Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

A-ba-đôn

\ Abaddon.

Tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn, tiếng Hy lạp là A-bô-ly-ôn, nghĩa là chốn trầm luân hay là sự hủy diệt (Gióp 31:12); cũng có nghĩa chỉ về quỉ Sa-tan "Sứ giả của vực không đáy" (Khải huyền 9:11). Trong Khải huyền 9:11 thấy có hai tên của kẻ hủy diệt: bằng tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn và bằng tiếng Hy-lạp là A-bô-ly-ôn, có nghĩa nó là kẻ hủy diệt cả người Hê-bơ-rơ với người ngoại bang. Theo ý nghĩa thuộc linh của từ làm "con nuôi" nghĩa là khiến cho tín đồ dù là người Do-thái, hay là người ngoại bang đều có thể gọi Đức Chúa Trời là A-ba (tiếng Hê-bơ-rơ: Cha) và Cha (tiếng Hy-lạp: pater) (xem Rô-ma 8:15). Trong Đức Chúa Jêsus, tín đồ là người Do-thái hoặc người Hy-lạp, đều hiệp làm một (Ga-la-ti 3:28; và 4:6; Ê-phê-sô 2:14; Mác 14:36). Chúa Jêsus hiệp người Hê-bơ-rơ và người ngoại bang làm một bằng sự cứu rỗi chung; còn quỉ Sa-tan hiệp cả hai làm một bằng sự hủy diệt chung. Coi Gióp 26:6; 28:22; Châm ngôn 15:11, thì biết A-ba-đôn cùng nghĩa với Sheol. Sheol là tiếng Hê-bơ-rơ, lại giống chữ Hades là tiếng Hy-lạp để chỉ về âm phủ (Ma-thi-ơ 11:23; 16:18; Lu-ca 16:23; Công vụ 2:27, 31; Khải huyền 1:18). Có người nói A-ba-đôn ở từng dưới Sheol, là chỗ tội nhân chịu hình phạt.

Tân Ước thường dùng tiếng Hy-lạp mà gọi là A-bô-ly-ôn; Tiếng Việt thì dịch là địa ngục hoặc âm phủ (Ma-thi-ơ 5:22, 29; 18:9; Mác 9:43). Thi thiên 88:11-12 theo ý chữ A-ba-đôn trong nguyên văn, dịch là "mồ mả", "vực sâu", "nơi tối tăm" và "xứ bị bỏ".