Tìm kiếm

E1.5 TÂM TÁNH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO: BÔNG TRÁI THÁNH LINH

Chương 5: TÂM TÁNH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO: BÔNG TRÁI THÁNH LINH

Phần Dẫn Nhập

Bản tánh của Đấng Christ như thế nào? Bản chất của sự sống Ngài là gì? Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi này trong chương này. Bây giờ "thân vị" của Đấng Christ đang ở bên hữu của Đức Chúa Cha trên thiên đàng. Nhưng bởi Thánh Linh, "sự hiện diện" của Ngài đang ở trong bạn và tôi, và trong mọi tín đồ trên khắp thế giới.

"Anh em không còn bị xác thịt (bản chất tội lỗi cũ) kiểm soát nữa. Thánh Linh đang ở (sống) trong anh em " (8:9 smf).

Đứa trẻ sẽ thừa hưởng ở cha mẹ chúng bản chất và đặc tính của gia đình. Bản chất đó sẽ phát triển khi đứa trẻ lớn dần lên.

Nhiều đường nét cơ thể sẽ xuất hiện như màu mắt, màu da và màu tóc. Cỡ xương và chiều cao thì cần có thời gian lâu mới phát triển được nhưng "hình ảnh " của gia đình thì đã được nhìn thấy rồi. Đôi khi chúng ta nói rằng "đứa trẻ giống bố mẹ nó như "tạc".

Trong gia đình của Đức Chúa Trời cũng vậy. Khi chúng ta được sinh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, chúng ta đã nhận được sự sống của Đấng Christ và bản chất của Ngài. Chúng ta cũng sẽ phát triển để giống như ảnh tượng của Ngài. Bản chất và bản tánh của sự sống Ngài sẽ phát triển trong chúng ta khi chúng ta lớn lên trong Ngài.

Đây là số phận thiên thượng của chúng ta, trở nên giống như Chúa Jesus! Hy vọng vinh hiển này được Kinh Thánh nói rõ:

"Vì mặt của chúng ta không bị che phủ, nên chúng ta có thể phản chiếu vinh hiển của Chúa giống như một cái gương. Chúng ta đang được biến đổi vào trong hình ảnh của Ngài từ vinh hiển đến vinh hiển hơn nữa. Sự biến đổi này từ Thánh Linh của Chúa mà đến " (2Cô-rinh-tô 3:18 smf).

Phải, chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa Jesus trong bản chất, lời nói và việc làm.

A. BẢN TÁNH CỦA ĐẤNG CHRIST: BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH

Bản tánh của Đấng Christ thật sự là như thế nào? Bản chất sự sống của Ngài là gì?

Trong 3:18 cho chúng ta biết Thánh Linh của Chúa chính là nguồn sự sống mới của chúng ta. Phaolô đã liệt kê những phẩm chất sự sống của Đấng Christ như sau:

"Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ " (Ga-la-ti 5:22-23).

Trái của Thánh Linh là bức tranh mô tả bằng lời đẹp đẽ về bản tánh của Đấng Christ. Mỗi trái là một phẩm chất cụ thể của sự sống Ngài - một khía cạnh của "bản thể" Ngài. Bản chất Ngài cũng như vậy. Ánh sáng trắng khi được chiếu qua lăng kính sẽ tỏa ra tất cả những màu sắc của một cầu vòng. Trái của Thánh Linh là những màu sắc cầu vòng sự sống của Đấng Christ.

Trái của Thánh Linh nói đến những khía cạnh đẹp đẽ của sự sống Đấng Christ. Do đó chúng ta có thể sơ lược trái của Thánh Linh như sau:

1. Những phước hạnh hướng nội

a. Tình yêu - Đáng yêu bên trong.

b. Vui mừng - Vui mừng bên trong.

c. Bình an - Bình an bên trong.

2. Những phước hạnh hướng ngoại

a. Kiên nhẫn - Kiên nhẫn với người khác.

b. Nhơn từ - Nhơn từ với người khác.

c. Hiền lành - Hiền lành với người khác.

3. Những phước hạnh hướng thượng

a. Trung tín - Trung tín với Đức Chúa Trời.

b. Mềm mại - Khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời.

c. Tiết độ - Để Đức Chúa Trời kiểm soát.

Người ta dễ dàng thấy những "phước hạnh" trên sẽ có quan hệ lẫn nhau. Nếu bên trong chúng ta thấy dễ chịu, chúng ta sẽ yêu thương người khác như yêu mến Chúa. Điều đó cho thấy trái của Thánh Linh có trong mọi hướng để đem lại phước hạnh lớn. Phần liệt kê trên bao gồm nhiều đặc điểm quan trọng của sự sống Đấng Christ nhưng cũng còn có những đặc điểm khác nữa. Phaolô nêu ra chín bông trái này để làm ví dụ cho chúng ta nghiên cứu học tập.

B. NHỮNG BÍ QUYẾT DẪN ĐẾN ĐỜI SỐNG CÓ KẾT QUẢ.

1. Bản Thể Trái Ngược Với Cảm Xúc.

Thật quan trọng khi chúng ta biết rằng bông trái của Thánh Linh cho chúng ta biết Đấng Christ là gì. Đây là những phẩm chất của "bản thể" Ngài.

Đấng Christ không chỉ đáng yêu mà còn là tình yêu nữa. Ngài không chỉ vui mừng mà còn là sự vui mừng. Ngài không chỉ được bình an mà còn là sự bình an. Khi chúng ta có Đấng Christ bên trong, chúng ta có sự yêu thương, vui mừng và bình an. Do đó kết quả của những gì chúng ta có trong Ngài và ở trong Ngài, chúng ta sẽ được yêu thương, vui mừng và bình an.

Chúng ta hãy xem ví dụ về bông trái của sự vui mừng.

Chúng ta đã có sự vui mừng dù chúng ta có cảm thấy hay không bởi vì chúng ta đã có Đấng Christ ở bên trong. Ngài phán rằng Ngài chẳng bao giờ rời xa hay bỏ rơi chúng ta. Sự vui mừng của Ngài cũng không lìa chúng ta. Cảm xúc hay cảm nhận về sự vui mừng sẽ theo đức tin của chúng ta. Đó là những phản ứng của tình cảm đối với thực tại thuộc linh. Sự vui mừng của Chúa chính là Chúa!

Bông trái của sự vui mừng có thể biểu lộ nhiều cách khác nhau. Đôi khi là dữ dội, mạnh mẽ và sống động. Người ta có thể hát, la hét, nhảy múa và cười.

"Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc. Mở áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng vui mừng. Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Giêhôva Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời " (Thi Thiên 30:11-12).

Có khi sự vui mừng của Chúa giống như một dòng sông lớn và lặng lẽ. Sự vui mừng đó có thể dẫn đến bông trái của sự bình an như một màu trong cầu vòng đã trộn lẫn với một màu khác vậy.

2. Sự Khó Khăn Đem Đến Những Trái Tốt Nhất.

Điều này đem chúng ta đến một lẽ thật khác về bông trái của Thánh Linh. Bông trái này sẽ lớn lên tốt nhất từ mãnh đất đời sống hằng ngày đầy những khó khăn của chúng ta.

Hằng ngày chúng ta phải đối diện với nhiều điều trái ngược với đời sống của chúng ta trong Đấng Christ. Thay vì yêu thương, chúng ta phải đối diện với sự thù hằn, chống đối. Thay vì vui mừng, chúng ta phải gặp sự buồn rầu, sầu khổ và bất hạnh. Thay vì bình an, chúng ta lại thấy áp lực, căng thẳng, xích mích và xung đột. Những thế lực tối tăm này đã xâm nhập vào trong con người, nơi chốn và những sự kiện trong những công việc thuộc về đất của chúng ta.

Nhiều khi chúng ta muốn bỏ chạy và trốn thoát khỏi tất cả những điều đó. Thông thường thì chúng ta không thể trốn chạy được, và cho dù có thể được, thì điều đó cũng chẳng mang lại cho chúng ta một sự giải thoát như chúng ta mong muốn. Và điều đó lại càng đúng nếu một phần trong vấn đề đó là hậu quả của thái độ và hành động riêng của chúng ta.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có câu trả lời. Phần lớn các nan đề của chúng ta bên trong hay bên ngoài, đều do các thế lực đối kháng với Trái của Thánh Linh gây ra. Chúng ta có thể gọi các thế lực này là trái của "xác thịt", tức là bản chất tội lỗi cũ của chúng ta.

Chúa Jesus luôn sản sinh ra trái "sự sống" - Trái Thánh Linh. Satan luôn sản sinh ra những trái "sự chết" - Trái xác thịt. Chúng ta lựa chọn vâng phục ai?

Trong những lúc bị áp lực, chúng ta thường bị cám dỗ phản ứng theo bản chất tội lỗi cũ. Nếu làm như thế, chúng ta đang vâng phục ảnh hưởng sai. Điều đó chỉ đem đám mây đen tối và chết chóc trên chúng ta và người khác. Hơn nữa càng làm theo xác thịt bao nhiêu, chúng ta càng trở nên tệ hại bấy nhiêu.

Vào lúc đó, những đặc điểm chết chóc này sẽ thâm nhập vào tâm tánh của chúng ta. Khi điều này xảy ra, chúng ta hành động giống ma quỉ hơn là giống Chúa.

Bức tranh buồn thảm nhất trên thế gian này là bức tranh về Cơ đốc nhân bị đánh bại. Họ có sự sống của Đấng Christ bên trong nhưng họ lại làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hậu quả là người ta không còn thấy sự vinh hiển của Chúa chiếu sáng trên khuôn mặt của họ nữa mà chỉ toàn là bóng đen.

Sự việc có thể nói khác đi, rất khác.

Những lúc bị bối rối cũng có thể là những lúc trưởng thành nhất trong Đấng Christ. Nếu chúng ta nhìn xem sự sống và quyền năng của Thánh Linh bên trong. Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ trong lãnh vực yếu đuối của chúng ta.

Sự sáng luôn thắng sự tối tăm. Sự tối tăm không thể dập tắt được sự sáng. Một cây nến có thể đuổi sự tối tăm ra khỏi căn phòng.

Trong lĩnh vực thuộc linh cũng vậy. Ánh sáng của tình yêu Đức Chúa Trời luôn xua đuổi bóng tối của sự sợ hãi, tức giận và buồn thảm. Thật vậy, bông trái tốt nhất của Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ nảy nở trong những lúc khó khăn nhất. Từ mãnh đất yếu đuối của chúng ta, Ngài sẽ làm trọn sức mạnh của Ngài. Tình yêu của Ngài sẽ kết quả tốt nhất khi chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh không được yêu thương.

Trong những lúc tồi tệ, phản ứng tự nhiên của chúng ta là chống trả trong sự giận dữ và sợ hãi. Nhưng Thánh Linh lại tìm cách làm cho điều thiện thắng điều ác.

Khi chúng ta đầu phục Thánh Linh, tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ gia tăng mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta. Chúng ta trở thành những Cơ đốc nhân tốt hơn và tâm tánh của chúng ta trở nên giống Chúa Jesus càng hơn. Sự vinh hiển của Ngài ở trên chúng ta và chúng ta trở thành nguồn phước cho Đức Chúa Trời, người khác và cho chính chúng ta!

a. Cái "Giằm Xóc" Của Phaolô.

Lẽ thật về việc gây dựng tâm tánh Cơ đốc được nhìn thấy trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Ông được ban cho một "cái giằm trong xác thịt" để giữ ông trong sự khiêm nhường. Dù cái giằm đó là gì, nó cũng đem nhiều đau đớn và khó khăn.

Ba lần ông đã xin Chúa cất điều đó ra khỏi ông nhưng lần nào ông cũng bị từ chối.

Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép một điều gì đó quá đau đớn trở thành một phần cuộc đời và chức vụ của Phaolô? Tại sao Ngài không cất bỏ điều đó đi khi Phaolô cầu xin? Câu trả lời rất đơn giản: Đức Chúa Trời đã dự định một điều gì đó tốt hơn cho chức vụ tương lai của Phaolô. Phaolô nói ra lẽ thật này như sau:

"Đức Chúa Trời phán với tôi rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi. Sức mạnh ta sẽ nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của ngươi. Vì vậy tôi sẽ rất vui mừng khoe mình về sự yếu đuối tôi hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ " (2Cô-rinh-tô 12:9, 10).

Nguyên tắc để sinh ra bông trái tốt nhất đã được thấy rõ: Quả được kết tốt nhất từ những mãnh đất "nghịch cảnh", tức là con người và những nơi chốn trái ngược với trái của Thánh Linh.

Chính từ mãnh đất "yếu đuối" của Phaolô mà trái "mạnh mẽ" của Đức Chúa Trời mới hình thành.

Chính từ mãnh đất thù ghét người khác, sự buồn rầu và nỗi loạn của chúng ta mà bông trái yêu thương, vui mừng, bình an của Đức Chúa Trời mới kết quả.

b. Điều Tốt Đẹp Của Chúng Ta, Sự Vinh Hiển Của Ngài.

Phải, Đức Chúa Trời cho phép một số điều đau đớn, khổ nạn rắc rối nào đó đến trong đời sống chúng ta. Nhưng Ngài hứa rằng không một điều nào là vô ích cả. Tất cả những điều đó hiệp lại làm ích cho chúng ta và vì sự vinh hiển của Ngài.

"Sự tốt đẹp" và "sự vinh hiển" là bản tánh của Đấng Christ. Chức vụ của chúng ta đối với Ngài, đối với Hội Thánh và đối với thế gian đòi hỏi những bông trái Thánh Linh trong đời sống của chúng ta.

Thiếu những phẩm chất Cơ đốc là nguyên nhân chính gây nên sự sự thất bại trong chức vụ của Hội Thánh. Một người lãnh đạo có thể "được kêu gọi", "được ân tứ" nhiều và thậm chí được "thành công" trong chức vụ trong một thời gian, nhưng điều đó sẽ không kéo dài nếu không có những phẩm chất Cơ đốc.

Trái của Thánh Linh là nền tảng cho chức vụ mạnh mẽ, vững vàng, chắc chắn đới với Đức Chúa Trời. Đối với Phaolô điều đó rất đúng, và đối với chúng ta ngày hôm nay điều đó cũng rất đúng.

"Do đó chúng ta có thể vui mừng trong hoạn nạn và thử thách nữa. Chúng ta biết rằng những điều đó là tốt cho chúng ta, giúp chúng ta kiên nhẫn. Và sự kiên nhẫn sẽ tạo nên sự mạnh mẽ trong chúng ta. Bằng cách này, chúng ta đã học tập tin cậy nơi Đức Chúa Trời càng hơn.

Cuối cùng sự hy vọng và đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ và vững vàng. Và sau đó dù có bất kỳ điều gì xảy ra, chúng ta cũng có thể ngẩng cao đầu. Chúng ta biết rằng tất cả mọi sự đều tốt đẹp cả và cũng biết rằng Đức Chúa Trời rất yêu chúng ta. Chúng ta cảm thấy được tình yêu nồng nàn của Ngài ở bên trong vì Ngài đã đỗ đầy Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta " (Rô-ma 5:3-5 smf).

Hãy để trái của Thánh Linh lớn lên trên nhánh của bạn. Nếu làm như vậy, bạn sẽ được kết quả trong chức vụ đối với Đức Chúa Trời, với người khác và với thế gian.