Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một. Giăng 10:28-30

Dominican

DOMINICAN

Dominican là một tu sĩ, người đã có "sáng kiến kỳ quái" lập ra cái gọi là "Tòa án tôn giáo tài phán" có mục đích truy tố, xét xử và giam cầm, cuối cùng là tử hình những người bất đồng ý kiến với La mã giáo. Đó là những giáo dân nào dám xem Thánh Kinh bằng tiếng mẹ đẻ, không công nhận và thi hành các giáo lệnh của Giáo hoàng thì bị kể là "lạc đạo". Giáo hội liền chiếu theo tờ trát của Tòa án Tôn giáo tài phán mà cho binh lính đến bắt đem đi thiêu sống. Đây là một loại pháp đình bất công và ghê tởm hết sức. Năm 1229 Giáo hội nghị Toutous ra quyết định lập tòa án tôn giáo tài phán này, rồi đến năm 1232 được Giáo Hoàng Gregory IX phê chuẩn. Nạn nhân khốc liệt nhất của loại tòa án man rợ này là phái Albigeois, phái này bị tiêu diệt đến nỗi không còn để lại một dấu vết nào cho đến ngày nay.