Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

A-ga

A-ga\ hoặc A-gát. Agag. Agag (Lửa bốc).

I. Danh xưng thường gọi của vua A-ma-léc, cũng như danh hiệu Pha-ra-ôn ở Ai-cập vậy (Dân số 24:7).

II. Vua của A-ma-léc, được vua Sau-lơ tha, nhưng rồi lại bị Sa-mu-ên giết chết (1 Sa-mu-ên 15:9-33). Người Do-thái tưởng Ha-man là dòng dõi của vua nầy, nên vì đó Ha-man ghen ghét dân tộc Do-thái (Ê-xơ-tê 3:1; 8:3-5).