Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. 1 Giăng 3:18