Phau Ntawv Nkauj - Thi-thiên (Psalms)

Click on this icon download to download or right-click on it and select command "save link as..." to save this file to your harddisk.
(Bấm trên biểu tượng này hoặc bấm phím phải của chuột và chọn lệnh "save link as..." để lưu trử bài đọc về đĩa cứng.)

Download Name Play Size Length
download 19-Nkauj 001

1.8 MB 1:19 min
download 19-Nkauj 002

3.2 MB 2:21 min
download 19-Nkauj 003

1.9 MB 1:22 min
download 19-Nkauj 004

2.6 MB 1:51 min
download 19-Nkauj 005

4.1 MB 2:57 min
download 19-Nkauj 006

2.7 MB 1:56 min
download 19-Nkauj 007

5.1 MB 3:41 min
download 19-Nkauj 008

2.3 MB 1:39 min
download 19-Nkauj 009

5.5 MB 3:59 min
download 19-Nkauj 010

5.2 MB 3:45 min
download 19-Nkauj 011

2 MB 1:29 min
download 19-Nkauj 012

2.5 MB 1:50 min
download 19-Nkauj 013

1.9 MB 1:23 min
download 19-Nkauj 014

2.2 MB 1:35 min
download 19-Nkauj 015

1.9 MB 1:23 min
download 19-Nkauj 016

3.3 MB 2:24 min
download 19-Nkauj 017

4.6 MB 3:20 min
download 19-Nkauj 018

13.6 MB 9:54 min
download 19-Nkauj 019

4.8 MB 3:29 min
download 19-Nkauj 020

3.1 MB 2:15 min
download 19-Nkauj 021

3.3 MB 2:25 min
download 19-Nkauj 022

9.1 MB 6:37 min
download 19-Nkauj 023

1.7 MB 1:15 min
download 19-Nkauj 024

3 MB 2:09 min
download 19-Nkauj 025

5.3 MB 3:51 min
download 19-Nkauj 026

3 MB 2:09 min
download 19-Nkauj 027

4.5 MB 3:18 min
download 19-Nkauj 028

3 MB 2:12 min
download 19-Nkauj 029

3.1 MB 2:16 min
download 19-Nkauj 030

3.6 MB 2:38 min
download 19-Nkauj 031

7.4 MB 5:21 min
download 19-Nkauj 032

3.3 MB 2:23 min
download 19-Nkauj 033

5.1 MB 3:41 min
download 19-Nkauj 034

5 MB 3:39 min
download 19-Nkauj 035

8.5 MB 6:13 min
download 19-Nkauj 036

3.6 MB 2:36 min
download 19-Nkauj 037

9.9 MB 7:12 min
download 19-Nkauj 038

5.4 MB 3:55 min
download 19-Nkauj 039

4.1 MB 3:00 min
download 19-Nkauj 040

6.3 MB 4:33 min
download 19-Nkauj 041

3.9 MB 2:49 min
download 19-Nkauj 042

4.3 MB 3:09 min
download 19-Nkauj 043

2.4 MB 1:44 min
download 19-Nkauj 044

6.4 MB 4:40 min
download 19-Nkauj 045

6 MB 4:20 min
download 19-Nkauj 046

3.5 MB 2:31 min
download 19-Nkauj 047

2.5 MB 1:49 min
download 19-Nkauj 048

3.9 MB 2:52 min
download 19-Nkauj 049

5.8 MB 4:12 min
download 19-Nkauj 050

6.2 MB 4:31 min
download 19-Nkauj 051

6.2 MB 4:30 min
download 19-Nkauj 052

3 MB 2:12 min
download 19-Nkauj 053

2.6 MB 1:53 min
download 19-Nkauj 054

2 MB 1:26 min
download 19-Nkauj 055

6.6 MB 4:46 min
download 19-Nkauj 056

3.7 MB 2:43 min
download 19-Nkauj 057

3.8 MB 2:47 min
download 19-Nkauj 058

3.6 MB 2:36 min
download 19-Nkauj 059

5.9 MB 4:17 min
download 19-Nkauj 060

3.6 MB 2:36 min
download 19-Nkauj 061

2.2 MB 1:35 min
download 19-Nkauj 062

3.2 MB 2:22 min
download 19-Nkauj 063

2.7 MB 1:58 min
download 19-Nkauj 064

2.8 MB 2:00 min
download 19-Nkauj 065

4.7 MB 3:26 min
download 19-Nkauj 066

4.5 MB 3:15 min
download 19-Nkauj 067

1.5 MB 1:06 min
download 19-Nkauj 068

10.1 MB 7:23 min
download 19-Nkauj 069

9.6 MB 7:01 min
download 19-Nkauj 070

1.5 MB 1:03 min
download 19-Nkauj 071

6.1 MB 4:27 min
download 19-Nkauj 072

5.8 MB 4:14 min
download 19-Nkauj 073

6.4 MB 4:40 min
download 19-Nkauj 074

6.3 MB 4:35 min
download 19-Nkauj 075

2.6 MB 1:55 min
download 19-Nkauj 076

3.1 MB 2:16 min
download 19-Nkauj 077

4.9 MB 3:33 min
download 19-Nkauj 078

16.7 MB 12:07 min
download 19-Nkauj 079

3.7 MB 2:42 min
download 19-Nkauj 080

5.5 MB 4:00 min
download 19-Nkauj 081

4.1 MB 2:57 min
download 19-Nkauj 082

2.1 MB 1:33 min
download 19-Nkauj 083

4.7 MB 3:23 min
download 19-Nkauj 084

3.9 MB 2:48 min
download 19-Nkauj 085

3.2 MB 2:21 min
download 19-Nkauj 086

4.7 MB 3:25 min
download 19-Nkauj 087

2.2 MB 1:35 min
download 19-Nkauj 088

4.7 MB 3:27 min
download 19-Nkauj 089

13.9 MB 10:09 min
download 19-Nkauj 090

4.5 MB 3:17 min
download 19-Nkauj 091

4.1 MB 2:59 min
download 19-Nkauj 092

3.5 MB 2:31 min
download 19-Nkauj 093

1.8 MB 1:18 min
download 19-Nkauj 094

5.8 MB 4:11 min
download 19-Nkauj 095

3.1 MB 2:14 min
download 19-Nkauj 096

3.5 MB 2:33 min
download 19-Nkauj 097

3.2 MB 2:21 min
download 19-Nkauj 098

2.3 MB 1:40 min
download 19-Nkauj 099

3.1 MB 2:13 min
download 19-Nkauj 100

1.3 MB 0:56 min
download 19-Nkauj 101

2.7 MB 1:58 min
download 19-Nkauj 102

6.4 MB 4:39 min
download 19-Nkauj 103

4.3 MB 3:09 min
download 19-Nkauj 104

8.6 MB 6:16 min
download 19-Nkauj 105

8.3 MB 6:04 min
download 19-Nkauj 106

9.8 MB 7:08 min
download 19-Nkauj 107

9.2 MB 6:39 min
download 19-Nkauj 108

3.6 MB 2:36 min
download 19-Nkauj 109

7 MB 5:04 min
download 19-Nkauj 110

2.2 MB 1:35 min
download 19-Nkauj 111

2.5 MB 1:47 min
download 19-Nkauj 112

2.6 MB 1:51 min
download 19-Nkauj 113

2 MB 1:28 min
download 19-Nkauj 114

2.2 MB 1:35 min
download 19-Nkauj 115

3.8 MB 2:45 min
download 19-Nkauj 116

3.9 MB 2:50 min
download 19-Nkauj 117

0.6 MB 0:25 min
download 19-Nkauj 118

6.4 MB 4:37 min
download 19-Nkauj 119

37 MB 26:54 min
download 19-Nkauj 120

1.7 MB 1:13 min
download 19-Nkauj 121

1.9 MB 1:22 min
download 19-Nkauj 122

2.2 MB 1:38 min
download 19-Nkauj 123

1.3 MB 0:55 min
download 19-Nkauj 124

1.7 MB 1:13 min
download 19-Nkauj 125

1.7 MB 1:12 min
download 19-Nkauj 126

1.7 MB 1:15 min
download 19-Nkauj 127

1.7 MB 1:15 min
download 19-Nkauj 128

1.6 MB 1:09 min
download 19-Nkauj 129

2 MB 1:27 min
download 19-Nkauj 130

1.7 MB 1:16 min
download 19-Nkauj 131

1.3 MB 0:56 min
download 19-Nkauj 132

4.6 MB 3:21 min
download 19-Nkauj 133

1.3 MB 0:58 min
download 19-Nkauj 134

0.9 MB 0:38 min
download 19-Nkauj 135

4.3 MB 3:09 min
download 19-Nkauj 136

4.6 MB 3:21 min
download 19-Nkauj 137

2.8 MB 2:02 min
download 19-Nkauj 138

2.1 MB 1:33 min
download 19-Nkauj 139

5.5 MB 3:58 min
download 19-Nkauj 140

3.4 MB 2:28 min
download 19-Nkauj 141

2.9 MB 2:08 min
download 19-Nkauj 142

2.2 MB 1:34 min
download 19-Nkauj 143

3.7 MB 2:42 min
download 19-Nkauj 144

4.5 MB 3:17 min
download 19-Nkauj 145

4.8 MB 3:29 min
download 19-Nkauj 146

2.6 MB 1:51 min
download 19-Nkauj 147

4.7 MB 3:23 min
download 19-Nkauj 148

3 MB 2:12 min
download 19-Nkauj 149

2 MB 1:28 min
download 19-Nkauj 150

1.3 MB 0:56 min