Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

Bi-lê-am

Bi-lê-am\ Bileam. Biham (tham lam).

Một thành trong địa hạt về phía tây của phân nửa chi phái Ma-na-se, và phía tây sông Giô-đanh, đã phân chia cho những người Lê-vi của dòng Kê-hát (1 Sử ký 6:70). Theo nguyên văn Hê-bơ-rơ, tên Bi-lê-am cũng giống Gíp-lê-am trong Giô-suê 17:11, chỉ thay đổi cách chép văn. Trong Giô-suê 21:25 cũng đặt tên là Gát-Rim-môn, bản Kinh Thánh bảy mươi người (Septante) cũng giống như vậy.