Tìm kiếm

E1.1 KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC MẶC KHẢI: SỰ SÁNG TẠO

Chương 1: KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC MẶC KHẢI: SỰ SÁNG TẠO

Phần Dẫn Nhập

Cách đây vài năm, một nhóm các nhà lãnh đạo Hội Thánh biệt riêng nhiều ngày để cầu nguyện và thảo luận. Họ gặp nhau để giải đáp câu hỏi này: "Một nhân sự cần có sự hiểu biết tối thiểu bắt buộc như thế nào về Kinh Thánh để có thể thành công trong việc chinh phục linh hồn (truyền giáo), gieo trồng Hội Thánh và chức vụ Mục sư?".

Bảng mục lục ở trên là câu trả lời cho câu hỏi đó. Có chín điều cần thiết. Đây là những quan điểm Kinh Thánh tối thiểu cần phải có để thi hành chức vụ. Chúng tôi nêu những vấn đề đó để bạn xem xét và cầu nguyện.

A. ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN CÓ MỘT GIA ĐÌNH

Đức Chúa Cha muốn có một gia đình có những đứa con trai, con gái giống như Ngài để quản trị công cuộc sáng tạo của Ngài.

Đường lối mà Đức Chúa Trời dự định tạo nên gia đình này là một sự mầu nhiệm thiên thượng (một bí mật) mà chính Ngài đã mặc khải cho sứ đồ Phaolô.

Phaolô đã nói về sự mặc khải kỳ diệu này trong bức thư ông gởi cho Hội Thánh tại Êphêsô. Đây là những gì mà Đức Chúa Trời dự định cho chúng ta.

1. Con Cái Của Ngài.

"Trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta làm con của Ngài trong Đức Chúa Jêsus Christ. .."

2. Hội Hiệp Lại Với Nhau.

"Ngài có ý định hội hiệp mọi vật trên trời, dưới đất dưới quyền năng của Ngài"

3. Một Thân Thể.

Đức Chúa Trời dự định làm điều này bằng cách làm cho Đấng Christ "... trở nên đầu của Hội Thánh, là thân thể của Ngài (Đấng Christ)".

4. Một Dân Tộc.

"Trong thân thể đó, cả người Do Thái lẫn người ngoại bang đều trở thành một dân tộc. .. Vì qua Đấng Christ, mọi người đều được tự do đến với Đức Chúa Cha. .." (Ê-phê-sô 1:5,Ê-phê-sô 1:10,Ê-phê-sô 1:22,Ê-phê-sô 1:23,Ê-phê-sô 2:14-16,Ê-phê-sô 2:18 smf). (Chú ý: smf nghĩa là tác giả muốn diễn ý Kinh Thánh trong khi viết tài liệu này để giúp cho người nghiên cứu dễ hiểu).

Từ "Hội Thánh" trong Kinh Thánh Tân Ước Hylạp là ecclesia. Từ này nói đến tất cả những ai "được gọi" ra khỏi thế gian để trở thành những thành viên trong gia đình (Hội Thánh) của Đức Chúa Cha chúng ta ở trên trời.

Chính Thánh Linh đã "báptêm" hoặc đặt chúng ta vào trong thân thể của Đấng Christ, cũng là Đấng đã "sinh" hoặc đem chúng ta vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, làm cho chúng ta trở nên những thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời và là những công dân của nước Đức Chúa Trời.

B. ĐỨC CHÚA TRỜI MẶC KHẢI MỤC ĐÍCH CỦA NGÀI.

1. Sự Mặc Khải: Không Nằm Trong Phạm Trù Của Khoa Học Và Triết Học.

Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được mục đích của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong kế hoạch của Ngài? Mục đích thiên thượng là siêu nhiên, đời đời và thuộc linh. Là con người tội lỗi không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào biết được ý định của Đức Chúa Trời.

Phương pháp "phán đoán" của khoa học và "lý luận" của triết học đều không thể đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời.

"... Sự khôn ngoan của thế gian không thể nhận biết được Đức Chúa Trời. Vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn ngoan hơn người ta. .. Vì sự khôn ngoan của thế gian này đối với Đức Chúa Trời là sự rồ dại ..." (1Cô-rinh-tô 1:21,1Cô-rinh-tô 1:25,1Cô-rinh-tô 3:19).

2. Sự Mặc Khải: Từ Đức Thánh Linh. #

Bằng sự khôn ngoan hữu hạn của mình, con người không thể nào biết được Đức Chúa Trời. Chỉ có Thánh Linh mới làm cho chúng ta hiểu Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài.

Chúa Jesus đã nói về điều này rằng "Hỡi Cha! là Chúa của trời và đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ mà tỏ ra cho những người giống như con trẻ " (Ma-thi-ơ 1:25,Ma-thi-ơ 1:26 smf).

Những câu này đã làm cho vấn đề được sáng tỏ. Chúng ta không thể nào tìm được Đức Chúa Trời bằng nỗ lực của chính mình, hoặc không thể nào biết Ngài bằng lý luận của riêng mình. Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ Ngài ra cho loài người bằng Thánh Linh của Ngài và qua Con Ngài.

Sự mặc khải của Đức Chúa Trời sẽ đến khi chúng ta sẵn sàng dâng tâm linh chúng ta cho Thánh Linh bằng đức tin đơn sơ như con trẻ.

Phaolô nói về điều này theo kinh nghiệm của bản thân ông mà theo thế giới tôn giáo ông là người khôn ngoan.

"Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần hơn nữa; tôi chịu cắt bì ngày thứ tám, về dòng Ysơraên, chi phái Bêngiamin, người Hêbơrơ, con của người Hêbơrơ, về luật pháp thì thuộc dòng Pharisi " (Phi-líp 3:4,Phi-líp 3:5).

Ông là người khao khát được trở nên một thành viên trong chốn công hội (một tổ chức lãnh đạo của người Do Thái). Tuy nhiên, trước khi ông có thể học biết được những đường lối của Đức Chúa Trời, ông phải hạ lòng và trí xuống trước mặt Ngài như một con trẻ.

Cuối cùng, Phaolô đã được nâng lên vượt xa những giới hạn của tâm trí bị thời gian ràng buộc và của thân thể bị đất ràng buộc.

"Cách đây mười bốn năm, tôi đã được đem lên trời để đi thăm viếng. Xin đừng hỏi tôi là lúc ấy tôi ở trong thân thể hay trong tâm trí vì tôi không biết, chỉ có Đức Chúa Trời mới trả lời được điều đó. Nhưng dù sao, tôi cũng đã ở parađi. Và tôi cũng đã nghe được nhiều điều kỳ diệu đến nỗi vượt xa khả năng của con người để có thể diễn đạt thành lời. .." (2Cô-rinh-tô 12:2-4 diễn ý).

Sự mặc khải mà ông nhận được đã giấu kín trong lòng Đức Chúa Cha trước khi sáng thế. Đức Chúa Trời đã mặc khải cho Phaolô mục đích của Ngài cho các thời đại.

Từ đó trở đi Phaolô đã nhìn mọi sự theo một quan điểm khác. Ông là một người được thay đổi như chúng ta đã thấy kết quả trong cuộc đời ông.

Theo kinh nghiệm của cá nhân mình, Phaolô đã dạy chúng ta rằng chúng ta cần sự mặc khải của Đức Thánh Linh ban cho. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể biết và hiểu được cơ nghiệp kỳ diệu của chúng ta trong Đấng Christ.

"Vì Kinh Thánh có chép rằng: Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những điều kỳ diệu cho những người yêu mến Ngài. Đó là những điều mà con người không thể nào thấy, nghe hoặc tưởng tượng được.

Hơn nữa, bởi Đức Thánh Linh, Ngài đã bày tỏ sự mầu nhiệm của Ngài cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh đã dò xét và bày tỏ cho chúng ta những điều kín giấu trong lòng của Đức Chúa Trời.

Vì lý do này, Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta để chúng ta có thể biết tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho chúng ta trong ân điển " (1Cô-rinh-tô 2:9-12 smf).

Vậy chúng ta hãy cầu nguyện rằng "Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn ngoan và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài "(Ê-phê-sô 1:17).

C. CHÚNG TA DỰ PHẦN TRONG GIA ĐÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Bức tranh về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho Con Ngài là một sự kỳ diệu mà chúng ta cần biết. Từ mối quan hệ yêu thương thiên thượng này, Phaolô đã nhìn thấy kế hoạch của Đức Chúa Trời cho mọi thời đại được lộ ra. Và điều kỳ diệu trong mọi sự kỳ diệu là chúng ta được dự phần trong kế hoạch đó!

1. Nhiều Con Trai Và Con Gái.

Ước muốn lớn lao của Đức Chúa Cha là bày tỏ hơn về hình ảnh và sự cai trị của Ngài qua một gia đình có nhiều con trai và con gái. Mỗi thành viên trong gia đình đó phải trở nên giống như Chúa Jesus về cả đời sống và tâm tánh.

Hãy lắng nghe cẩn thận khi Phaolô tìm cách diễn đạt sự mầu nhiệm này thành lời:

"Cách đây rất lâu, ngay cả trước khi dựng nên thế gian, Cha thiên thượng yêu dấu của chúng ta đã lựa chọn chúng ta cho riêng Ngài. Ngài đã có kế hoạch làm điều này qua những gì Đấng Christ làm cho chúng ta.

Thế nên Đức Chúa Cha đã quyết định làm cho chúng ta được nên thánh không chỗ trách được theo ý Ngài. Chúng ta sẽ được đứng trước mặt Ngài, được bao phủ bằng tình yêu của Ngài. Vâng, kế hoạch không thay đổi của Đức Chúa Cha là làm cho chúng ta trở nên con cái của Ngài. Đây là ước muốn và sự hài lòng của Ngài " (Ê-phê-sô 1:4-5 smf).

"Từ lúc ban đầu, Đức Chúa Cha đã biết những người yêu Ngài. Vậy nên Ngài đã quyết định rằng họ phải trở nên giống như Con Ngài. Ước muốn của Đức Chúa Trời là Con Ngài là con cả trong một gia đình có nhiều con " (Rô-ma 8:29 smf).

2. Gia Đình Đầu Tiên

Sự mặc khải của Phaolô làm cho câu chuyện sáng tạo có nhiều ý nghĩa. Trong Sáng Thế Ký chúng ta có thể thấy ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã muốn có một gia đình (là những người giống như Chúa Jesus):

"Chúng ta hãy dựng nên loài người theo hình ta và tượng ta để họ cai trị mọi tạo vật trên trời, dưới đất và trong biển. Vì vậy Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người theo hình Ngài. Ngài dựng nên người nam và người nữ.

Sau đó Đức Chúa Trời chúc phước cho họ và phán rằng: "Hãy sinh sản và thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất và làm cho đất phục tùng. Các ngươi phải cai trị mọi loài sống ở trên trời, dưới đất và trong biển " (Sáng Thế Ký 1:26-28 smf).

Gia đình đầu tiên trong công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời là một người nam cùng với vợ, đó là những người mà Đức Chúa Trời đã thiết lập mối thông công ngọt ngào (Sáng Thế Ký 3:8).

Họ cũng là một cặp vợ chồng hoàng tộc vì Ngài đã ban cho họ quyền làm vua. Họ có quyền cai trị khắp trái đất. Qua họ ý chỉ của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất.

Lẽ ra lòng của Đấng Sáng tạo rất hài lòng và vui mừng về điều hy vọng này. Nhưng buồn thay một bóng đen gian ác đã xuất hiện.

Khung cảnh đáng yêu mà chúng ta vừa mới vẽ ra đã không kéo dài được lâu. Con rắn ranh mãnh và đẹp đẽ đã nằm trong bóng đen gian ác ấy. Và trong con rắn, chính Satan đang hành động.