Giá Trị Thật Khi Đến Đúng Chỗ

Một người cha trước khi chết nói với con gái của ông: "Đây là chiếc đồng hồ mà ông của con đã cho cha và nó hơn 200 tuổi rồi"

Nhưng trước khi giao nó cho con, con hãy đem nó đến tiệm đồng hồ ở con đường đầu tiên và nói với ông ta là con muốn bán nó, xem giá của nó là bao nhiêu."

Người con đi và trở về nói với cha của cô "người làm đồng hồ sẽ trả 5 dollar vì chiếc đồng hồ cũ”

Người cha lại bảo người con gái đem đồng hồ đến quán coffee bán. Con gái trở về và nói "Cha ơi, ông ta muốn mua giá 5$"

"Con hãy đem đến viện bảo tàng."

Người con gái đi và trở về nói với cha "Họ đề nghị trả cho con 1 triệu dollar cho cái đồng hồ này."

Người cha nói: "Cha muốn cho con biết! Khi con đến đúng nơi thì giá trị của con được đánh giá đúng ngay lập tức.

Đừng đặt chính mình vào sai chỗ và giận dữ khi con bị người khác đánh giá sai.

Người biết giá trị của con sẽ trân trọng con, đừng ở chỗ không phù hợp với con, đừng ở bên cạnh người không biết giá trị con.