Tìm kiếm

Các Tác Giả

Warren W. Wiersbe

 Warren W. Wiersbe

Sinh ngày 16/5/1929 tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ, Wiersbe nhận biết Chúa kêu gọi mình hầu việc Ngài khi chỉ mới 16 tuổi qua tổ chức Tuổi trẻ vì Đấng Christ (Youth for Christ) và sau khi nghe bài giảng của nhà truyền giáo Billy Graham.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Indiana ở Indianapolis và Đại học Roosevelt ở Chicago, ông bắt đầu chức vụ hầu việc Chúa trọn thời gian bằng việc ghi danh vào Chủng viện Thần học Báp-tít phương Bắc (Northern Baptist Theological Seminary) ở Lombard và tốt nghiệp Cử nhân Thần học vào năm 1953.

Trước đó, khi đang còn là sinh viên thần học, ông đã được tấn phong Mục sư và hầu việc Chúa tại Hội Thánh Báp-tít Trung Tâm (Central Baptist Church) ở Đông Chicago vào năm 1951. Sau này, ông làm Mục sư Quản nhiệm của Hội Thánh danh tiếng Moody. Ngoài vai trò Mục sư, ông cũng có thời gian hầu việc Chúa với Mục vụ Tuổi trẻ vì Đấng Christ, với các tổ chức văn phẩm Cơ Đốc (như Back to the Bible). Bên cạnh đó ông còn giảng dạy Kinh Thánh trên các đài phát thanh, là Giáo sư môn nghiên cứu Kinh Thánh, thần học, tuyên đạo pháp cũng như biên soạn giáo trình giảng dạy cho các Viện Thần học.

Ông là tác giả của nhiều bộ sách giải kinh, thần học và bồi linh. Ông bắt đầu sự nghiệp viết lách vào những năm 1950 khi chỉ mới hơn 20 tuổi. Trong suốt cuộc đời và chức vụ của mình, ông viết trên 150 bộ/đầu sách, trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là Bộ giải nghĩa Kinh Thánh “hãy” (BE SERIES), giải nghĩa gần như toàn bộ các sách trong Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền.

Tiến sĩ Warren W. Wierbe nổi tiếng trên các làn sống phát thanh. Ông từng làm Mục sư Quản nhiệm tại Hội thánh Moody, Chicago, và là giáo sư về môn giảng luận tại Chủng viện Grand Rapids Baptist Seminary tại Michigan.

Mục sư, Giáo sư Kinh Thánh Warren Wendel Wiersbe qua đời vào thứ Năm, ngày 2/5/2019, hưởng thọ 89 tuổi.


Các tác phẩm cùng tác giả

Bìa của 01 - SÁNG THẾ KÝ

01 - SÁNG THẾ KÝ

Số lần xem: 3934
Bìa của 02 - XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ

02 - XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ

Số lần xem: 1434
Bìa của 03 - LÊ-VI KÝ

03 - LÊ-VI KÝ

Số lần xem: 1322
Bìa của 04 - DÂN SỐ KÝ

04 - DÂN SỐ KÝ

Số lần xem: 1221
Bìa của 05 - PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ

05 - PHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ

Số lần xem: 1242
Bìa của 06 - GIÔ-SUÊ

06 - GIÔ-SUÊ

Số lần xem: 1324
Bìa của 07 - CÁC QUAN XÉT

07 - CÁC QUAN XÉT

Số lần xem: 1227
Bìa của 08 - RU-TƠ

08 - RU-TƠ

Số lần xem: 1219
Bìa của 09 - 1SA-MU-ÊN

09 - 1SA-MU-ÊN

Số lần xem: 1070
Bìa của 10 - 2SA-MU-ÊN

10 - 2SA-MU-ÊN

Số lần xem: 910
Bìa của 11 - 1CÁC VUA

11 - 1CÁC VUA

Số lần xem: 998
Bìa của 13 - 1SỬ KÝ

13 - 1SỬ KÝ

Số lần xem: 914
Bìa của 14 - 2SỬ KÝ

14 - 2SỬ KÝ

Số lần xem: 936
Bìa của 15 - E-XƠ-RA

15 - E-XƠ-RA

Số lần xem: 949
Bìa của 16 - NÊ-HÊ-MI

16 - NÊ-HÊ-MI

Số lần xem: 987
Bìa của 17 - Ê-XƠ-TÊ

17 - Ê-XƠ-TÊ

Số lần xem: 863
Bìa của 18 - GIÓP

18 - GIÓP

Số lần xem: 906
Bìa của 19 - THI THIÊN

19 - THI THIÊN

Số lần xem: 1182
Bìa của 20 - CHÂM NGÔN

20 - CHÂM NGÔN

Số lần xem: 992
Bìa của 21 - TRUYỀN ĐẠO

21 - TRUYỀN ĐẠO

Số lần xem: 898
Bìa của 23 - Ê-SAI

23 - Ê-SAI

Số lần xem: 1031
Bìa của 24 - GIÊ-RÊ-MI

24 - GIÊ-RÊ-MI

Số lần xem: 1204
Bìa của 26 - Ê-XÊ-CHI-ÊN

26 - Ê-XÊ-CHI-ÊN

Số lần xem: 938
Bìa của 27 - ĐA-NI-ÊN

27 - ĐA-NI-ÊN

Số lần xem: 987
Bìa của 28 - Ô-SÊ

28 - Ô-SÊ

Số lần xem: 955
Bìa của 29 - GIÔ-ÊN

29 - GIÔ-ÊN

Số lần xem: 846
Bìa của 30 - A-MỐT

30 - A-MỐT

Số lần xem: 859
Bìa của 31 - ÁP-ĐIA

31 - ÁP-ĐIA

Số lần xem: 840
Bìa của 32 - GIÔ-NA

32 - GIÔ-NA

Số lần xem: 974
Bìa của 33 - MI-CHÊ

33 - MI-CHÊ

Số lần xem: 932