Tìm kiếm

Thư Viện

Bộ Giải Nghĩa Kinh Thánh của Tiến sĩ Bob Utley

Bộ Giải Nghĩa Kinh Thánh của Tiến sĩ Bob Utley

Tiến sĩ Bob Utley cho biết:

Hiện nay trang mạng nghiên cứu Kinh thánh miễn phí này cam kết đi theo sự linh cảm đặc biệt của Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Đây là nguồn tài liệu giúp sức cho đức tin (sự cứu rỗi) và sự thực hành (nếp sống Cơ đốc). Chìa khóa để giải nghĩa Kinh thánh là tìm ra ý của tác giả nguyên thủy qua các bước sau:

(1) cách dùng thể loại văn chương,
(2) bối cảnh văn chương,
(3) sử dụng ngữ pháp,
(4) cách dùng chữ,
(5) bối cảnh lịch sử của tác giả và tác phẩm,
(6) các phân đoạn tương ứng,

(công cụ giải nghĩa tốt nhất cho một cuốn sách được linh cảm chính là cuốn sách được linh cảm. Kinh thánh là một kho thư viện lẽ thật).

Tác giả đã được trang bị qua trường lớp hẳn hoi (xin xem resume và bản tuyên ngôn đức tin của tác giả trên mạng www. freebiblecommentary.org) về lãnh vực giải kinh (giải nghĩa Kinh thánh) và nổ lực:

  • Khuyến khích bạn tự đọc Kinh thánh (bạn, cuốn Kinh thánh, và Đức Thánh Linh chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu)
  • Giúp bạn lượng giá lại sự hiểu biết của mình và đưa ra một số cách giải nghĩa khác nhau
  • Một khi ý nghĩa nguyên thủy (tức là ý nghĩa chính của nó) được tìm ra, thì nó phải được áp dụng vào bối cảnh văn hóa và cuộc sống của bạn! Có thể có nhiều áp dụng khác nhau nhưng chỉ có một ý nghĩa có thẩm quyền.
  • Các định luật về giải kinh không thể cho bạn biết chắc đoạn Kinh văn có nghĩa gì nhưng nó giúp bạn lọc ra những ý nào nó không có ý nói đến!
  • Giải nghĩa Kinh thánh là một bản kiểm kê những điều bạn học về Kinh thánh. Các khía cạnh của việc giải kinh là quan trọng nhưng thông thường các nhà giải kinh hiện đại chỉ hỏi câu hỏi này, "Đoạn Kinh văn đó có ý nghĩa gì cho tôi?” trong khi câu hỏi thích hợp hơn phải là, "Tác giả nguyên thủy (tức là người duy nhất được linh cảm) muốn nói gì với thời đại của họ?” và "Lẽ thật đó áp dụng như thế nào cho tôi ngày hôm nay?”

Tôi mong rằng Khóa Giải nghĩa Kinh thánh đem lại ơn phước cho bạn và các sách giải nghĩa Kinh thánh theo từng câu đem bạn lại gần với Chúa hơn.

Tiến sĩ Bob Utley
Giáo sư Khoa Giải nghĩa Kinh thánh (Đã về hưu)
Copyright © 2013 Bible Lessons International, P.O. Box 1289, Marshall, TX 75671, USA