Sáng Tạo

Sáng tạo trời đất

Kính thưa quí vị, theo Lời Kinh Thánh, sách đầu tiên, câu đầu tiên cho biết "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất" (Sáng 1:1).

Chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một phần nào công tác vĩ đại mà Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên để ban cho nhân loại chúng ta được hưởng. Để có được chỉ một ý tưởng nhỏ về quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy xem xét vũ trụ của mình. Ngày nay, chúng ta đang sốngtrên một trong chín hành tinh đang xoay quanh mặt trời. Mặt trời là nguồn sáng quan trọng nhất của thái dương hệ, trong một giây mặt trời phát đi nhiều năng lượng hơn là số năng lượng toàn thể nhân loại đã sản sinh được từ buổi sáng thế. Với một đường kính khoảng 860 ngàn dặm, mặt trời có thể ảnh hưởng đến một triệu hành tinh có kích cỡ của trái đất. Tuy nhiên mặt trời của chúng ta chỉ là một ngôi sao có kích cỡ trung bình.


Thái dương hệ


Mặt trời của chúng ta chỉ là một trong số một trăm tỷ ngôi sao trong thiên hà, là hệ thống tinh tú trong hệ mặt trời của chúng ta, nhìn thấy như một dãy sáng trên trời. Ngôi sao Pistol tỏa ra một năng lượng gấp mười triệu lần năng lượng mà mặt trời chúng ta phát ra, và đủ sức ảnh hưởng đến một triệu ngôi sao có kích cỡ của mặt trời một cách dễ dàng trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Phải mất một trăm ngàn năm ánh sáng để đi từ đầu nầy của dãi ngân hà đến đầu kia (một năm ánh sáng là 5,88 nghìn tỷ dặm hoặc khoảng cách ánh sáng đi trong một năm.) Dãi ngân hà của chúng ta đang di chuyển qua không gian với một tốc độ phi thường là một triệu dặm một giờ! Nếu dãi ngân hà được ví với kích cỡ của lục địa Bắc Mỹ, thì thái dương hệ của chúng ta sẽ bằng kích cỡ của một chiếc tách cà phê!

Tuy nhiên, dãi ngân hà của chúng ta không phải là một thiên hà khổng lồ. Một trong các thiên hà lân cận của chúng ta, thiên hà Andromeda Spiral, cách đến 2 triệu năm ánh sáng và chứa đựng khoảng 400 tỉ ngôi sao. Không ai biết có bao nhiêu thiên hà trong vũ trụ, nhưng các khoa học gia ước tính rằng có đến hàng tỷ thiên hà.

Êsai viết rằng: "Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo nên những vật nầy? Ấy là Đấng khiến các cơ binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy; chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm, và quyền năng Ngài rất cao..."

Các nhà khoa học ước tính rằng có 10 nghìn tỉ tỉ ngôi sao trong vũ trụ. Số ngôi sao nhiều bằng số hạt cát có trên tất cả các bãi biển của hành tinh chúng ta. Nếu tất cả các ngôi sao được chia đều cho mỗi người trên thế gian, thì mỗi người sẽ có gần hai nghìn tỉ ngôi sao.

Vũ trụ của chúng ta bao la không dò thấu được, vậy mà Đức Chúa Trời đã phán và trời đất liền có; Ngài đã đặt các nền trái đất. Những phẩm tính không thấy được của Ngài - tức là quyền phép vô hạn và bản tánh đời đời của Ngài - có thể hiểu rõ ràng được và thấy được qua sự sáng tạo của Ngài. Thậm chí những người chưa bao giờ nhận được một lời chứng bằng miệng về Chúa cũng không bào chữa được vì đã không biết Ngài bởi vì quyền năng của Ngài đã được bày tỏ qua các tạo vật. Một mình Ngài là Đấng tối cao toàn năng của vũ trụ. (1)

Nhưng thưa quí vị, tất cả những gì chúng ta đang thấy đó sẽ không còn nữa. Tại sao? Nó đã không còn tốt lành như ý định ban đầu của Đức Chúa Trời vì cớ con người đã phạm tội. Thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời, biết ơn Ngài về những gì Ngài đã tạo dựng, ban cho con người, con người đã nghe theo Sa-tan, và số phận đời đời của con người từ đó đã bị định ở trong hồ lửa đời đời. Cả Kinh Thánh đều đã trình bày đầy đủ mọi sự kiện trên đây. Thời Biểu Kinh Thánh sẽ lần lượt đi qua những sự kiện quan trọng để quí vị có một cái nhìn tổng thể.

Nhưng bây giờ, xin quí vị cùng lật đến trang cuối cùng của Kinh Thánh. Khải-huyền 21:1

"Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: Nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.

Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.

Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.

Đó là bức tranh thứ hai chỉ về thiên đàng. Nơi trời mới đất mới sẽ dành cho những ai là con cái Đức Chúa Trời, là những kẻ đã bằng lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus là Đấng đã chết thay tội lỗi của mỗi một người trên thập tự giá.

Trang Thời Biểu Kinh Thánh muốn quí vị nhìn thấy hai bức tranh: một ở đầu tiên và một ở cuối cùng của mọi niên hiệu và xin được hỏi quí vị một câu hỏi: quí vị đã biết chắc mình sẽ đi về đâu trong hành trình đời người chưa? Trời mới đất mới (thiên đàng) hay địa ngục? Nếu quí vị còn đang tìm hiểu, xin kính mời quí vị nghe NHỮNG LỜI PHƯỚC HẠNH trong mục DƯỠNG LINH để hiểu rõ thêm. Nếu quí vị là những người con của Chúa, biết chắc mình đã được cứu và có phần trong Thiên đàng thì sao chúng ta còn chần chừ chưa nói cho những bạn bè và người thân xung quanh mình đang hư mất!

Lời Thánh Kinh chép: "Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, Và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn hình khổ" (Châm-ngôn 24:11)

Hẹn gặp quí vị trong bài tiếp theo. Thân ái trong Chúa.

Nguyễn Thiên Ý