Lời Phước Hạnh
Lời Phước Hạnh
Diễn giả: Đức Hạnh
Con Đường Chúa Đã Đi
Kinh Thánh: 0:0Thứ Hai, 19 Tháng 7 2010
Lên Đúng Chuyến Bay
Kinh Thánh: 0:0Chúa Nhật, 18 Tháng 7 2010
Hy Vọng
Kinh Thánh: 0:0Thứ Bảy, 17 Tháng 7 2010
Thay Đổi
Kinh Thánh: 0:0Thứ Sáu, 16 Tháng 7 2010
Nếu Tôi Biết
Kinh Thánh: 0:0Thứ Năm, 15 Tháng 7 2010
Vòng Tay Yêu Thương
Kinh Thánh: 0:0Thứ Tư, 14 Tháng 7 2010
Ngài Đã Sống
Kinh Thánh: 0:0Thứ Ba, 13 Tháng 7 2010
Trời Cứu Tôi
Kinh Thánh: 0:0Thứ Hai, 12 Tháng 7 2010
Dâng Lời Tạ Ơn
Kinh Thánh: 0:0Chúa Nhật, 11 Tháng 7 2010
Hoàng Đế Của Con
Kinh Thánh: 0:0Thứ Bảy, 10 Tháng 7 2010
Tìm Được Niềm Vui
Kinh Thánh: 0:0Thứ Sáu, 09 Tháng 7 2010
Mua Bảo Hiểm Chưa?
Kinh Thánh: 0:0Thứ Năm, 08 Tháng 7 2010
Tìm Được Câu Trả Lời
Kinh Thánh: 0:0Thứ Tư, 07 Tháng 7 2010
Xin Cứu Con
Kinh Thánh: 0:0Thứ Ba, 06 Tháng 7 2010
Nguồn Nước Vĩnh Cửu
Kinh Thánh: 0:0Thứ Hai, 05 Tháng 7 2010
Hướng Lên Cao
Kinh Thánh: 0:0Chúa Nhật, 04 Tháng 7 2010
Tình Cha
Kinh Thánh: 0:0Thứ Bảy, 03 Tháng 7 2010