Tìm kiếm

B2.2 CHÌA KHÓA UY QUYỀN CỦA TÍN ĐỒ

Chương 2

CHÌA KHÓA UY QUYỀN CỦA TÍN ĐỒ

Dẫn Nhập

Trong liền sáu ngày, tôi và hai lãnh đạo kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Chúng tôi được mời sử dụng ngôi nhà mới xây xong một phần cách bờ biển Adelaide 20 dặm (khoảng 32 km). Chuyện nầy xảy ra vào mùa đông năm 1951.

Cả ba chúng tôi cảm nhận được nhu cầu phải xếp qua một bên các hoạt động chức vụ Mục sư của chúng tôi. Chúng tôi khao khát tìm kiếm Đức Chúa Trời với sự xức dầu mới của Đức Thánh Linh trên chức vụ của chúng tôi. Ngày qua ngày, chúng tôi chăm sóc cho nhau bằng Lời Chúa, học tập chung với nhau, cầu nguyện chung với nhau và thường đi lang thang trên đồi cát. Chúng tôi cũng tận hưởng những giây phút thông công cách cá nhân với Chúa.

Chúng tôi nhận biết nhiều phước hạnh của Chúa trong lòng chúng tôi. Chúng tôi đang gây dựng đời sống thuộc linh cho chính mình.

Đêm nay là đêm cuối cùng. Chúng tôi có thể về nhà sáng hôm sau. Tôi cảm thấy rằng tôi chưa nhận được tất cả những gì tôi đang tìm kiếm.

Chúng tôi đi ngủ. Tôi sớm phát hiện một điều, thay vì ngủ, tâm trí tôi được đánh thức bởi các lẽ thật trong Lời của Đức Chúa Trời. Lần lượt toàn bộ sách Êphêsô hiện ra trong ký ức của tôi. Những lẽ thật vĩ đại trong quyển sách ly kỳ đó ghi khắc mạnh mẽ trong tâm trí tôi.

Tôi biết rất rõ sách Êphêsô và thích giảng trong sách đó. Nhưng lần nầy các lẽ thật cũ đến với một ý nghĩa mới. Những lẽ thật mới nầy chui vào trong lòng và tâm trí tôi dưới sự hà hơi của Đức Thánh Linh.

Sáng hôm sau, các bạn tôi ngủ phòng kế bên hỏi tôi có gì xảy ra với tôi trong đêm qua vậy. Rõ ràng là những lời cầu nguyện và ngợi khen của tôi đã quấy rầy họ!

Chúa nhật kế tiếp, khi chúng tôi đi nhóm, tôi nói với mọi người rằng: "Có nhiều anh em biết chúng tôi đi xa để tìm kiếm Đức Chúa Trời trong vài tuần qua. Các bạn mong muốn tôi mở túi xách ra và mang ra một sự phục hưng! Điều đó hoàn toàn đúng với những gì tôi dự định!"

Tôi đưa chiếc túi xách lên, mở và kéo quyển Kinh Thánh ra và công bố: "Tất cả là ở đây. Đây là bí quyết của sự phục hưng, sự đắc thắng và quyền năng với Đức Chúa Trời. Tất cả điều cần làm là tiếp nhận, tin và làm theo Kinh Thánh. Chúng ta cần biết chúng ta là ai, Đức Chúa Trời nói gì về chúng ta, và uy quyền của chúng ta là gì trong Đấng Christ".

Chúng ta hãy xem qua những lẽ thật quí báu mà Đức Chúa Trời đã đốt cháy linh hồn tôi vào đêm đó. Những lẽ thật nầy đã xác định rõ tính chất chức vụ của tôi kể từ lúc đó, chứng minh là có chìa khóa khác nữa để đi đến sự phục hưng và sự đắc thắng của Cơ Đốc Nhân.

A. VỊ TRÍ VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHÚNG TA TRONG ĐẤNG CHRIST

Thư tín của sứ đồ Phaolô gởi cho Hội thánh Êphêsô gồm có hai phần: phần đầu là ba đoạn đầu trình bày tích cực về vị trí của tín đồ trong Đấng Christ. Phần nầy bao gồm lời hứa về phước hạnh được hà hơi...

"Vả Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, nguyện Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Chúa Jesus Christ, trải qua các thời đại, đời đời vô cùng. Amen! "(Ê-phê-sô 3:20, 21).

Phần thứ hai là ba đoạn kế tiếp nói về sự cân nhắc thực tế trong đời sống của tín đồ.

Chúng ta có thể nói ba đoạn đầu đặt nền cho chỗ đứng hợp pháp của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, ba đoạn kế tiếp là tình trạng (điều kiện) thực tại của đời sống Cơ Đốc chúng ta.

Phần đầu nói về sự giàu có của chúng ta, phần thứ nhì nói về sự ăn ở của chúng ta.

Phần đầu chỉ cho chúng ta các quyền của chúng ta, phần nhì nói về trách nhiệm của chúng ta. Phần đầu là tín lý phần sau là thực hành.

1. Có Một Trật Tự Thiên Thượng.

Thật quan trọng khi chúng ta quan sát trật tự thiên thượng nầy: trước nhất là chỗ đứng của chúng ta, rồi kế tiếp là tình trạng của chúng ta.

Rất nhiều Cơ Đốc Nhân đang cố gắng hoàn chỉnh tình trạng của mình để đạt một chỗ đứng đúng với Đức Chúa Trời. Điều nầy trái nghịch lại với phương pháp của Đức Chúa Trời. Đầu tiên Ngài ban cho chúng ta một chỗ đứng đúng và đòi hỏi chúng ta tin điều đó, đoạn Ngài ban cho chúng ta năng lực để sống sao cho phù hợp.

Chỗ đứng của chúng ta, vị trí của chúng ta, sự giàu có, và các đặc quyền của chúng ta trong Đấng Christ là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều đó thể hiện sự ưu đãi của Đức Chúa Trời đối với tất cả các tín hữu.

2. Chúng Ta Phải Chấp Nhận Vị Trí Của Chúng Ta

Nếu chúng ta quan tâm đến tình trạng, sự ăn ở và trách nhiệm của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Trước tiên, chúng ta phải chấp nhận chúng ta đã trở thành gì trong Đấng Christ khi chúng ta được đặt vào trong Đấng Christ.

Chúng ta phải thực sự tin cậy vào sự mặc khải thiên thượng nầy, như đã sắp đặt trong ba đoạn đầu trong Êphêsô. Điều nầy sẽ cho chúng ta năng lực để "ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi chúng ta" (4:1) theo như sự đòi hỏi nơi chúng ta ở trong ba đoạn kế tiếp.

Các bạn ơi, đây là đường lối mà Đức Chúa Trời luôn luôn khích lệ và giúp đỡ chúng ta. Trước nhất Ngài chỉ cho chúng ta biết chúng ta là ai trong Đấng Christ. Ngài cho chúng ta sự công bố dạn dĩ về ân điển của Ngài (ban cho quyền năng). Kế đó Ngài bảo chúng ta "nếu ngươi tin, thì điều gì Ta công bố sẽ trở thành hiện thực trong đời sống của các ngươi". Đây là cách mà đức tin hành động. Chúng ta tin trước khi thấy.

Sự thánh hóa và nếp sống thánh khiết trở thành luật tự nhiên trong các công việc. Ngay cả những công việc thiện của xác thịt cũng là xác thịt. Chỉ duy những công việc có thể làm hài lòng Đức Chúa Trời là những công việc phát sinh từ kết quả của ân điển Ngài (năng lực thiên thượng) vận hành qua đức tin của chúng ta nơi Lời của Ngài.

Chúng ta hãy xem lẽ thật nầy chiếu sáng trong Êphêsô như thế nào.

B. LỜI TỐT ĐẸP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Ê-phê-sô 1:3 là câu được nhiều người mến chuộng:

"Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thuộc linh ở các nơi trên trời ".

Có một lẽ thật sâu xa ẩn kín trong câu nầy. Chữ "xuống phước" và "phước hạnh" đến từ chữ "eulogy" của Hy lạp.

Cũng cùng chữ nầy ở trong Rô-ma 15:29 Phaolô nói rằng "Tôi sang với anh em bằng ơn phước dồi dào của tin lành Đấng Christ" hay theo nghĩa đen là "sự đầy dẫy lời nói tốt lành của Tin lành Đấng Christ".

Trong Rô-ma 16:18 chúng ta thấy cũng từ nầy được dùng nhưng lần nầy bằng sự không chân thật. Phaolô nói với những người mà "bằng những công việc thiện và các lời lẽ đầy hứa hẹn dối gạt lòng của kẻ thật thà".

Tuy nhiên, "lời lẽ đầy hứa hẹn" của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là thật và chân thật.

Bây giờ hãy đọc Ê-phê-sô 1:3 với bản dịch nghĩa hay hơn...

"Đức Chúa Trời, là Cha của Chúa Jesus Christ chúng ta nói những lời nói tốt lành cho chúng ta trong các nơi trên thiên đàng trong Chúa Jesus Christ "

Vâng, thưa các bạn, đây là lẽ thật đáng ngạc nhiên! Đức Chúa Trời tán dương chúng ta khi Ngài thấy chúng ta trong Đấng Christ. Ngài khen chúng ta. Ngài nói tốt cho chúng ta.

1. Đức Chúa Trời Nói Tốt Về Chúng Ta

Đức Chúa Trời không tán dương chúng ta trong tình trạng chưa được tái tạo, tìng trạng Adam, nhưng bởi vì chúng ta đã tiếp nhận Đấng Christ, Đức Chúa Trời thấy chúng ta trong Con của Ngài và nói tốt cho chúng ta.

a. Bản Chất Ađam Chết.

Ngài công bố rằng bản chất Ađam đã chết, bị đóng đinh trên cây gỗ với Đấng Christ (Rô-ma 6:6-11).

b. Tạo Vật Mới Trong Đấng Christ.

Ngài công bố rằng chúng ta là các tạo vật mới trong Đấng Christ. Mọi sự cũ đã qua, và tất cả mọi sự đã trở nên mới (2Cô-rinh-tô 5:17).

c. Sống Lại Với Đấng Christ.

Ngài công bố chúng ta được sống lại với Đấng Christ, và ngồi trên ngôi với Ngài trên các tầng trời (Ê-phê-sô 2:6).

d. Trọn Vẹn Trong Đấng Christ.

Tất cả mọi việc Đấng Christ đã làm không phải dành cho Ngài, nhưng cho chúng ta. Bây giờ, Đức Chúa Trời trông thấy chúng ta trọn vẹn (hoàn hảo, không tì vết) trong Đấng Christ.

2. Đức Chúa Trời Khích Lệ Và Giúp Đỡ Chúng Ta

Đây là phương pháp Đức Chúa Trời khích lệ và giúp đỡ chúng ta. Lúc nào cũng vậy. Ngài ban cho chúng ta Lời của Ngài và kêu gọi chúng ta tin nhận và làm theo những lời đó.

a. Đừng Bị Ma Quỷ Lừa Dối.

Ma quỷ mượn phương pháp nầy. Chúng ta thấy nó dùng cách nầy trong Sáng thế ký đoạn 3. Khi nó đưa lời dối gạt đến với Eva, nó cám dỗ bà tin và làm theo những lời nói dối đó.

Nếu Eva tin Lời của Đức Chúa Trời và làm theo, thì chắc chắn bà đã không bị sa ngã hay lôi kéo loài người đến sự hư mất.

b. Theo Đường Lối Của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời vẫn tiếp cận loài người bằng cách nầy:

1) Ngài ban cho chúng ta Lời tốt lành của Ngài; và

2) Kêu gọi chúng ta tin nhận với tất cả tấm lòng; và

3) Hành động sao cho phù hợp.

c. Lời Của Đức Chúa Trời Có Năng Quyền.

Sự thật, nếu chúng ta tin chắc Lời của Đức Chúa Trời một cách chân thành, Ngài ban cho chúng ta năng lực để có thể hành động sao cho phù hợp. Lời của Đức Chúa Trời chứa đựng sự sống và có năng lực để cụ thể hóa (những lời nói ra trở thành hiện thực).

Một hạt giống gieo xuống đất sẽ lớn lên thành cây theo như thiết kế của Đức Chúa Trời. Hạt giống lời của Đức Chúa Trời gieo vào lòng chúng ta sẽ mọc lên và hình thành trong chúng ta.

Đó là lý do tại sao Ngài tán dương chúng ta khi Ngài thấy chúng ta trong Đấng Christ. Ngài biết rằng nếu chúng ta sẽ chấp nhận và tin Lời của Ngài, thì lời đó sẽ cụ thể hóa (sẽ được trông thấy) trong đời sống chúng ta. Đó là công thức thiêng liêng cho sự đắc thắng của Cơ Đốc Nhân.

C. SỰ HIỆP MỘT CỦA CHÚNG TA VỚI ĐẤNG CHRIST

Tách rời khỏi Đấng Christ chúng ta sẽ chết trong sự quá phạm và tội lỗi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta để có thể hình dung chúng ta đang ở trong Con của Ngài.

Đoạn Ngài kêu gọi chúng ta tin rằng chúng ta bị đóng đinh với Ngài, chôn chung với Ngài, và sống lại với Ngài. Sự hiệp một giữa tín đồ với Đấng Christ được thấy trong hai phương diện: vị trí hợp pháp (như là thân nhân của Ngài) và sự sống ở bên trong chúng ta.

1. Vị Trí Hợp Pháp Của Chúng Ta

Đây là chỗ đứng hợp pháp của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Giây phút mà chúng ta tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của chúng ta, chúng ta được xưng công bình. Chúng ta được ban cho một vị trí pháp lý, một chỗ đứng hợp pháp trước mặt Đức Chúa Trời.

Trong Ê-phê-sô 1:15-23, Phaolô cầu nguyện rằng tâm linh của chúng ta được soi sáng để chúng ta hiểu biết chỗ đứng hợp pháp trong Chúa Jesus:

"Tôi cầu nguyện để anh em sẽ bắt đầu hiểu quyền năng vĩ đại của Ngài lạ thường dường nào hầu giúp đỡ những ai tin Ngài.

"Cũng quyền năng đó đã khiến cho Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình trong các nơi trên trời, cao hơn hết mọi vua, mọi kẻ cầm quyền, mọi kẻ độc tài, mọi lãnh tụ.

"Vâng, sự vinh hiển của Ngài vinh hiển hơn bất cứ ai trong đời nầy hoặc trong đời hầu đến ".

Kế đến trong đoạn 2 Phaolô công bố rằng Đức Chúa Trời đã "làm cho chúng ta sống lại với Đấng Christ, đem chúng ta lên trời và đặt chúng ta chung với nhau trong tầng trời cao nhất với Đấng Christ "(câu 4-6).

Trong tâm trí và mục đích của Đức Chúa Trời, khi Đấng Christ chết, chúng ta chết trong Ngài; Khi Ngài sống lại, chúng ta được sống lại trong Ngài; và khi Ngài thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, chúng ta cũng thăng thiên và ngồi trên ngai với Ngài bên hữu Đức Chúa Trời là Cha.

Đây là những "lời chúc phước" của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta mà đại diện cho lời công bố thiêng liêng về sự hiệp một và đặc ân hợp pháp với Chúa Jesus Christ.

Phaolô thúc giục chúng ta "xem như chúng ta đã chết thật sự bởi tội lỗi, nhưng bởi Đức Chúa Trời chúng ta được sống qua Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta "(Rô-ma 6:11).

Tâm trí tự nhiên nổi nghịch với sự mặc khải siêu nhiên như vậy. Chỉ khi nào chúng ta dự phần tâm trí của Đấng Christ chúng ta mới nắm được những lẽ thật nầy.

Và những lẽ thật này mới trở thành đường lối để có quyền năng và chiến thắng trên các nan đề, tội lỗi, bệnh tật và ma quỷ.

2. Sự Sống Bên Trong Của Chúng Ta.

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một chỗ đứng hợp pháp trong Đấng Christ (chúng ta phải chấp nhận điều nầy bởi đức tin). Đồng thời Ngài cũng đã ban cho một kinh nghiệm sống trong chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài.

Khi viết cho Hội thánh ở Galati, Phaolô nói rằng:

"Vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng A-ba! Cha! "(Ga-la-ti 4:6).

Bản chất Ađam của chúng ta chết đối với Đức Chúa Trời. Nhưng từ lúc tái sanh chúng ta được Thánh Linh của con Ngài ngự vào. Phaolô nói rằng "còn ai kết hợp với Chúa thì trở nên một linh cùng Ngài "(1Cô-rinh-tô 6:17).

Một lần nữa Phaolô chứng thực trong Ga-la-ti 2:20"Tôi bị đóng đinh với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, Đấng yêu tôi và đã phó mình Ngài vì tôi ".

Phaolô không sống một cuộc sống ngày qua ngày hoặc làm chức vụ phi thường của ông bằng năng lực và khôn ngoan cá nhân. Ông thi hành chức vụ theo khái niệm được hà hơi từ Thiên thượng mà Thánh Linh của Đấng Christ đang sống trong ông.

Sứ đồ Giăng cũng hiểu lẽ thật nầy: "Vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian "(1Giăng 4:4). Cũng chính sứ đồ Giăng đã viết lời này trong Giăng 1:16 "Bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều đã nhận được, ơn càng thêm ơn". Có nghĩa là chúng ta là các tín đồ sống với sự sống đầy năng lực của Đấng Christ. Ngài đặt tình yêu, sự vui mừng, sự bình an, nhịn nhục, dịu dàng, nhơn từ, đức tin, nhu mì, và tiết độ của Ngài bên trong chúng ta (Ga-la-ti 5:22). Tất cả là bông trái của Thánh Linh Ngài ngự bên trong chúng ta.

Bởi đức tin, chúng ta chấp nhận một chỗ đứng hợp pháp mà Đức Chúa Trời kể cho chúng ta (đó là chỗ đứng hợp pháp trong Đấng Christ). Thánh Linh của Đấng Christ nội trú bên trong hưởng ứng với Đức tin của chúng ta và sinh ra bản tính của Đấng Christ trong chúng ta.

Trong hai phương diện - (1) đức tin của chúng ta và (2) năng lực của Thánh Linh: Chúng ta hành động phối hợp với Đấng Christ trong sự hiệp một. Điều này đem lại năng lực cho chúng ta để sống một đời sống tốt lành hầu cho kẻ khác thấy Đấng Christ trong đời sống của chúng ta.

Giữa thế giới đầy áp lực và xáo trộn nầy, chúng ta đừng bao giờ quên rằng chúng ta có trong mình một "nơi thánh". Nơi mà Đấng Christ ngự. Từ nơi Ngài chúng ta có thể thu nhận được các nguồn cung ứng dư dật để giải quyết mọi nhu cầu và mọi hoàn cảnh của chúng ta "trong mọi sự, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần" (Rô-ma 8:37).

D. UY QUYỀN CỦA CHÚNG TA TRONG ĐẤNG CHRIST

Bởi vì Đức Chúa Trời đã công bố chúng ta ở trong Đấng Christ, tất cả những gì thuộc về Chúa Jesus Christ cũng thuộc về chúng ta.

Khi tán dương Đấng Christ, Đức Chúa Cha tán dương chúng ta trong Đấng Christ.

1. Uy Quyền Trên Quyền Lực Của Kẻ Thù

Đấng Christ có tất cả uy quyền (Ma-thi-ơ 28:18) vì vậy chúng ta có uy quyền (Lu-ca 10:19) "Nầy Ta ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân ngươi; không gì làm hại các ngươi được ".

2. Uy Quyền Trên Satan

Satan bị giày đạp (trí mạng) dưới chân của Đấng Christ (Sáng Thế Ký 3:15). Satan cũng bị giày đạp dưới chân của chúng ta. "Đức Chúa Trời bình an kíp giày đạp Satan dưới chân anh em... "(Rô-ma 16:20).

Satan bị đặt dưới chân của Đấng Christ, đó là phục dưới uy quyền của Ngài (Ê-phê-sô 1:22). Và Satan cũng bị đặt dưới chân anh em một cách hợp pháp. Tác giả Thi thiên công bố: "Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; còn sư tử tơ và rắn (rồng) ngươi sẽ giày đạp dưới chân "(Thi Thiên 91:13).

3. Uy Quyền Như Đại Sứ Của Đấng Christ

Vì Đấng Christ đã được sai đến thế gian, chúng ta cũng vậy. Chúa Jesus nói với Đức Chúa Cha:"Như Cha đã sai con trong thế gian thể nào, thì con cũng sai họ trong thế gian thể ấy. "(Giăng 17:18).

Vậy chúng ta là những đại sứ của Đấng Christ, bằng uy quyền của Ngài mà ra đi, nhơn danh Ngài để nói và làm (2Cô-rinh-tô 5:20).

Ngài cũng ban cho chúng ta quyền ủy thác, đó là uy quyền để hành động thay mặt Chúa Jesus Christ. Với uy quyền của Ngài chúng ta rao giảng tin lành. Với uy quyền của Ngài chúng ta đặt tay lên kẻ đau. Với uy quyền của Ngài chúng ta đuổi quỷ.

4. Uy quyền Trong Vương Quốc Của Đức Chúa Trời

Chúa Jesus là Đấng kế tự của mọi sự và chúng ta cũng là "kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và cùng làm người kế tự với Đấng Christ "(Rô-ma 8:17). Chúng ta chia xẻ quyền hành trên ngôi của Ngài ở đây và bây giờ, và chúng ta sẽ cai trị với Ngài trong vương quốc của Ngài trong thời hầu đến.

5. Nắm Lấy Đức Chúa Trời Bằng Lời Của Ngài

Đây là chìa khóa an toàn để bạn có thể biến cải đời sống của Bạn. Hãy tin điều nầy. Nó sẽ mở cho các bạn các nguồn mạch vô tận của vương quốc Đức Chúa Trời.

Trong chương 1, chúng ta xem xét chìa khóa dẫn đến uy quyền của Đấng Christ. Còn đây là chìa khóa thứ hai. Đó là uy quyền của chúng ta trong Đấng Christ hay có thể nói uy quyền của Đấng Christ trong tín đồ.

Chúng ta hãy ngừng biện hộ cho những thất bại và hãy biến những lời bào chữa thành những bài làm chứng. Chúng ta hãy giữ lấy chìa khóa đã được trao cho chúng ta, tin nó, dùng nó và chứng minh nó.

Kể từ lúc mà những chiếc chìa khóa này gây ấn tượng sâu đậm trong tôi vào một đêm của năm 1951, tôi chưa bao giờ ngưng cảm tạ ơn Chúa vì chiếc chìa khóa uy quyền này. Tôi đã tiếp tục thúc giục mỗi một tín hữu dám nhận lấy lời của Đức Chúa Trời y theo lời Ngài và sử dụng đặc ân được là một người có liên hệ với Đấng Christ.

Đây là đặc ân của bạn. Hãy sử dụng đặc ân ấy.