Giới Thiệu

Giới Thiệu Thời Biểu Kinh Thánh

Nhu Liệu Thánh Kinh Online xin gởi đến quý vị phần THỜI BIỂU KINH THÁNH với mục đích sắp xếp các biến cố quan trọng được ghi chép trong Thánh Kinh theo thứ tự thời gian. Phần niên hiệu được sử dụng dựa trên quyển The International Standard Bible Encylopedia của James Orr, M. A., D.D. do Nhà Xuất Bản Hendrickson ấn hành vào tháng Hai năm 1994.

Đây là phần tóm lược những sự kiện từ Kinh Thánh, mục đích của chúng tôi để quý vị có tư liệu sử dụng cho việc nghiên cứu học hỏi Lời Chúa cá nhân cũng như dạy dỗ trong các lớp học Kinh Thánh.

Chúng tôi còn vui mừng hơn nếu quí vị là những thân hữu đang tìm hiểu về TIN LÀNH về KINH THÁNH của CƠ ĐỐC GIÁO, chúng tôi ao ước được chia sẻ những tin tức tốt lành mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, trong đó có tôi và có quí vị.

Chúng tôi ao ước nhận được sự giúp đỡ, góp thêm thông tin của quý vị để THỜI BIỂU KINH THÁNH sẽ không sai sót mà càng được phong phú càng thêm, góp phần vào kho tàng kiến thức về Lời Chúa của con cái Ngài ở khắp mọi nơi.

Chân thành cảm ơn quý vị.