Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:19-20

A-rê-ô-ba

A-rê-ô-ba\ Areopagus. Cũng gọi là Mars (Đồi của Arès).

Là một trái núi mà ngày xưa người A-thên thờ lạy tà thần: chân và ngọn đồi đứng thẳng sừng sững trơ trụi không có cỏ cây. Sở dĩ đặt tên như vậy vì lấy nghĩa rằng Arès là một võ thần của nước Hy-lạp cũng như thần Mars của nước La-mã. Thuở xưa trên đồi đó có công đường để xét xử các văn án, gọi là nhà nghị hội A-rê-ô-ba. Trong khi nước Hy-lạp thuộc nước La-mã, nhà nghị hội đó có qui định quyền hạn của giáo sư thành A-thên. Phao-lô giảng tại nhà hội đó, nói rõ sự thờ lạy tà thần là ngu dại; vậy mà không ai dám bẻ bác lời ông, nhưng lại có người nghe theo mà tin đạo Chúa là khác (Công vụ 17:19-34). Hiện nay di tích hãy còn.