Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một. Giăng 10:28-30

Denyss

DENYSS

(?-265)

Sau Origene thì có Denyss là một nhân vật đáng để ý hơn hết, năm 232 SC, ông làm giáo sư tại trường thần học Alexandria rồi sau được cử làm Giám mục Hội Thánh ở đó nữa. Ông là người lịch sự, ăn nói nhã nhặn, khôn khéo và rất kiên định, sốt sắng trong Chánh giáo. Phe Chiliastes nổi lên, ông mạnh mẽ kháng cự mà biện giải tránh đi nhưng sự phân rẽ trong Giáo hội. Thời sanh tiền của ông, ông có viết nhiều sách vở được Euschius ca ngợi, nhưng đến nay đã bị thất lạc hết, chỉ còn lại mấy trang mà thôi. Denyss tắt nghỉ năm 265 SC.