trời phán những lời có uy quyền "Hãy có" và "có". Trái đất của chúng ta là sản phẩm của Lời nói uy quyền của Đức Chúa Trời. Học thuyết tiến hóa không phải là học thuyết đầy thách thức với uy quyền và khả năng của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời dựng nên con người và lập tức đặt họ dưới uy quyền của Lời Ngài "và Giê-hô-va Đức Chúa Trời truyền lịnh cho con người... "(2:16).

Trong thời hầu đến, Đấng Christ sẽ cai trị bằng uy quyền của Lời Chúa "có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân... "(Khải Huyền 19:15)và "Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy của miệng mình và lấy hơi thở nơi miệng mình mà giết kẻ ác "(Ê-sai 11:4).

Giữa Eden và Thời hoàng kim (ngàn năm trị vì của Đấng Christ trên đất) sẽ có một cuộc tranh chiến dữ dội trên uy quyền của Lời Đức Chúa Trời. Satan chất vấn Eva "Đức Chúa Trời há có phán "(Sáng Thế Ký 3:1).Ngày hôm nay trong giờ phút mà trái đất đang ở trong sự tối tăm thuộc linh sâu xa nhất, câu hỏi đó được củng cố trong tâm trí của đa số dân chúng. Đó là sự thách thức tinh vi của Satan đối với uy quyền của Lời Đức Chúa Trời.

Nhưng uy quyền của Lời Đức Chúa Trời được hỗ trợ bằng chính Ngài, chính đặc tính của Ngài, và ngôi đời đời của Ngài. Uy quyền đó đứng vững và không rúng động bởi các cuộc tấn công của ma quỷ hay con người. Mặc dù trời và đất có thể qua đi, nhưng Lời của Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng qua các thời đại (Lu-ca 21:33). Ha-lê-lu-gia!

2. Lời Của Ngài Có Quyền Năng Thiên Thượng

Không chỉ các nguyên tử hợp lại với nhau do mạng lịnh đầy uy quyền của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng dính với nhau bằng quyền năng của Lời đó. "Muôn vật cốt ở tại Ngài (gắn bó với)..."(Cô-lô-se 1:17).

Các nhà khoa học phân tử đã xác nhận rằng hạt nguyên tử nhỏ nhất không có nguyên tố âm, dương. Đây là điều cần thiết để giữ cho muôn vật dính lại với nhau. Từ một quan điểm khoa học, toàn thể tạo vật lẽ ra phải bị bắn tung ra từng phần. Kinh Thánh nói rằng Chúa Jesus giữ chúng lại với nhau!

Đằng sau tất cả tạo vật đều có tâm trí, tư tưởng, lời nói, uy quyền và sự sống của Đức Chúa Trời.

Hãy lưu ý tới những lời mà thiên sứ nói với Mari (Lu-ca 1:37) "Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được "hay nói một cách khác "không có Lời nào của Đức Chúa Trời sẽ bị mất hiệu lực".

Không ngạc nhiên gì khi Mari đáp lời "xin sự ấy xảy ra cho tôi như LỜI người truyền ". Thiên sứ đã công bố một lời hứa đòi hỏi sự ứng nghiệm siêu nhiên nhưng chính trong "Lời của Đức Chúa Trời" có quyền năng siêu nhiên để cụ thể hóa (đó là đem vào hiện thực) những lời đã phán.

3. Chúa Jesus Đã Phán Lời Của Uy Quyền Và Quyền Năng

Khi Chúa Jesus đuổi tà linh ra khỏi một người trong nhà hội, dân chúng rất ngạc nhiên và la lên: Lời ấy có nghĩa gì? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma và chúng nó liền ra" (4:36).

Những Lời của Chúa Jesus không chỉ chứa đựng uy quyền của Đức Chúa Trời mà còn có quyền năng, sự sống, năng lực và khả năng của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy uy quyền thiên thượng của Lời Ngài khi Ngài quở cây vả, cây ấy liền vâng lời và chết khô. Một lần nữa, khi Ngài ra lệnh cho sóng và gió phải im lặng, chúng vâng lời và trả lại sự bình yên.

Kế tiếp chúng ta thấy quyền năng của Lời Ngài khi Ngài lấy năm ổ bánh và hai con cá, chỉ đủ cho buổi ăn trưa của một em bé trai, và nói với các môn đồ rằng "chính các ngươi hãy cho họ ăn" (9:13). Làm theo những lời nầy, với đầy năng quyền và thực tế với năng lực sáng tạo, bánh và cá nhân lên vạn bội, và các môn đồ có đủ để nuôi 5000 người. Sau đó, họ gom góp được mười hai giỏ đầy bánh thừa lại.

Chúa Jesus đã công bố cả uy quyền và năng quyền. Khi Ngài trông thấy kẻ bại, Ngài phán rằng: "Tội ngươi đã được tha (uy quyền) hay là bảo ngươi rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà đi (quyền năng) hai điều ấy điều nào dễ hơn? "(Mác 2:9).

Vâng Chúa Jesus đã nhân cách hóa Lời thiêng liêng của uy quyền và quyền năng.

4. Các Tín Đồ Được Ban Cho Lời Của Uy Quyền Và Quyền Năng

Chúa Jesus nói Lời của Đức Chúa Trời: "Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải tự ta nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm công việc của Ngài "(Giăng 14:10).

Hơn thế nữa Chúa Jesus đã ban những lời đầy uy quyền và quyền năng của Đức Chúa Trời cho chúng ta "Vì con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho con "(17:8).

Chúng ta nói lời gì?

Chúa Jesus phán: "Con người sống không chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng bằng mọi lời của Đức Chúa Trời nữa "(Ma-thi-ơ 4:4).

Vua Salomon nói rằng: "Bụng người sẽ được no nê bông trái của miệng mình. Huê lợi của môi mình sẽ làm cho người no đủ. Sống chết ở nơi quyền của lưỡi. Kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó "(Châm Ngôn 18:20, 21).

Chúa Jesus lại phán rằng "Vì bởi lời nói mà ngươi được xưng công bình và cũng bởi lời nói mà ngươi bị kết tội "(Ma-thi-ơ 12:37).

Chúa Jesus đã sống và phục vụ bằng quyền năng và uy quyền của Lời Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài. Không ngạc nhiên gì khi người ta lấy làm lạ "Lời ấy là gì vậy!". Một số quan chức của thấy tế lễ và của người Pharasi được sai tới để bắt Chúa Jesus, họ đã trở về trong hoang mang và lo sợ nói rằng "chẳng hề có người nào đã nói như người nầy "(Giăng 7:46).

Các bạn của tôi ơi, những lời đó của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta cũng có thể nói những lời đó. Chúng ta cũng có thể sống bằng uy quyền và quyền năng của lời đó.

Khi những Lời của Đức Chúa Trời ở trong lòng chúng ta và môi mình miệng mình nói ra, thì sẽ trở thành bánh và bông trái cho chúng ta. Chúng ta sẽ được đầy dẫy quyền năng và sẽ được thay đổi và biến cải bởi những lời đó. Những lời đó sẽ làm cho chúng ta công bình, chữa lành bệnh tật, trang bị quyền năng và ban cho chúng ta đắc thắng.

5. Khi Chúng Ta Chấp Nhận Uy Quyền Của Lời Đức Chúa Trời, chúng Ta Chứng Minh Quyền Năng Đó.

Tại sao Lời của Đức Chúa Trời không hành động?

Dĩ nhiên câu hỏi bây giờ nên là: "Lời của Đức Chúa Trời hành động như thế nào?" Chữ "tại sao" có vẻ không thích hợp. Giống như tiếng dội từ vườn Eden "Đức Chúa Trời há có phán".

Đêm ấy, khi tôi đi tới đi lui trong phòng với quyển Kinh Thánh đã mở ra, dường như Đức Chúa Trời đang phán với tôi rằng: "Ngay giây phút ngươi chấp nhận uy quyền của Lời Ta cách không dè dặt, ngươi sẽ kinh nghiệm quyền năng đó".

Theo tâm trí, tôi đã chấp nhận uy quyền của Lời Chúa, nhưng lòng tôi tranh chiến và lôi kéo trước sự thách thức của uy quyền đó.

Nhưng bây giờ tôi biết rằng giây phút mà lòng chúng ta chấp nhận uy quyền của Lời Chúa một cách cởi mở, thì uy quyền đó sẽ vận hành! Uy quyền đó không thể cụ thể hóa lập tức, nhưng nhanh chóng trở thành yếu tố sáng tạo và phong phú trong đời sống chúng ta.

Đức Chúa Trời là Đấng có uy quyền và quyền năng đã phán "Hãy có sự sáng, thì có sự sáng... " Ngài cũng phán: "Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy được dựng nên mới "(2Cô-rinh-tô 5:17). Tôi ở trong Đấng Christ, vì vậy tôi là "một tạo vật mới!" "Những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới "(5:18)tôi chấp nhận lời Chúa và tôi kinh nghiệm điều ấy.

"Tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ... Đấng Christ sống trong tôi "(Ga-la-ti 2:20).Tôi chấp nhận Lời của Đức Chúa Trời dành cho tôi và tôi kinh nghiệm điều ấy!

"Vả những kẻ thuộc về Chúa Jesus đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình lên thập tự giá rồi "(5:24).Tôi chấp nhận uy quyền của Lời Đức Chúa Trời và tôi kinh nghiệm quyền năng đó!

Phải, các bạn của tôi, Đức Chúa Trời phán: "Phải có một khoảng không... và có như vậy "(Sáng Thế Ký 1:6, 7). Ngài cũng phán "Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy... "(Gia-cơ 5:14, 15).

"Họ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành "(Mác 16:18).

"Ta là Giê-hô-va Đấng chữa lành cho các ngươi "(Xuất Ê-díp-tô 15:26).

Và Chúa tiếp tục phán: "Đất phải sanh cây cỏ... và có như vậy "(Sáng Thế Ký 1:11) đồng thời Ngài phán:

"Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỷ Satan dưới chân anh em "(Rô-ma 16:20).

"Chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần "(8:37).

"Tôi cầu nguyện cho anh em được thạnh vượng trong mọi sự, được khỏe mạnh về phần xác cũng như được thạnh vượng về phần hồn "(3Giăng 3Ga 1:2).

Tiếp tục và tiếp tục như thế, hết lời hứa này đến lời hứa khác, hết lời công bố này đến lời công bố khác, hết lời bảo đảm này đến lời bảo đảm khác, hết lẽ thật này đến lẽ thật khác, mặc khải này đến mặc khải khác!

Hãy sấp mình cách khiêm nhường trước uy quyền của Lời Chúa. Đoạn chổi dậy và ra đi trong quyền năng của lời đó. Đức Chúa Trời phán rằng "con người cũ" của bạn, là bản chất tội lỗi cũ, với tất cả sự trói buộc, giới hạn, lừa dối và thất bại của nó, "đã chết, đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ rồi".

Hãy tin điều đó! Thì sẽ có như vậy!

Đức Chúa Trời công bố rằng các bạn đã được sống lại đời sống mới trong Đấng Christ, hoàn toàn trong Đấng Christ, và Đấng Christ ở trong bạn. Hãy tin điều đó! Thì sẽ có như vậy.

Đức Chúa Trời công bố rằng bạn có thể làm mọi sự bởi quyền năng đã được tôi luyện của Đấng Christ. Hãy tin điều đó! Thì sẽ được như vậy.

Hàng ngàn ý nghĩ có thể nổi lên nghịch cùng uy quyền của Lời Đức Chúa Trời...nhưng Đức Chúa Trời phán..... và sẽ có như vậy!

Đây là chìa khóa để đắc thắng, chữa lành bệnh tật, giải cứu, đáp ứng cho tất cả nhu cầu của bạn.

Đừng hỏi "Tại sao Lời Chúa không hành động?".

Hãy hết lòng chấp nhận uy quyền nầy. "Và Chúa đã phán... "

Chắc chắn Bạn sẽ chứng minh được quyền năng của Lời Chúa - "THÌ SẼ ĐƯỢC NHƯ VẬY! ".