Tìm kiếm

Lời Tựa

Đức Chúa Giêxu phán rằng: “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20). Song song với lẽ thật nầy là lời khẳng định trong Phúc Âm Giăng rằng: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài” (Giăng 1:12).

Trong sự tin quyết của Bạn rằng Bạn đã tiếp nhận Chúa Giêxu Christ, Con Một Thượng Đế, làm Chúa của cuộc đời mình và thể theo Lời Chúa được trưng dẫn ở trên, thì Bạn đã trở thành một người con của Chúa.

Nhiều người đã phạm một lỗi lầm là đo lường sự cứu rỗi của họ bằng cảm xúc của riêng mình. Mong Bạn không vấp phải lỗi lầm nầy. Hãy tin Đức Chúa Trời! Tin Ngài như Lời Ngài đã phán: “Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến Danh Con Đức Chúa Trời” (1Giăng 5:13).

Trong khuôn khổ giới hạn của tập tài liệu nầy, khó lòng mô tả đầy đủ mọi kết quả mà Bạn có thể nhận được khi tin nhận Chúa Giêxu Christ. Một em bé sơ sinh có thể được sinh ra trong một gia đình giàu có và sẽ trở thành người thừa hưởng mọi đều tốt lành như: có cha mẹ, anh chị em , nhà cửa, ruộng vườn, đất đai tốt v.v...; nhưng tại thời điểm em mới được sinh ra, không cần thiết phải thông báo cho em bé ấy mọi điều mà em sẽ thừa hưởng. Có nhiều điều quan trọng hơn cần phải được quan tâm và thực hiện trước. Em bé ấy cần phải được bảo vệ, bởi vì em đã được sinh vào trong một thế giới đầy dẫy mọi hiểm nguy và kẻ thù. Trong nhà bảo sinh, em được những bàn tay chăm sóc kỹ lưỡng với các bao tay đã được sát trùng cẩn thận, e rằng em sẽ bị nhiễm trùng chăng? Em bé cũng cần được tiếp chất dinh dưỡng thường xuyên và cần được bảo bọc để tránh khỏi phải gặp khí hậu nóng quá hay lạnh quá v.v...

Bạn đã trở thành một người con của Chúa; Bạn đã được sinh vào trong gia đình của Ngài như là một em bé sơ sinh thuộc linh. Bạn có nhiều tiềm năng để sống một đời sống đắc thắng vâng phục Đức Chúa Trời. Chúng tôi ao ước chia sẻ với Bạn vài lẽ thật căn bản ngõ hầu giúp Bạn được mạnh mẽ hơn trong Chúa và bảo vệ Bạn an toàn khỏi mọi tấn công, bức hại của Satan.

Trong 1Phi-e-rơ 2:2, Bạn sẽ đọc được câu nầy: “như trẻ con mới đẻ vậy, anh em hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn.” Và trong Công vụ 20:32, Bạn sẽ đọc được, “Bây giờ, tôi phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho Đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng”. Lời của Đức Chúa Trời bây giờ là thức ăn thuộc linh và sẽ gây dựng Bạn trong đức tin.

Có lẽ Bạn đã có một quyển Kinh Thánh. Nếu không, hãy tìm cách để có một quyển và bắt đầu đọc mỗi ngày cách trung tín. Một điều quan trọng mà Bạn cần làm đó là hãy bắt đầu biệt riêng ra một thì giờ nhất định, nếu được vào buổi sáng là tốt nhất, để đọc và học hỏi lời của Đức Chúa Trời, và cầu nguyện. Bạn có thể bắt đầu đọc từ sách Phúc Âm Giăng hay Phúc Âm Mác.

Cách để Lời Chúa có thể được trồng một cách hữu hiệu vào trong đời sống của Bạn đó là Bạn bắt đầu học thuộc lòng những câu Kinh Thánh chính yếu. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Thi Thiên 119:9 chép như vầy “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa”. Rồi kế đến câu 11, tác giả Thi thiên thưa cùng Chúa rằng: “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.’’ Lời của Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta những câu giải đáp cho những nan đề trong cuộc sống hằng ngày. Cho nên chúng tôi khích lệ Bạn hãy giấu Lời Chúa – học thuộc lòng và ghi nhớ Lời Ngài – trong lòng Bạn để đời sống tâm linh của Bạn được trở nên mạnh mẽ hơn. Trong loạt bài học này sẽ có tất cả là 13 câu Kinh Thánh ghi nhớ để Bạn học thuộc lòng.

Nhưng trước hết, hãy lưu ý đến một kẻ thù mới mà Bạn sẽ phải đối diện. Trước khi Bạn tiếp nhận Đấng Christ, Sa-tan có thể sẽ không quấy rầy hay tấn công Bạn cách đặc biệt. Nhưng bây giờ, Bạn đã rời bỏ hàng ngũ của hắn và gia nhập vào trong gia đình  của những người tin nhận và phục vụ Con của Đức Chúa Trời và sống theo Lời Ngài. Bạn không còn ở dưới sự cai trị của Sa-tan nữa. Bây giờ Bạn đang thuộc về Đấng Christ là Đấng đã mua chuộc Bạn bằng giá rất cao rồi – một giá trả bằng chính mạng sống và huyết Ngài đã đổ ra trên thập tự giá. Bạn cần biết chắc chắn rằng Satan sẽ tìm đủ mọi cách để cám dỗ và tấn công Bạn.

Cách duy nhất mà chúng ta có thể thắng hơn Satan là khi chúng ta sử dụng khí giới do Đức Chúa Trời đã cung cấp. Ê-phê-sô 6:17 chép như vầy: “Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là Lời Đức Chúa Trời.” Lời của Đức Chúa Trời là gươm của Đức Thánh Linh – là khí giới tấn công của chúng ta. Trong câu 16 của đoạn nầy, chúng ta cũng được khuyên “phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.” Đức tin là thuẫn đỡ của chúng ta. Và như thế, khi Lời của Đức Chúa Trời là cội nguồn của đức tin chúng ta, thì Lời của Ngài cũng là khí giới tự vệ của chúng ta nữa.

Trong Ma-thi-ơ 4:1-11 Bạn có thể đọc và thấy thể nào chính Đức Chúa Giêxu cũng đã bị Satan cám dỗ trong ba trường hợp đặc biệt khác nhau. Và Chúa Giêxu đã đánh bại Satan trong từng trường hợp một bằng cách dùng Lời của Đức Chúa Trời, đặt chính Ngài dưới thẩm quyền của Kinh Thánh. Nếu đây là cách duy nhất mà Chúa Giêxu đã dùng để đối phó với kẻ thù Satan, thì chúng ta càng cần phải sử dụng khí giới nầy – là chính Lời của Đức Chúa Trời – trong trận chiến thuộc linh với ma quỉ gấp bội phần hơn nữa!