Tìm kiếm

Đơm Hoa Kết Chín Múi

TẢN MẠN

Thử hình dung đến một loại trái cây như trái quít hoặc trái sầu riêng có tám múi chẳng hạn. Nguyên trái tượng trưng cho tình yêu thương còn tám múi tượng trưng cho tám khía cạnh của tình yêu thương.

Trái cây là kết quả của một tiến trình phát triển dài ngày. Cũng vậy, trái Thánh Linh là kết quả của một đời sống liên tục ở trong Thánh Linh.

THUỘC LÒNG

* Yêu thương * Nhịn nhục * Trung tín *
* Vui mừng * Nhân từ * Mềm mại *
* Bình an * Hiền lành * Tiết độ *

“Nhưng trái của Thánh Linh,
ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an,
nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:
không có luật pháp nào cấm các sự đó”.
Ga-la-ti 5:22-23

TÌM HIỂU

1. Kết trái là kết quả của một đời sống trong Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16, 18, 25). Đừng thử tự mình tạo ra tám trái đó mà không nhờ đến Thánh Linh.

2. Bước đi trong Thánh Linh (sống trong Thánh Linh) đối ngược với đi trong xác thịt (Ga-la-ti 5:17). Đó là cách hiểu tốt nhất đối với cụm từ này. Chúng ta cảm nhận một sự giằng co, tranh chiến trong nội tâm: Một mặt xác thịt lớn tiếng mời gọi chúng ta, một mặt Thánh Linh thì thầm bên tai chúng ta. Đây là lúc chúng ta phát hiện rằng xác thịt đang tranh chấp với Thánh Linh.

3. Ga-la-ti 6:1-5 cho một thí dụ về việc đi trong Thánh Linh và sinh ra trái mềm mại. Khi một Cơ Đốc nhân phạm tội, Thánh Linh thôi thúc bạn cảnh báo người đó trong tinh thần mềm mại. Còn xác thịt của bạn sẽ bảo bạn ngậm miệng, đừng nói gì với đương sự về vấn đề đó, hoặc nếu có thì lại xẳng giọng trách cứ chứ không mềm mại gì cả.

4. Ga-la-ti 6:6-10 nêu một ví dụ nữa về vấn đề đi trong Thánh Linh và sinh ra trái Thánh Linh. Chúng ta kết trái Nhân từ khi chúng ta làm việc tốt giúp người khác, khi chúng ta cho họ những vật tốt, nhất là khi chúng ta cho những người dạy bảo chúng ta (Ga-la-ti 6:6). Nếu làm theo xác thịt thì chúng ta không muốn làm việc tốt hoặc không muốn chia sẻ điều tốt đẹp với người khác. Hoặc chúng ta nản lòng, bỏ không làm việc tốt cho ai nữa cả (Ga-la-ti 6:9).

5. Một cách suy nghĩ nữa về vấn đề đi trong Thánh Linh là làm những việc mà chúng ta biết là Thánh Linh sẽ hài lòng (Ga-la-ti 6:8).

6. Trái Thánh Linh là kết quả của sự vận hành điều động siêu nhiên của Thánh Linh, khác với khả năng thiên nhiên của con người. Thí dụ, người mẹ nào cũng biết yêu thương con cái mình. Nhưng một người mẹ Cơ Đốc, có trái yêu thương của Thánh Linh, sẽ có khả năng yêu thương con cái nhằm mưu cầu điều ích lợi cho con dù chúng nó không thích được yêu thương theo kiểu đó. Một phụ nữ Cơ Đốc có trái yêu thương siêu nhiên của Thánh Linh có thể yêu thương con cái của người khác, kể cả những em khuyết tật, chớ không phải chỉ yêu thương con của mình.

7. Có thể mô tả tình yêu thương Cơ Đốc là noi theo gương của Chúa Giê-xu trong việc hy sinh chính mình để mưu cầu lợi ích tối đa cho người thân thương của mình. Không phải chỉ yêu thương người mà chúng ta thích yêu thương, mà yêu thương cả những người mà Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải yêu thương.

8. Niềm vui Cơ Đốc là làm vui lòng Đức Chúa Trời chớ không phải làm vui lòng mình.

9. Bình an là sự an ổn bình tĩnh nội tâm dù đang ở giữa sự tranh chấp, chia rẽ và rối ren. Sự bình an này không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Chúng ta có thể có sự bình an của Thánh Linh dù đang ở giữa tai ương.

10. Nhịn nhục là tinh thần sẵn lòng chờ Đức Chúa Trời và người thân thương của mình. Người nhịn nhục chịu chấp nhận những sự bất tiện, khó chịu và đau đớn vì cớ người thân thương của mình.

11. Trái nhân từ của Thánh Linh cho phép người Cơ Đốc xử sự nhân từ đối với những người không xứng đáng. Không phải chỉ nhân từ đối với trẻ em cô thế, nghèo khổ, và người khuyết tật. Không phải chỉ là cảm xúc thương hại của con người mà là một hành động nhằm cứu giúp những người đang cần cứu giúp.

12. Hiền lành là một thái độ sẵn sàng hết lòng làm những việc Đức Chúa Trời bảo là tốt và đem lại những điều tốt đẹp cho người mình yêu thương.

13. Người có trái trung tín của Thánh Linh là người chúng ta luôn luôn có thể tin cậy, luôn luôn có thể tin tưởng về tâm tánh Cơ Đốc trong người đó. Người trung tín không bao giờ phản bội bạn hữu. Ngay cả kẻ thù của Cơ Đốc nhân cũng có thể tin rằng người đó luôn luôn hành động có trách nhiệm và đáng tin cậy. Khi người đó nói ‘có’ hoặc ‘không’ thì luôn luôn có nghĩa là ‘có’ hoặc ‘không’.

14. Tinh thần mềm mại là kết quả của sự đầu phục dưới quyền năng và ân sủng của Đức Chúa Trời. Một con người mềm mại luôn luôn nhớ đến tình trạng yếu đuối của mình và đối xử cách mềm mỏng đối với người khác dù rằng đôi khi xác thịt thôi thúc người đó báo thù, trả đũa.

15. Tiết độ không những chỉ là tự chế, tự giữ mình trong kỷ cương, mà bao gồm cả tinh thần cảnh giác trước sự kiện Chúa sẽ tái lâm (ITê-sa-lô-ni-Ca Thương 5:6-8; Thi Thiên 4:7; 5:8).

16. Muốn hiểu rõ hơn tám trái của Thánh Linh, xin đọc những điều trái ngược với trái của Thánh Linh được liệt kê trong Ga-la-ti 5:19-21, 26.

THAY ĐỔI

Thay đổi chính: Đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh

1. Có một chuyện nào đó xảy ra, bạn bị giằng co giữa sự thôi thúc của Thánh Linh và sự thôi thúc của xác thịt. Xin kể lại diễn tiến của sự việc đó.

(Chú ý: Xin nói ngắn gọn và mạch lạc để các bạn khác hiểu và cũng có thời gian góp phần kể chuyện của họ nữa.)

2. Mềm mại kể tên những người lỡ phạm tội và cần bạn nhẹ nhàng nhắc nhở. Kết quả là sự thông công giữa Đức Chúa Trời và người đó được phục hồi.

- Tên:
- Cách nhắc nhở mềm mại:

3. Nhân từ: Ai là người bạn có thể biếu tặng một món quà tốt (đừng quên người dẫn dắt, dạy dỗ bạn trong phần thuộc linh)? Bạn có thể tặng người đó món quà tốt nào?

4. Sau khi giải quyết hai câu 2 và 3 về Mềm Mại và Nhân Từ, hãy cầu xin Thánh Linh hướng dẫn để bạn viết ra giấy cách thức cụ thể mà bạn sẽ thể hiện mỗi trái Thánh Linh kế tiếp.

- Tôi sẽ bày tỏ lòng yêu thương với:

(Tên của đối tượng) bằng cách:

(Chú ý: Nếu bạn không biết thể hiện trái yêu thương như thế nào xin xem 1Cô-rinh-tô 13:4-8. Mấy câu đó sẽ gợi ý cho bạn. Nhưng nhớ làm theo sự dẫn dắt của Thánh Linh).

5. Tôi sẽ thể hiện sự vui mừng trong lãnh vực:

(Chú ý: Nếu bạn không biết bạn cần vui mừng trong lãnh vực nào của cuộc sống xin đọc Phi-líp 4:4-9).

6. Tôi sẽ vận dụng sự bình an của Đức Chúa Trời khi tôi đang bị:

(Chú ý: Nếu bạn không biết cần vận dụng trái Thánh Linh này trong lãnh vực nào của cuộc sống, xin đọc Ê-phê-sô 4:1-3, 9 và La-mã 12:18-21).

7. Tôi sẽ nhịn nhục đối với _______________________ bằng cách:

(Chú ý: Nếu bạn không biết vận dụng sự nhịn nhục như thế nào thì xin nghĩ đến câu định nghĩa rất đơn sơ sau đây: “Nhịn nhục là bằng lòng đợi chờ người khác”).

8. Tôi sẽ thể hiện sự hiền lành đối với ______________ bằng cách:

(Chú ý: Hãy nghĩ đến những người thực sự cần đến sự cứu giúp của bạn dù có thể là họ không đáng hưởng sự cứu giúp của bạn).

9. Tôi sẽ thể hiện lòng trung tín trong lãnh vực:

(Chú ý: Hãy nghĩ đến những lời mà bạn đã hứa và phải giữ đúng lời hứa đối với Đức Chúa Trời lẫn đối với người ta. Nên nhớ là xác thịt trong bạn luôn luôn muốn nại ra những lý do để khỏi giữ lời hứa. Hãy nghĩ đến cách thức bạn phải trung tín).

10. Tôi sẽ vận dụng sự tiết độ trong lãnh vực:

(Chú ý: Hãy nghĩ đến sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Thánh Linh muốn bạn phải tiết độ, tự chế trong lãnh vực nào của cuộc sống?)