Tìm kiếm

E1.2 KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ PHÁ HỎNG: SỰ PHẢN LOẠN

Chương 2: KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BỊ PHÁ HỎNG: SỰ PHẢN LOẠN

A. CON NGƯỜI: ĐƯỢC DỰNG NÊN THEO HÌNH ẢNH ĐỨC CHÚA TRỜI

Phải Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo ảnh Ngài để quản trị.

1. Được Tự Do Lựa Chọn.

Ước muốn của Đức Chúa Trời là Ađam, Êva sẽ yêu mến tôn kính và vâng lời Ngài trong mọi sự.

Đức Chúa Cha muốn con người tin cậy nơi tình yêu, sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài. Ngài mong muốn con người tiếp nhận và đáp trả lại tình yêu của Ngài như tình yêu của Cha và Con vậy.

Tuy nhiên bản chất của tình yêu là ban cho nhưng không và không có sự ép buộc. Bạn không thể làm hoặc buộc người khác phải yêu bạn.

Sự tôn kính, ngợi khen và thờ phượng cũng vậy. Sự thờ phượng có quan hệ đến "giá trị". Chúng ta yêu mến, ca ngợi và tôn kính những gì mà chúng ta cảm thấy "có giá trị".

Tình yêu là một sự lựa chọn. Sự thờ phượng là một sự lựa chọn. Chúng ta chọn yêu thương và thờ phượng những gì mà cá nhân chúng ta cảm thấy rất có "giá trị".

Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể. Điều này có nghĩa là Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Ngài đã chọn tạo dựng con người theo ảnh Ngài để con người có thể cai trị các loài thọ tạo. Điều này có nghĩa là Ngài ban cho con người ý chí tự do. Điều này có nghĩa là con người được ban cho quyền lựa chọn. Theo ý chí tự do của mình, con người được quyền lựa chọn yêu mến, thờ phượng và ca ngợi Đức Chúa Trời hoặc có thể lựa chọn sự phạm tội và không tôn kính Ngài.

Tuy nhiên khi Đức Chúa Trời ban cho con người sự tự do lựa chọn này thì điều đó cũng đem đến một hiểm họa. Có nghĩa là con người có thể chọn điều thiện hoặc điều ác, điều đúng hoặc điều sai. Con người có thể chọn đối tượng để họ thờ phượng và vâng lời.

2. Được Tạo Nên Để Thờ Phượng.

Mọi người đều thờ phượng! Chúng ta yêu mến, ca ngợi, tôn kính bất cứ điều gì mà chúng ta cảm thấy "có giá trị" nhất trong đời sống chúng ta. Vấn đề không phải là chúng ta có thờ phượng hay không nhưng là chúng ta thờ phượng "cái gì".

Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người để thờ phượng Ngài. Con người sẽ yêu mến, phục vụ và vâng theo những gì mà họ thờ phượng. Điều đó quyết định tâm tánh và hành vi của họ, thái độ và hành động của họ.

Không ngạc nhiên gì khi Đức Chúa Jesus phán rằng "trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trong đời sống các ngươi ". Vì khi chúng ta làm như vậy, mọi điều khác sẽ ổn thỏa (Ma-thi-ơ 6:33).

Đức Chúa Trời cho phép con người lựa chọn sự thờ phượng bằng cách đặt hai cây đặc biệt ở trong vườn Êđen. Một cây được gọi là "cây sự sống". Điều mầu nhiệm được ẩn giấu trong cây này là Tác giả của sự sống đó chính là Chúa Jesus Christ.

Cây còn lại là "cây sự chết", còn được gọi là cây biết điều thiện và điều ác. Con người được cảnh báo là không được ăn trái cây đó. Con người không được đưa ra những tiêu chuẩn về điều thiện và điều ác, điều đúng và điều sai, vì sự sống của họ khác xa với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

"Có một con đường coi dường như chính đáng cho loài người nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết " (Châm Ngôn 14:12 smf). Điều mầu nhiệm được giấu kín trong cây này là tác giả của sự chết chính là Satan!

B. SATAN: CÓ SỰ GIAN ÁC TRONG LÒNG.

Bây giờ Satan trong hình thể của một con rắn duyên dáng đã xuất hiện. Nó khôn ngoan theo đường lối gian ác và trong lòng nó có một mục đích gian ác. Nó từ đâu đến? Tại sao nó có ở đó? Nó đang kiếm cách làm gì? Chúng ta hãy trở lại với Kinh Thánh để tìm câu giải đáp.

Kinh Thánh đã dùng khung cảnh và con người trên đất để dạy chúng ta những điều về trời và thuộc linh.

1. Thực Hiện Qua Con Người.

Tiên tri Êxêchiên đã cho chúng ta biết về một vị vua của Tyrơ nào đó rất gian ác. Sự cai trị của Satan trên vị vua đó hoàn hảo tới mức mà câu chuyện đó bày tỏ một bức tranh kỳ lạ về chính Satan.

"Ngươi rất hoàn hảo trong sự khôn ngoan và vẻ đẹp mình. Ngươi đã ở trong Êđen là vườn của Đức Chúa Trời. Áo quần ngươi đầy những đồ trang sức quí giá. .. tất cả đều bằng vàng nguyên chất và đẹp đẽ. Những điều đó đã được ban cho ngươi từ ngày ngươi được tạo ra.

Ta đã chọn ngươi làm một chêrubin bảo vệ được xức dầu. Ngươi được quyền lên núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi bước đi giữa những viên ngọc lửa.

Ngươi đã trọn vẹn hoàn toàn từ khi ngươi được tạo dựng nên. Vâng, ngươi đã được trọn vẹn cho đến ngày tìm thấy sự gian ác trong ngươi. Sự giàu có lớn lao của ngươi làm cho ngươi có đầy quyền lực gian ác và ngươi đã phạm tội. ..

Lòng ngươi đầy sự kiêu ngạo về sự đẹp đẽ của mình. Ngươi đã dùng sự khôn ngoan mình theo đường lối sai lầm vì mục đích kiêu ngạo của ngươi. Do đó, ta đã đuổi ngươi ra và ném ngươi xuống đất " (Ê-xê-chiên 28:12-19 smf).

Tiên tri Êsai cũng vẽ lên một bức tranh tương tự. Bằng những lời mạnh mẽ, ông đã lột trần bản chất gian ác của vua Babylôn ác độc. Và ông cũng bày tỏ cho chúng ta một bức tranh gian ác về Satan đang hành động qua con người.

"Hỡi Luciphe, con trai của sáng sớm kia, ngươi đã từ trời sa xuống như thế nào. Ngươi đã bị chặt xuống đất, mặc dù ngươi có quyền năng chống lại các dân tộc trên thế giới.

Vì ngươi tự cho rằng "Ta sẽ lên trời và cai trị các thiên sứ. Ta sẽ chiếm lấy ngôi cao nhất. Ta sẽ cai trị từ nơi núi Thánh của Đức Chúa Trời. Ta sẽ leo lên đến các từng trời cao nhất và ta sẽ giống như Đấng rất cao ". Nhưng thay vì vậy, ngươi sẽ bị đem xuống nơi thấp nhất của địa ngục " (Ê-sai 14:12-15 smf).

Có năm lần Satan đã gạch bỏ "ý chỉ của Đức Chúa Trời" để thay vào "ý chỉ của nó". (Điều đáng chú ý là trên thập tự, thân thể Chúa Jsus đã mang năm vết thương, theo đó ý chỉ của Satan đã bị hủy diệt hoàn toàn).

2. Được Tạo Dựng Với Ý Chí Tự Do.

Satan cùng với tất cả các thiên sứ khác được tạo dựng nên với một ý chí tự do để yêu mến, ca ngợi, thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã nói, việc tạo dựng những tạo vật có sự tự do lựa chọn sẽ đưa đến những hiểm họa, có nguy cơ phản loạn. Những tạo vật như vậy có thể chọn lựa điều sai lầm.

Kết quả của sự lựa chọn điều sai lầm có thể là một thảm kịch. Từ chối tình yêu, lẽ thật và sự tốt lành của Đức Chúa Trời sẽ phải gặt lấy những hậu quả của lòng căm thù, tội lỗi và sự gian ác. Từ bỏ một điều là lựa chọn một điều khác. Giống như khi bạn quăng một đồng xu lên, mặt này hoặc mặt kia sẽ lật ngữa. Thật đáng buồn vì Satan đã lựa chọn điều sai lầm.

Trong Êxêchiên và Êsai, Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Satan được Đức Chúa Trời tạo dựng nên với một mục đích cao cả. Nó rất trọn vẹn trong sự đẹp đẽ và khôn ngoan của nó. Nó được ban cho quyền năng và uy quyền rất lớn.

Đoạn Kinh Thánh trong Êxêchiên ám chỉ rằng Satan là người chỉ huy dàn hợp xướng ở thiên đàng. Nó có ân tứ âm nhạc lạ lùng để hướng dẫn sự thờ phượng Đức Chúa Trời.

Satan cai quản những đạo binh của thiên đàng. Hình như Satan là "người chỉ huy" cả thiên binh trên trời.

3. Bị Mù Quáng Bởi Sự Kiêu Ngạo.

Bởi sự đẹp đẽ và địa vị của mình, sự kiêu ngạo đã vào trong lòng Satan. Phaolô đã dùng Satan làm ví dụ để minh họa cho điều gì sẽ xảy đến khi có sự kiêu ngạo trong lòng:

"Người giám mục phải không chỗ trách được trong mọi khía cạnh của đời sống. .. Người mới tin không được làm giám mục kẻo người tự kiêu mà sa vào sự đoán phạt như ma quỉ chăng " (1Ti-mô-thê 3:2, 6 smf).

Sự kiêu ngạo và ham muốn quyền lực đã trở thành cái hố sa ngã của Satan. Nó thấy hài lòng về sự đẹp đẽ của mình hơn là vui thỏa trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong con mắt của mình Satan thấy mình được nâng cao lên và tìm kiếm sự tôn trọng và quyền năng chỉ thuộc về Đức Chúa Trời mà thôi.

Satan thèm muốn uy quyền của ngôi Đức Chúa Trời, và nó sẵn sàng phản loạn chống lại Đức Chúa Trời Chí Cao để đoạt lấy điều đó. Điều đáng buồn là một số lớn đạo quân thiên sứ đã liên hiệp với Satan trong sự phản loạn này (2Phi-e-rơ 2:4; Giu-đe 1:6).

Người ta tự hỏi tại sao Satan và đạo binh của nó lại nghĩ rằng chúng sẽ thành công trong sự phản loạn chống lại Đức Chúa Trời. Ngay cả Kinh Thánh cũng nói rằng nó "đầy sự khôn ngoan".

Tuy nhiên như chúng ta đã thấy trong sự kiêu ngạo có sự "mù quáng". Sự lừa dối là tin rằng một điều gì đó là đúng trong khi điều đó là sai và tin một điều là tốt trong khi nó lại xấu xa.

Sự kiêu ngạo đi trước sự lừa dối theo sau. Thật vậy Satan đã bị lừa dối. Nó là kẻ quá khôn ngoan đến nỗi không nghĩ rằng cần phải làm thử một công việc nào đó, và cũng không tin rằng mình sẽ thất bại. Thật vậy nó cho rằng nó sẽ thắng!

4. Nghi Ngờ Và Bất Tuân.

Trước đây chưa từng có ai bất tuân lời Đức Chúa Trời. Chưa ai dám thử nghiệm quyền năng và uy quyền của Ngài. Cũng chẳng ai thấy hậu quả của sự phản loạn. Chưa ai biết đến sự chết cả. Hơn nữa đây là lần đầu tiên những quyền lực của điều thiện và điều ác xung đột lẫn nhau. Chiến trận của mọi thời đại sắp bắt đầu!

Không giống như Đức Chúa Trời. Satan không thể "thông suốt mọi sự", tức là biết tất cả. Là một tạo vật, điều nó phải làm theo chính là Lời của Đức Chúa Trời.

Sự kiêu ngạo đi trước sự lừa dối theo sau và kế tiếp là sự nghi ngờ. Satan bắt đầu nghi ngờ Lời của Đức Chúa Trời và kết quả là nó quyết định không làm theo Lời Đức Chúa Trời.

Cho đến lúc này mắc xích của dây xích gian ác đã quá rõ ràng: KIÊU NGẠO - LỪA DỐI - NGHI NGỜ - BẤT TUÂN và mắc xích cuối cùng là "SỰ CHẾT": "... tội lỗi đã trọn sinh ra sự chết " (Gia-cơ 1:15).

5. Đức Chúa Trời Biết Mọi Sự.

Kinh Thánh bày tỏ rằng Đức Chúa Trời chọn cách đạt được mục đích của Ngài trong sự sáng tạo qua những tạo vật có ý chí tự do. Các thiên sứ (và sau đó là con người) đã được dựng nên với sự tự do để lựa chọn.

Như đã nói ở trên, điều này sẽ gây nên một hiểm họa. Thảm họa của sự lựa chọn sai lầm sẽ là kết quả của những điều ác. Đức Chúa Trời đã nhìn thấy trước những khả năng đó nhưng Ngài vẫn yên nghỉ trên sự hiểu biết của mình vì cuối cùng:

a. ĐIỀU THIỆN sẽ thắng ĐIỀU ÁC.

b. TÌNH YÊU sẽ thắng HẬN THÙ.

c. SỰ SÁNG sẽ thắng SỰ TỐI TĂM.

d. CHÂN LÝ sẽ thắng SỰ SAI LẦM.

e. ĐIỀU ĐÚNG sẽ thắng ĐIỀU SAI

Hơn nữa, những phẩm chất cao quí của bản tánh Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ qua những người lựa chọn yêu mến, tôn kính và vâng lời Ngài.

Điều đó sẽ đạt được qua các thiên sứ chọn trung thành với Đấng Tạo Hóa của họ trên thiên đàng.

Trên đất, điều đó sẽ đạt được qua một gia đình có nhiều con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Con "cả" trong gia đình này chính là Đức Chúa Jesus Christ.

6. Bị Đuổi Khỏi Thiên Đàng.

Có lẽ Satan đã ghen tỵ vì cả thiên binh trên thiên đàng đã dâng tình yêu, lòng tôn kính và sự thờ phượng của họ lên cho Đức Chúa Trời. Sự phản loạn của Satan là cố chiếm lấy địa vị của Đức Chúa Trời và nhận sự thờ phượng đã thuộc về Ngài.

Bạn còn nhớ ma quỉ đã đề nghị dâng cho Chúa Jesus các nước trên thế gian này để cố cám dỗ Chúa Jesus thờ phượng nó trong đồng vắng không? (xem Lu-ca 4:5-8). Sự việc này cho chúng ta thấy rằng ma quỉ thèm muốn sự thờ phượng mà chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời.

Để chống lại Đức Chúa Trời, ma quỉ đã kéo dài cuộc chiến lâu dài giữa điều thiện và điều ác.

Satan không thể chiến thắng ở thiên đàng nên nó và đạo quân thiên sứ sa ngã của nó bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Tuy nhiên, điều mà chúng đã đánh mất ở thiên đàng là điều chúng cố giành giựt sau này ở trên đất trong vườn Êđen.

7. Lừa Dối Êva.

Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam người nữ đầu tiên và bảo họ phải chinh phục đất và làm cho đất đầy dẫy một dòng dõi con cháu biết trung thành với Ngài.

Do đó Satan đã tìm đến đất này và dòng dõi này. Cuộc chiến đã bắt đầu ở thiên đàng bây giờ đã đến với công cuộc sáng tạo mới của Đức Chúa Trời. Satan tìm cách cướp đi sản nghiệp của gia đình đầu tiên trên đất này bằng cách cám dỗ họ phạm chính tội mà khiến cho nó phải bị đuổi khỏi thiên đàng. Đó là tội kiêu ngạo và phản loạn!

Satan đến với Êva trong hình dáng của một con rắn khôn ngoan và đẹp đẽ. Nó không thể nắm quyền trên bà vì bà được ban cho quyền quản trị mọi tạo vật trên đất.

Nó chỉ có một cách duy nhất để đến gần bà với mục đích gian ác của nó, đó là nói dối và lừa đảo!

Bạn có thể thấy tại sao Chúa Jesus đã nói với Satan rằng "từ ban đầu, ma quỉ là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. .. vì nó vốn là kẻ nói dối. .." (Giăng 8:44).

Trong thư tín thứ hai gởi cho Hội Thánh Côrinhtô, Phaolô đã nói đến sự lừa dối này. Chúng ta hãy lắng nghe lời cảnh báo của ông:

"Nhưng tôi ngại rằng như xưa Eva bị cám dỗ bởi mưu chước của con rắn kia, thì ý tưởng của anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Chirst chăng (2Cô-rinh-tô 11:3 smf).

Phải Satan đã dùng "cây tri thức" (ý tưởng ngạo mạn của con người) làm phương tiện để đến với đời sống của họ. Bạn nhớ lại rằng Đức Chúa Trời đã bảo họ không được ăn trái cây đó. Chúng ta hãy lắng nghe lời cảnh báo của Ngài:

"Các ngươi được tự do ăn mọi trái cây trong vườn nhưng các ngươi không được ăn cây biết điều thiện và điều ác. Ngày nào mà các ngươi ăn trái cây đó thì chắc sẽ chết " (Sáng Thế Ký 2:16-17 smf).

a. Dây Xích Gian Ác Được Rèn Nên.

Bây giờ Satan bắt đầu rèn sợi dây xích gian ác của nó- đó là sự kiêu ngạo - lừa dối - nghi ngờ - bất tuân - sự chết. Chúng ta hãy nghiên cứu từng mắc xích trong sợi dây đó theo những điều đã ghi chép về chúng trong Kinh Thánh.

"Vả trong các loài thú đồng mà Giêhôva Đức Chúa Trời dựng nên, có con rắn là giống khôn ngoan và quỉ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: "Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn mọi trái cây trong vườn sao? ".

Người nữ đáp rằng: "Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng.

Con rắn nói với người nữ rằng "Các ngươi sẽ không chết đâu. Đức Chúa Trời biết rằng khi các ngươi ăn trái cây đó, mắt các ngươi sẽ mở ra, các ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời, biết được sự khác nhau giữa điều thiện và điều ác ".

"Sau đó, người nữ thấy trái cây đó rất tốt để làm thức ăn và rất đẹp mắt. Đó là một điều gì đó rất hấp dẫn vì nó làm cho con người trở nên khôn ngoan. Vì vậy bà hái trái và ăn. Bà cũng đưa cho chồng và chồng cũng ăn nữa " (Sáng Thế Ký 3:1-6 smf).

Satan đã nói với họ rằng trái của cây biết điều thiện và điều ác không phải là một điều gì đó đáng phải sợ mà thực ra lại là điều rất hấp dẫn. Thay vì phải chết như Đức Chúa Trời đã phán thì họ sẽ thật sự bắt đầu sống.

Thật ra họ sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời và có thể phân biệt điều gì thiện, điều gì ác, điều gì đúng, điều gì sai, cho chính họ. Họ không cần Đức Chúa Trời hướng dẫn đời sống của họ nữa. Họ có thể biết chính họ, tự là họ và trở nên tốt nhất theo ý họ. Sau đó nước, quyền và vinh hiển là của họ, sẽ chỉ của một mình họ thôi. Nếu Đức Chúa Trời thực sự yêu họ, Ngài phải bày tỏ chính Ngài cho họ.

Thật dễ dàng thấy được cách Satan đã gieo hạt giống kiêu ngạo và ham muốn ích kỷ như thế nào. Sau đó nó lại lừa dối họ bằng cách làm cho họ nghi ngờ Đức Chúa Trời và lời của Ngài, tình yêu, quyền năng và uy quyền của Ngài. Sự nghi ngờ của họ đã dẫn đến sự bất tuân và sự bất tuân của họ đã dẫn đến sự chết.

C. CON NGƯỜI: BẤT TUÂN VÀ ĐÁNH MẤT HẾT MỌI SỰ.

Con người đã mất hết tất cả mọi sự khi tìm kiếm sự sống ở ngoài Đức Chúa Trời. Điều đáng buồn là sự nói dối đã hành động cách suông sẽ ở trên trái đất cũng như ở trên trời vậy. Tin theo lời nói dối của Satan, người nữ đã bất tuân và ở dưới sự đoán phạt. Mặc dù Ađam không bị lừa dối, ông cũng chọn con đường phạm tội, hình ảnh của Đức Chúa Trời ở trong ông đã bị phá hỏng.

Không có hình ảnh của Đức Chúa Trời (sự công bình - hành động đúng) thì sự quản trị cũng mất: "... Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng " (Hê-bơ-rơ 1:8).

Nhưng Satan đã nhanh tay cướp lấy quyền bính rơi từ tay của Ađam và Êva. Quyền bính được ban cho con người bây giờ đã bị Satan cướp lấy. Con người thấy chính mình phải ở dưới quyền tâm tối của và sự chết.

Dường như một bi kịch bất tận đã xảy ra. Nhiều điều đã bị đánh mất vì hậu quả của sự phạm tội và bất tuân của Ađam:

1. Ông đã đánh mất mối quan hệ như là đứa con yêu dấu.

2. Ông đã đánh mất sự che phủ thiên thượng và quyền bính mà Đức Chúa Trời ban cho.

3. Ông đã đánh mất hình ảnh đẹp đẽ của Đức Chúa Trời trong đời sống ông.

4. Ông đã đánh mất số phận của mình trong mục đích thiên thượng của Đức Chúa Trời.

5. Ông đã đánh mất chính đời sống mình - Linh, hồn và thân thể.

Dường như kế hoạch thiên thượng của Đức Chúa Trời đã tan tành ngay cả trước khi khởi sự. Hẳn là Satan đã rất đổi vui mừng vì mục đích thánh của Đức Chúa Trời đã thất bại! Satan tin rằng cuộc chiến đã thua ở thiên đàng thì bây giờ đã thắng lợi ở trên đất.

Bây giờ Satan là vua của thế gian này. Và hễ khi nào nó còn cai trị đất này thì sự vinh hiển và quyền năng của Con Đức Chúa Trời chẳng bao giờ cai trị được trong lòng của con người.

Tuy nhiên có một khía cạnh trong đặc tánh của Đức Chúa Trời mà Satan không hề biết đến. Đó là ân điển của Ngài! Satan không biết đến sức mạnh của tình yêu Đức Chúa Trời - Tình yêu đó đã tiến xa đến mức mà con người có thể được cứu và được khôi phục!

Chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ về kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời, vì đó là sự hy vọng được khôi phục của con người - giành lại những gì đã mất.