Tìm kiếm

E7. 2 - Quyền Năng Vô Hạn Của Sự Hiệp Nhất Tận Hiến

Phần Dẫn Nhập

Trong chương vừa rồi, chúng tôi đã viết về quyền năng của sự khao khát sâu xa trong tấm lòng của chúng ta và lòng khao khát hiệp nhất trong Hội Thánh tư gia. Chúng tôi muốn nói vấn đề này nhiều hơn vì cho rằng quyền năng lớn lao này sẽ được phóng thích khi các người nam, người nữ Cơ đốc bước vào sự hiệp nhất tận hiến.

Một chương trình gồm năm điểm cho sự phục hưng trong Hội Thánh là:

• Lòng khát khao sâu xa

• Một chương trình xác định

• Sự hiệp nhất tận hiến

• Những ý tưởng có kỷ luật

• Chức vụ giải cứu.

Điểm thứ nhất đã được nói trong chương 1. Điểm thứ hai phải được mỗi Hội Thánh tư gia hoặc Hội Thánh tại thành phố tiến hành theo hoàn cảnh của họ (xem chương 11).

Chương này nói đến điểm thứ ba và thứ tư. Đó là sự hiệp nhất tận hiến và những ý tưởng có kỷ luật. Chắc chắn đây là hai chìa khóa rất quan trọng để khai phóng quyền năng của Đức Chúa Trời bằng sự phục hưng theo kiểu Tân Ước đúng đắn cho bất cứ Hội Thánh tư gia nào.

A. LÀM VIỆC THEO ĐỘI HẾT MÌNH

Khi chúng tôi nói đến sự hiệp một, nhiều người đã nghĩ đến sự hiệp theo nghĩa thụ động. Họ cảm thấy rằng sự hiệp một chỉ có được bằng cách gạt bỏ sự xích mích và những bất đồng giữa vòng dân sự.

Kiểu hiệp một mà Kinh Thánh Tân Ước mô tả cao hơn sự hiệp một thụ động. Đó là làm việc theo đội cách tích cực. Đó là sự HIỆP MỘT TRONG HÀNH ĐỘNG.

Sự hiệp nhất tận hiến như vậy có thể thực hiện ở bất cứ mức độ nào, giữa vòng những người lãnh đạo Hội Thánh, giữa vòng những người có chức vụ đi truyền giáo, giữa vòng các con cái Chúa trong Hội Thánh, hoặc với bất kỳ nhóm tín đồ nào có chung một mục đích trong sự hầu việc Chúa.

1. Sự Tận Hiến Cần Phải Có Ba Mặt

Làm việc theo đội như vậy đòi hỏi phải có sự tận hiến theo ba mặt:

a. Đối với Chúa.

b. Đối với khải tượng hoặc sự khao khát của đội và đối với chương trình rõ ràng của khải tượng đó.

c. Đối với mỗi thành viên của đội.

Đây là một bí quyết quan trọng về sự phục hưng và phước hạnh của Đức Chúa Trời trong bất kỳ Hội Thánh hoặc nhóm tín đồ nào. Tuy nhiên cũng khá ngạc nhiên vì đó cũng là điều bị lơ là nhất.

Chúng ta phải cầu nguyện và hy vọng về sự hiệp một, nhưng sự hiệp một sẽ chẳng bao giờ đạt được cách thành công trừ khi chúng ta phải làm việc hết lòng. Kết quả của sự hiệp một tạo ra sẽ là một phần thưởng lớn cho tất cả sự nỗ lực và lao khổ.

2. Hai Điều Lợi Khi Làm Việc Theo Đội

Kinh Thánh đưa ra hai điều lợi kỳ diệu của việc kết ước làm việc theo đội. Chúng ta hãy xem xét hai điều đó:

a. Tạo Nên Sự Che Chở.

Ở đây chúng ta thấy giá trị bảo vệ của người tận hiến. Bạn hãy suy nghĩ về sự khôn ngoan của Sa-lô-môn trong Châm Ngôn 11:14 "Dân sự sa ngã tại không chánh trị, song nếu có nhiều mưu sĩ bèn được yên ổn". Và trong đoạn 15:22 "Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế. Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành ".

Chiến thuật nham hiểm "Chia để trị" của Satan đã xưa lắm rồi. Nhưng nơi nào anh em cùng nhau nghị luận trong đội tận hiến thì những nỗ lực của ma quỉ sẽ bị ngăn chặn và có sự an toàn, sự bảo vệ cho dân sự của Đức Chúa Trời.

Có bao nhiêu mục đích có giá trị đã "thất vọng" và không được thực hiện vì cớ thiếu sự hiệp nhất tận hiến? Khi nào các tín đồ cùng chia xẻ một khát vọng chung, biết hiệp một và làm việc theo đội cách hết lòng thì những mục đích đó có thể được thực hiện. Vâng, thưa các bạn, sự phòng ngự chắc chắn nhất của chúng ta chống lại sự tấn công mạnh mẽ của kẻ thù là sự hiệp nhất tận hiến giữa vòng chúng ta.

Tiếp theo chúng ta hãy xét đến:

b. Khai Phóng Quyền Năng.

Chúng ta chưa bao giờ dừng lại để suy gẫm về chiều sâu và phạm vi của quyền năng làm phép lạ được ẩn giấu trong lời phán của Chúa Jesus ở Ma-thi-ơ 18:19, 20 sao "Quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì Cha ta ở trên trời sẽ nghe họ. Vì nơi nào có hai, ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ ".

Nhiều bản Kinh Thánh đã đặt tiêu đề trên câu 20 là "HÌNH THỨC ĐƠN GIẢN NHẤT CỦA HỘI THÁNH TƯ GIA". Thật vậy, lời bình luận của Chúa chúng ta từ câu 15 đến hết câu 20 là đặc biệt nói đến Hội Thánh tư gia. Ở đây Ngài nói đến quyền năng vô hạn của sự hiệp nhất hết lòng giữa vòng các tín đồ.

Sách Công-vụ (là sách tường thuật có tính lịch sử về Hội Thánh đầu tiên) làm cho chúng ta chú ý đến đặc điểm quan trọng và chủ yếu của họ là sự hiệp một:

"Hết thảy những người đó đều BỀN LÒNG ĐỒNG MỘT Ý mà cầu nguyện " (Công vụ 1:14).

"Đến ngày lễ Ngũ tuần, họ đều ĐỒNG LÒNG nhóm lại một chỗ " (2:1).

"Ngày nào cũng vậy, họ HIỆP MỘT ở đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa với nhau cách vui vẻ thật thà " (2:46).

"Mọi người. .. MỘT LÒNG cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời. .." (4:24).

"Vả, người tin theo đông lắm, cứ MỘT LÒNG, MỘT Ý với nhau " (4:32).

3. Những Lãnh Đạo Chính Cần Có Sự Hiệp Một

Các giáo phụ Hội Thánh đầu tiên đã nói "Nơi nào có ba người nơi đó có Hội Thánh". Chúng ta có thể nói thêm rằng "Nơi nào có ba người hiệp nhất tận hiến nơi đó có Hội Thánh quyền năng".

Cần có những người chăn chính hoặc những lãnh đạo nòng cốt (xem Giê-rê-mi 25:34-36).

Trong một Hội Thánh thời Tân Ước, chúng ta phải luôn nhận diện và đi theo người lãnh đạo chính (hoặc người chăn trưởng), người mà Đấng Christ đã ban cho.

Tuy nhiên người lãnh đạo chính này không thể đánh giá thấp một nhu cầu cấp bách của nhóm những người lãnh đạo hết lòng cùng nhau làm việc theo đội

Mọi đội cần có một người lãnh đạo nồng cốt; nhưng những người lãnh đạo nồng cốt cũng phải nằm trong một đội.

Mọi Hội Thánh tư gia đều cần có một người lãnh đạo chăn bầy nòng cốt nhưng người chăn bầy này sẽ làm việc có hiệu quả hơn khi người đó có một nhóm người lãnh đạo khác tập trung quanh và giúp đỡ người đó.

B. DUY TRÌ SỰ HIỆP MỘT

Nhu cầu thiết lập sự hiệp nhất tận hiến cũng tương đương nhu cầu duy trì sự hiệp một đó. Với ý tưởng đó, chúng ta nên có những suy nghĩ như sau:

1. Giá Phải Trả

Không cần phải nghiên cứu Kinh Thánh Tân Ước cách chi tiết mới phát hiện được điều này:

Mỗi tín đồ và mỗi Hội Thánh đều phải có trách nhiệm duy trì sự hiệp một mà Đức Chúa Trời đã tạo nên trong Thánh Linh.

"Dùng dây hòa bình mà GIỮ (duy trì) sự hiệp một của Thánh Linh " (Ê-phê-sô 4:3).

Câu này có thể diễn đạt như sau: "Cố gắng bằng mọi phương tiện có sẵn để duy trì sự hiệp một của Thánh Linh, bằng cách làm cho chính mình trở nên một tù nhân của sự hòa bình ".

Ở đây Kinh Thánh không nói đến việc "tạo ra" hay "tổ chức" một sự hiệp một. Kinh Thánh nói đến sự gìn giữ hoặc duy trì sự hiệp một đã được làm nên cho chúng ta trong Thánh Linh rồi.

Có một giá phải trả. Đó là chúng ta phải sẵn sàng trở thành "tù nhân của sự hòa bình".

Nói cách khác, sự tự do thật có những giới hạn của nó. Chúng ta được tự do chạy xe đạp hay lái xe hơi nhưng chúng ta phải tuân theo luật giao thông. Chúng ta có thể sử dụng tất cả những quyền công dân nhưng phải tuân theo luật pháp và giữ gìn trật tự.

Trong Hội Thánh cũng vậy. Chúng ta chỉ có thể duy trì sự hiệp một của Thánh Linh khi chúng ta có trách nhiệm duy trì sự hòa bình với các anh, chị, em của chúng ta trong Hội Thánh.

Đây là trách nhiệm mà tất cả chúng ta phải chấp nhận nếu chúng ta muốn hưởng thụ được tiềm lực của quyền năng trong sự hiệp nhất tận hiến.

Tiếp theo chúng ta xem xét đến:

2. Một Khuôn Mẫu Cần Phải Làm Theo

Một ngày nọ khi tôi đang đọc Kinh Thánh và suy gẫm về những nhu cầu của những Hội Thánh mà tôi đang phụng sự thì những lời của Phaolô đã gây ấn tượng mạnh mẽ trên tôi:

"Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với Tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của Tin lành, phàm sự gì chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình, điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời " (Phi-líp 1:27, 28 bản King James).

"Nhưng dù có điều gì xảy ra với tôi, hãy luôn nhớ rằng phải sống như những Cơ đốc nhân, để hoặc tôi trở lại thăm anh em hoặc không, tôi cũng cứ nghe nói tốt về anh em rằng anh em vẫn đứng sát cánh với một mục đích vững vàng, tức là nói về Tin lành không hề sợ hãi dù kẻ thù của anh em có muốn làm gì " (1:27, 28 bản tlb).

Ở đây chúng ta thấy một gánh nặng lớn trong lòng sứ đồ Phaolô là ông quan tâm đến các Hội Thánh.

Ông đã nhận được tin tốt gì về Hội Thánh ở thành Philíp và các Hội Thánh tư gia tại đó mà ông lại quan tâm đến như vậy?

Đây là điều đã đem niềm vui đến cho lòng ông hơn bất cứ điều gì khác: Đó là việc họ đứng vững trong một tâm linh, và cùng một tâm trí để cùng đấu tranh cho đức tin của tin lành.

Phaolô biết rằng nếu tình trạng này là phổ biến trong bất kỳ Hội Thánh nào thì những điều còn lại sẽ xảy ra. Đó là sự cứu rỗi tội nhân, sự chữa lành người bệnh và phước hạnh của sự phục hưng.

Hãy chú ý hai điều mà Phaolô quan tâm:

• Các tín đồ đều đứng vững trong MỘT TÂM LINH.

• Và họ cùng MỘT TÂM TRÍ để đấu tranh cho tin lành.

Đây là khuôn mẫu của sự hiệp một thuộc linh thật sự.

a. Đứng Vững Trong Một Tâm Linh.

Mỗi tín đồ được tái sanh đều nhận được một tâm linh mới (Ê-xê-chiên 11:19; 18:31). Đây là điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta khi chúng ta tin Ngài.

Chính trong tâm linh (hay tấm lòng của con người) chúng ta kinh nghiệm được sự tái sanh, sự xưng nghĩa và quyền năng của Đấng Christ ngự vào. Đây là phép lạ của sự tái sanh. Mỗi Hội Thánh tư gia là một tập thể những người được tái sanh, được Đấng Christ ngự ở trong.

Vì vậy đây là nền tảng cho sự hiệp một của chúng ta: Tất cả chúng ta là những kẻ dự phần trong Thánh Linh của Đấng Christ.

Chúng ta phải tiếp nhận sự kiện này. Chúng ta phải đứng vững trong sự mặc khải này. Đây là điểm khởi đầu của chúng ta.

Chúng ta hãy tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời đã thực hiện trong đời sống của mỗi cá nhân chúng ta và biết rằng chúng ta là một tập thể những tạo vật mới trong Đấng Christ.

Chúng ta hãy đứng vững trong một tâm linh.

b. Với Một Tâm Trí Cùng Đấu Tranh.

Đây là trách nhiệm của chúng ta!

Kinh Thánh Tân Ước nói nhiều đến sự đổi mới tâm trí (Rô-ma 12:2; Ê-phê-sô 4:23).

Khi suy gẫm về những ý tưởng này, tôi đã đọc hết Philíp đoạn 2 và chú ý đến việc Phaolô nhấn mạnh đến trách nhiệm của chúng ta phải biết chăm sóc tâm trí và tư tưởng của chúng ta.

Ông nói: "Anh em hãy hiệp ý với nhau. .. hãy khiêm nhường. .. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. .." (Phi-líp 2:2, 3, 5).

Tâm trí của chúng ta bao gồm ý chí, khả năng lý luận, những tư tưởng và tình cảm. Trách nhiệm của chúng ta là phải nhờ sự hướng dẫn của Lời Đức Chúa Trời và sự giúp đỡ của Thánh Linh để chăm sóc những điều này.

Đức Chúa Trời đã làm những gì mà chúng ta không thể làm. Ngài đã tạo nên một tâm linh mới trong chúng ta và làm cho chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta phải sống và bước đi cách xứng đáng với sự kêu gọi của chúng ta. Việc kiểm soát cách cư xử của chúng ta là thái độ của tâm trí chúng ta.

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta điểm khởi đầu để chúng ta hiệp một và chúng ta phải đứng vững trong sự mặc khải về địa vị của chúng ta trong Đấng Christ. Chúng ta hãy vui mừng về những gì Đức Chúa Trời đã làm trong chúng ta. Sau đó chúng ta hãy bày tỏ sự đắc thắng ra hằng ngày qua tâm trí, tư tưởng và hành động của chúng ta.

1) Đổi Mới Tâm Trí. Tâm trí là nơi ma quỉ thường hành động. Trước hết nó tìm cách gieo những hạt giống chia rẽ, những tư tưởng thành kiến, sự ganh tị và không tin cậy. Hạt giống nghi ngờ đựợc gieo trong tâm trí chúng ta trước khi những hạt giống đó được bày tỏ trong lời nói và hành động của chúng ta.

Nếu chúng ta duy trì sự hiệp một và vui hưởng những giá trị lớn lao của sự hiệp một thì chúng ta sẽ sẵn sàng trả giá và làm theo khuôn mẫu đó.

Chúng ta phải đứng vững trong một tâm linh, vui mừng về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta thì chúng ta sẽ cùng đấu tranh trong một tâm trí, thực hiện những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta rồi. Nếu chúng ta suy nghĩ về lẽ thật này, chúng ta sẽ thấy rằng tâm trí chúng ta là lĩnh vực có sự ngăn trở lớn lao nhất.

Trong tấm lòng, chúng ta có đức tin nhưng đức tin đó thường bị thái độ tiêu cực của tâm trí và tình cảm cản trở. Toàn bộ đời sống thuộc linh của chúng ta sẽ bị hạn chế vì chúng ta đã không chịu đổi mới tâm trí.

Bạn hãy điều chỉnh thái độ (tâm trí) của bạn theo sự mặc khải để năng lực lớn lao hay quyền năng của Đấng Christ sẽ vận hành trong bạn. Đây là điều mà Phaolô đã nói trong Cô-lô-se 1:29 (bản tlb): "Đây là công việc của tôi và tôi chỉ có thể làm điều đó vì năng lực lớn lao của Đấng Christ đang hành động trong tôi ".

C. KẾT LUẬN

Hội Thánh đầu tiên đã hiểu bí quyết đứng vững trong một tâm linh và đấu tranh trong cùng một tâm trí này. Trong Công vụ 4:32 chép

"Người tin theo đông lắm cứ MỘT LÒNG (hoặc tâm linh), MỘT Ý (hoặc tâm hồn) cùng nhau ". Chắc chắn bởi sự hiệp nhất tận hiến được thể hiện trong tinh thần làm việc theo đội tạo nên quyền năng vô hạn.

Sẽ có biết bao sự biến đổi xảy ra nếu các Hội Thánh tư gia ở mọi nơi đều nhận thức được khả năng lớn lao của sự hiệp một thật sự theo khuôn mẫu Tân Ước!

Các Hội Thánh tư gia có thể kinh nghiệm được sự phục hưng lớn lao nếu họ tiếp nhận và thực hiện quan niệm hiệp nhất tích cực này theo Tân Ước.

Đây chính là sự phòng thủ chắc chắn để chống lại sự tấn công chia rẽ của ma quỉ. Đây là đường lối do Chúa chỉ định để bước vào quyền năng và phước hạnh của sự phục hưng theo Tân Ước.