Tìm kiếm

Jean VIII

JEAN VIII

(?-882)

Người kế vị Adrian II lên ngôi Giáo Hoàng (872-882). Khi ngôi vị mình đã yên ổn rồi, Jean VIII bèn tìm cách tóm thâu hết quyền hành cả Đạo lẫn Đời trong tay ông: Bắt các Chính Phủ Châu Âu phải thuần phục chức vị Giáo hội. Ông thành công hơn Adrian trước đó nhờ tài ba khôn khéo và mưu lược của mình. Nên khi Charles Le Chauve lên ngôi vua (Pháp) có mời ông đến làm lễ gia miện; bởi đó Jean VIII càng được lên nước và tự đưa mình lên cao hơn, cảm thấy các Hoàng đế phải lệ thuộc vào Giáo hoàng. Mưu đồ của Jean VIII thành công. Chẳng phải ông ta đồng tình thuận ý gì với Charles Le Chauve và các vua chúa Âu châu bấy giờ đâu, song Jean VIII có ý đồ đem các nước Pháp, Italia, Đức gom lại thành một đế quốc hiệp nhất do Jean VIII thống lãnh, như dưới đời Charles đại đế (Charlemagne) mà thôi.

Jean VIII cũng cử hành lễ đăng quang cho Charles Le Chauve với một thâm ý rằng rồi sẽ điều khiển được vua này. Nhưng ông ta không ngờ mình đã lầm to, vì Charles Le Chauve chỉ là kẻ bất tài. Ông lên ngôi cầm quyền kém cỏi quá nên bị truất phế năm 887.

Thời kỳ này nền phong kiến Châu Âu đã được vững lập. Do đó vua chúa và các Chính phủ Châu Âu, người nào có quân lực hùng mạnh, nếu chiếm được lãnh thổ rộng lớn bao nhiêu thì cai trị bấy nhiêu. Rồi sau đó chế độ phong kiến ấy là mẫu mực cũng như rất tương hệ với chế độ cai trị của Giáo hội của các vị Giáo hoàng như lịch sử đã minh chứng.

Tuy thời kỳ ám thế của chế độ chuyên chính của hàng phụ nữ xấu nết từng khuynh loát Giáo Hội bấy giờ lâu nay đã cáo chung trên danh nghĩa; và sự thành lập của La mã thành đế quốc cũng đã cải chánh nhiều về chức vị Giáo Hoàng, nhưng chỉ tạm thời mà thôi. Khi Léon VIII cầm nắm giáo quyền cao nhất thay thế cho Jean VIII được 3 tháng thì bị dân chúng La mã chán ghét và phế bỏ. Họ cũng căm thù chế độ quân chủ chư hầu và muốn hồi phục vinh quang của La mã đế quốc thời cổ. Việc làm này chỉ nửa chừng vì Othon I (Vua Đức) kéo binh qua Italia dùng sức mạnh quân sự đang hùng mạnh của mình đập tan sự phản loạn ấy. Ông ta ra lệnh tử hình những kẻ cầm đầu cách tàn bạo và phục hồi chức vị Giáo Hoàng lại cho Jean VIII. Ông này cai trị được 7 năm, có thể tạm gọi là bình an rồi qua đời.