Tìm kiếm

Các Tác Giả

A. L. & JOYCE GILL

 A. L. & JOYCE GILL

A.L. và Joyce Gill là những diễn giả, tác giả, và giáo viên thần học nổi tiếng thế giới. A.L. đã đi truyền giáo tại hơn 50 nước trên thế giới, giáng tin lành trực tiếp cho hơn một trăm nghìn khán giả và hàng triệu khán thính giả truyền thanh và truyền hình.

Họ đã bán hơn hai triệu bản ở Hoa Kỳ. Tác phẩm của họ đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, được dùng cho các trường kinh thánh và các hội nghị trên toàn thế giới.

Qua lời giảng giải, dạy dỗ, biên soạn trên những cuốn sách cũng như trên những cuốn băng truyền thanh và truyền hình về chân lý cải biến cuộc sống của Chúa đã đốt cháy tấm lòng của biết bao nhiêu người trên thế giới.

Sự vinh quang kỳ diệu của Chúa đã được thể hiện qua những buổi thờ phượng và ca ngợi đã giúp cho các tín hữn khám phá ra làm thế nào để trở thành những tín hữu chân thật và tương giao mật thiết với Đấng Christ. Nhiều người đã khám phá tính rõ ràng và sự chiến thắng kỳ diệu của lời Chúa qua lời dạy về thẩm quyền của tín hữu.

Gia đình Gill đã đào tạo rất nhiều tín hữu trở thành những vị Mục sư được Đức Chúa Trời Ban cho năng lực siêu nhiên để thể hiện sự sống siêu nhiên của Chúa qua đời sống của họ. Nhiều người trong số họ đã kinh nghiệm được sức sống siêu nhiên trong chín An-tứ mà Đức Thánh Linh đã hứa ban trên đời sống và chức vụ của họ.

Cả A.L và Joyce đều đã hoàn thành văn bằng cao học thần học. Riêng A.L đã bảo vệ thành công học vị tiến sĩ thần học tại viện Đại Học Khải Tượng Cơ Đốc Nhân. Chức vụ của họ cơ bản dựa trên lời của Đức Chúa Trời, lấy Chúa Giê-xu làm trung tâm, mạnh mẽ trong đức tin và nhận sự dạy dỗ từ Đức Thánh Linh.

Tình yêu của Cha Thiên Thượng đã thể hiện trên chức vụ của họ. Công việc giảng dạy và truyền giáo của họ được Đức Chúa Trời xức dầu, thánh hoá, kỳ diệu hoá trong quyền năng của Ngài.

Qua các bài giảng của A.L và Joyce, đức tin của nhiều người đã được phục hồi trước sự vinh quang và năng lực kỳ diệu của Đức Chúa Trời.


Các tác phẩm cùng tác giả

Bìa của SỰ SỐNG SIÊU NHIÊN QUA ÂN-TỨ CỦA ĐỨC THÁNH LINH

SỰ SỐNG SIÊU NHIÊN QUA ÂN-TỨ CỦA ĐỨC THÁNH LINH

Năm: 1996
Số lần xem: 1207