Tham Khảo

Giới Thiệu

Chào mừng quý vị đến với NHU LIỆU THÁNH KINH ONLINE.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm TIN LÀNH ĐẾN VIỆT NAM, Nhu Liệu Thánh Kinh Online vinh hạnh ra mắt quý vị.

Nhu Liệu Thánh Kinh Online là phương tiện nghiên cứu Lời Chúa, trong mục Kinh Thánh sẽ gồm có nhiều bản dịch Kinh Thánh khác nhau, tra cứu chéo (những câu Kinh Thánh liên quan), tìm kiếm một câu Kinh Thánh, tự điển Strong, giải nghĩa Kinh Thánh... Ngoài ra, website sẽ sưu tầm các câu chuyện minh họa giúp cho việc giảng dạy, chia sẻ Lời Chúa được thuận lợi.

Trong mục Tham Khảo gồm có Tự Điển Thánh Kinh, Kinh Tiết Sách Dẫn, Bản Đồ Kinh Thánh...

Nhu Liệu Thánh Kinh Online còn đem đến những phương tiện tìm hiểu Chân Lý Cứu Rỗi và gây dựng đức tin cho mọi người qua các mục: Sách Sự Sống, Hướng Đi, Lời Phước Hạnh, Tăng Trưởng Trong Christ, Niềm Tin và Cuộc Sống, Dưỡng Linh...

Song song với các nhu liệu tra cứu Thánh Kinh, mục Thánh Nhạc với hơn 2000 bài sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tôn vinh Chúa cá nhân, các nhóm nhỏ và Hội Thánh với các bản Thánh Ca đã phát hành trong và ngoài nước.  Đặc biệt phần KaraThánhCa sẽ đáp ứng nhu cầu cho những nơi không có người đệm đàn. Với nhu liệu KaraFun, quý vị có thể điều chỉnh nhịp độ (tempo) và cao độ (pitch) cho thích hợp với giọng hát. Mục Thánh nhạc gồm có các quyển: Thánh Ca Việt Nam, Thánh Ca Bắc Mỹ, Thánh Ca Báp-tít, Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu, Lời Ngợi Ca, Nhi Đồng Ca...

Kính xin quí vị cầu nguyện cho mục vụ Nhu Liệu Thánh Kinh Online trở nên website hữu dụng, gây dựng cho mọi người. Nguyện Cha Từ Ái ban phước dư dật trên quí vị.

Chân thành cảm ơn.

GỢI Ý: Mọi thắc mắc xin liên lạc với chúng tôi tại đây.