Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một. Giăng 10:28-30

Colonna, Egidius

COLONNA, EGIDIUS

(?-1316)

Colonna xuất thân là một nhà tu hành, sau được tấn phong chức Tổng Giám Mục thành phố Bourge. Đương thời dân chúng đắng cay ghen ghét Boniface VIII, và họ đã hiệp cùng Colonna cực lực đả kích tư tưởng cùng các tham vọng bất chính của Giáo phẩm cao cấp này. Colonna không công nhận quyền hành Giáo hội và nhà nước đi đôi với nhau, và cho rằng tất cả mọi quyền hành trên thế gian này đều do Đức Chúa Trời mà ra. Ông cũng mạnh mẽ tuyên bố về quốc sự, về quyền thế tục vua Pháp chẳng cần phải phục tùng ai cả, vì ở trong một nước thì vua lớn nhất. Theo ông, tốt hơn hết là Giáo hội và nhà nước nên đứng độc lập mỗi bên, và đừng nên xen vào nội bộ của nhau.