Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, 1 Cô-rinh-tô 15:20-22

A-rê-ô-ba

A-rê-ô-ba\ Areopagus. Cũng gọi là Mars (Đồi của Arès).

Là một trái núi mà ngày xưa người A-thên thờ lạy tà thần: chân và ngọn đồi đứng thẳng sừng sững trơ trụi không có cỏ cây. Sở dĩ đặt tên như vậy vì lấy nghĩa rằng Arès là một võ thần của nước Hy-lạp cũng như thần Mars của nước La-mã. Thuở xưa trên đồi đó có công đường để xét xử các văn án, gọi là nhà nghị hội A-rê-ô-ba. Trong khi nước Hy-lạp thuộc nước La-mã, nhà nghị hội đó có qui định quyền hạn của giáo sư thành A-thên. Phao-lô giảng tại nhà hội đó, nói rõ sự thờ lạy tà thần là ngu dại; vậy mà không ai dám bẻ bác lời ông, nhưng lại có người nghe theo mà tin đạo Chúa là khác (Công vụ 17:19-34). Hiện nay di tích hãy còn.