Clement V

CLEMENT V

(1264-1314)

Clement này tên thật là Bertrand, là Tổng Giám Mục thành phố Bordeaux, nước Pháp. Từ lâu vua Pháp là Philippe Le Bel muốn rút chức vị Giáo hoàng khỏi ảnh hưởng của Italia (La mã) nhưng chưa có thời cơ thuận tiện. Nên nay Giáo hoàng Benoir XI vừa qua đời thì vua này liền sai người bí mật thương lượng với Bertrand mà ra điều kiện buộc ông này khi thắng cử chức Giáo hoàng thì phải thuyên chuyển trụ sở tòa Thánh sang Pháp. Cũng vì Bertrand thấy ghế thủ lãnh Giáo hội quá hào nhoáng, uy quyền cho nên ông ta bằng lòng hứa hẹn. Bởi đó vừa khi lên ngôi rồi, Bertrand lấy hiệu là Clement V liền thiên di Tòa thánh Giáo Hoàng sang thành phố Avignon. Thế là cơ quan quyền lực tối cao nhất của La mã Giáo hội ở đó trọn 70 năm, làm công cụ lợi hại trong tay các vua Pháp để họ thực hiện các mưu đồ nhằm khuynh đảo cả Châu Âu đi theo quỹ đạo của họ, khiến cho nước Pháp trở nên ngày càng hùng cường, giàu có một thời. Các sử gia trong Giáo hội La mã gọi thời kỳ này "70 năm chức vị Giáo hoàng làm phu tù tại Babilon"

Thời gian cầm quyền Giáo hội là đen tối. Ông đã hiệp với Philippe le Bel vua Pháp mà tăng cường thế lực để đàn áp những kẻ chống đối, nhất là toán binh gọi là "các kỵ sĩ đền thờ" (Chevaliers du Temple). Bọn người này là một dòng tu có lực lượng quân sự trong tay, các thành viên của nó đã dự trữ được của cải tài sản rất lớn, trở thành nguồn tài trợ cho Giáo hoàng và đông đảo vua chúa Âu Châu đương thời Vua Philippe Le Bel của Pháp đã tìm cách chiếm đoạt tài sản của họ ở tại Pháp, bắt các hiệp sĩ của dòng này đem ra xử tử và thiêu sống. Năm 1312, cũng theo lời xúi giục của Vua Philippe Le Bel này, nên Giáo hoàng Clement V đã giải tán dòng tu, vì thấy thế lực của nhóm kỵ sĩ ngày càng lớn mạnh, sợ rằng họ sẽ gây ảnh hưởng trong dân chúng mà chiếm lấy uy quyền của cả Giáo hội lẫn nhà nước chăng? Bởi thế Clement V đã cậy sức mạnh của Philippe mà thẳng tay dập tắt. Sau khi cáo gian để buộc tội họ, ông ta cho đem thiêu sống hết. Có 113 người nếm nhục hình này, thủ lãnh của nhóm "Chevaliers du temple" là Molay cũng bị xử thiêu sau khi Clement và Philippe tịch thu toàn bộ tài sản của ông này. Như vậy tội ác tày đình của Clement V bị báo ứng nhãn tiền. Sử chép rằng sau khi giáng tai họa lên nhóm Molay ước chừng một tháng, Clement V chết bất đắt kỳ tử, thọ 50 tuổi, chẳng ai tỏ lòng thương tiếc chi về thói tham lam và độc ác của ông ta hết.