Tìm kiếm

Chọn theo chủ đề

Chăm Về Sự Đời Đời

BA CÂU KHẨU HIỆU

Nhà thờ thành phố Milan, nước Ý, có ba cửa, mỗi cửa có một câu khẩu hiệu bao hàm ý nghĩa sâu xa. Dưới một chùm hoa hồng ta đọc mấy chữ: “Mọi sự làm cho ta thỏa thích chỉ còn trong giây lát.” Lại dưới một cây thập tự ta đọc mấy chữ: “Mọi sự làm cho ta bối rối chỉ trong giây lát.”

Nhưng trên cửa chánh có câu nầy: “Cái gì còn lại đời đời mới là quan trọng.”

Ước gì ai nấy cũng nói như Phao-lô rằng: “Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không vùng vậy” (2Cô-rinh-tô 4:18).

(NHỮNG TIA SÁNG)