Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một. Giăng 10:28-30

Cyprian Of Antioche

CYPRIAN OF ANTIOCHE

(?-300 SC)

Thánh Cyprian này là một cựu phù thủy khét tiếng. Ông đã dùng tài nghệ mình để dụ hoặc Justine, một nữ tín nhân Cơ Đốc. Nhưng về sau được Chúa chinh phục theo Ngài. Ông hiến mình phụng sự Chúa và trở nên một Giám mục tại một Giáo Phận. Còn bà Justine thì cai quản một nữ tu viện. Sử chép rằng sau cùng Giám mục Cyprian và bà Justine đều đã chết vì Chúa cách oai hùng.