Tìm kiếm

E2.7 ÂM NHẠC TRONG SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG

Chương 7: ÂM NHẠC TRONG SỰ NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG

A. ÂM NHẠC RẤT QUAN TRỌNG TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG

Âm nhạc luôn giữ một vai trò quan trọng trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta quay trở lại buổi bình minh của công cuộc sáng tạo.

"... Các sao mai đồng hát hòa nhau, và các con trai của Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng " (Gióp 38:7).

Âm nhạc của người Hêbơrơ chỉ là âm thanh cao. Có rất ít nhạc cụ trong những ngày đầu của lịch sử họ. Giọng hát của con người là nhạc cụ phổ biến nhất và được sử dụng nhiều nhất để tạo nên âm nhạc.

Lần đầu tiên Kinh Thánh đề cập đến âm nhạc và bài hát là trong Sáng Thế Ký 31:27 kèm theo là sự biểu lộ nỗi vui mừng. Thờ phượng bằng bài hát được nói đến lần đầu tiên trong Xuất Êdíptôký đoạn 15. Trong câu 1, Môise và con cái Ysơraên đã hát cho Đức Giêhôva. Trong câu 20, 21, Miriam và tất cả những người đàn bà đã đánh trống cơm và nhảy múa để phụ họa theo bài hát của Môise.

Việc đào giếng ở Bêrê đã được kỷ niệm bằng sự hát xướng (Dân Số Ký 21:17, 18).

Đêbôra và Barác đã kỷ niệm chiến thắng bằng bài hát (Các Quan Xét 5:1-31).

Những phụ nữ Ysơraên đã hát mừng Đavít thắng Gôliát (1Sa-mu-ên 18:6, 7).

Bốn ngàn người Lêvi đã ngợi khen Chúa bằng nhạc cụ (1Sử Ký 23:5) khi Salômôn được tôn làm vua Ysơraên.

"Những người Ysơraên. .. giữ lễ bánh không men trong bảy ngày cách vui vẻ; người Lêvi và những thầy tế lễ ngày này sang ngày kia, dùng nhạc khí hát mừng ngợi khen Đức Giêhôva " (2Sử Ký 30:21).

"Đavít truyền cho các trưởng tộc người Lêvi, hãy cắt trong anh em họ những người hát xướng, cầm các thứ nhạc khí, ống quyển, đờn cầm, chập chỏa để cất tiếng vui mừng vang rền lên " (1Sử Ký 15:16).

Rõ ràng âm nhạc và hát xướng là không thể thiếu được trong sự ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều này được miêu tả sinh động trong cả Kinh Thánh từ Sáng thế ký đến Khải Huyền. Và ngày nay cũng vậy, đó là ngợi khen Đức Chúa Trời cách sống động, vinh hiển và tích cực.

B. SATAN SỬ DỤNG ÂM NHẠC

Quả thật Satan cũng dùng âm nhạc cách rất hiệu quả để đạt được những mục đích của nó. Trước khi sa ngã, Luciphe là một nhạc trưởng. Ê-xê-chiên 28:13 cho chúng ta biết rằng: "... nghề làm ra trống cơm, ống sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới dựng nên đã sắm sẵn rồi ". Luciphe là một nhạc sĩ tinh thông. Nó được lệnh phải dùng ân tứ này để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Nhưng khi nó phản loạn chống lại Đức Giêhôva thì bị đuổi khỏi thiên đàng. Nó đã bán rẻ ân tứ của mình và bắt đầu dùng ân tứ đó cho những điều ác thay vì điều thiện. Ngày nay nó đã làm điều đó rất hiệu quả.

Chính dòng dõi Cain đã phát minh ra nhạc cụ âm nhạc và những công cụ chiến tranh (Sáng Thế Ký 4:21, 22).

Sau khi gặp gỡ Đức Chúa Trời ở trên núi, Môise quay trở về và thấy dân Ysơraên đã sa ngã và quay lại với sự thờ phượng hình tượng. Họ đang múa, hát quanh con bò vàng. Tiếng nhạc của họ hỗn độn đập vào tai ông đến nỗi thoạt đầu ông không thể phân biệt được những âm thanh đó có nghĩa gì.

Loại nhạc đầy sự hỗn độn là dấu hiệu của Satan. Nó là kẻ náo loạn. Âm nhạc hiện đại cũng đầy sự náo loạn làm cho con người bị loạn trí.

Âm nhạc của Đức Chúa Trời có ảnh hưởng ngược lại, yên tĩnh chứ không hỗn độn. Tiếng nhạc được xức dầu của Đavít đã khôi phục sức khỏe của Saulơ. "Vậy khi Đức Chúa Trời khiến ác thần nhập vào Saulơ thì Đavít lấy đờn và gảy. Saulơ bèn được an ủi, lành mạnh và ác thần lìa khỏi người " (1Sa-mu-ên 16:23).

Âm nhạc của Đức Chúa Trời có thể khuấy động chúng ta nhưng không bao giờ làm chúng ta mất tự chủ về phương diện tình cảm. Âm nhạc đó làm chúng ta mạnh mẽ chứ không làm chúng ta kiệt sức.

Nêbucátnếtsa, vua Babylôn, đã sử dụng các loại nhạc cụ khác nhau để hướng dẫn thờ phượng hình tượng bằng vàng mà ông đã dựng nên (Đa-ni-ên 3:5-7). Hêrốt đã không chống lại nổi tiếng nhạc và điệu nhảy mê hoặc của Salome (con gái của Hêrôđia) nên ông đã dại dột ra lệnh xử tử Giăng Báptít (Ma-thi-ơ 14:6-10).

Cuối cùng âm nhạc đầy quyến rũ thuộc về Satan của Babylôn sẽ bị hủy diệt khi thành phố Babylôn bị sụp đổ. Không còn ai nghe thấy tiếng nhạc của nó nữa (Khải Huyền 18:22).

C. ÂM NHẠC CÓ THỂ KÍCH THÍCH SỰ THỜ PHƯỢNG ĐỨC CHÚA TRỜI

Thánh Linh có thể dùng âm nhạc để làm vinh hiển Đức Chúa Trời và gây dựng dân sự của Ngài.

Chúng ta thấy hiệu quả chữa bệnh của loại nhạc được xức dầu đối với Saulơ (1Sa-mu-ên 16:23). Đavít được Đức Chúa Trời xức dầu. Ông là một nhạc sĩ điêu luyện, một nhà soạn nhạc có tài và một ca sĩ rất hay. Khi ông gảy đàn và hát dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh thì ác thần lìa khỏi Saulơ. Saulơ tỉnh lại và khỏe mạnh.

Khi đất nước đang bị khủng hoảng, Giôsaphát cần có một tiên tri, và ông đã chọn Êlisê. Tiên tri Êlisê cho gọi một nhạc sĩ.

"... Trong lúc người ấy gảy đàn thì tay của Đức Giêhôva ở trên Êlisê. Người nói: "Đức Giêhôva phán như vầy. .." (2Các vua 3:11, 15, 16). Âm nhạc có thể tạo nên bầu không khí và trạng thái mà ân tứ tiên tri có thể vận hành được.

Vua Đavít đã chỉ định 4.000 người "lấy đờn cầm, đờn sắt, chập chỏa đặng nói tiên tri" (1Sử Ký 25:1).

Chỉ khi dân Ysơraên bị phu tù ở Babylôn thì họ mới ngừng hát và khảy đàn. Tiếng nhạc được xức dầu của họ đã ngưng lại và họ treo đàn trên cây dương liễu (Thi Thiên 137:1-9).

Khi những kẻ bắt bớ người Babylôn bảo họ hát, họ đáp "Trên đất ngoại bang làm sao chúng tôi hát được bài ca của Đức Giêhôva ".

Sau bảy mươi năm, cuộc lưu đày chấm dứt, họ đã hồi hương với tiếng hát, tiếng cười vui vẻ. Trên môi họ thốt ra sự ngợi khen (Thi Thiên 126:1, 2).

Chỉ khi nào Hội Thánh ở trong tình trạng phu tù thuộc linh thì tiếng nhạc được xức dầu của họ mới ngưng lại. Khi sự phu tù đó bị phá vỡ và một lần nữa dân Chúa lại được tự do, thì tiếng nhạc, tiếng hát, sự ngợi khen, sự nhảy múa và tiếng vui cười lại được khôi phục.

D. ÂM NHẠC VÀ BÀI HÁT TRONG TÂN ƯỚC

1. Các môn đồ hát thánh ca chung với nhau (Ma-thi-ơ 26:30; Mác 14:26)

2. Phaolô và Sila hát ngợi khen Chúa ở trong tù (Công vụ 16:25)

3. Sứ đồ Phaolô dạy Hội Thánh về việc hát được xức dầu.

Họ nên hát:

a. THI THIÊN:

Thi thiên phổ nhạc.

b. THÁNH CA:

Những bài hát ngợi khen Đức Chúa Trời.

c. NHỮNG BÀI HÁT THUỘC LINH:

Những bài hát tự phát do Thánh Linh ban cho.

Những bài hát của Hội Thánh đầu tiên là những bài ngợi khen Chúa. Mục đích chính của họ trong việc hát xướng là để ngợi khen tôn vinh Đức Chúa Trời. Họ không hát để gây ảnh hưởng hoặc để giải trí. Sự hát xướng của họ không nhắm đến con người nhưng hướng đến Đức Chúa Trời và làm đẹp lòng Ngài mà thôi.

E. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT CHỨC VỤ ÂM NHẠC ĐƯỢC XỨC DẦU

Hội Thánh ngày nay rất hiếm có tiếng hát và tiếng nhạc được xức dầu hướng về Đức Chúa Trời để ngợi khen và thờ phượng. Nhưng Đức Chúa Trời đang khôi phục chức vụ này cho dân của Ngài.

Đây là một số gợi ý để giúp bạn đem nhóm tín đồ của bạn vào trong chức vụ âm nhạc được xức dầu để ngợi khen Đức Chúa Trời:

1. Hãy Bắt Đầu Mỗi Buổi Nhóm Bằng Các Bài Hát Cảm Tạ Và Ngợi Khen

"Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài " (Thi Thiên 100:4).

2. Hãy Cầu Nguyện Xin Thánh Linh Ban Cho Những Bài Hát Hoặc Thánh Ca Thích Hợp

Đức Chúa Trời là chủ đề và sứ điệp cho mỗi buổi nhóm. Thường thì những bài hát thích hợp sẽ làm nổi bật chủ đề đó.

3. Đừng E Ngại Khi Hát Một Bài Nhiều Lần

Hoặc thậm chí dường như một phần của bài hát được xức dầu và chúc phước.

4. Hãy Khích Lệ Dân Sự Thật Sự "Hát Cho Chúa "

Theo truyền thống và thói quen thì chúng ta thường hát thánh ca. Chúng ta có một mục đích đáng giá hơn điều này nhiều. Đó là chúng ta hát cho Chúa, hướng mục đích của chúng ta lên thiên đàng trong các bài hát.

5. Hãy Bắt Đầu Bằng Những Bài Hát Ngợi Khen Và Cảm Tạ

Để cho dân thật sự bày tỏ sự ngợi khen của họ qua những bài hát này. Bản thân bài hát không phải là sự ngợi khen, đó chỉ là những phương tiện mà qua đó chúng ta bày tỏ sự ngợi khen của mình. Rất có thể chúng ta đã hát nhiều bài thánh ca và đoản ca nhưng không bày tỏ một sự ngợi khen chân thật nào.

6. Những Bài Hát Ngợi Khen Sẽ Cảm Động Dân Sự Thờ Phượng

Chúng ta thường bắt đầu bằng sự ngợi khen và sau đó dân sự dần dần bước vào từng mức độ ngợi khen khác nhau cho đến khi họ bước thẳng vào sự thờ phượng. Đó là mức độ cao nhất của sự ngợi khen.

7. Đừng Vội Vã "Thông Qua " Phần Hát Ngợi Khen

Nhiều người hầu việc Chúa xem phần này như là phần "mở đầu", tẻ nhạt, theo truyền thống nhưng không thể thiếu. Nhưng đây là phần quan trọng nhất trong sự nhóm họp của chúng ta vì vậy hãy dành thời gian để hát, ngợi khen và thờ phượng.

8. Hãy Tạo Cơ Hội Cho Cả Hội Thánh Được Dự Phần

Hãy khuyến khích sự biểu lộ tự phát. Một người nào đó có thể hướng dẫn bằng sự cầu nguyện, khởi đầu cho buổi nhóm. Người khác có thể nói tiên tri và sự khuyến khích có thể cung cấp đề tài cho phần còn lại của buổi nhóm.

9. Sự Bày Tỏ Của Thánh Linh

(1Cô-rinh-tô 12:8-11)

Điều này có thể bày tỏ trong các buổi nhóm của tín hữu. Đừng dập tắt Thánh Linh (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:19). Hãy khích lệ họ dự phần và sử dụng các ân tứ thuộc linh.

Tuy nhiên người hướng dẫn được chỉ định và được xức dầu phải luôn giữ uy quyền thuộc linh trên buổi nhóm.

10. Mọi Sự Hiệp Lại Để Gây Dựng Lẫn Nhau.

Mọi sự bày tỏ của Kinh Thánh đều hợp lý và đúng đắn nhưng phải để mọi sự được làm theo sao cho tất cả đều được gây dựng (1Cô-rinh-tô 14:26).

11. Hãy Ngăn Cản Những Kẻ Gây Rối

"Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc. .." (14:33). Nếu buổi nhóm bắt đầu có khuynh hướng rối loạn thì hãy hướng dẫn buổi nhóm ra khỏi tình trạng đó.

Nếu cần hãy tạm ngưng và giải thích cho mọi người biết điều gì đang xảy ra và làm rõ tình hình. Hãy dùng những lúc đó để dạy cho mọi người biết làm thế nào là đúng và thế nào là sai.

12. Hãy Làm Mọi Sự Như Làm Cho Chúa Vậy -

và để tôn vinh Đức Chúa Trời. Bạn nên nhớ rằng mục tiêu của sự nhóm lại là để tôn vinh Đức Chúa Trời và gây dựng tín đồ.

13. Dùng Tập Bài Hát Hoặc Máy Chiếu Bài Hát -

để cho mọi người có thể tham dự. Đừng ngại làm điều này, tới một lúc nào đó, hãy đặt tập bài hát xuống và chỉ thờ phượng từ trong tấm lòng mà thôi.

14. Có "Qui Trình " Để Hướng Dẫn Buổi Nhóm Ngợi Khen Hoặc Buổi Nhóm Thờ Phượng -

Nhưng bạn phải cẩn thận tránh trở nên máy móc và hình thức. Phải có sự tự do ngấm ngầm.

Hãy linh động. Đừng khăng khăng giữ chương trình. Nên nhạy bén với sự thúc giục của Thánh Linh và sẵn sàng làm theo sự thúc giục đó.

Hướng dẫn hát những bài hát cách phải lẽ thì nên hơn là đưa tay lên trời mặc dù điều này là đúng. Sự tự do của Thánh Linh và sự tự phát là quan trọng hơn sự đúng đắn về kỹ thuật.

15. Hãy Tìm Cách Ẩn Mặt Đi -

để dân sự "... không thấy con người nào nhưng chỉ thấy một mình Chúa Jesus thôi " (Ma-thi-ơ 17:8).

Tôi nhớ một Hội Thánh mà tôi đã làm mục sư nhiều năm. Lần đầu tiên bước lên bục giảng, tôi thấy một câu được khắc trên bục. Câu đó đập vào mắt bất cứ ai bước lên bục để nói hoặc giảng. Câu đó là"... thưa ông, chúng tôi muốn nhìn xem Jesus" (Giăng 12:21).

Chúng ta phải luôn nhớ điều này. Dân sự không phải đến để xem hoặc nghe bạn. Họ đến để xem và nghe Chúa Giêxu.

Chức vụ của chúng ta, với sự giúp đỡ của Thánh Linh, là vén bức màn lên để mọi mắt có thể thấy Chúa và thờ phượng trước mặt Ngài. Đây là mục đích tối hậu của mọi tôi tớ của Đức Chúa Trời đang hướng dẫn buổi nhóm thờ phượng.