Tìm kiếm

E4.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN GIÁO

Chương 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN GIÁO

Phần Dẫn Nhập

Cơ đốc nhân ở các nước phương Tây nghĩ rằng việc chinh phục linh hồn người khác nên thực hiện trong nhà thờ. Trong khi nhiều người được gặp gỡ Đấng Christ ở trong các nhà thờ, thì vào thời Kinh Thánh việc chinh phục linh hồn người khác phải được thực hiện ở nơi mà con người đang sinh sống.

Vì vậy hãy để cho thập tự giá được dựng lên ở trung tâm các nơi họp chợ, cũng như trên những bức tường của các ngôi nhà thờ.

Chúa Jesus không bị đóng đinh trong giáo đường giữa hai cây nến nhưng Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá giữa hai tên trộm, trên một đống rác của thành phố, nơi ngã tư có nhiều người thuộc các dân tộc qua lại nên họ mới viết danh xưng của Ngài ra bằng tiếng Hybálai, HyLạp và Latin.

Con của Đức Chúa Trời bị đóng đinh nơi những người hoài nghi nói chuyện bậy bạ, nơi những tên trộm đang chửi rủa và nơi những tên lính đang đánh bạc. Bởi vì đó là nơi Đấng Christ đã chết và đó là mục đích của sự chết Ngài, nên đó cũng là nơi mà các Cơ đốc nhân có thể chia xẻ tốt nhất về sứ điệp tình yêu của Ngài vì đó cũng là mục đích mà các Cơ đốc nhân thật phải nói đến.

A. HAI PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN GIÁO

Trong sách Công vụ chỉ có hai phương pháp truyền giáo: Truyền giáo cho dân chúng và truyền giáo cá nhân.

1. Truyền Giáo Cho Dân Chúng

"Philíp cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Đấng Christ tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy các phép lạ người làm thì đồng lòng lắng nghe người nói. .. Tại cớ đó trong thành được vui mừng khôn xiết " (Công vụ 8:5, 6, 8).

Chiến dịch truyền giáo cho toàn thành phố của Philíp là một gương mẫu về sự truyền giáo cho dân chúng.

Trong 8:26-38, chúng ta cũng thấy chính nhà truyền giáo Philíp này đã truyền giáo cách cá nhân. "Hoạn quan cất tiếng nói cùng Philíp rằng: Tôi xin hỏi ông đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính người chăng hay là về người nào khác. Philíp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Jesus cho người " (8:34-35).

"Anh em biết tôi chẳng trễ nãi rao truyền mọi điều ích lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng hoặc từ nhà này sang nhà kia, giảng cho người Giuđa như cho người Gờréc về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời, và đức tin trong Đức Chúa Jesus là Chúa chúng ta " (20:20-21).

Trong vòng một thế kỷ của ngày lễ Ngũ Tuần, sự tranh luận thần học đã chiếm chỗ việc chinh phục linh hồn tội nhân cho Đức Chúa Trời. Kết quả là "sự hâm hẩm" thuộc linh và sự bội đạo. Đến thế kỷ thứ tư thì thời kỳ đen tối bắt đầu.

Cho đến thế kỷ 18 sự truyền giáo cho dân chúng mới tái xuất hiện dưới thời của John Wesley (người thành lập Giáo hội Giám lý). Truyền giáo cá nhân như đã được thực hiện trong sách Công vụ thì chỉ mới bắt đầu lại trong thế kỷ cuối cùng này.

2. Chinh Phục Cách Cá Nhân

Trãi qua nhiều thế hệ, các Cơ đốc nhân chỉ truyền giáo trong nhà thờ, cho những phòng học trong các trường của họ, cho các băng ghế chứ không cho thế giới của những người vô tín. Người ta được mời tham dự các lớp học, câu lạc bộ và các buổi nhóm mà tại đó các Cơ đốc nhân hy vọng rằng họ sẽ tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa và Cứu Chúa của họ.

Điều này chỉ dành cho những người chịu đi đến nhà thờ. Nhưng có 90% hoặc hơn nữa, những người chẳng bao giờ chịu đi đến Hội Thánh vì vậy họ chẳng bao giờ bị chinh phục tại đó cả.

Cơ hội lớn nhất của chúng ta là ở ngoài hội thánh. Các Cơ đốc nhân phải chinh phục linh hồn người khác ở nơi làm việc, trong công viên, trên đường phố và tại nhà. Chúng ta phải đi vào trong thế gian nơi mà người ta đang sinh sống.

Hội Thánh được sinh ra trong cơn sốt chinh phục linh hồn người khác cách cá nhân. Những người này được chinh phục tại nhà của họ qua chức vụ làm chứng mặt đối mặt.

"... Trong khi đó Hội Thánh ở thành Giêrusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn, trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tản lạc trong các miền Giuđê và xứ Samari. .. Vậy những kẻ bị tản lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng tin lành " (8:1, 4).

Bạn hãy chú ý những "người chân đất" đã đi khắp nơi để rao giảng lời Chúa và dẫn dắt người khác đến với Đấng Christ. Các sứ đồ vẫn ở tại Giêrusalem. Đó là cách Đức Chúa Trời muốn.

Những lãnh đạo được đặt trong Hội Thánh để "... trang bị cho các chi thể về công việc của chức dịch" (Ê-phê-sô 4:12 rsv).

Mỗi chi thể nên được người lãnh đạo hướng dẫn để biết cách đưa người khác đến với Đấng Christ.

Một làn gió tươi mới của khuôn mẫu truyền giáo thời Tân Ước đang thổi qua trên thế giới.

Phương châm sống của Cơ đốc nhân rất đơn giản: Một con đường! Một công việc! Một con đường là Chúa Jesus! Một công việc là chinh phục linh hồn người khác!

Không có gì sung sướng bằng việc rao truyền tin lành cho mọi người ở mọi nơi, chinh phục con người tại nơi họ đang sinh sống!

"Vì Con người đã đến, tìm và cứu kẻ bị mất " (Lu-ca 19:10). "... Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta " (Châm Ngôn 11:30).

"Những kẻ khôn sáng được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi " (Đa-ni-ên 12:3).

Trở nên người cộng tác với Chúa Jesus trong công việc chinh phục những người bị hư mất là điều vĩ đại nhất trên thế gian này.

a. Chuyến Viếng Thăm Với Aquila.

Hãy cùng tôi đến viếng thăm thành Êphêsô. Chúng ta sẽ đi thăm với Aquila và Bêrítsin là những thương gia và là lãnh đạo chân đất trong Hội Thánh.

"Xin chào Aquila. Chúng tôi biết ông là một chi thể trong Hội Thánh ở đây. Chúng tôi xin phép đến thăm một lát được chứ?"

"Vâng, dĩ nhiên là được! Xin mời".

"Nếu không có gì phiền, xin ông cho chúng tôi biết các Hội Thánh ở Tiểu Asia đã tiến hành chương trình chinh phục linh hồn người khác như thế nào. Chúng tôi đọc thấy ông là một thành viên của Hội Thánh ở Côrinhtô và Rôma cũng như ở Hội Thánh tại Êphêsô này. Ông có đủ khả năng để cho chúng tôi biết công cuộc truyền giáo trong Hội Thánh thời Tân Ước. Nếu ông không phiền, chúng tôi muốn thăm Hội Thánh của ông trong khi chúng tôi ở đây được không".

"Xin mời ngồi. Các bạn đang ở trong phòng nhóm rồi đấy. Hội Thánh nhóm lại ở ngay chỗ này trong nhà tôi ".

"Ông không có nhà thờ à? ".

"Nhà thờ à? Không, chúng tôi không có nhà thờ ".

"Thưa ông Aquila, xin ông cho chúng tôi biết Hội Thánh của ông đang làm gì để truyền bá tại thành Êphêsô này? Các ông đang làm gì để thành phố này được nghe phúc âm?".

"Ồ, chúng tôi đã truyền giáo cho thành phố Êphêsô này rồi. Mọi người trong thành phố này đã hiểu rõ về phúc âm rồi ".

"Ông nói gì?"

"Điều đó là không bình thường sao? "

"Hội Thánh đã làm điều đó như thế nào? Các ông không có radio, truyền hình, các phương tiện thông tin điện tử hoặc in ấn. Các ông đã có nhiều chiến dịch truyền giáo phải không?"

"Không. Có lẽ như các anh đã biết đấy. Chúng tôi đã thử tổ chức những buổi nhóm lớn trong khu vực này nhưng phần lớn thời gian chúng tôi bị nhốt trong tù ".

"Thế thì các ông đã làm điều đó như thế nào?"

"Chúng tôi chỉ đi tới từng nhà trong thành phố. Đó là cách truyền giáo đầu tiên mà Hội Thánh ở Giêrusalem đã làm tại thành phố (Công vụ 5:42). Các môn đồ đã truyền giáo cho toàn thành phố Giêrusalem chỉ trong một thời gian ngắn. Tất cả những Hội Thánh khác ở Tiểu Asia đã theo gương này "

"Ở những nơi khác có hiệu quả không?"

"Có. Có rất nhiều người tin Chúa đến nỗi một số lãnh đạo tà giáo đã sợ rằng tôn giáo của họ sẽ chết mất. Khi Phaolô rời Êphêsô lần cuối cùng, ông đã nhắc chúng tôi hãy cứ làm theo phương pháp này " (20:20).

"Thưa ông Aquila. Thật là ngạc nhiên đấy. Ở điểm này chúng tôi không thấy nói là có bao nhiêu người sẽ tin và được nghe tin lành"

"Ồ, các anh chưa đọc sao? Chúng tôi đã chia sẻ phúc âm cho mọi người ở Tiểu Asia rồi, kể cả người Do Thái lẫn người HyLạp " (19:10).

"Điều đó không thể được. Ông không có ý nói là mọi người đấy chứ?"

"Vâng, mọi người đấy "

"Nhưng như thế có nghĩa là bao gồm cả Đamách, Êphêsô, hàng tá những thành phố lớn cũng như những tỉnh nhỏ và làng mạc. Thế còn các chi phái du mục trên sa mạc thì sao? Hội Thánh đã mất bao lâu mới rao giảng hết cho những dân tộc này?"

"Không lâu đâu, chính xác là hai mươi bốn tháng (19:10). Điều này cũng đang xảy ra ở Bắc Phi và Nam Âu. Tin lành cũng đã đến cả Tây Ban Nha nữa. Chúng tôi cũng nghe nói đến một vùng đất gọi là nước Anh nữa và hiện giờ cũng có nhiều Cơ đốc nhân ở đó "

"Thưa ông Aquila, những gì mà ông đang nói với chúng tôi là không thể nào tin được. Trong một thế hệ mà các ông đã làm nhiều hơn chúng tôi làm trong 1.000 năm!"

"Đó là điều lạ lùng. Chúng tôi làm điều đó rất đơn giản. Thật khó hiểu được những điều đã làm cho các anh quá chậm chạp. Lẽ ra có một cách rao giảng tin lành tốt hơn là rao giảng tin lành trong nhà thờ. Có lẽ các anh nên thử phương pháp của chúng tôi ".

Sứ Mạng Chinh Phục Linh Hồn Tội nhân

Hãy cho chúng tôi một khẩu hiệu cho thời gian

Một lời cảm động, một lời quyền năng;

Một tiếng thét xông trận, một sự nhiệt thành nóng bỏng,

Một sự kêu gọi để đi phục vụ hoặc để chết;

Một lời để đánh thức Hội Thánh đang yên nghỉ,

Để chú ý đến mạng lệnh của Thầy.

Một lời kêu gọi được ban ra, đạo quân của Ngài chổi dậy,

Khẩu hiệu của họ là TRUYỀN GIÁO!

Cho những người sa ngã, một dân tộc đang chết,

Bày tỏ sự ban cho của ân điển tin lành.

Thế gian bây giờ đang ở trong tối tăm,

Hỡi Hội Thánh của Đấng Christ, HÃY TRUYỀN GIÁO!