Tìm kiếm

E1.6 QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (PHẦN I): BÁP TÊM TRONG THÁNH LINH

Chương 6: QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (PHẦN I): BÁP TÊM TRONG THÁNH LINH

A. CHÚA JESUS: ĐẤNG LÀM BÁP TÊM TRONG ĐỨC THÁNH LINH

Có Thánh Linh là một điều nhưng để Ngài đầy dẫy con người toàn diện của chúng ta lại là một điều khác. Chúng ta không những cần "sự sống" của Đấng Christ bên trong, nhưng cũng cần "quyền năng" để biểu lộ sự sống đó ra ngoài. Chúng ta cần được "đầy dẫy và tuôn chảy" sự sống và quyền năng của Đức Chúa Trời.

Chúng ta vẫn có thể có mối quan hệ đời sống với Chúa Jesus là "Cứu Chúa" của chúng ta nhưng chúng ta vẫn là một Cơ đốc nhân yếu đuối. Chúng ta cũng cần biết Chúa Jesus là "Đấng làm phép báptêm" toàn năng trong Đức Thánh Linh. Đây là nguồn năng lực của chúng ta để trở thành nhân chứng sống cho Chúa.

Giăng Báptít đã làm báptêm cho những người quay trở lại đạo ở sông Giôđanh. Từ "báp têm" có nghĩa là "đặt vào trong". Những tín đồ của Giăng Báptít được đặt vào sông Giôđanh. Toàn bộ thân thể của họ được nước bao phủ (tràn ngập). Giăng đã sử dụng điều này như một bức tranh để nói đến sự báptêm trong Thánh Linh do Chúa Jesus thực hiện: "Ta làm báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng Đấng đến sau ta (Chúa Jesus) có quyền năng hơn ta. .. Và Ngài sẽ làm báptêm cho các ngươi bằng Thánh Linh và lửa " (Lu-ca 3:16 smf).

Chúa Jesus cũng nói về phép báptêm trong Thánh Linh này ngay trước khi Ngài trở về thiên đàng. Ngài nói với các môn đồ rằng họ cần quyền năng đầy dẫy của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong đời sống để làm chứng nhân cho Ngài trong thế gian.

"Ta sẽ sai Đấng mà Cha đã hứa (Thánh Linh) đến với các ngươi. Vì vậy phải chờ đợi trong thành Giêrusalem cho đến khi được mặc lấy (được bao phủ) quyền năng từ thiên đàng. ..

"Vì Giăng làm báptêm bằng nước nhưng chẳng bao lâu các ngươi sẽ được báptêm bằng Thánh Linh. .. Và khi Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng về ta. .." (Lu-ca 24:49; Công vụ 1:4, 5, 8 smf).

Thật vậy, Chúa Jesus đã giữ lời của Ngài bằng cách sai Đấng mà Cha đã hứa đến. Và điều đó đã xảy ra vào ngày lễ Ngũ tuần khi Ngài phán:

"Khi ngày lễ Ngũ tuần đến, họ thảy đều ở cùng một nơi. Thình lình từ trời có một tiếng giống như tiếng gió thổi mạnh. .. Và họ thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh và bắt đầu nói các thứ tiếng mà họ chưa từng học qua " (Công vụ 2:1, 2, 4 smf).

Vào ngày lễ Ngũ tuần có nhiều người Do Thái ở Giêrusalem. Chẳng bao lâu họ đã hợp lại thành một đám đông để theo dõi và lắng nghe cách ngạc nhiên. Sau đó Phierơ đã giải thích cho họ những gì đã xảy ra. Đức Thánh Linh đã được tuôn đổ ra như lời báo trước của tiên tri Giôên. Giôên đã nói tiên tri rằng trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ làm điều này.

(Ghi chú của chủ bút: "Ngày sau rốt" trong văn mạch này là giai đoạn khởi đầu bằng sự thăng thiên của Chúa Jesus và kết thúc bằng sự trở lại trái đất của Ngài).

Hơn nữa đó là vì Chúa Jesus (Đấng đã bị người La mã và người Do Thái đóng đinh) đã từ kẻ chết sống lại và về trời. Sau đó Ngài đã đổ Thánh Linh trên những môn đồ đang cầu nguyện ở phòng cao.

Phierơ đã giảng cho đám đông trong quyền năng của Thánh Linh đó. Kết quả là người Do Thái đã bị sự sợ hãi và tội lỗi đánh động và hỏi là họ phải làm gì. Phierơ đã trả lời câu hỏi bằng những lời thật quan trọng sau:

"Hãy ăn năn, nhơn danh Chúa Jesus mà chịu báptêm để tội các ông được tha thứ rồi sau đó hãy nhận lãnh sự ban cho của Thánh Linh. Lời hứa này dành cho các ông và con cái các ông, và cho tất cả những người mà Đức Chúa Trời kêu gọi trong những ngày cuối cùng này " (Công vụ 2:38-39 smf).

B. MÔ HÌNH BA ĐIỂM CHO ĐỜI SỐNG THUỘC LINH VÀ QUYỀN NĂNG THÁNH LINH.

Trong câu trả lời của Phierơ ở Công vụ 2: 38-39, chúng ta thấy một mô hình có ba điểm quan trọng cho đời sống thuộc linh và quyền năng Thánh Linh. Đó là điều mà Hội Thánh đầu tiên đã tuân thủ qua suốt cả sách Công vụ. Chúng ta có thể lược qua mô hình đó bằng những từ phụ đề sau: "Ăn năn", " được báptêm" và "tiếp nhận".

1. ĂN NĂN (Bài Giảng Tóm Lược Về Sự Ăn Năn)

a. Hãy Xây Bỏ Tội Lỗi Và Đầu Phục Đức Chúa Trời.

"Hãy ăn năn! Hãy thay đổi tấm lòng và quay về với Đức Chúa Trời. Ngài sẽ xóa sạch tội lỗi của các ông đi và làm cho các ông được tươi mới bằng Thánh Linh của Chúa " (3:19 smf).

b. Tin Chúa Jesus là Chúa.

"... Hãy tin Chúa Jesus thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi " (16:31).

c. Linh Sự Sống Của Ngài Sẽ Ngự Vào.

"... Chính Thánh Linh cùng tâm linh chúng ta làm chứng rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời " (Rô-ma 8:16).

"Hãy biết rằng chúng ta đang ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta vì Ngài đã ban cho chúng ta Linh của Ngài " (1Giăng 4:13).

d. Bạn Được Sanh Lại Vào Trong Nhà Của Đức Chúa Trời.

"Thánh Linh mà chúng ta có đã làm cho chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời " Rô-ma 8:15 smf). "Bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, tất cả anh em là con cái của Đức Chúa Trời. .. vậy, hãy mặc lấy Ngài " (Ga-la-ti 3:26, 27 smf).

e. Được Báptêm Trong Thân Thể Của Đấng Christ.

"Vì tất cả chúng ta, hoặc người Do Thái hay người Gờréc, người nô lệ hay tự do, tất cả đều đã được báptêm bởi một Thánh Linh để vào trong một thân, và tất cả chúng ta cũng chịu uống chung một Thánh Linh nữa " (1Cô-rinh-tô 12:13).

f. Thánh Linh Của Ngài Sẽ Kết Quả Trong Chúng Ta.

"Hễ ai sống trong ta và ta trong họ thì sẽ sanh ra lắm trái. .. Và trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an. .." (Giăng 15:5; Ga-la-ti 5:22-23 smf).

2. ĐƯỢC BÁPTEM (Bài Giảng Tóm Lược Về Báptêm Bằng Nước)

a. Báptêm Bằng Nước.

"Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Jesus mà chịu báptêm để tội mình được tha. .." (Công vụ 2:38-39 smf). "Ai tin và chịu báptêm thì sẽ được cứu. .." (Mác 16:16).

b. Làm Báptem Trong Đức Tin Và Trong Sự Vâng Lời.

"Đức tin và sự vâng lời của Nôê trong việc đóng tàu và được cứu bởi nước là một bức tranh về sự cứu rỗi của chúng ta. Nước này là ảnh tượng về báptêm mà bây giờ đang cứu anh em " (1Phi-e-rơ 3:20-21; Hê-bơ-rơ 11:7 smf).

c. Làm Báptem Như Lời Làm Chứng Về Đức Tin Của Anh Em.

"Sự vâng lời của Nôê trong việc đóng một chiếc tàu và được cứu bởi nước là một bức tranh về sự cứu rỗi của chúng ta. Và nước này là hình bóng về báptêm mà hiện nay đang cứu chúng ta và cùng bày tỏ (công khai) rằng chúng ta cũng được cứu khỏi sự chết bởi sự phục sinh của Đấng Christ " (1Phi-e-rơ 3:20, 21 smf).

d. Khi Được Báptêm, Bạn Nhận Lãnh Sự Thanh Tẩy Tội Lỗi.

"Bởi báptêm bằng nước, chúng ta bày tỏ rằng chúng ta cũng đã được cứu khỏi sự chết. Điều đó không phải là vì thân thể chúng ta được nước rửa sạch nhưng là bởi chúng ta đang quay về với Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài tẩy sạch tấm lòng chúng ta khỏi tội lỗi " (1Phi-e-rơ 3:20, 21 smf).

"... Bởi sự chết, quyền lực của bản chất tội lỗi của anh em đã bị đánh tan rồi. Bản chất yêu mến tội lỗi của anh em đã được chôn với Ngài bởi sự báptêm. .." (Rô-ma 6:3, 4 smf).

e. Tiếp Nhận Phép Báptêm Như Sự Phục Sinh Cho Đời Sống Mới.

"... Đấng Christ bởi quyền năng vinh hiển của Cha, đã từ kẻ chết sống lại như thế nào thì anh em cũng hưởng được đời sống mới kỳ diệu của Ngài thể ấy. Vì anh em đã trở nên một phần của Ngài. Và bây giờ anh em đang chia xẻ sự sống mới của Ngài và sẽ được sống lại như Ngài " (6:4, 5 smf).

"Trong sự báptêm, anh em không những được chôn với Ngài mà còn được sống lại đời sống mới với Ngài. Điều này là vì anh em đã tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại " (Cô-lô-se 2:12 smf).

f. Báptem Bằng Nước Trước Báptem Bằng Thánh Linh.

"Ta (Giăng) đã làm báptêm cho các ngươi bằng nước nhưng Ngài (Chúa Jesus) sẽ làm báptêm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh " (Mác 1:8 smf).

3. TIẾP NHẬN (Bài Giảng Tóm Lược Về Việc Tiếp Nhận Thánh Linh)

a. Tiếp Nhận Lời Hứa Của Cha.

"Đừng rời Giêrusalem nhưng hãy đợi lời hứa của Cha. .. Giăng đã làm báptêm bằng nước nhưng các ngươi sẽ nhận báp têm bằng Thánh Linh trong vài ngày tới ".

b. Hãy Đầy Dẫy Thánh Linh.

"Và cuối cùng khi đến ngày Lễ Ngũ tuần. .. Họ thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh. .. một sự đổ ra từ trên " (Công vụ 2:1, 4, 33 smf).

c. Được Chúa Giêxu Làm Báptêm Trong Thánh Linh

"... Đấng sai ta làm báptêm bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự lên trên, ấy là Đấng làm báptêm bằng Đức Thánh Linh " (Giăng 1:33).

d. Nhận Lấy Quyền Phép Của Thánh Linh Đức Chúa Trời.

"Sau khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. ." (Công vụ 1:4, 5, 8 smf).

e. Làm Chứng Cho Thế Gian.

"Sau khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta " (1:8 smf).

f. Được Dư Dật Trong Các Ân Tứ Thuộc Linh.

"Hãy ước ao các ân tứ thuộc linh. .. nhưng hãy kiếm cho được dư dật để gây dựng Hội Thánh trong tình yêu thương " (1Cô-rinh-tô 14:1,12 smf).

C. PHÉP BÁPTEM TAM DIỆN

Thật đáng chú ý là mô hình ba điểm trên có liên hệ đến phép báptêm "tam diện". Mỗi "báptêm" lại có liên quan đến những báptêm khác. Tất cả đều đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Những sự báptêm đó đã hình thành nên nền tảng cho sự cứu chuộc của chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta tìm thấy ý nghĩa của chúng trong Chúa Jesus là Cứu Chúa và Đấng làm báptêm. Chính trong Đấng Christ, và bởi Thánh Linh của Ngài, mà chúng ta nhận được quyền năng ban sự sống (khả năng truyền đạt sự cứu rỗi, sự giúp đỡ và sự chữa lành cho người khác).

Bông trái và ân tứ của Thánh Linh Ngài tuôn chảy trong chúng ta khi chúng ta duy trì mối quan hệ nồng thắm với Đấng Christ.

1. Ba Điều Chung

Cả ba "sự báptêm" này đều có ba điều chung:

a. Đối Tượng.

Là tân tín hữu hay người mới tin sẵn sàng chịu báptêm.

b. Người Làm Báptêm.

Đây là người làm báptêm cho người mới tin.

c. Môi Trường.

Đây là yếu tố mà người tin được báptêm vào.

Như chúng ta sẽ thấy trong ba sự báptêm, NGƯỜI LÀM BÁP TÊM và MÔI TRƯỜNG là khác nhau.

2. Báptêm Tam Diện Và Sự Cứu Rỗi

Ba sự báptêm có liên hệ đến mô hình ba điểm của sự cứu rỗi như sau:

a. SỰ ĂN NĂN (Báptêm Vào Trong Thân Thể Của Đấng Christ).

"Bởi cùng một Thánh Linh, tất cả chúng ta đều được báptêm vào trong một thân. Tất cả chúng ta đều cùng chia xẻ Thánh Linh đó " (1Cô-rinh-tô 12:13 smf).

Khi chúng ta ăn năn và quay về với Đấng Christ như Cứu Chúa của chúng ta thì chúng ta sẽ được đem ra khỏi tình trạng chết thuộc linh và được vào trong đời sống biến đổi của Ngài.

Bởi Thánh Linh của Ngài, chúng ta được báp têm (được đặt vào) trong thân thể của Ngài. Do đó chúng ta trở thành những chi thể của Thân Thể Đấng Christ, Đấng làm Đầu của chúng ta.

Thánh Linh là ĐẤNG LÀM BÁPTÊM. Thân thể của Đấng Christ là nơi chúng ta được đặt vào. Chúng ta gọi điều này là MÔI TRƯỜNG. Đó là nơi sự báptêm đặt chúng ta vào.

b. ĐƯỢC BÁPTÊM (Báptêm Bằng Nước).

"Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Hãy nhơn danh Cha, Con và Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ " (Ma-thi-ơ 28:10 smf).

Chúa Jesus ra lệnh cho các môn đồ Ngài làm báptêm bằng nước cho người mới tin. Các môn đồ là NGƯỜI LÀM BÁPTÊM. Nước là MÔI TRƯỜNG. Đó là nơi mà họ được đặt vào.

c. NHẬN (Báptêm Bằng Thánh Linh).

"Ta (Giăng) đã làm báptêm cho các ngươi bằng nước, nhưng Ngài (Chúa Jesus) sẽ làm báptêm cho các ngươi bằng Thánh Linh " (Mác 1:8 smf).

Đây là phép báptêm trong Thánh Linh. Chúa Jesus là ĐẤNG LÀM BÁPTÊM. Thánh Linh là môi trường. Đó là nơi chúng ta được đặt vào.

3. Mô Hình Ba Điểm Trong Sách Công Vụ.

Mô hình về sự cứu rỗi đã được tóm tắt ở trên được các sứ đồ làm theo như đã được chép trong sách Công vụ.

a. Philíp ở Samari.

"Philíp xuống thành Samari rao giảng về Đấng Christ. .. Khi họ tin (ăn năn)... họ được báptêm bằng nước. .. Phierơ và Giăng sau đó đã đến cầu nguyện cho họ để họ nhận được Thánh Linh vì Ngài chưa giáng xuống trên một người nào trong số đó. Vì vậy Phierơ và Giăng đã đặt tay trên họ và thảy đều nhận được Thánh Linh " (Công vụ 3:5, 12, 14-17 smf).

Chú ý thứ tự:

1. Ăn Năn

2. Báptêm Bằng Nước.

3. Báptêm Bằng Đức Thánh Linh.

b. Phaolô ở Êphêsô.

"Trong khi ở Êphêsô. Phaolô tìm thấy một số môn đồ của Giăng Báptít. Ông hỏi họ: "Khi anh em tin, có nhận được Thánh Linh không? " Họ đáp: "Chúng tôi chưa hề nghe nói về Thánh Linh ".

Phaolô lại hỏi: "Anh em nhận phép báptêm nào? Họ đáp: "Báptêm mà Giăng đã dạy ". Phaolô đáp: "Báptêm bằng nước của Giăng cho sự ăn ăn - thay đổi tấm lòng và đời sống. Sau đó Giăng bảo người ta hãy tin Đấng đến sau ông. Đấng ấy là Chúa Jesus Christ ".

Khi họ nghe như vậy, họ nhận báptêm trong danh Chúa Jesus. Phaolô đặt tay trên họ thì họ nói tiếng mới và nói tiên tri " (Công vụ 19:1-7 smf).

Chú ý thứ tự:

1) Ăn Năn.

2) Báptêm Bằng Nước.

3) Báptêm Bằng Thánh Linh.

Có những chỗ khác trong sách Công vụ cũng nói lên mô hình này (Công vụ 8:20-39; 9:17-18; 10:35-38, 44-48; 11:1-4, 15-18).

4. Mục Đích Thiên Thượng Của Đức Chúa Trời

Đằng sau mô hình thiên thượng là mục đích thiên thượng. Mục đích của Đức Chúa Trời là chúng ta được đặt vào hoặc đâm rễ trong sự sống và quyền năng của Thánh Linh. Đây là nên tảng căn bản cho công tác và sự làm chứng của chúng ta trong thân thể Đấng Christ. Điều đó cũng rất quan trọng trong sinh hoạt Hội Thánh ngày hôm nay. Chỉ có quyền năng của Thánh Linh mới có thể hoàn thành mục đích thiêng thượng của Đức Chúa Trời.Bài giảng tiếp theo sẽ giúp chúng ta bước vào những kinh nghiệm sâu xa hơn với Đức Chúa Trời để hoàn thành mục đích của Ngài.Có một số độc giả mong muốn nhận được quyền năng của ngày lễ Ngũ tuần vào đời sống cá nhân của họ. Bằng cách làm theo điều tóm lược dưới đây, bạn sẽ có thể kinh nghiệm Báptêm trong Thánh Linh của riêng bạn.

D. CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN QUYỀN NĂNG VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI.

1. Món Quà Đức Chúa Cha Hứa Ban.

a. Lời Hứa Có Tính Cá Nhân.

Đức Chúa Trời hứa sẽ báptêm mọi Cơ đốc nhân bằng quyền năng của Thánh Linh Ngài. Mục đích của báptêm này là làm cho mỗi tín đồ có thể chia xẻ sự sống và tình yêu của Chúa Jesus cho người khác. Ngài không chỉ là Cứu Chúa của chúng ta mà còn là Đấng Làm phép báptêm quyền năng của chúng ta.

b. Những Lời Kinh Thánh.

"Giăng nói với họ rằng: Thật vậy, ta đã làm báptêm cho các ngươi bằng nước, nhưng Đấng đến sau ta lớn hơn ta. .. Ngài (Chúa Jesus) sẽ báptêm cho các ngươi bằng Thánh Linh và lửa " (Lu-ca 3:16 smf).

"Trước khi về trời. .. Chúa Jesus bảo các môn đồ của Ngài không được rời Giêrusalem. Họ phải chờ Đấng mà Cha đã hứa như Ngài đã phán với họ: "Giăng Báptít làm báptêm bằng nước nhưng trong vài ngày nữa, các ngươi sẽ được báptêm bằng Thánh Linh " (Công vụ 1:4-5 smf).

"Sau khi Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta ở Giêrusalem, Giuđê, Samari và đến tận cùng trái đất " (1:8 smf).

c. Một Câu Hỏi Riêng.

Làm thế nào tôi có thể nhận được báptêm về quyền năng do Chúa Giêxu thực hiện trong Đức Thánh Linh? Con Đường để nhận được quyền năng của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Kinh Thánh và bao gồm ba bước đơn giản được khái quát sau đây:

2. Cầu Xin Trong Sự Hạ Mình.

a. Lời Hứa Có Tính Cá Nhân.

Cha trên trời biết nhu cầu và lòng khao khát của bạn. Quyền năng Thánh Linh trong sự đầy dẫy của Ngài là món quà cho bạn. Chúa Jesus đã trả giá cho món quà kỳ diệu ấy trên thập tự giá. Điều mà bạn phải làm là xin Đức Chúa Trời món quà đó và thuận phục Chúa Jesus là Đấng làm báptêm cho bạn.

b. Những Lời Kinh Thánh.

"Các ngươi nhơn danh ta cầu xin điều gì, ta sẽ làm điều đó cho các ngươi. Bằng cách này, ngươi sẽ nhìn thấy quyền năng và vinh hiển của Cha ở trong Con. .. Vâng, ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng giúp đỡ khác. Đó là Đức Thánh Linh. Ngài là Thần Lẽ Thật sẽ ở cùng các ngươi đời đời " (Giăng 14:13, 16, 17 smf).

"Vậy ta phán cùng các ngươi, hãy cầu xin và Đức Chúa Trời sẽ ban điều ấy cho các ngươi. .. Thật vậy, nếu một người cứ tiếp tục cầu xin thì người ấy sẽ nhận. .. Nếu một đứa con xin cha trên đất bánh. .. cá. .. hoặc trứng, lẽ nào nó lại nhận được đá. .. rắn. .. hoặc bò cạp sao? Dĩ nhiên là không! Ngay cả những người cha xấu còn biết cho con cái họ những món quà tốt thay. Do đó Cha trên trời chắc chắn ban Thánh Linh cho những ai cầu xin Ngài! " (Lu-ca 11:9,11-13 smf).

c. Lời Cầu Nguyện Cá Nhân.

"Lạy Cha thiên thượng, con đến với Cha như một đứa con. Con cầu xin được đầy dẫy quyền năng của Thánh Linh Ngài. Lạy Chúa Jesus yêu dấu, ngay bây giờ xin hãy báptêm trong quyền năng, tình yêu và sự ngợi khen của Thánh Linh Ngài. Lạy Thánh Linh, con mời Ngài làm Đấng giúp đỡ mãi mãi và nguồn năng lực bên trong của Con. Con muốn cuộc đời con là chứng nhân hằng ngày cho tình yêu và lẽ thật của Đấng Christ ".

3. Nhận Lãnh Trong Đức Tin.

a. Lời Hứa Có Tính Cách Cá Nhân.

Chúa Jesus nói rằng nếu bạn cầu xin, bạn sẽ nhận được. Ngay khi bạn lấy đức tin đến với Ngài là Đấng làmbáp têm cho bạn, Ngài sẽ báptêm cho bạn bằng Thánh Linh.Bạn sẽ được đổ đầy bên trong và tuôn tràn ra bên ngoài. Chính Thánh Linh sẽ mang đến một cảm giác ấm áp bên trong về sự hiện diện của Ngài. Khi chúng ta khai phóng đức tin của mình ra, chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình an, yên nghỉ, quyền năng và vui mừng ở bên trong.

b. Lời Kinh Thánh.

"Đấng Christ đã trả giá cho án phạt mà luật pháp đòi hỏi về tội lỗi của chúng ta. .. để chúng ta có thể nhận được lời hứa về Thánh Linh bởi đức tin " (Ga-la-ti 3:13, 14 smf)."Ngày cuối cùng của kỳ lễ trọng thể, Đức Chúa Jesus đứng lên kêu rằng: Nếu kẻ nào khát, hãy đến với ta và uống đi. Nếu ai tin ta - như Kinh Thánh đã chép - thì sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy trong lòng của người đó. Ngài đang nói về Đức Thánh Linh mà người nào tin sẽ nhận được " (Giăng 7:37, 39 smf).

c. Lời cầu nguyện.

"Lạy Cha thiên thượng, con cảm ơn Ngài về món quà Thánh Linh trong sự dư dật của Ngài. Với đức tin của con trẻ, bây giờ con xin nhận lấy Ngài.Lạy Chúa Jesus, Con cảm ơn Ngài vì đã báptêm con trong dòng sông Thánh Linh quyền năng của Ngài. Xin hãy khiến quyền năng của Thánh Linh Ngài tuôn chảy vào trong con, hành động trong con và làm chứng qua con.Lạy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài vì đã đầy dẫy con ngay bây giờ bằng tình yêu, sự vui mừng, bình an và quyền năng của Chúa Jesus".

4. Bày Tỏ Sự Ngợi Khen.

a. Lời hứa có tính cách cá nhân.

Đức tin luôn đáp ứng lại với sự hiện diện của Thánh Linh. Phản ứng đầu tiên của bạn đối với sự đầy dẫy của Thánh Linh Đức Chúa Trời là sự tuôn đổ ngợi khen. Như đã thấy trong Kinh Thánh, điều đó thường là hình thức của một lời cầu nguyện trực tiếp hoặc một bài hát, bằng tiếng mới hoặc bằng ngôn ngữ của Thánh Linh.Những lời nói hoặc hát như vậy được tạo nên bởi những âm thanh và vần điệu mà tâm trí con người không thể hiểu được. Tuy nhiên điều đó làm cho Đức Chúa Trời hài lòng và tâm linh bạn được mạnh mẽ. Đó là dấu hiệu thiên thượng về quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn - vì sự tốt đẹp của bạn và vinh hiển của Ngài.

b. Lời Kinh Thánh.

"Bởi lòng đầy dẫy nên miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện " (Ma-thi-ơ 12:34, 35).

"Họ thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh. Sau đó bắt đầu nói những thứ tiếng hoặc ngôn ngữ không ai biết theo như Thánh Linh cho họ nói " (Công vụ 2:4).

"Trong khi Phierơ đang nói, Đức Thánh Linh giáng xuống những người nghe. Và họ. .. ngạc nhiên. .. vì ân tứ của Thánh Linh cũng tuôn đổ trên những người không phải là Do Thái. Nhưng điều đó đã xảy ra vì họ nghe những người đó nói tiếng lạ và tôn vinh Đức Chúa Trời " (10:44-46 smf).

"Khi Phaolô đặt tay trên họ thì Thánh Linh giáng xuống. Và họ nói tiếng mới và nói tiên tri " (19:6 smf).

"Ai đang nói tiếng lạ thì không phải nói với con người nhưng với Đức Chúa Trời. Không ai hiểu được người đó đang nói gì. Tuy nhiên, trong Thánh Linh, người đó đang nói lẽ thật thiên thượng. Ai đang nói tiếng lạ thì tự gây dựng mình trong Chúa. Do đó, tôi nên làm gì? Tôi sẽ cầu nguyện trong Thánh Linh (tiếng lạ) và cũng thông giải nữa. Tôi sẽ hát trong Thánh Linh (tiếng lạ) nhưng cũng hát trong sự thông giải nữa " (1Cô-rinh-tô 14:2, 4, 15 smf).

"Do đó chúng ta cứ tiếp tục dâng của lễ bằng sự ngợi khen, bông trái của môi miệng chúng ta, thường xuyên dâng lời cảm tạ đến danh của Ngài " (Hê-bơ-rơ 13:15).

c. Lời Cầu Nguyện.

"Lạy Cha thiên thượng, bây giờ con bày tỏ đức tin của con và tích cực đáp ứng với sự hiện diện của Thánh Linh Ngài. Ngài sẽ làm cho con đầy dẫy sự ngợi khen, thờ phượng và cảm tạ ngay chính giờ này.

"Lạy Chúa Jesus yêu dấu. Bây giờ con xin cất giọng nói và hát của chính mình. Con sẽ đáp ứng với Thánh Linh đang ở bên trong bằng cách nói hoặc hát lớn tiếng và những lời ngợi khen, thờ phượng.

"Lạy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bây giờ con xin dâng miệng lưỡi của con cho Ngài kiểm soát. Con biết Ngài không chỉ làm trọn vẹn lời cầu nguyện của con mà còn làm trọn vẹn cả con người của con để con có thể mãi sống ngợi khen sự vinh hiển của Ngài ".

d. Sự Đáp Ứng Cá Nhân.

Ở điểm này, bạn đừng cầu nguyện theo tiếng mẹ đẻ. Hãy bắt đầu nói hoặc hát bằng tiếng mới dù ban đầu nó chỉ là một vài âm thanh hoặc âm điệu nhỏ. Đừng dừng lại vì Thánh Linh là thành tín. Bạn sẽ không nhận được "đá" đâu nếu bạn đang xin "bánh".Bạn càng cầu nguyện hoặc hát bằng tiếng mới của Thánh Linh bao nhiêu thì sự tuôn chảy càng dễ dàng bấy nhiêu. Đừng nghi ngờ về lời hứa của Cha nhưng hãy dâng cho Ngài sự ngợi khen và vinh hiển trong danh Chúa Jesus và trong quyền năng của Thánh Linh Ngài.Nếu ban đầu, bạn không thấy có sự tuôn đổ đầy đủ bằng tiếng mới của bạn thì đừng thất vọng và nản lòng.Cứ tiếp tục nói và hát ngợi khen Ngài là thành tín. Hơn nữa sự ngợi khen của chúng ta đến trước mặt Ngài như một thức hương có mùi thơm. Sự thờ phượng của chúng ta trong Thánh Linh là của lễ làm đẹp lòng Ngài. Chúng ta thấy sự tự do của chúng ta trong Linh của Ngài trong sự thờ phượng.Đừng nghi ngờ hành động bên trong của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn. Hãy hy vọng rằng Thánh Linh sẽ hành động cách mới mẽ qua bạn bằng những ân tứ của Ngài. Khi bạn đáp ứng với Thánh Linh của Đức Chúa Trời bằng đức tin và sự vâng lời, bạn sẽ càng thấy quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống của bạn.Trong chương 7, chúng tôi sẽ nói đến những ân tứ của Thánh Linh và làm thế nào để bạn có thể nhận được. Hãy hy vọng trong sự cầu nguyện về những điều mới sẽ đến trong đời sống và chức vụ của bạn vì Thánh Linh muốn ban cho bạn quyền năng và quyền bính mới để thi hành chức vụ.Bạn hãy nhớ rằng, là lãnh đạo của Hội Thánh chức vụ của bạn là phải trang bị cho những chi thể của bạn để phục vụ Chúa, phục vụ lẫn nhau và phục vụ cả thế giới.